.

1. BÖLÜM: ARAŞTIRMAYA DAYALI  YAYIN FAALİYETLERİ

1.1.A. SCI (Science Citation Index), SCI-Expanded, SSCI (Social Science Citation Index), AHCI (Arts and Humanities Citation Index) Kapsamındaki Dergilerde Yayımlanmış Makaleler

1.1.A.1. Dülger H, Arik M, Şekeroğlu MR, Tarakçıoğlu MR, Noyan T, Cesur Y, Balaharoğlu R, “Pro-iflammatory Cytokines in Turkish Children With Protein-Energy Malnutrition,” Mediators of Inflammation,11, 363-65 (2002).

1.1.A.2. Dülger H, Şekeroğlu MR, Eryonucu B, Noyan T, Alici S, “The Effect of High Dose Digoxin on Cytokines in Healthy Dogs,” Mediators of Inflammation, 11, 261-63 (2002).

1.1.A.3. Şekeroğlu MR, Aydın S, Dülger H, Yılmaz Y, Bayraklı H, Noyan T,  “Diagnostic Value of Cytokeratin-18 As A Tumor Marker in Bladder Cancer,” Clin Biochem, 35, 327-31 (2002).

 1.1.A.4. Şahin İ, Onbası K, Sahin H, Karakaya C, Ustun Y, Noyan T, “The Prevalence Of Pancreatitis In Organophosphate Poisonings,” Human Exp Tox, 21, 175-77 (2002).

1.1.A.5. Noyan T, Önem Ö, Şekeroğlu MR, Köseoğlu B, Dülger H, Bayram İ, Yalçınkaya AS,  Bakan V, “Effects Of Erythropoietin And Pentoxifylline On The Oxidant And Antioxidant Systems in the Experimental Short Bowel Syndrome,” Cell Biochem Func, 21, 49-54 (2003).

1.1.A.6. Noyan T, Şahin İ, Şekeroğlu MR, Dülger H, “The serum vitamin C levels in Behçet’s disease,” Yonsei Med J, (44)5, 771-78 (2003).

1.1.A.7. Ekici K, Şekeroğlu R, Sancak YC, Noyan T, “A note on histamine levels in Turkish style fermented sausages,” Meat Science, 68, 123-25 (2004).

1.1.A.8. Dülger H, Alıcı S, Şekeroğlu MR, Erkoç R, Özbek H, Noyan T, Yavuz M, “Serum levels of leptin and proinflammatory cytokines in patients with gastrointestinal cancer,” Int J Clin Pract, 58, 545-49 (2004).

1.1.A.9. Sahin İ, Noyan T, Karaman E, Yalçınkaya AS, Metin A, Akpolat T, “Mild renal injury in Behçet’s disease,” Renal Failure, 26, 55-57 (2004).

1.1.A.10. Noyan T, Ekici K, Coşkun H, Dülger H, “Histamine contents of white cheeses obtained from Van retail markets,” Indian Vet J, 81, 1126-27 (2004).

1.1.A.11. Sancak YC, Ekici K, İşleyici O, Şekeroğlu R, Noyan T, “A Study on the Determination of Histamine Levels in Herby Cheese ,” Milchwissenschaft, 2, 162–163 (2005).

1.1.A.12. Noyan T, Balahoroğlu R, Kömüroğlu U, “The Oxidant and Antioxidant Effects of 25 hydroxyvitamin D3 in Liver, Kidney and Heart Tissues of Diabetic Rats,” Clin Exp Med, 5, 31-36 (2005).

1.1.A.13. Şekeroğlu MR, Katı İ, Noyan T, Dülger H, Yalçınkaya AS. “Alterations in The Biochemical Markers Of Renal Function After Sevoflurane Anaesthesia,” Nephrolog, 10, 544-47 (2005).

1.1.A.14. Kıroğlu F, Noyan T, Öğer M, Kara T, “Oxidants and antioxidants in tonsillar and adenoidal tissue in chronic adenotonsillitis and adenotonsillar hypertrophy in children,” Int. J. Pediatr. Otorhinolaryngol, 70,35-38 (2006).

