Lisans: Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü / (2005 - 2009)

Yüksek Lisans: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tiyatro A.B.D. / (2009 - 2012)

Doktora: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tiyatro A.B.D. / (2012- 2017)

Ulusal/Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (Proceedings) Basılan Bildiriler

 • “Türkiye'de Oyunculuk Eğitiminde Yaşanan Temel Sorun: Akademik Eleman Eksikliği ve Çözüm Önerileri” (Yrd. Doç. Dr. V. Yasin AKYÜZ ile birlikte), ART-E Süleyman Demirel Üniversitesi GSF Hakemli Dergisi,  Kasım/Aralık 2012, s.s. 164-171.
 • “Modernitenin Kadınlar: Dandizetteler”, ‘Kadın Olmak’ Konulu 23. Uluslararası Eğitimde Yaratıcı Drama Kongresi, 14-17 Kasım 2013.
 • “Eğitsel Tiyatro Bakışının Akademik Yansıması: ‘Eğitsel Tiyatro’ Programı ve Bir Örnek Olarak NYU Steinhardt”, Uluslararası Müzik ve Sahne Sanatları Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Bülent Ecevit Üniversitesi Yayınları No: 8, Aralık 2015, s.273-280.
 • “Batı Uygarlığının Modern Kahraman Kültü Dandy Görüngüsünün 1839-1923 Dönemi Türk Tiyatrosundaki İzleri”, 1. Uluslararası İpekyolu Akademik Çalışmalar Sempozyumu, 21-23 Eylül 2017. 
 • “Tiyatro Araştırmalarında Yöntem Olarak Etnografinin Kullanılmasına Yönelik Bir Performans Araştırması Denemesinin Etnografisi”, 1. Uluslararası İpekyolu Akademik Çalışmalar Sempozyumu, 21-23 Eylül 2017.   

 

Ulusal/Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

 • ÇUBUK, Z., “Modernitenin Kadınları: Dandizetteler”, Yaratıcı Drama Dergisi, Cilt 9, Sayı 17, Yaz 2014, s.41-48.
 • ÇUBUK, Z., “Batı Uygarlığının Modern Kahraman Kültü Dandy Görüngüsünün 1839-1923 Dönemi Türk Tiyatrosundaki İzleri”, Milli Kültür Araştırmaları Dergisi, Cilt 1, Sayı 2, Aralık 2017, s. 47 – 86.

 

      Diğer Yayınlar

 • ÇUBUK, Z.,Köylü Kadın Tiyatrosu Köy Seyirlik Yaşıyor”,  Sahne Dergisi, Sayı 4.
 • ÇUBUK, Z., “Sanata Merhaba”, Sahne Dergisi, Sayı 5.

 

Derece

Alan

Üniversite

 Yıl

Lisans

Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi

Ankara Üniversitesi

2009

Y. Lisans

Sosyal Bilimler Enstitüsü/ Tiyatro ABD

Ankara Üniversitesi

2012

Doktora

Sosyal Bilimler Enstitüsü/  Tiyatro ABD

Ankara Üniversitesi

2017

Katıldığı Atölye Çalışmaları/ Festivaller/Şenlikler

 • DANS-DEVİNİM-DRAMA’ temalı 22. Uluslararası Eğitimde Yaratıcı Drama Semineri (Trabzon) programında yer alan Friederike Lampert’in Yürüttüğü “Doğaçlama Yapıları İçin Dokuz Nokta Tekniği Ve Kullanımı” adlı atölye çalışmasına katıldı. (25-28 Nisan 2013)
 • ‘KADIN OLMAK’ temalı 23. Uluslararası Eğitimde Yaratıcı Drama Kongresi (Ankara) programında yer alan Roberta Secchi’nin yürüttüğü “Rolün Ötesinde Oynama” adlı fiziksel tiyatro atölye çalışmasına katıldı. (14-17 Kasım 2013)
 • ‘KADIN OLMAK’ temalı 23. Uluslararası Eğitimde Yaratıcı Drama Kongresi (Ankara) programında yer alan Gertrud Auge’nin yürüttüğü “Maskenin Arkası” adlı atölye çalışmasına katıldı. (14-17 Kasım 2013)
 • Performans Araştırmaları Merkezi tarafından düzenlenen “Tiyatro Medresesi Yaz Kampları” programında yer alan Lloyd Bricken’in yürüttüğü “İcracının Çalışması” adlı atölye çalışmasına katıldı. (26-30 Ağustos 2014)
 • Dramaturgi ekibinde yer aldığı Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü mezuniyet oyunu “Kapıların Dışında” adlı tiyatro oyunu ile İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti- Türkiye Üniversiteleri Tiyatro Şenliği’ne katıldı. (15-30 Mayıs 2009)
 •  “Haybeden Gerçeküstü Hikayeler” adıyla hazırlanan tiyatro gösterisi ile Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Ankara Bölge Müdürlüğü’nün Düzenlediği etkinliği katıldı. (18.05.2009)
 •  Süleyman Demirel Üniversitesi I. Uluslararası Arda Kanpolat Tiyatro Festivali ve Kongresi’ne bildiri sunumu ile katıldı. (30 Nisan- 4 Mayıs 2012)
 • Fatsa Kaymakamlığı’nın “Benchmarking Projesi” kapsamında daveti ile Canlı Maymun Lokantası adlı tiyatro oyunu ile “En Büyük Engelimiz Farkında Değiliz” haftasına katıldı. (12-16 Mayıs 2014)
 • Üroloji Hastalıkları Bilinçlendirme Derneği’nin davetine istinaden “Tiyatro” konulu seminer ile Ordu’da beşincisi düzenlenen Ordu Üroloji Toplantıları’na katıldı. (13.06.2015)
 • Dramaturgisini yaptığı Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Bölümü mezuniyet oyunu “Keşanlı Ali Destanı” ile Süleyman Demirel Üniversitesi II. Uluslararası Arda Kanpolat Tiyatro Festivali’ne katıldı. ( 2-6 Mayıs 2012)

