Lisans: Cumhuriyet Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (2002-2006)

Yüksek Lisans: Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (2006-2009)

Doktora: Ondokuz Mayıs Ünivesitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat (2018-devam ediyor)

Makale;

- IŞIK Ufuk, Yasım Yavuz Kagan (2017). Otel Çalışanlarının Psikolojik Güçlendirme İle Örgütsel Bağlılıkları Arasındaki İlişki. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10(2), 89-90., Doi: 10.17218/hititsosbil.323119 (Yayın No:3698216)

- IŞIK Ufuk, Yasım Yavuz Kagan (2017).Yapısal Güçlendirmenin Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Üzerine Etkisi: Taş İşleme Sektörü Üzerinde Bir Uygulama. ODÜ Sosyal Bilimler araştırmaları Dergisi, 7(2), 377-386 (Yayın No: 3618984)

Bildiri;

- IŞIK Ufuk, Yasım Yavuz Kagan (2017). Otel Çalışanlarının Psikolojik Güçlendirme İle Örgütsel Bağlılıkları Arasındaki İlişki. VI. Ulusal Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No:3521597)

- IŞIK, Ufuk; YASIM, Yavuz Kağan (2018) Otel Çalışanlarının Sanal Kaytarma, Psikolojik Sözleşme İhlali ve İşten Ayrılma Niyetleri Arasındaki İlişki, VII. Ulusal III. Uluslararası Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu, 20-21 .04.2018, İskenderun Teknik Üniversitesi, İskenderun (Yayın No:9786052586006)

- YASIM, Yavuz Kağan; IŞIK, Ufuk (2018) Alt İşveren İşçilerinin Güvenlik İklimi Algılarının Sosyo- Demografik Özelliklere Göre İncelenmesi; III. Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kongresi, 11-14.04.2018, Çorum (Yayın No:97860581633)