1.1.A.15. Noyan T, Kömüroğlu U, Bayram İ, Şekeroğlu R. “Comparison of the effects of melatonin and pentoxifylline on carbon tetrachloride-induced liver toxicity in mice.” Cell Biol Toxicol, 22, 381-391 (2006)

1.1.A.16. Şekeroğlu MR, Altun ZB, Algün E, Dülger H, Noyan T, Balaharoğlu R, Öztürk M. “Serum cytokines and bone metabolism in patients with thyroid dysfunction,” Adv Ther, 23(3):475-80 (2006)

1.1.A.17. Kutay V, Noyan T, Özcan S, Melek Y, Ekim H, Yakut C. “Biocompatibility of Heparin-Coated Cardiopulmonary Bypass Circuits in Coronary Patients With Left Ventricular Dysfunction Is Superior to PMEA-Coated Circuits,” J Card Surg, 21:572-77 (2006).

1.1.A.18. Noyan T, Güler A, Şekeroğlu MR, Kamacı M. “Serum advanced oxidaiton protein products, myeloperoxidase and ascorbic acid in pre-eclampsia and eclampsia”. Aust New Zealand Obstet Gynaecol, 46: 486-91 (2006).

1.1.A.19. Keskin S, Ankaralı H, Noyan T, Kamacı M. “Çok Değişkenli Varyans Analizinde Gruplar Arasındaki Farkın Tespiti: Bir Uygulama” Turkiye Klinikleri J Med Sci, 27:838-45 (2007).

1.1.A.20. Noyan T, Kıroğlu F, Kara T, Keskin S. Investigation of Changes in Oxidative Stress Before and After Nasal Packing Following Nasal Septoplasty. Turkiye Klinikleri J Med Sci, 28: 259-64, (2008).

1.1.A.21. Noyan T, Kolusarı A, Kamacı M. The Serum Mast Cell Tryptase, Eosinophil Cationic Protein, Endothelin-1 and Cytokine Levels in Preeclampsia and Healthy Pregnancy. Turk J Biochem, 34: 19-24 (2009).

1.1.A.22. Keskin N, Noyan T, Kunter B. Resveratrol ile Üzümden Gelen Sağlık. Turkiye Klinikleri J Med Sci, 29(5):1273-9 (2009).

1.1.A.23. Noyan T, Güdücüoğlu H, İlhan M. A Study of Oxidative Stress Parameters in Anti-Helicobacter Pylorus IgG Positive and Negative Gastric Cancer Patients. Yonsei Med J, 50(5): 677-82 (2009).

1.1.A.24. Demirci Ş, Şekeroğlu MR, Noyan T, Koçeroğlu R, Soyoral YU, Dülger H, Erkoc R. The importance of oxidative stress in patients with chronic renal failure whose hypertension is treated with peritoneal dialysis. Cell Biochem Funct,  29: 249–254 (2011).  doi: 10.1002/cbf.1744

1.1.A.25. Noyan T. Complete blood cell parameters of Anti-HP IgG antibody positive negative subjects. Turk J Biochem, 38 (2): 133-137 (2013). doi:10.5505/tjb.2013.49368

1.1.A.26.  Özcan TA, Aksöz K, Aksoy N, Noyan T. Helicobacter Pylori Infection in Patients With Neurological Symptoms of Vitamin B12 Deficiency. J.Neurol.Sci.[Turk] 30:(3)# 37; 487-493, (2013).

1.1.A.27. Özarda Y, Ichıhara K, Aslan D, Aybek H, Arı Z, Tanelı F et al. A multicenter nationwide reference intervals study for common biochemical analytes in Turkey using Abbott analyzers. Clin Chem Lab Med. 52(12):1823-33 (2014) doi:10.1515/cclm-2014-0228.

1.1.A.28. Taş N, Bayrak T, Yağan Ö, Bayrak A, Işık S, Ayyıldız SN, Karakahya M, Üstün B, Noyan T. Deneysel karbondioksit pnömoperitonyum modelinde Dexmedetomidine’in oksidan-antioksidan sistem üzerine etkisinin araştırılması. Turk J Bioch. 39(4):488–494 (2014) DOI: 10.5505/tjb.2014.79836.  

1.2.A. Madde 1.1. de Sayılan İndeksler Dışındaki Uluslararası İndeksler Tarafından Taranan Dergilerde Yayımlanan Orijinal Makaleler ve Derlemeler

1.2.A.1. Noyan T, Şekeroğlu MR, Dülger H, “Urinary Excretion of Retinol Binding Globulin, Beta-2 microglobulin and N-Acetyl-Beta-D-Glucosaminidase in Patients With Type 2 Diabetes Mellitus,” Biomed Res, 12 (2), 133-37 (2001).

