Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl
Lisans Diş Hekimliği Hacettepe Üniversitesi 1997-2002
Doktora/Uzmanlık Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Ondokuz Mayıs Üniversitesi 2010-2015

 

Görev Ünvanı Görev yeri  Yıl
Diş Hekimi Özel Batıkent Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği, Ankara 2003-2010
Araştırma Görevlisi Diş Hekimliği Fakültesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi 2010-2015
Yrd. Doç. Dr. Diş Hekimliği Fakültesi, Ordu Üniversitesi  2015-        

 

 

 

A.  Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

A.1 Kamalı Polat A,Polat AV,Ünal Erzurumlu Z,Çelenk P (2012) An Accidentally Ingested Mandibular Prosthesis was Exempt from Surgery. Chirurgia, 107(6)805-813.

A.2 Demırturk Kocasaraç H,Çelenk P,Ünal Erzurumlu Z,Kutlar G (2013). Clinical And Radiological Aspects Of Rhinoliths: Report Of Five Cases. Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology And Oral Radiology, 116(2), 232-237.

A.3 Unal Erzurumlu Z,Demırtürk Kocasaraç H,Çelenk P (2014). Dentigerous Cysts Of The Jaws: Clinical And Radiological Findings Of 18 Cases. Journal Of Oral And Maxillofacial Radiology, 2(3), 77.

A.4  Zengın AZ,Unal Erzurumlu Z,Karlı R (2015). A Case Report On A Nasolabial Cyst Presenting With A Nasolacrimal Sac Cyst. Nigerian Journal Of Clinical Practice, 18 (5), 687-689.

A.5 Unal Erzurumlu Z,Çelenk P,Bulut E,Barıs YS (2015). Ct Imaging Of Craniofacial Fibrous Dysplasia. Case Reports İn Dentistry,2015, 1-4.

A.6 Zengın Ayse Z,Yanık K,Çelenk P,Ünal Erzurumlu Z,Yılmaz H,Bulut N (2015). Oral Hygiene And Oral Flora Evaluation İn Psychiatric Patients İn Nursing Homes İn Turkey. Nigerian Journal Of Clinical Practice, 18(6), 751.  

B.  Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:

B.1 Unal Erzurumlu Z, Demırtürk Kocasaraç H, Çelenk P (2013). Dentigerous Cysts Of The Jaws: Clinical, Diagnostic And Histopathologic Findings Of 18 Cases. The 19th International Congress Of Dento-Maxillo-Facial Radiiology (Poster Bildiri)

B.2 Demırtürk Kocasaraç H, Çelenk P, Ünal Erzurumlu Z, Muglalı M (2013). Mr Imaging Of Nasopalatine Duct Cysts. Mr Imaging Of Nasopalatine Duct Cysts. The 19th International Congress Of Dento-Maxillo-Facial Radiiology (Sözlü Bildiri)

B.3 Unal Erzurumlu Z, Çelenk P, Karlı R, Aydın O (2014). Radiographic Features Of A Maxillary Central Giant Cell Granuloma: Case Report. 14th Ecdmfr (Poster Bildiri)

B.4 Unal Erzurumlu Z,Çelenk P, Bulut E, Barıs YS (2014). Ct Imaging Of Craniofacial Fibrous Dysplasia: A Case Report. 14th Ecdmfr (Poster Bildiri)

B.5 Sapancı I, Unal Erzurumlu Z, Celenk P (2014). Ct And Mr Imaging Of Stafne's Bone Cavity. 14th Ecdmfr (Poster Bildiri)

B.6 Unal Erzurumlu Z, Çelenk P, Sumer M, Karagöz F (2014). Contrast Enhanced Multi Slice Ct In The Diagnosis Of An Unicystic Ameloblastoma: Case Report. 14th Ecdmfr (Poster Bildiri)

B.7 Demırtürk Kocasaraç H, Celenk P, Unal Erzurumlu Z (2014). Relationship Between Bifid Mandibular Condyle And Articular Disc Position On Mrı. 14th Ecdmfr(Sözlü Bildiri)

B.8 Unal Erzurumlu Z, Çelenk P, Özden B (2014). Ct Display Of Simple Bone Cyst In The Mandible: Report Of An Unusual Case. 14th Ecdmfr (Poster Bildiri)

B.9 Unal Erzurumlu Z,Çelenk P (2015). Radiological İnvestigation Of The Effects Of Edentulousness On Temporomandibular Joint Structure. 6th Scientific Symposium And 1st International Congress Of Turkish Oral Diagnosis And Maxillofacial Society, (Sözlü Bildiri)

B.10 Çelenk P,Ünal Erzurumlu Z (2015). Evaluation Of The Mandibular Condylar Shape By Panoramic Radiography. 6th Scientific Symposium And 1st International Congress Of Turkish

Oral Diagnosis And Maxillofacial Society., 3(4), 9. (Poster Bildiri)

B.11 Unal Erzurumlu Z,Omezlı MM,Erdem H (2016). Ct Findings Of Florid Osseous Dysplasia: A Case Report. Congress Of 21st Balkan Stomatological Society (Poster Bildiri)

C.  Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

C.1 Çelenk P, Ünal Erzurumlu Z (2016). Temporomandibuler Eklem Disk Deplasmanlarının Manyetik Rezonans Görüntüleme ile Degerlendirilmesi. Türkiye Klinikleri 

D.  Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

D.1 Keskiner I, Ovalı Ç, Ünal Erzurumlu Z, Açıkgöz A (2011). Lateral Periodontal Kistin Kemik Allogrefti Ile Tedavisi: Bir Vaka Raporu. Türk Periodontoloji Dernegi 41. Bılımsel Kongresi (Poster Bildiri)

D.2 Ünal Erzurumlu Z, Çelenk P (2012). Yaslilikta Temporomandibular Eklemde Görülen Degisiklikler. Türk Gerıatrı 20125. Ulusal Yaslı Saglıgı Kongresi. (Poster Bildiri)

D.3 Zengın AZ, Yanık K, Çelenk P,Ünal Erzurumlu Z, Yılmaz H, Bulut N (2012). Bakimevinde Kalan Psikiyatrik Ve Geriatrik Hastalarda Agiz Hijyeni Ve Floranin Degerlendirilmesi. Türk Gerıatrı 20125. Ulusal Yaslı Saglıgı Kongresi.(Poster Bildiri)

D.4 Çelenk P,Ünal Erzurumlu Z, Demırtürk Kocasaraç H (2013). Maksiler Sinüs Hastaliklarinin Degerlendirilmesinde Panoramik Radyografi Ve Komputerize Tomografinin Karsilastirilmasi. Oral Diagnoz Ve Maksillofasial Radyoloji Dernegi V. Bilimsel Sempozyumu (Poster Bildiri)

E. Ödüller:

E.1 Poster 2. lik ödülü, Türk Geriatri 2012 "5. Ulusal Yaslı Saglıgı Kongresi", 2012