Turgay Han is an associate professor (PhD) at the Department of English Language and Literature, Faculty of Letters of Kafkas University (2006-2016) and Ordu University (2016- ). His areas of reseach center on EFL measurement and assessment issues and his areas of scholarship include assessing language skills, using G-theory to examine score variability and reliabiilty of EFL writing assessments.

 

Yönetilen Tezler

Yüksek Lisans

1

2017

SARI ZAFER, (2017). The relationship between beliefs about language learning and foreign language

classroom anxiety: English-medium instruction in a Turkish universities STEM context, Kafkas

Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->Batı Dilleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı

1.

2016

AYBIRDI NÜLÜFER, (2016). Turkish EFL students' perspectives regarding responsibilities in reducing

foreign language classroom anxiety, Kafkas Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->Batı Dilleri ve

Edebiyatları Anabilim Dalı

2.

OKATAN SEMIH, (2016). 9th grade students' and english teachers' attitudes towards interactive

whiteboard usage in EFL classes, Kafkas Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->Batı Dilleri ve

Edebiyatları Anabilim Dalı

3.

Doktora

2016

TAKKAÇ TULGAR AYSEGÜL, (2016). Students' and faculty members' perceptions of teaching and

assessing pragmatic competence in EFL context, Atatürk Üniversitesi->Egitim Bilimleri Enstitüsü-

>Yabancı Diller Egitimi Anabilim Dalı

4.

Yönetilen Tezler * Yurt içi/Yurt Dısı Üniversitelerde veya diger kurumlarda yönetilen tezler

Sahin Sarı, An Investıgatıon of Factors Causıng Demotıvatıon of School Teachers ın Turkey, Kafkas

Üniversitesi (Devam Ediyor)

1.

Ömer Sahin Özdemir, (2016). , The Effects of Usıng Rubrıcs As An Instructıoanal Device on The Wrıtıng

Skills of Turkısh EFL Students, KAFKAS ÜNIVERSITESI/SOSYAL BILIMLER ENSTITÜSÜ/BATI DILLERI VE

EDEBIYATLARI (YL) (TEZLI)/

2.

Projelerde Yaptıgı Görevler:

Yetiskin Ögrencilerin Teknoloji Kullanım Becerilerinin ve Beklentilerinin Tespiti, Yüksek.gretim

Kurumları tarafından destekli bilimsel arastırma projesi, Yürütücü:YOLCU HACI

HASAN,Arastırmacı:HAN TURGAY, , 20/04/2016 - 19/10/2017 (ULUSAL)

1.

Kars Ili ve Merkez Köylerde Eslerin Birbirine Hitap Biçimleri, Yüksek.gretim Kurumları tarafından

destekli bilimsel arastırma projesi, Arastırmacı:HAN TURGAY,Yürütücü:ELKILIÇ

GENCER,Arastırmacı:GÜNGÖR TURAN ÖZGÜR,Arastırmacı:AYBIRDI NILÜFER, , 27/04/2016 -

2.

Kars yöresinde bebek ve çocuklara hitap etme ifadeleri Sosyal anlamsal degisimlere pedagojik bir

yaklasım, Yüksek.gretim Kurumları tarafından destekli bilimsel arastırma projesi, Yürütücü, ,

01/03/2016 - 25/10/2016 (ULUSAL)

3.

Idari Görevler

2017

Ars. Uyg. Merkezi Müdürü ORDU ÜNIVERSITESI/YABANCI DILLER UYGULAMA VE ARASTIRMA MERKEZI

2017

Anabilim Dalı Baskanı ORDU ÜNIVERSITESI/FEN-EDEBIYAT FAKÜLTESI/YABANCI DILLER

BÖLÜMÜ/INGILIZ DILI VE EDEBIYATI ANABILIM DALI

2014-2016

Anabilim Dalı Baskanı KAFKAS ÜNIVERSITESI/FEN-EDEBIYAT FAKÜLTESI/BATI DILLERI VE

EDEBIYATLARI BÖLÜMÜ/INGILIZ DILI VE EDEBIYATI ANABILIM DALI

Dersler *

Ögrenim Dili Ders Saati

2016-2017

Lisans

Uygulamalı Dilbilim Türk.e 3

Dilbilimine Giris Türk.e 4

Ingilizce Dinleme ve Sesletim Türk.e 2

2015-2016

Lisans

2

Dilbilim Ingilizce 3

Ingilizce dinleme ve Sesletim Ingilizce 2

Yüksek Lisans

IDEYL513 Genel Dilbilim Ingilizce 3

IDEYL501 Arastırma Teknikleri I Ingilizce 3

Eserler

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

1. HAN TURGAY,TAKKAÇ TULGAR AYSEGÜL,Aybirdi Nilüfer A descriptive study of pre-service

teachers’xx teaching anxiety and coping strategies. The Qualitative Report (Yayın No: 4326007)

