A)

1.1.       Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler 

 1. Çelik Y., Ekiz C., Yamak S., “A new view on soft rings”, Hacettepe Journal of Mathematics and Statistics, 40 (2): 273-286 (2011).
 2. Çelik Y., Yamak S., “Fuzzy soft set theory applied to medical diagnosis using fuzzy arithmetic operations”, Journal of Inequalities and Applications, 82: 1-9 (2013).
 3. Ekiz C., Çelik Y., Yamak S., “Generalized TL-fuzzy rough rings via TL-fuzzy relational morphisms”, Journal of Inequalities and Applications, 279, 1-16 (2013).
 4. Çelik Y., Ekiz C., Yamak S., “Applications of fuzzy soft sets in ring theory”, Annals of Fuzzy Mathematics and Informatics, 5 (3): 451-462 (2013).
 5. Çelik Y."A new approach to (e,evq)-fuzzy subgroup theory via soft sets", British Journal of Mathematics &Computer Science, 7(3): 181-190 (2015).
 6. Çelik Y."A model for medical diagnosis via fuzzy neutrosophic soft sets", Asian Journal of Mathematics &Computer Reasearch, 10(1): 60-68 (2015).
 7. Çelik Y."A new approach to group theory via soft sets and L-fuzzy soft sets", International Journal of Pure and Applied Mathematics, 105(3): 459-475 (2015).
 8. Çelik Y. "Isomorphism on fuzzy soft graphs", AIP Conference Proceedings, 1726 (2016).
 9. Zihni O., Çelik Y. "Irregular Intuitionistic Fuzzy Graphs", AIP Conference Proceedings, 1726 (2016).
 10. Çelik Y. "A framework for medical diagnosis via fuzzy soft matrices", New Trends in Mathematical Sciences, 4(2): 248-256 (2016).
 11. Çelik Y. "Bipolar fuzzy soft sets in gamma-semirings", Annals of Fuzzy Mathematics and Informatics,  13(1), 2017, 29-46.
 12. Çelik Y. "N-Fuzzy Ideals of Lattices"Communications Faculty of Sciences University of Ankara Series A1: Mathematics and Statistics, 66(2), 2017, 340-348.
 13. Çelik Y. "Some Operations on Fuzzy Soft Graphs" AIP Conference Proceedings, 2017.
 14. Kara G., Çelik Y. "On Neutrosophic Soft Graphs" AIP Conference Proceedings, 2017.
 15. Zihni O., Çelik Y. "On Intuitionistic Fuzzy Soft Graphs", AIP Conference Proceedings, 2017.

 

1.2.       Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1. Çelik Y. "Genelleştirilmiş Trapezoidal Bulanık Esnek Kümeler ve Karar Verme Problemlerinde Uygulaması", Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi, 6(1): 121-129 (2016).

 

1.3.       Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan   bildiriler

 1. Çelik Y., Ekiz C., Yamak S., “Fuzzy Soft Rings”, International Conference on Mathematical Science, Abant Izzet Baysal University, Bolu-Turkey, 23-27 November 2010, p.11.
 2. Ekiz C., Çelik Y., Yamak S., “Generalized (I,T)-L-Fuzzy Rough Sets on Semigroups”, International Conference on Mathematical Science, Abant Izzet Baysal University, Bolu, Turkey, 23-27 November 2010, p.15.
 3. Çelik Y., Ekiz C., Yamak S., “A new view on fuzzy soft groups”, International Conference on Applied Analysis and Algebra, Yıldız Technical University, İstanbul-Turkey, 29 June-2 July 2011, p.286.
 4. Ekiz C., Çelik Y., Yamak S., “Approximations with respect to TL-Fuzzy Relational Morphism of Groups”, International Conference on Applied Analysis and Algebra, Yıldız Technical University, İstanbul-Turkey, 29 June-2 July 2011, p.287.
 5. Çelik Y., Yamak S., “Applications of fuzzy soft sets in Medical Diagnosis”, International Congress in Honour of Professor Hari M. Srivastava, Uludağ University, Bursa-Turkey, 23-26 August 2012, p.52.
 6. Çelik Y. “Applications of bipolar fuzzy soft sets in gamma semirings”, International Conference Recent Advences Pure and Applied Mathematics, Istanbul-Turkey, 3-6 Haziran 2015.
 7. Çelik Y. A framework for medical diagnosis via fuzzy soft matrices, International Conference Recent Advences Pure and Applied Mathematics, Istanbul-Turkey, 3-6 Haziran 2015.
 8. Çelik Y. Isomorphism on Fuzzy Soft GraphsInternational Conference on Advences in Naturel and Apllied Sciences, Antalya-Turkey, 21-23 Nisan 2016.
 9. Zihni O., Çelik Y. Irregular Intuitionistic Fuzzy GraphsInternational Conference on Advences in Naturel and Apllied Sciences, Antalya-Turkey, 21-23 Nisan 2016.
 10. Çelik Y. Some Operations on Fuzzy Soft GraphsInternational Conference on Advences in Naturel and Apllied Sciences, Antalya-Turkey, 18-21 Nisan 2017.
 11. Çelik Y. On Neutrosophic Soft GraphsInternational Conference on Advences in Naturel and Apllied Sciences, Antalya-Turkey, 18-21 Nisan 2017.
 12. Çelik Y. Combination of Interval-Valued Fuzzy Soft Sets and Graph TheoryICOME, İstanbul-Turkey, 10-12 Mayıs 2017.
 13. Çelik Y. On L-Fuzzy Soft ModulesICOME, İstanbul-Turkey, 10-12 Mayıs 2017.

