Bildiriler

-Ağız ve Diş Sağlığı Merkezine başvuran 7-13 yaş arası çocukların durumluk kaygı düzeylerinin belirlenmesi (3.Uluslararası Pediatri Hemşireliği Kongresi poster bildiri sunumu).

-Down Sendromlu çocukların annelerinin aile işlevlerini algılama ve sosyal destek düzeylerinin değerlendirilmesi (4.Uluslararası Pediatri Hemşireliği Kongresi sözel bildiri sunumu).

Yayınlar:

-Down Sendromlu çocukların annelerinin aile işlevlerini algılama ve sosyal destek düzeylerinin değerlendirilmesi. İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi Dergisi. 2013; 3: 171-180.

-Ağız ve Diş Sağlığı Merkezine başvuran 7-13 yaş arası çocukların durumluk kaygı düzeylerinin belirlenmesi. İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi Dergisi. 2014; 4: 128-134.