2. HAN TURGAY,Mahzoun Zinat Demotivating factors of EFL teachers: A case study of a private

school in Turkey. Novitas Royal (Yayın No: 4326019)

3. TAKKAÇ TULGAR AYSEGÜL,YAGIZ OKTAY,HAN TURGAY (2018). Bridging the Gap between

Linguistic and PragmaticAssessment in Turkish Contexts. PASAA, 54(July-December), 58-81.

(Yayın No: 4317429)

4. BARIN MUZAFFER,HAN TURGAY,Aybirdi Nilüfer (2018). An investigation on Turkish EFL Majoring

Students’ Unethical Behaviors. Kastamonu Journal of Education, 26(5), 1785-1792. (Yayın No:

4325993)

5. HAN TURGAY,HUANG JINYAN (2017). Examining the Impact of Scoring Methods on the

Institutional EFL Writing Assessment: A Turkish Perspective. PASAA, 53(January - June 2017),

112-147. (Yayın No: 3532706)

6. HAN TURGAY,Mahzoun Zinat (2017). What Demotivates Foreign EFL Teachers? A Case Study in

Turkish Context. The Qualitative Report, 22(4), 1001-1014. (Yayın No: 2845044)

7. Costa Rebeca Soler,HAN TURGAY (2017). THE EFFECT OF USING A MOBILE APPLICATION ON EFL

LEARNERS’ BELIEFS ABOUT LANGUAGE LEARNING (BALL). International Journal of Developmental

and Educational Psychology, 1, 229-238. (Yayın No: 3625485)

8. HAN TURGAY (2017). Scores Assigned by Inexpert EFL Raters to Different Quality EFL

Compositions and the Raters Decision Making Behaviors. International journal of Progressive

Education, 13(1), 136-152. (Yayın No: 2867865)

9. HAN TURGAY,YOLCU HACI HASAN (2017). An investigation of students? satisfaction levels

regarding campus technologies in turkish universities. Journal of Higher Education and Science,

7(3), 593, Doi: 10.5961/jhes.2017.235 (Yayın No: 4050881)

10. HAN TURGAY,OKATAN SEMIH (2016). High School Students Attitudes and Experiences in EFL

Classrooms Equipped with Interactive Whiteboards. Gist Education and Learning Research

Journal, 13(July-December), 148-165. (Yayın No: 2883462)

11. BURGUCU TAZEGÜL ASSIYE,HAN TURGAY,ENGIN ALI OSMAN (2016). Pragmatic Failure of Turkish

EFL Learners in Request Emails to Their Professors. International Education Studies, 9(10), 105-

115., Doi: 10.5539/ies.v9n10p105 (Yayın No: 2867863)

12. HAN TURGAY,BURGUCU ASSIYE (2016). Realization of Speech Acts of Refusals and Pragmatic

Competence by Turkish EFL Learners. The Reading Matrix: An International Online Journal, 16(1),

161-178. (Yayın No: 2644461)

13. HAN TURGAY (2016). Yabancı ikinci dil olarak Türk.e ve Ingilizce sınıflarında kültür ögretimi ve

edebi metin kullanımı. Kastamonu Journal of Education, 24(2), 703-718. (Yayın No: 1495515)

14. HAN TURGAY,TANRIÖVER AHMET SERKAN,SAHAN ÖZGÜR (2016). EFL Students and Teachers

Attitudes towards Foreign Language Speaking Anxiety A look at NESTs and Non NESTs.