1.2.A.2. Noyan T, Gözlükaya Ö, Çankaya S. The Evaluation of Cardiac Troponin I Assays Measured Radiometer AQT90 Flex and ReLIA Analyzers and Determination of Heterophilic Antibody Positivity Rate Journal of Medicine and Medical Research, 1(4): 16-22, (2013).

1.2.A.3.Noyan T , Gözlükaya Ö , Ayyildiz SN , Çetinkol Y , Çakir FÖ , Çankaya S.Are All Small Particles Parameters in the iQ200 Auto Particle Recognition Software Have Any Benefit on Reduce the Urine Culture Number? Journal of Chemistry and Biochemistry, 2(2) 169-177, (2014).DOI: 10.15640/jcb.v2n2a9

1.2.A.4 Taş N, Yağan Y, Noyan T, Ayyıldız SN, Üstün B, Gözlükaya Ö, Kocamanoğlu S.   Effect of Low and High Dose Sugammadex on the Coagulation and Fibrinolytic System in Rats. Advances in Anesthesiology Article ID 708915, 1-6  (2015) http://dx.doi.org/10.1155/2015/708915

1.3.A. Madde 1.1. ve 1.2 nin Kapsamı Dışındaki Hakemli Dergilerde Yayımlanan Orijinal Makaleler ve Derlemeler

1.3.A.1. Atilla MK, Şekeroğlu MR, Yılmaz Y, Noyan T, Aydoğmuş A, “Varikoselli Olgularda Spermatik ve Periferik Ven Lipid Peroksidasyon Düzeyleri,” SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, 4,13-15 (1997).

1.3.A.2. Noyan T, Şekeroğlu MR, Dülger H, “N-Asetil-b-D Glukozaminidaz Ve Böbrek Hastalıklarında Kullanımı,” Van Tıp Dergisi, 7, 80-83 (2000).

1.3.A.3. Noyan T, Şekeroğlu MR, Dülger H, “Böbrek Hasarı Markerlerinin Değerlendirilmesinde 24 Saatlik Ve Spot İdrar Kullanımı Arasında Fark Var mıdır?,” Klinik Laboratuvar Araştırma Dergisi, 5, 53-57 (2001).

1.3.A.4. Dülger H, Alıcı S, Şekeroğlu MR, Noyan T, Yalçınkaya A, “Kanserli Hastalarda Kemoterapinin Lipid Peroksidasyonu Üzerine Etkisi,” Van Tıp Dergisi, 9, 56-59 (2002).

1.3.A.5. Noyan T, Şekeroğlu MR, Dülger H, Kamacı M, “Preeklampsi ve Sağlıklı Gebelikte Lipid Peroksidasyonu ve Antioksidan Durum,” T Klin Tıp Bilimleri Dergisi, 22, 461-65 (2002).

1.3.A.6. Şekeroğlu MR, Yıldırım B, Algün E, Noyan T, Dülger H, Ayakta H, Yalçınkaya AS, Balaharoğlu R, “Tip 1 Diabetli Hastalarda Antitroid Antikor Düzeyleri,” İbni Sina Tıp Dergisi, 8, 116-20 (2003).

1.3.A.7. Noyan T, Balaharoğlu R, Bakan V, “Ampiyemde Serum Malondialdehid ve Askorbik Asidin Önemi,” OMÜ Tıp Dergisi, 20, 172-76 (2003).

1.3.A.8. Dülger H, Karakaya F, Eryonucu B, Şekeroğlu MR, Noyan T, Yalçınkaya A. “Kalp Yetmezlği ile Serum Leptin Arasındaki İlişki,” Tıp Araştırmaları Dergisi, 1(3), 5-10, (2003).

1.3.A.9. Noyan T, Şekeroğlu MR, Dülger H, Kamacı M, “Tubular Function in Pregnant Women With Preeclampsia,” T Klin J Med Sci,; 24, 1-5 (2004)

1.3.A.10. Noyan T, Balahoroğlu R, Kömüroğlu U, “Diyabetik Sıçanlarda İnsülinle Kombine Edilmiş A, E ve C Vitamini Tedavisinin Antioksidan Enzimler Üzerine Etkileri,” Türk Klinik Biyokimya Derg, 2, 113-19 (2004).

