Uluslararası Makale

 1. Ceyhanlı KT, Buyuk SK, Sekerci AE, Karatas M, Celikoglu M, Benkli YA. “Investigation of Dens Invaginatus in a Turkish Subpopulation Using Cone-Beam Computed Tomography” Oral Health and Dental Management. 2015;14(2):85-88.

Ulusal Makale

 1. S.K. Büyük, Y.A. Benkli, H.B. Uzer. “Hızlı Üst Çene Genişletmesinin Mandibular Dental Ve Alveolar Genişlikler Üzerine Etkilerinin İncelenmesi” Dicle Dişhekimliği Dergisi. 2015;16(2):193-197
 2. Çakıcı, Fatih, Yasin Atakan Benkli, and Elif Bahar Çakıcı. "The Prevalence of Taurodontism in a North Anatolian Dental Patient Subpopulation." MIDDLE BLACK SEA JOURNAL OF HEALTH SCIENCE 1.1 (2015): 7-10.

Uluslararası Bildiri

 1. S. K. Büyük, M. Celikoglu, Y. A. Benkli, A. E. Sekerci. “Tek taraflı dudak damak yarıklı adölesan hastalarda transvers kraniofasiyal morfolojinin konik ışınlı bilgisayarlı tomografi ile incelenmesi” 2. Dudak Damak Yarıkları Derneği Uluslararası Kongresi, Antalya, 27-29 Kasım 2015.
 2. S.K. Buyuk,  Y.A. Benkli, “Sociodemographic Features and Career Decisions of Bachelor of Dental Surgery Students Turkey” 26th Annual Scientific Meeting of SEAADE , August 12-13 2015 Bali, Indonesia.
 3. B. Bektaş, S.K. Büyük, Y.A. Benkli, S. Özkan. “Nazal Septum Deviasyonlarının İskeletsel ve Dental Etkilerinin Posteroanterior Sefalometrik Radyograflarla Değerlendirilmesi.” 50 pp. 14. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu, Eskişehir, Türkiye, 02-04 Kasım 2015
 4. A. Arslan, S.K. Büyük, Y.A. Benkli, H.B. Uzer. “Ağız Solunumu Yapan Ortodonti Hastalarında Alt Yüzdeki Yumuşak Doku Kalınlıklarının Değerlendirilmesi.” 54 pp. 14. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu, Eskişehir, Türkiye, 02-04 Kasım 2015
 5. S.K. Büyük, S. Özkan, Y.A. Benkli, A. Arslan. “Maksiller Lateral Keser Diş Eksikliği olan Ortodonti Hastalarında Dişsel ve İskeletsel Etkilerin Değerlendirilmesi.” 57 pp. 14. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu, Eskişehir, Türkiye, 02-04 Kasım 2015
 6. S.K. Büyük, N.M. Topbaşı, Y.A. Benkli. “Farklı Dik Yön Büyüme Yönü olan Ortodonti Hastalarında Yumuşak Doku Profilinin Değerlendirilmesi.” 85 pp. 14. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu, Eskişehir, Türkiye, 02-04 Kasım 2015
 7. Y.A. Benkli,  S.K. Büyük, H. B. Uzer, E. Oral. “Sezeryanla Doğan Genç Erişkinlerin Kraniofasiyel Morfoloji ve Fasiyel Yumuşak Doku Kalınlıklarının Değerlendirilmesi.” 108 pp. 14. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu, Eskişehir, Türkiye, 02-04 Kasım 2015.

Devam eden projeler:

 1. Sınıf II Bölüm 1 Maloklüzyonlarda Forsus FRD ve Jasper Jumper Apareylerinin İskeletsel, Dişsel ve Yumuşak Doku Üzerine Etkilerinin İncelenmesi-AR 1522- ODÜ BAP-9916 TL- (Araştırmacı)
 2. -Ortodontik minividaların tekrar kullanılmasının stabilite üzerine etkilerinin değerlendirilmesi-ODÜ BAP-9864 TL-(Araştırmacı)

Ad, Soyadı

YASİN ATAKAN BENKLİ

Unvanı

YARDIMCI DOÇENT DOKTOR

Eğitimi

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans

DİŞHEKİMLİĞİ

ATATÜRK Ü.

1993-1999

Yüksek Lisans

 

 

 

Doktora/Uzmanlık

ORTODONTİ

ATATÜRK Ü.

2001-2007

Akademik Unvanlar

Unvan

Alan

Üniversite

Yıl

Yardımcı Doçent

ORTODONTİ

ORDU ÜNİ.

2012