International Education Studies, 9(3), 1-11., Doi: http://dx.doi.org/10.5539/ies.v9n3p1 (Yayın

No: 1348840)

15. HAN TURGAY,KESKIN FIRAT (2016). Using a mobile application whatsapp to reduce EFL

speaking anxiety. Gist Education and Learning Research Journal, 12(Ocak-Haziran), 29-50. (Yayın

No: 2644466)

16. HAN TURGAY,TANRIÖVER AHMET SERKAN (2015). The Factors that Affect Pragmatic Competence

and Turkish EFL Research Context. International Journal of Art and Sciences, 8(7), 515-523.

(Yayın No: 1809530)

17. HAN TURGAY (2015). Foreign Language Learning Strategies in the Context of STEM Education.

Gist Education and Learning Research Journal, 11, 79-102. (Yayın No: 1809430)

3

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

18. KAYA HALIL IBRAHIM,HAN TURGAY,Nilüfer Aybirdi (2015). Prospective EFL teachers attitudes

towards the use of authentıc materials in EFL reading classes. The Journal of International Social

Research, 8(37), 773-783., Doi: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20153710643 (Yayın No:

1495504)

19. HAN TURGAY,KAYA HALIL IBRAHIM (2014). Turkish EFL Teachers Assessment Preferences and

Practices in the Context of Constructivist Instruction. Journal of Studies in Education, 4(1), 77-

93., Doi: http://dx.doi.org/10.5296/jse.v4i1.4873 (Yayın No: 345701)

20. jinyan huan,HAN TURGAY (2013). Holistic or Analytic An Institutional Writing Assessment

Dilemma for Policy Makers. Leadership and Policy Quarterly, 2(1), 1-18. (Yayın No: 1810300)

21. Han Turgay, Ege Ilhami (2013). Using Generalizability Theory to Examine Classroom Instructors

Analytic Evaluation of EFL Writing. International Journal of Education, 5(2), 20-35., Doi: http:

//dx.doi.org/10.5296/ije.v5i3.3713 (Yayın No: 345374)

22. HAN TURGAY (2013). Review of the Book Overcoming Foreign Language Classroom Anxiety.

International Journal of TESOL and Learning, 2(1), 61-63. (Yayın No: 1810205)

23. jINYAN Huang, Turgay HAN, Schnapp K (2012). Do High Stakes Test Really Address English

Language Learners Learning Needs A Discussion of Issues Concerns and Implications.

International Journal of Learning & Development, 2(1), 499-508., Doi: http://dx.doi.org/10.

5296/ijld.v2i1.1472 (Yayın No: 1348878)

24. Jinyan Huang,HAN TURGAY (2012). Revisiting Differential Item Functioning Implications for

Fairness Investigation. International Journal of Education, 4(2), 74-86., Doi:

http://dx.doi.org/10.5296/ije.v4i2.1654 (Yayın No: 1810104)

25. BURGUCU ASSIYE,HAN TURGAY,ENGIN ALI OSMAN (2011). The Impact of Tests on Learners Test

Anxiety. International Journal of Art and Sciences, 4(18), 285-296. (Yayın No: 1810013)

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings)

basılan bildiriler :

HAN TURGAY,GÖZPINAR HALIS,AKYÜZ MANOLYA (2018). Akademisyenlerin uluslararası akademik

etkinliklerde yabancı dilde yasadıgı iletisim kaygıları. 7th International Narrative and Language

Studies Conference, 137-137. (Özet Bildiri/S.zlü Sunum)(Yayın No:4271848)

1.

HAN TURGAY,GÖZPINAR HALIS (2018). EFL instructors’xx perspectives of English-as-a-foreign

language assessment in the Turkish Universities. 7th International Narrative and Language

Studies Conference, 57-57. (Özet Bildiri/S.zlü Sunum)(Yayın No:4271862)

2.

HAN TURGAY,BARIN MUZAFFER (2018). A survey on Turkish EFL majoring students’xx ethics. 7th

International Narrative and Language Studies Conference, 95-95. (Özet Bildiri/S.zlü

Sunum)(Yayın No:4271857)

3.

SARI ZAFER,HAN TURGAY (2018). The Relationship between Beliefs about Language Learningand

Foreign Language Classroom Anxiety: English-MediumInstruction in a Turkish Universities STEM

Context. 11th International AGP Conference of Humanities and Social Sciences, 11-11. (Özet

Bildiri/S.zlü Sunum)(Yayın No:4186616)

4.

