MAKALELER

1. تحقيق «تخريج الأقوال في مسألة الاستبدال» لابن قطلوبغا",ياسين ,أردن", İslâm Araştırmaları Dergisi, 39 (2018): 89-148. Uluslararası Makale

2. رسالة الاستبدال لشيخ الإسلام قاضي زاده محمد طاهر التوقادي (تحقيق وترجمة)",ياسين ,أردن​", İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, sy. 30, 2017, s. 631-651. Uluslararası Makale

3. Erden, Yasin, "Tokatlı Şeyhülislâm Kadızâde Mehmed Tâhir’in Hayatı, Eserleri ve İstibdâl Risâlesi" İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, sy. 31, 2018, s. 661-683. Uluslararası Makale

TEZ ÇALIŞMALARI

Yüksek Lisans Tezi: "İstibdâl Risâleleri Bağlamında Vakıfta İstibdâl Meselesi", İstanbul Üniversitesi İslam Hukuku Anabilim Dalı, Danışman: Prof. Dr. Murteza Bedir. (Tamamlandı)

Doktora Tezi: "Osmanlı Vakıf Hukukunda İstibdâl (XVI.-XVIII. Yüzyıllar)", Sakarya Üniversitesi İslam Hukuku Anabilim Dalı, Danışman: Doç. Dr. Süleyman Kaya. (Devam Ediyor)