A. Ulusulal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

A.1. Çiçek, V. ve Apaydınlı, K. (2016). Güzel Sanatlar Liselerinde Piyano Eğitiminde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri (Karadeniz Bölgesi Örneği), Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 20 (4),1471-1491,(Index: ULAKBİM), 

B.  Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar:   

B.1. Yener S. ve Çiçek V. (2016). Adım Adım Uygulamalı Müzik Teorisi ve Armoni, (Ed. Apaydınlı .K.) Ankara: Pegem Akademi Yayınları, Basım sayısı 1, Sayfa Sayısı 136, ISBN:978-605-318-527-7

 

Öğrenim Durumu    

Doktora

Ondokuz Mayıs Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Müzik Eğitimi Eylül 2016- Halen

Yüksek Lisans

Ordu Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Müzik Ana Sanat Dalı/ 2013-2016

Tez Adı: Güzel Sanatlar Liselerinde Piyano Eğitiminde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri (Karadeniz Bölgesi Örneği), (2016), Tez Danışmanı:(Yrd. Doç.Dr. Köksal APAYDINLI)

Lisans

Dokuz Eylül Üniversitesi/Buca Eğitim Fakültesi/Müzik Eğitimi/ 2001-2005
 

Mesleki Tecrübe:

- Ordu Üniversitesi, MSSF, Öğretim Görevlisi, Ordu (2017-    ) 

- MEB Penpe-İzzet ŞAHİN Güzel Sanatlar Lisesi, Piyano Öğretmeni, Ordu (2010-2016)

- MEB Şehit Cemal MUTLU İlköğretim Okulu, Ünye/ Ordu (2009-2010)

- MEB Erzincan Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi, Müzik Öğretmeni, Erzincan (2006 - 2009  )

- Erzincan Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Müzik Bölümü, Müzik Öğretmeni, Erzincan (2006 - 2009)

- MEB Fevzi Efendi İlköğretim Okulu, Müzik Öğretmeni, Erzincan (2007-2009)

- MEB 23 Nisan İlköğretim Okulu, Müzik Öğretmeni, İliç/ Erzincan (2005 - 2006)