1.3.A.11. Noyan T, Yalçınkaya AS, Şekeroğlu MR, Dülger H, Balaharoğlu R,Antioxidant Effects of Pentoxifylline and Melatonin in the Alloxane-Induced Diabetic Mice,” Türk Biyokimya Dergisi, 29, 268-72 (2004).

1.3.A.12. Tuncer İ, Noyan T, Mercan R, Balaharoğlu R, Uygan İ, Türkdoğan K, “İleri Evre Gastrik Adenokarsinomalı Olguların Serum ve Mide Sıvısında B12, Folik Asit, Vitamin C Düzeyleri,” Van Tıp Dergisi, 12, 160-63 (2005).

1.3.A.13. Kamacı M, Zeteroğlu Ş, Şahin G, Koçar M, Noyan T. İnrapartum Farklı Dilüsyonlarda Oksitosin Kullanımının Yenidoğan Bilirubin Değerleri Üzerine Etkisi,” Türkiye Klinikleri J Gynecol Obs, 15, 113-115 (2005).

1.3.A.14. Noyan T, Bursal E, Şekeroğlu MR, Dülger H, Kamacı M. “The Serum Interleukin-6 and Tumor Necrosis Factor-a Levels and Their Relationship With Antithrombin-III and von Willebrand Factor in Preeclampsia,” J Turkish-German Gynecol Assoc, 7(1), 39-44 (2006).

1.3.A.15. Kömüroğlu U, Noyan T, Şekeroğlu MR. “Comparison of the Effects of Melatonin and Pentoxifylline on the Serum Lipids of Mice with Carbon Tetrachloride-Induced Liver Toxicity,” Türkiye Klinikleri J Cardiovasc Sci, 19, 21-26 (2007).

1.3.A.16. Noyan T, Kömüroğlu U. İdrar Kalsiyum Okzalat ve Askorbik Asit Arasındaki İlişkinin Araştırılması. rk Klinik Biyokimya Derg, 5(1), 13-18. (2007).

1.3.A.17. Noyan T. Serum Gama Glutamil Transferaz: Son Elde Edilen Bulgular ve Çeşitli Hastalıkların Fizyopatolojisindeki Önemi. Van Tıp Dergisi, 16, 48-55 (2009).

1.3.A.18. Noyan T, Avcı G, Şekeroğlu MR, Erkoç R. Kronik Böbrek Yetmezlikli Hastalarda Sekonder Hiperparatrodizm ve Oksidatif Stress Arasındaki İlişkinin Araştırılması. Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi, 18, 69-75 (2009).

1.3.A.19. Onbaşı K, Noyan T, Çebi A, Kıroğlu F. Allerjik Rinitli Hastalarda 8-OHdG Düzeyleri. Bakırköy Tıp Dergisi 7,104-7 (2011).

1.3.A.20. Noyan T. Klinik Tanı ve Laboratuvar Pratiğinde D-dimer Testi. Türk Klinik Biyokimya Derg; 10(1): 35-40 (2012).

1.3.A.21. Karakaya C, Noyan T, Ekin S, Babayev E ().  Serum IL-6 and CRP levels in patients with trauma involving low-extremity bone fractures.  Eastern Journal of Medicine, 2013; 18(4): 176-180.

1.4.A. Yurtdışı veya Uluslararası Kongrelerde Sunulan ve Özeti Madde 1.1. de Sayılan İndekslere Kayıtlı Dergilerde Yayımlanan Bildiriler

1.4.A.1 Noyan T, Güler A, Şekeroğlu M, Kamacı M. “Serum advanced oxidation protein products, myeloperoxidase and ascorbic acid in pre-eclampsia,” PP-282, 31st FEBS Congress, İstanbul, FEBS Journal Vol. 273 (1), 152-53, Blackwell Publishing, 2006.

1.4.A.2 Avcı G, Noyan T, Şekeroğlu MR, Erkoç.R. “The importance of oxidative stress in chronic kidney failure patients with secondary hyperparathyroidsm,”PP-010, 15th Meeting of Balkan Clinical Laboratory Federation, Antalya, Balkan Journal of Clinical Laboratory, XIV, 07,1 78, 2007.

