Dr. Ögr. Üyesi Tolga AKTÜRK


Telefon: +90 452 2265200 / 5603

E-mail: tolgaakturk@odu.edu.tr
 
Ordu Üniversitesi/Cumhuriyet Yerleşkesi
Eğitim Fakültesi
Matematik ve Fen Bilgisi Eğitimi Bölümü
İlköğretim Matematik Eğitimi Anabilim Dalı
 
Assist. Prof. Dr. Tolga AKTÜRK
 
Ordu University/ Cumhuriyet Campus
Faculty of Education
Department of Mathematics and Science Education
Primary Education Maths

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

1. TUKUR Abdulkadir Sulaiman, AKTÜRK TOLGA, BULUT HASAN, BASKONUŞ HACI MEHMET (2018).  Investigation of various soliton solutions to the Heisenberg ferromagnetic spin chain equation.  JOURNAL OF ELECTROMAGNETIC WAVES AND APPLICATIONS-(SCI-Expanded).

2. BULUT HASAN, TUKUR Abdulkadir Sulaiman, BASKONUŞ HACI MEHMET, AKTÜRK TOLGA (2018).  On the bright and singular optical solitons to the (2+1)-dimensional NLS and the Hirota equations.  Optical Quantum Electronics, 50(134), Doi: 10.1007/s11082-018-1411-6,(SCI).

3. BULUT HASAN, TUKUR Abdulkadir Sulaiman, BASKONUŞ HACI MEHMET, AKTÜRK TOLGA (2018).  Complex acoustic gravity wave behaviors to some mathematical models arising in fluid dynamics and nonlinear dispersive media.  Optical and Quantum Electronics, 50(1), 1-19., Doi: 10.1007/s11082-017-1286-y,(SCI).

4. BASKONUŞ HACI MEHMET,TUKUR Abdulkadir Sulaiman, BULUT HASAN, AKTÜRK TOLGA (2018).  Investigations of dark, bright, combined dark-bright optical and other soliton solutions in the complex cubic nonlinear Schrodinger equation with d-potential.  SUPERLATTICES AND MICROSTRUCTURES, 115, 19-29.(SCI).

5.AKTÜRK TOLGA, GÜREFE YUSUF, PANDIR YUSUF (2017).  An application of the new function method to the Zhiber–Shabat equation.  An International Journal of Optimization and Control: Theories   Applications, 7(3), 271-274., Doi: 10.11121/ijocta.01.2017.00488,(ULAKBİM).

6. AKTÜRK TOLGA,GÜREFE YUSUF,BULUT HASAN (2017).  New function method to the (n1)-dimensional nonlinear problems.  An International Journal of Optimization and Control: Theories   Applications (IJOCTA), 7(3), 234-239., Doi: 10.11121/ijoct a.01.2017.00489,(ULAKBİM).

7. GÜREFE YUSUF,PANDIR YUSUF,AKTÜRK TOLGA,BULUT HASAN (2017).  Elliptic Function Solutions for Some Nonlinear Pdes in Mathematical Physics.  Journal of Applied Analysis and Computation, 7(1), 372-391., Doi: 10.11948/2017024,(SCI-Expanded).

8. BULUT HASAN,AKTÜRK TOLGA,GÜREFE YUSUF (2015).  An Application of The New Function Method to The Generalized Double Sinh Gordon Equation.  AIP Advances, Doi: 10.1063/1.4912603,(SCI).

9. BULUT HASAN,AKTÜRK TOLGA,GÜREFE YUSUF (2014).  Traveling wave solutions of the (N+1)  dimensional sine cosine Gordon equation.  AIP Advances,(SCI).

10. YAVUZ MUMCU HAYAL,AKTÜRK TOLGA (2017).  AN ANALYSIS OF THE REASONING SKILLS OF PRE-SERVICE TEACHERS IN THE CONTEXT OF MATHEMATICAL THINKING.  European Journal of Education Studies, 3(5), 225-254.

11. BULUT HASAN,BAŞKONUŞ HACI MEHMET,AKTÜRK TOLGA (2014).  Mathematical Analysis of Generalızed Benjamin And Burger Kdv Equations Via The Extended Trial Equation Method.  Journal of the Association of Arab Universities for Basic and Applied Sciences.

12, Belgacem Fethi Bin Muhammad,BULUT HASAN,BASKONUŞ HACI MEHMET,AKTÜRK TOLGA (2014).  Mathematical analysis of the Generalized Benjamin and Burger Kdv Equations via the Extended Trial Equation Method.  Journal of the Association of Arab Universities for Basic and Applied Sciences, 16, 91-100., Doi: 10.1016/j.jaubas.2013.07.005

13. BULUT HASAN,AKTÜRK TOLGA,UÇAR YUSUF (2013).  The Solution of Advection Diffusion Equation by the Finite Elements Method.  International Journal of Basic & Applied Sciences.

14. BULUT HASAN,TUZ MÜNEVVER,AKTÜRK TOLGA (2013).  New Multiple Solution to The Boussinesq Equation and The Burgers  Like Equation.  Journal of Applied Mathematics.

15. BULUT HASAN,BAŞKONUŞ HACI MEHMET,TÜLÜCE DEMİRAY ŞEYMA,AKTÜRK TOLGA (2011).  A Comparison between HPM and ADM for The Nonlinear Benjamin Bona Mahony Equation.  International Journal of Basic and Applied Sciences.

