Kitaplar

 1. İlköğretimden Ortaöğretime Ortaöğretimden Yükseköğretime Geçiş Analizi, MEB Yayınları-2012

 2. Okullar ve Kurumlarda Stratejik Plan, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü Yayınları-2010

Makaleler

1. Kişilik ve Dindarlık Üzerine Bir Alan Araştırması, Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi, yıl 2009, sy. 20, ss. 279-295

Sözlü Bildiriler

1. İletişim Araçlarının Mahremiyet Algılarını Şekillendirmedeki Rolü, Ordu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 27-29 Mart 2015

2. Sosyal Medyanın Kimlik Gelişimi Üzerindeki Rolü, Ordu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 10-12 Haziran 2016 

2004 - 2009      : Doktora, “Kişilik Özellikleri ve Dinsel Yönelimler Üzerine Bir Araştırma” M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü İlahiyat A.B.D. Felsefe ve Din Bilimleri (Din Psikolojisi) Bilim Dalı

1996 – 1999     : Yüksek Lisans, “Psikolojik ve Sosyal Yönleriyle Kurban” M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü İlahiyat A.B.D. Felsefe ve Din Bilimleri (Din Psikolojisi) Bilim Dalı

1990 – 1995     : Lisans, M.Ü. İlahiyat Fakültesi

1982 – 1989     : Lise, Gönen İmam Hatip Lisesi