KASIMI YUSUF,AYBIRDI NILÜFER,HAN TURGAY (2017). FACTORS CAUSING DEMOTIVATION IN

EFL LEARNING PROCESS AND THE STRATEGIES USED BY TURKISH EFL LEARNERS TO OVERCOME

THEIR DEMOTIVATIONS. 1st INTERNATIONAL CONGRESS ONSOCIAL SCIENCES, 364-365. (Özet

Bildiri/S.zlü Sunum)(Yayın No:3809486)

5.

HAN TURGAY,SARI SAHIN (2017). WHAT DEMOTIVATES AN EFL TEACHER? : A TURKIS H CASE

STUDY. IX. Uluslararası Egitim Arastırmaları Kongresi(1), 671-671. (Özet Bildiri/S.zlü

Sunum)(Yayın No:3728507)

6.

YOLCU HACI HASAN,HAN TURGAY (2017). YETISKIN ÖGRENCILERIN ÜNIVERS ITELERIN

SUNDUGUTEKNOLOJIK HIZMETLERDEN MEMNUNIYETLERI. IX. Uluslararası Egitim Arastırmaları

Kongresi(1), 229-229. (Özet Bildiri/S.zlü Sunum)(Yayın No:3729404)

7.

YOLCU HACI HASAN,HAN TURGAY (2017). YETISKIN ÖGRENCILERIN SOSYAL VE ÖGRENME

AMAÇLITEKNOLOJI KULLANIM BECERILERI. IX. Uluslararası Egitim Arastırmaları Kongresi –(1),

228-228. (Özet Bildiri/S.zlü Sunum)(Yayın No:3728429)

8.

HAN TURGAY,SAHAN ÖZGÜR (2017). Training Instructors to Make Reliable Judgements of EFL

Writing. 6th International Conference of Strategic Research in Social Science and Education, 217-

217. (Özet Bildiri/S.zlü Sunum)(Yayın No:3570380)

9.

ELKILIÇ GENCER,HAN TURGAY,AYBIRDI NILÜFER (2017). A study on the Address Forms Used by

the Spouses in Kars Province of Turkey. 3rd International Symposium on Language Education and

Teaching, 225-225. (Özet Bildiri/S.zlü Sunum)(Yayın No:3578274)

10.

HAN TURGAY,SARI SAHIN (2017). An Investigation of Factors Causing Demotivation of School

Teachers in Turkey. 3rd International Symposium on Language Education and Teaching, 3-3.

11.

4

(Özet Bildiri/S.zlü Sunum)(Yayın No:3576799)

HAN TURGAY,BURGUCU TAZEGÜL ASSIYE (2016). Pragmatic failure in EFL learners e mail

request to professors. X. European Conference on Social and Behavioral SciencesSarajevo, Bosnia

and Herzegovina - May 19-22, 2016, 334-334. (Özet Bildiri/S.zlü Sunum)(Yayın No:2912124)

12.

YOLCU HACI HASAN,HAN TURGAY (2016). Young Students’ Satisfaction Levels Regarding

Technologies Services Offered By A University. X. European Conference on Social and Behavioral

SciencesSarajevo, Bosnia and Herzegovina - May 19-22, 2016, 103-103. (Özet Bildiri/S.zlü

Sunum)(Yayın No:2816364)

13.

HAN TURGAY,ELKILIÇ GENCER,AYBIRDI NILÜFER (2016). Speech Acts of Refusals and

Compliment Strategies Used by Parents in Local Culture in Turkey: A Pedagogical Implication for

Teachers. X. European Conference on Social and Behavioral SciencesSarajevo, Bosnia and

Herzegovina - May 19-22, 2016, 170-170. (Özet Bildiri/S.zlü Sunum)(Yayın No:2912120)

14.

YOLCU HACI HASAN,HAN TURGAY,AKBAY MURAT (2016). Yetiskin Ögrencilerin Teknoloji Kullanım

Becerileri ve BeklentileriAnketinin Türk.eye Uyarlanması Güvenirlik ve Geçerlik Çalısması. 15.

Uluslararası Sınıf Ögretmenligi Egitimi Sempozyumu (USOS 2016) (Özet Bildiri/S.zlü

Sunum)(Yayın No:2816362)

15.