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings)basılan bildiriler :

1. AKTÜRK TOLGA,SULAIMAN ABDULKADIR TUKUR,BULUT HASAN,BASKONUS MEHMET HACI (2018).  Complex Acoustic Gravity Wave Behaviors to a Mathematical Model Arising in Nonlinear Mathematical Physics.  The 3nd International Conference on Computational Mathematics and Engineering Sciences.

2. AKTÜRK TOLGA, (2018).  Investigation of the solution of nonlinear partial differential equations by MEFM.  The 3nd International Conference on Computational Mathematics and Engineering Sciences.

3. AKTÜRK TOLGA,GUREFE YUSUF, PANDIR YUSUF (2018).  New Function Method for the Heat Equation.  The 3nd International Conference on Computational Mathematics and Engineering Sciences.

4. BULUT HASAN, AKTÜRK TOLGA,GÜLNUR YEL (2018). An Application of the Modified Expansion Method to Nonlinear Partial Differential Equation.  International Conference on Mathematics and Mathematics Education.

5. AKTÜRK TOLGA,EDA GÜNAYDIN (2018). Investigation of solutions of the Pade-II equation by MEFM. International Conference on Mathematics and Mathematics Education.

6. AKTÜRK TOLGA,GÜREFE YUSUF,BULUT HASAN (2017). New Function Method to the (N+1)-Dımensıonal Nonlinear Problems. The 2nd International Conference on Computational Mathematics and Engineering Sciences (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

7. GÜREFE YUSUF,AKTÜRK TOLGA,PANDIR YUSUF (2017). New Function Method to Solve the Zhiber Shabat Equation. The 2nd International Conference on Computational Mathematics and Engineering Sciences, 82 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

8.YAVUZ MUMCU HAYAL,AKTÜRK TOLGA (2017). Ögretmen Adaylarının Matematik ve Hayat Dersi ile ilgili olarak görüslerinin incelenmesi. IX. Uluslararası Egitim Arastırmaları Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

9.GÜREFE YUSUF,AKTÜRK TOLGA,PANDIR YUSUF (2017). An Application of the New Function Method to the Coupled Sine-Gordon Equation. The International Workshop on Mathematical Methods in Engineering (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

10.GÜREFE YUSUF,AKTÜRK TOLGA,AKARBULUT KENAN (2016). A new approach with CSCE method to find the wave interactions. International Conference on Mathematics and Mathematics Education (Özet Bildiri/)

11.AKTÜRK TOLGA,GÜREFE YUSUF,AKARBULUT KENAN,BULUT HASAN (2016). An Application of CRE Method to Find New Interactions Among Waves. 1st International Symposium on Computational Mathematics and Engineering Sciences (CMES 2016) (Özet Bildiri/)

12.BULUT HASAN,AKTÜRK TOLGA,GÜREFE YUSUF (2015). An application of the new function method to nonlinear partial differential equations. The 5th International Conference on Control and Optimization with Industrial Applications (Özet Bildiri/)


13.BULUT HASAN,AKTÜRK TOLGA,GÜREFE YUSUF (2014). An Application of The New Function Method to The Generalized Double Sinh Gordon Equation. International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics 2014 (ICNAAM 2014) (Özet Bildiri/)

14.BULUT HASAN,AKTÜRK TOLGA,GÜREFE YUSUF (2014). Traveling wave solutions of the N+1 dimensional sine cosine Gordon equation. (ICNPAA 2014) World Congress: 10th International Conference On Mathematical Problems In Engineering, Aerospace And Sciences (Özet Bildiri/)

15.BULUT HASAN,TUZ MÜNEVVER,AKTÜRK TOLGA (2011). New multiple solution to the boussinesq equation and the Burgers like equation. The 4th Congress of the Turkic World Mathematical Society (Özet Bildiri/)

 

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:
 
1. YAVUZ MUMCU HAYAL,AKTÜRK TOLGA (2017). Matematik Ögretmenlerinin Radyan Kavramını Anlamlandırma ve Kullanma Biçimlerinin Analizi:Ordu ili Örnegi”. TÜRK BILGISAYAR VE MATEMATIK EGITIMI SEMPOZYUMU – 3 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

2. BULUT HASAN,BASKONUS HACI MEHMET,AKTÜRK TOLGA (2010). Geometrical Interpretation and A Comparative Study Between Three Different Methods For Solving The Non Lineer Kdv Equation. National Symposium 8th Geometry
 

Ögrenim Bilgisi
2011 FEN BILIMLERI ENSTITÜSÜ/MATEMATIK (DR)
Tez adı: Deneme denklem yöntemleri ile bazı lineer olmayan kısmi türevli diferensiyel denklemlerin tam çözümlerinin belirlenmesi (2015) Tez Danısmanı:(HASAN BULUT)Doktora FIRAT ÜNIVERSITESI Mayıs/2015


2009 FEN BILIMLERI ENSTITÜSÜ/MATEMATIK (YL) (TEZLI)
Tez adı: Adveksiyon yayılım denkleminin sonlu elemanlar yöntemi ile sayısal çözümü (2011)
Tez Danısmanı:(HASAN BULUT)
Yüksek Lisans FIRAT ÜNIVERSITESI Haziran/2011


2003 MATEMATIK ÖGRETMENLIGI
Lisans Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi
Temmuz/2007