1.5.A. Uluslararası Kongre Veya Sempozyum Bildirileri

1.5.A.1 Şekeroğlu MR, Tarakçıoğlu M, Algün E, Dülger H, Avcı ME, Noyan T, “Lipoprotein (a), Plasma Cholinesterase and Other Risk Factor In Patients With Type II Diabetes,” 8 th Asian-Pacific Congress Of Clinical Biochemistry, P 37,1998.

1.5.A.2 Şekeroğlu MR, Dülger H, Tarakçıoğlu M, Algün E, Aksoy H, Sayarlıoğlu M, Erkoç R, Dilek İ, Noyan T, “Thyroglobulin Levels of Endemic Goiter Patients Living in Yumaklı Village of Van, Turkey,” IFCC-WorldLab 17th International and 13th European Congress of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine, Italy, S 194, M308, 1999.

1.5.A.3 Tarakçıoğlu M, Dülger H, Şekeroğlu MR, Öner AF, Aslan Ş, Cesur Y, Noyan T,  Özbek H, “Reference Values of Some Serum Biochemical Parameters in A Turkish Children Population,” IFCC-WorldLab 17th International and 13th European Congress of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine, Italy, S 424, W405, 1999.

1.1.5.A.4 Şekeroğlu MR, Noyan T, Tarakçıoğlu M, Dülger H, Algün E, “Urinary Excretion of Retinol Binding Globulin, Beta-2 Microglobulin and N-Acetyl-Beta-D-Glucosaminidase in Patients With Type 2 Diabetes Mellitus,” Chinese Congress of Clinical Chemistry & Laboratory Medicine, Hong Kong, 88, A4-07, 2000

1.5.A.5 Noyan T, Şekeroğlu MR, Dülger H, Kamacı M, Yalçınkaya AS, “Tubular dysfunction in the preeclampsia”, Balkan Clinical Laboratory Federation, Ioannina, Abstract Vol. VIII,  52, 2001

1.5.A.6 Şekeroğlu MR, Noyan T, Katı İ, Demirel B, Dülger H, Yalçınkaya AS, “Effects of Sevoflurane Anesthesia on Biochemical Markers of Renal Tubular Function,” Balkan Journal of Clinical Laboratory, Ioannina, Vol. VIII,  PP-158, 2001

1.5.A.7 Dülger H, Şekeroğlu MR, Noyan T, Alıcı S, Eryonucu B, “The Early Effect of High Doses of Digoxin on the Cyokines,” 14th IFCC-FESCC European Congress of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine, Prague, S 186, PO-G017, Walter de Gruyter, Berlin, 2001.

1.5.A.8 Noyan T, Şekeroğlu MR, Dülger H. “Are There Any Difference Between Use of 24 Hour Urines and Spot Urines in Measuring Markers of Renal Damaging?,” 14th IFCC-FESCC European Congress of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine, Prague, S 218, PO-H075, Walter de Gruyter, Berlin, 2001

1.5.A.9 Noyan T, Katı İ, Şekeroğlu MR, Demirel B, Dülger H, Yalçınkaya AS, “Influence of Sevoflurane Anesthesia on Urinary Albumin Excretion,” 14th IFCC-FESCC European Congress of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine, Prague, S 381, PO-W007, Walter de Gruyter, Berlin, 2001.

1.5.A.10 Dülger H, Alıcı S, Şekeroğlu MR, Noyan T, Yavuz M, “Serum Levels of Leptin and Proinflammatory Cytokines in Patients With Gastrointestinal Cancer,” 15th IFCC-FESCC European Congress of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine, Barcelona, S 501, W-420, Walter de Gruyter, Berlin, 2003.

1.5.A.11 Şekeroğlu MR, Altun ZB, Algün E, Dülger H, Noyan T, Balaharoğlu R, “Levels of Tumor Necrosis Factor (TNF)- Alpha and Interleukin-6 (IL-6) in Patients With Thyroid Dysfunction,” 15th IFCC-FESCC European Congress of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine, Barcelona, S109, M-106, Walter de Gruyter, Berlin, 2003.