HAN TURGAY,AYBIRDI NILÜFER (2016). Turkish EFL Students Perspectives Regarding

Responsibilitiesin Reducing Foreign Language Classroom Anxiety. The 9th International ELT

Research Conference 12-14 May 2016 / Çanakkale, TURKEY, 156-156. (Özet Bildiri/S.zlü

Sunum)(Yayın No:2816348)

16.

HAN TURGAY,OKATAN SEMIH (2016). High School Students Attitudes toward Using Interactive

Whiteboards in English Language Classrooms A Turkish Project. 15th Anniversary EditionWorld

LUMEN CongressLogos Universality Mentality Education Novelty, 250-250. (Özet Bildiri/S.zlü

Sunum)(Yayın No:2648343)

17.

HAN TURGAY (2013). Classroom based High stake Assessment An Overview of EFL Writing

Assessment in Turkish Universities. 13th International Language, Literature and Stylistics

Symposium, 1059-1066. (Tam Metin Bildiri/S.zlü Sunum)(Yayın No:1313588)

18.

HAN TURGAY,Jinyan Huang (2013). The Impact of Scoring Methods on ESOL Writing

Assessments. 1st Untested Ideas International Research ConferenceAdvancing Research Methods,

54-54. (Özet Bildiri/)(Yayın No:2057504)

19.

Han Turgay, Huang Jinyan (2013). Holistic or Analytic An EFL Institutional Writing Assessment

Dilemma for Policy Makers. 1st International Research Conference Advancing Research Methods

(Özet Bildiri/)(Yayın No:1313569)

20.

HAN TURGAY,KARACA HARUN (2012). Better Timing for Treating EFL Writing Instant versus

Delayed Feedback. International Symposium on Language and Communication: Research Trends

and Challenges (ISLC) (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:2057272)

21.

Han Turgay, Burgucu Turgay (2012). Trend analysis of graduate studies in the field of

interdisciplinary ESL EFL in Turkey. Current Issues in Theory and Practice of

Education.Association of Educational Sciences, 207-219. (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:1313586)

22.

BURGUCU ASSIYE,HAN TURGAY,ENGIN ALI OSMAN,KAYA MUHAMMET DURSUN (2010). Who are

Our Students Investigating Learners Risk Taking Ability and Achievement on Second Language

Acquisition. 2nd International Symposium on SustainableDevelopment (Tam Metin Bildiri/)(Yayın

No:1809691)

23.

ELKILIÇ GENCER,HAN TURGAY,AYDIN SELAMI (2009). Punctuation and capitalisation errors of

Turkish EFL students in composition classes An evidence of L1 interference. 1st International

Symposium on Sustainable Development, 279-284. (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:1809282)

24.

C. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki b.lümler:

C1. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar:

The Language of Pedagogy Today- What are the new teaching challanges? (2018)., Costa Rebecca

Soler,HAN TURGAY, Nova Science Publishers, Editör:Rebcca Soler COSTA Turgay HAN, Basım

sayısı:1, Sayfa Sayısı 250, Ingilizce(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 3705049)

1.

C. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki b.lümler:

C2. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki b.lümler:

Researching ELT: Classroom Methodology and Beyond, B.lüm adı:(Turkish EFL Students’

Perspectives Regarding Responsibilities in Reducing Foreign Language Classroom Anxiety)

(2017)., HAN TURGAY,AYBIRDI NILÜFER, PETER LANG, Editör:Dinçay Köksal, Basım sayısı:1,

Sayfa Sayısı 1, ISBN:9783631724088, Ingilizce(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 3561348)

1.

Current Trends in ELT, B.lüm adı:(21st Century Skills for EFL learners) (2016)., HAN

TURGAY,Aybirdi Nilüfer, Nüans, Editör:Ismail Yaman, Emrah Ekmekçi, Müfit Senel, Basım

sayısı:1, Sayfa Sayısı 15, ISBN:9786055450861, Ingilizce(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 2845053)

2.

5

Interdisciplinary Humanities Reach A Turkish Research, B.lüm adı:(A Literature Review on

Teaching Turkish as a Foreign Language) (2015)., HAN TURGAY,Aybirdi Nilüfer, Untested Ideas

Research Center, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 156, ISBN:978-1-62520-029-7, Türk.e(Bilimsel

Kitap), (Yayın No: 1362756)

3.

