Yüksek Lisans Tezi

YENİGÜN Yasemin, (2012), Vergi Bilinci ve Vergi Uygulamaları Karşısında Mükelleflerin Davranışları: İstanbul Örneği, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye Anabilim Dalı.

Atıflar

Çiçek, Serdar; Sabbağ, Jale, (2016), Mükelleflerin Vergiden Kaçınma Algısı ve Demografik Belirleyicileri Üzerine Bir Araştırma: Isparta Örneği, Sosyoekonomi, Vol. 24(28), 43-64.

Yardımcıoğlu, Mahmut; Akpınar, Yusuf; Günay, Yahya, (2014), Vergi Okuryazarlığı ve Vergisel Farkındalık: Kahramanmaraş Araştırması, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İİBF Dergisi, 95-119.

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

YILDIRIM Yasemin, (2017), "Küresel Kamusal Mal Olarak Finansal İstikrar Kavramı", Sinop Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 1(2), ss. 325-344.

AĞCAKAYA Serpil, YILDIRIM Yasemin, (2015), "Vergi Bilinci ve Vergi Uygulamaları Karşısında Mükelleflerin Davranışları: İstanbul İli Örneği", Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı:2, ss. 85-96.

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

YILDIRIM Yasemin, BALI Selçuk, (2017), "Macaristan Yerel Yönetimlerinin Yapısı ve Yönetimler Arası Mali İlişkileri", Eurasian Academy of Sciences Eurasian Studies/Avrasya Çalışmaları, Sayı:6, ss. 1-10.

YILDIRIM Yasemin, (2018), "Kadın Yoksulluğuna Karşı Mücadelede Çeşitli Ülke Uygulamaları", Researcher: Social Science Studies, Sayı:1(6), ss. 473-488.

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

AĞCAKAYA Serpil, YILDIRIM Yasemin,(2015),"Vergi Bilinci ve Vergi Uygulamaları Karşısında Mükelleflerin Davranışları: İstanbul Örneği", 7. Uluslararası Balkanlarda Sosyal Bilimler Kongresi,Kaposvar Devlet Üniversitesi, Macaristan.

Öğrenim Bilgisi

Lisans-Anadal

2005-2009

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/MATEMATİK BÖLÜMÜ/MATEMATİK PR.

Lisans-Anadal

2014-

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

İKTİSAT FAKÜLTESİ/MALİYE POGRAMI

Yüksek Lisans-Tezli

2010-2012

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/MALİYE ANABİLİM DALI

Doktora

2013- 

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / MALİYE ANABİLİM DALI

Ulusal Kuruluşlarca Desteklenen Proje Yürütücülüğü

Ordu Üniversitesi BAP Kordinatörlüğü Proje No: YKD-192