1.5.A.12 Noyan T, Şekeroğlu MR, Dülger H, Kamacı M, “Tubular Function In Preeclampsia,” Euromedlab 15th IFCC-FESCC European Congress of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine, Barcelona, S126, M-171, Walter de Gruyter, Berlin, 2003

1.5.A.13 Sancak YC, Ekici K, İşleyici Ö, Şekeroğlu R, Noyan T, “Histamine Levels in Herby Cheese,” International Recent Developments in Dairy Science and Technology Symposium, Isparta, 117-119, 2004.

1.5.A.14 Şekeroğlu MR, Dülger H, Alıcı S, Algün E, Noyan T, “Antithyroid Antibody Levels in Patients With Breast Cancer,” 56th Annual Meeting International Journal of Molecular Diagnostic and Laboratory Medicine, Los Angelas, Vol. 50, A71, C-2, 2004.

1.5.A.15 Kutay V, Noyan T, Turan E, Ekim H, Yakut C, “The Effects of Sodium Nitropurisside and Methylprednisolone on Proinflammatory Cytokines in Uncomplicated Coronary Revascularization,” XVI. Annual Meeting Mediterranean of Cardiology and Cardiac Surgery, Bodrum, Vol. 7, B12, O-36, Forum Multimedia Publishing, 2004.

1.5.A.16 Keskin S, Noyan T, Mirtagioğlu H, Kayri M. Introduction of clasification and influence Matrix Analysis (Caiman) With an Application. 5 th Conference Of The Eastern Mediterranean Region Of The International Biometric Society (IBS-EMR), İstanbul, 2009.

1.5.A.17 Demirci Ş., Şekeroğlu MRT, Noyan T, Koçeroğlu R, Soyoral YU, Dülger H, Erkoç R. The İmportance Of Oxidative Stres ,N Patients With Chronic Renal Failure Whose Hypertension İs Treated With Peritoneal Dialysis. Clinical Chemistry, 56:6; A112, Abstracts of the Scientific Posters, 2010 AACC Annual Meeting.

1.6.A. Ulusal Kongre veya Sempozyum Poster Bildirileri

1.6.A.1. Tarakçıoğlu M, Şekeroğlu MR, Noyan T, Avcı ME, “Mikroalbumin Tayininde Üç Farklı Yöntemin Karşılaştırılması, XV. Gevher Nesibe Tıp Günleri, P-62, Kayseri, 1997.

1.6.A.2. Şekeroğlu MR, Alıcı S, Tarakçıoğlu M, Erkoç R, Avcı ME, Noyan T, “Serum Lipoprotein (a) Referans Değeri Üzerine Bir Ön Çalışma,” XIV. Ulusal Biyokimya Kongresi ve Klinik Laboratuvarlarda Otomasyon Sempozyumu (Uluslar arası Katılımlı), C-637, İzmir,1997

1.6.A.3. Tarakçıoğlu M, Atasoy F, Şekeroğlu MR, Noyan T, Avcı ME, “Van Yöresinde Gebelerde Biyokimyasal Değişiklikler,” XIV. Ulusal Biyokimya Kongresi ve Klinik Laboratuvarlarda Otomasyon Sempozyumu (Uluslararası Katılımlı), C-509,  İzmir, 1997.

1.6.A.4 Atilla MK, Şekeroğlu MR, Tarakçıoğlu M, Noyan T, Avcı ME, Yılmaz Y, Odabaş Ö, Aydın S, “Varikoselli Olgularda Spermatik ve Periferik Ven Lipid Peroksidasyon Düzeyleri,” Serbest Radikaller ve Antioksidanlar Araştırma Derneği I. Ulusal Kongresi, PI/43, Antalya, 1997.

1.6.A.5. Tarakçıoğlu M, Şekeroğlu MR, Erkoç R, Dülger H, Dülger C, Noyan T, “Hemodiyaliz Uygulanan Kronik Renal Yetmezliği Olan Hastalarda Serum Nitrik Oksit Düzeyleri,” Serbest Radikaller ve Antioksidanlar Araştırma Derneği II. Ulusal Kongresi, P-44, Eskişehir,1999.

1.6.A.6. Uzun K, Dülger H, Tarakçıoğlu M, Noyan T, Ceylan E, “Plevra Sıvısında Tiroid Fonksiyon Testlerinin Tanısal Değeri,” Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği XXV. Ulusal Kongresi, TP 049, İstanbul, 1999.