Empirical Quantitative Research in Social Sciences Examining Significant Differences and

Relationships, B.lüm adı:(Using Generalizability Theory to Examine the Impact of Essay Quality

on Rating Variability and Reliability of ESOL writing) (2014)., Huang Jinyan,HAN TURGAY,Tavano

Halin,Latise Hairston, Untested Ideas Research Center, Editör:Huan, Jinyan; Han, Turgay,

Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 266, ISBN:ISBN 978-1-62520-015-0, Ingilizce(Bilimsel Kitap),

(Yayın No: 346683)

4.

New Research into Applied Linguistics and Language Learnnig, B.lüm adı:(Sample Applications

of the Generalizability Theory to Examine ESOL Writing Performance) (2013)., HAN TURGAY,

MacroWorld Publishing, Editör:Engin Arık, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 185, ISBN:978-605-

86159-1-5, Ingilizce(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 1362861)

5.

Empirical Generalizability Theory Research Examining Rating Variability Reliability and Validity,

B.lüm adı:(The Impact of Scoring Methods on ESOL Writing Assessments) (2013)., HAN

TURGAY,Jinyan Huang, Untested Ideas Research Center, Editör:Jinyan Huang, Basım sayısı:1,

Sayfa Sayısı 310, ISBN:978-1-62520-013-6, Ingilizce(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 1362856)

6.

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

1. TAKKAÇ TULGAR AYSEGÜL,YAGIZ OKTAY,HAN TURGAY (2017). AN EVALUATION OF PRAGMATIC

COMPETENCE AND ITS TEACHING FROM THE PERSPECTIVES OF FACULTY MEMBERS AND

STUDENTS AT TERTIARY LEVEL. Balıkesir ÜniversitesiSosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 20(38),

387-397. (Kontrol No: 4139535)

2. HAN TURGAY,GÜRLÜYER MERIÇ (2017). Examining the Perceptions of Elementary Level EFL

University Students Regarding the Use of Smartphones in Learning EFL Vocabulary. Erzincan

University Journal of Education Faculty, 19(2), 19-36., Doi: 10.17556/erziefd.330085 (Kontrol No:

3575823)

3. HAN TURGAY,ELKILIÇ GENCER,AYBIRDI NILÜFER,GÜNGÖR TURAN ÖZGÜR,DEMIR TAZEGÜL

(2016). Kars Yöresinde Bebek ve Çocuklara Hitap Etme Ifadeleri Sosyal ve Anlamsal Degisimlere

Pedagojik Bir Yaklasım. Kafkas Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1, 83-105., Doi:

10.9775/kausbed.2016.034 (Kontrol No: 2969176)

4. HAN TURGAY,OKATAN SEMIH (2016). Turkish EFL Teachers Attitudes Towards The Use of

Interactive Whiteboards and The Challenges Faced. Kafkas Universitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Dergisi, 17(Ilkbahar), 59-84., Doi: 10.9775/kausbed.2016.004 (Kontrol No: 2841221)

5. ELKILIÇ GENCER,HAN TURGAY (2009). Differences between American and British English

Difficulties in Respect withLearners and Teachers A Sample of Kafkas University. Kafkas

University Journal of the Institute of Social Sciences, 3, 113-123. (Kontrol No: 1810444)

Edit.rlük

China US Education (Endekste taranmıyor), Dergi, Yayın Kurulu Üyeligi, Untested

Research Center, 03.01.2014

1.

GIST Education and Learning Research Journal (Journals Indexed in Eric

), Dergi, Yayın Kurulu Üyeligi, UNICA Institución Universitaria Colombo Americana -

ÚNICA, Colombia, 28.04.2016

2.

Educational Research and Reviews (Journals Indexed in Eric

), Dergi, Yayın Kurulu Üyeligi, Academic Jouurnals, 03.01.2016

3.

Teaching LinguisticCommunication Competence Didactic OrganizativeStrategies, Kitap,

Yrd. Editör, Macro World

4.

Interdisciplinary humanities research A Turkish Perspective, Kitap, Editör, Untested

Ideas Research Center, 08.12.2015-09.12.2015

5.

Empirical Quantitative Research in Social Sciences Examining Significant Differences

and Relationships, Kitap, Editör, Untested Ideas Research Center, 30.03.2014

6.

6