1. Bölgesel Kalkınmada Meslek Yüksekokullarının Rolü : Akkuş Meslek Yüksekokulu Örneği (21/05/2015 "Uluslararası Meslek Yüksekokulları Sempozyumu UMYOS-Yalova Üniversitesi)

2. Küreselleşme Sürecinde Bilgi Yönetimi Uygulamalarının, İşletmelerin Rekabet Üstünlüğüne Etkisi: Malatya Örneği (04/05/2018-06/05/2018  1. Uluslararası GAP İşletme Bilimleri ve Ekonomi Kongresi -Şanlıurfa)

3. Mobil Uygulamalar ve Mobil Kütüphaneler  Kütüphanelerde Kullanılan Mobil Uygulamalar  Uygulama Çeşitliliği  Müşteri Beklentileri ve Kütüphaneleri Bekleyen Mobil Gelecek (ÜNAK 2013 : Bilgi SistemleriPlatformlarMimariler veTeknolojiler 978-975-95295-8-1 http://unak.org.tr/upload/UNAK2013.pdf)

 

1. Yüksek Lisans : Marmara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi

"Bilgi ve Belge Merkezlerinde Hizmet Kalitesinin Artırılmasına Yönelik Bir Uygulama: Marmara Üniversitesi Merkez Kütüphanesi Örneği”

1. I. Uluslararası Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Öğrenci Kongresi (Bilim Komitesi)

2. Resource Description Access (Terminoloji Geliştirme Grubu)