Mesleki Uygulamalar

 

        Rejisörlük

 • Anton Çehov / Bir Evlenme Teklifi (2007), AÜ DTCF Tiyatro Bölümü.
 • Samuel Beckett / Sözsüz Oyun-2  (2008), AÜ DTCF Tiyatro Bölümü.
 • Züleyha Çubuk / Zerdüşt’ün Zuhuru (2008), AÜ DTCF Tiyatro Bölümü.
 • Melih Cevdet Anday / Dikkat Köpek Var (2009), AÜ DTCF Tiyatro Bölümü.
 • Yılmaz Erdoğan / Haybeden Gerçeküstü Hikâyeler (2009), Yurtkur Ankara Bölge Müdürlüğü Tiyatro Topluluğu.
 • Züleyha Çubuk / İlk Heyecan: Doğaçlama Tiyatro Gösterisi (2013), Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi, Tiyatro Bölümü.
 • Güngör Dilmen / Canlı Maymun Lokantası (2014), Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi, Tiyatro Bölümü.
 • Züleyha Çubuk / Aklımdaki Notalar (2015), Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi, Tiyatro Bölümü.
 • Carlo Goldoni / İki Efendinin Uşağı (2017),  Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi, Tiyatro Bölümü.
 • Züleyha Çubuk / Metinlerarası Treto – Fiziksel Tiyatro Araştırmaları (2017), Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi, Tiyatro Bölümü.

                Dramaturgi

 • Anton Çehov / Bir Evlenme Teklifi (2007), AÜ DTCF Tiyatro Bölümü.
 • Samuel Beckett / Sözsüz Oyun-2  (2008), AÜ DTCF Tiyatro Bölümü.
 • Züleyha Çubuk / Zerdüşt’ün Zuhuru(2008), AÜ DTCF Tiyatro Bölümü.
 • Melih Cevdet Anday / Dikkat Köpek Var (2009), AÜ DTCF Tiyatro Bölümü.
 • Yılmaz Erdoğan / Haybeden Gerçeküstü Hikâyeler (2009), Yurtkur Ankara Bölge Müdürlüğü Tiyatro Topluluğu.
 • Wolfgang Bochert / Kapıların Dışında (2009), AÜ DTCF Tiyatro Bölümü.
 • Güngör Dilmen / Canlı Maymun Lokantası (2014), Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi, Tiyatro Bölümü.
 • Züleyha Çubuk / Aklımdaki Notalar (2015), Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi, Tiyatro Bölümü. 
 • Haldun Taner / Keşanlı Ali Destanı (2016), Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi, Tiyatro Bölümü. 

 

Yazdığı Oyunlar/Senaryolar

 • Zerdüşt’ün Zuhuru (2008), Ankara.
 • Biz Aileyiz (2010), Ankara.
 • Efe’nin Dönüşü (2011), Ankara.
 • Aklımdaki Notalar (2015), Ordu.

 

             Oyunculuk

 

 • Mersin Şehir Tiyatrosu, 2001-2002 sezonu, Becerikli Kanguru, (Tilki)
 • Mersin Şehir Tiyatrosu, 2001-2002 sezonu, 3 Ocak Oratoryosu, (Kadın)
 • İçel Liseler Arası Tiyatro Şenliği, 2002-2003, Bir Garip Oyun, (Zehra)
 • Ankara Devlet Tiyatrosu, 2009-2010 sezonu, Çirkin Prensesle Şişko Prens Çocuk Oyunu, (Kötü Cincin’in Adamı)
 • Ankara Devlet Tiyatrosu, 2010-2011 sezonu, Gizler Çarşısı Oyunu, (Frengili Kadın)
 • Altındal Çocuk Tiyatrosu, 2011-2012 sezonu, Efe’nin Dönüşü Çocuk Oyunu, (Anne)
 • Unutma Beni, yerli dizi, 2010-2011 sezonu, konuk oyuncu, (Sekreter),
 • Unutma Beni, yerli dizi, 2011-2012 sezonu, konuk oyuncu, (Arzu Hemşire)
 • Behzat Ç: Bir Ankara Polisiyesi, 2010-2011 sezonu, konuk oyuncu, (Solist)

 

             Eğitmenlik

 • Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik hizmetleri Dairesi Başkanlığı, 2010-2011 sezonu, gönüllü gençlik çalışanı.
 • Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, 19 Mayıs Gençlik Merkezi, 2010-2011 sezonu, gönüllü tiyatro, yaratıcı drama, diksiyon eğitmenliği.
 • Ankara Polatlı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Onaylı Gelişim Sanat Derneği, 2011-2012 sezonu, yaratıcı drama eğitmenliği.

 

Profesyonel İş Tecrübesi

 • Ankara Devlet Tiyatrosu – Mezun Sanatçı (2009-2010 ve 2010-2011 sanat sezonu süresince)

 

Projeler

 • Ordu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi (Bitiş tarihi: 28 Aralık 2017) Türkiye Etnografisi ile Biçimlenmiş Tiyatro Oyuncusu Usta-Sanatçı Durukan Ordu'nun Prova Sürecinde Deneyimi Performansa Dönüştürme ile Akışa Geçme Pratiklerinden Öğretim Materyali Geliştirilmesi (Araştırmacı).
 • AB Projesi (Bitiş Tarihi: 28.02.2011)

Progetto Glottodrama: Drama Teknikleriyle İtalyanca Öğrenme (Katılımcı)