Yazarları

Makale

Dergi

Cilt

Sayı

Yıl

Yusuf Bahri GÜNDOĞDU

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenlerinin Tercih Ettikleri Ölçme Araçları

 

İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

 

 

27

2012

Yusuf Bahri GÜNDOĞDU

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

Öğretmenlerinin Öğrenci Başarısını

Değerlendirme Yeterlikleri

(İstanbul Örneği)

Milli Eğitim Dergisi

 

198

2013

Yusuf Bahri GÜNDOĞDU

Suudi Arabistan’da Eğitim Sistemi

Ondokuz Mayıs İlahiyat Fakültesi Dergisi

 

35

2014

Yusuf Bahri GÜNDOĞDU

Suudi Arabistan Türk Okullarında Görev

Yapan Öğretmenlerin Sorunları

Milli Eğitim Dergisi

 

201

2014

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Ön Lisans

Halkla İlişkiler

Anadolu

2005

Lisans

İlahiyat

Marmara

1999

Lisans

İktisat

Anadolu

2010

Yüksek Lisans

Tasavvuf

Marmara

2003

Doktora

Din Eğitimi

İstanbul

2011