1.6.A.7. Dülger H, Tarakçıoğlu M, Uzun K, Şekeroğlu MR, Özbay B, Noyan T, Özbek H, “Plevra Sıvılarında Eksuda Ayrımında Total Kolesterolün Değeri,” The First Congress Of Balkan Association Of Biosciences XVth National Congress of Biochemistry Clinical Laboratory Automation Symposium-II, P-654,  Antalya, 1999.

1.6.A.8. Şekeroğlu R, Aydın S, Dülger H, Yılmaz Y, Bayraklı H, Noyan T, “Mesane Tümöründe Tümör Belirleyicisi Olarak Sitokeratin-18’in Tanısal Değeri, 16.Ulusal Üroloji Kongresi, O-83,  İzmir, 2000.

1.6.A.9. Şekeroğlu MR, Dülger H, Noyan T, Türkdoğan MK, “Sirozlu Hastalarda Seks Hormonu Bağlayıcı Globulin Seviyesi,” XVI. Ulusal Biyokimya Kongresi, P-43, İzmir, 2000

1.6.A.10. Şekeroğlu MR, Noyan T, Kamacı M, Dülger H, Yalçınkaya AS, Tuncel H, “Sağlıklı Gebelerde Serum ve Eritrosit Lipid Peroksidasyonu,” II. Ulusal Klinik Biyokimya Kongresi, P-20, Kuşadası, 2001.

1.6.A.11. Noyan T, Şekeroğlu MR, Kamacı M, Dülger H, Yalçınkaya AS, Tuncel H, “Preeklampside Oksidatif Stresin Rolü,” II. Ulusal Klinik Biyokimya Kongresi, P-19, Kuşadası, 2001.

1.6.A.12. Dülger H, Alıcı S, Şekeroğlu MR, Noyan T, Yalçınkaya A,Mercan R, “Kanserli Hastalarda Kemoterapinin Lipid Peroksidasyonu Üzerine Etkisi,” 17. Ulusal Biyokimya Kongresi, P-49, Ankara, 2002

1.6.A.13. Dülger H, Arık M, Şekeroğlu MR, Tarakçıoğlu M, Noyan T, Cesur Y, Balaharoğlu R, “Protein Enerji Malnutrisyonlu Çocuklarda Serum Sitokin Düzeyleri,” 17.Ulusal Biyokimya Kongresi, P-48, Ankara, 2002.

1.6.A.14. Şekeroğlu MR, Yıldırım B, Algün E, Noyan T, Dülger H, Yalçınkaya AS, Balaharoğlu R, “Tip 1 Diabetli Hastalarda Antitiroit Antikor Düzeyleri,” 17.Ulusal Biyokimya Kongresi, P-175, Ankara, 2002.

1.6.A.15. Noyan T, Önem Ö, Şekeroğlu MR, Dülger H, Yalçınkaya AS, Balaharoğlu R, Bayram İ, “Deneysel Kısa Barsak Sendromunda Eritropoetin ve Pentoksifilinin Oksidan ve Antioksidan Sistemlere Etkisi, 17. Ulusal Biyokimya Kongresi, P-124, Ankara, 2002

1.6.A.16. Noyan T, Bursal E, Şekeroğlu MR, Dülger H, Kamacı M. “Preeklampside Von Willebrand Faktör ve Antitrombin III Aktivitesi,” III. Ulusal Klinik Biyokimya Kongresi, P 127, İzmir, 2003.

1.6.A.17. Şahin İ, Noyan T, Karaman E, Yalçınkaya AS, Metin A, Akpolat T, “Behçet Hastalığında Böbrek Tutulumu,” 20. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, PS/GN-118, Antalya, 2003.

1.6.A.18. Tuncer İ, Noyan T, Balaharoğlu R, Mercan R, Uygan İ, Türkdoğan K, “İleri Evre Gastrik Adenokarsinomalı Olguların Serum ve Mide Sıvısında B12, Folik Asit, Vitamin C Düzeyleri, 20. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, Vol. 14, PB12/9, Kuşadası, 2003.

1.6.A.19. Dülger H, Karakaya F, Eryonucu B, Şekeroğlu MR, Noyan T, Yalçınkaya A, “Kalp yetmezliğinde Leptin Düzeyleri,” Klinik Biyokimya Günleri Klinik Biyokimya Uzmanlar Derneği I. Ulusal Kongresi, P50, