Kitaplar

 1. İlköğretimden Ortaöğretime Ortaöğretimden Yükseköğretime Geçiş Analizi, MEB Yayınları-2012

 2. Okullar ve Kurumlarda Stratejik Plan, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü Yayınları-2010

3. Kişilik ve Dindarlık, İstanbul: Ensar Yayınları, 2017

Makaleler

1. Kişilik ve Dindarlık Üzerine Bir Alan Araştırması, Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi, yıl 2009, sy. 20, ss. 279-295

2. Evaluation of Critical Periods During the Development of the Personality In Terms of Religious Education, Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 2018, C:8, Sy. 1, 229-239.

3. Yalnızlıkla Başa Çıkma: Yalnızlık, Dini Başa Çıkma, Dindarlık, Hayat Memnuniyeti ve Sosyal Medya Kullanımı, Yıl 2018, C:22, Sy. 1, 395-434

4. Üniversite Öğrencilerinin Dindarlık Düzeyleri ve Kur’an’a Yönelik Tutumları Üzerine
Amprik Bir Araştırma (Ordu Üniversitesi Örneklemi), Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 2018, C.8, Sy. 2, 409-420.

Sözlü Bildiriler

1. İletişim Araçlarının Mahremiyet Algılarını Şekillendirmedeki Rolü, Ordu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 27-29 Mart 2015

2. Sosyal Medyanın Kimlik Gelişimi Üzerindeki Rolü, Ordu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 10-12 Haziran 2016 

3. Kişilik Gelişiminde Model İnsan ve Üstlendiği Roller, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 26-28 Nisan 2018.

2004 - 2009      : Doktora, “Kişilik Özellikleri ve Dinsel Yönelimler Üzerine Bir Araştırma” M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü İlahiyat A.B.D. Felsefe ve Din Bilimleri (Din Psikolojisi) Bilim Dalı

1996 – 1999     : Yüksek Lisans, “Psikolojik ve Sosyal Yönleriyle Kurban” M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü İlahiyat A.B.D. Felsefe ve Din Bilimleri (Din Psikolojisi) Bilim Dalı

1990 – 1995     : Lisans, M.Ü. İlahiyat Fakültesi

1982 – 1989     : Lise, Gönen İmam Hatip Lisesi