 

1.4.       Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 1. Ekiz C., Çelik Y., Yamak S., “Soft Kümeler ve Soft Halkalar”, III. Ankara Matematik Günleri Sempozyumu, Ankara Üniversitesi, Ankara, 22-23 Mayıs 2008, s.31.
 2. Çelik Y., Ekiz C., Yamak S., “Soft Halkalara Yeni Bir Bakış”, 5. Ankara Matematik Günleri Sempozyumu, TOBB Üniversitesi, Ankara, 3-4 Haziran 2010, s.186.
 3. Ekiz C., Çelik Y., Yamak S., “Yarıgruplarda Genelleştirilmiş Kaba Kümeler”, 5. Ankara Matematik Günleri Sempozyumu, TOBB Üniversitesi, Ankara, 3-4 Haziran 2010, s.26.
 4. Çelik Y., “L-Bulanık Esnek Kümelerin Grup Teorisinde Uygulamaları”, 7. Ankara Matematik Günleri Sempozyumu, Bilkent Üniversitesi, Ankara, 31 Mayıs-1 Haziran 2012, s.33.
 5. Çelik Y.“Kafeslerin N-Bulanık İdealleri”, 11. Ankara Matematik Günleri Sempozyumu, Ankara Üniversitesi,  2016.

 

B) 

1.1.      SCI, SCI-Expanded SSCI ve AHCI Kapsamında yer alan dergilerdeki hakemlikler

 1. American Mathematical Society
 2. Knowledge Based Systems
 3. Journal of the Franklin Institute
 4. Bulletin of the Malaysian Mathematical Sciences Society
 5. Journal of The Franklin ınstitute
 6. Annals of Fuzzy Mathematic and Informatics
 7. International Journal of Uncertainty, Fuzziness and Knowledge-Based Systems
 8. New Trends in Mathematical Sciences
 9. Filomat

 

C)

1.1.      Projeler

 1. Esnek Halkalar, K.T.Ü BAP Projesi, 2011, Proje No:2010.111.003.3. 
 2. Applications of bipolar fuzzy soft sets in gamma semirings, ODU BAP Projesi, 2015, Proje No:YKD-155.
 3. Isomorphism on fuzzy soft graphs, ODU BAP Projesi, 2016, Proje No:YKD-336.
 4. Bipolar fuzzy soft graphs, ODU BAP Projesi, 2017, Proje No:YKD-17031.

                                                             

                                                             

EĞİTİM BİLGİLERİ 

Lisans   Karadeniz Teknik Üniversitesi-2004
Yüksek Lisans Karadeniz Teknik Üniversitesi Matematik ABD-2009
Doktora  Karadeniz Teknik Üniversitesi Matematik ABD-2013

 

AKADEMİK GÖREVLER

Arş. Gör. Ordu Üniversitesi 2008-2010
Arş. Gör. Karadeniz Teknik Üniversitesi 2010-2013
Yrd. Doç. Dr. Ordu Üniversitesi 2013-

    

 

 

DANIŞMANLIĞINDA BİTİRİLEN TEZLER
1) Melike KASIM DEMİR - Yüksek Lisans (Esnek Kümeler ve Esnek Cebirsel Yapılar, 2014)
2) Güven KARA - Yüksek Lisans (Bulanık Kümelerin Halka ve İdeal Yapılarına Uygulanması, 2014)
3) Onur ZİHNİ -Yüksek Lisans (Bulanık Esnek Kümelerin Tıp Tanısında Uygulamaları, 2016)
 DANIŞMANLIĞINDA DEVAM EDEN TEZLER
1) Orhan ÖNAL - Yüksek Lisans (Devam ediyor)
2) Sedat YALÇIN - Yüksek Lisans (Devam ediyor)
3) Z. Zühal AYDOĞDU- Yüksek Lisans (Devam ediyor)
4) Sevgi DEMİR- Yüksek Lisans (Devam ediyor)
5) Burak KILIÇ- Yüksek Lisans (Devam ediyor)
6) Güven KARA- Doktora (Devam ediyor)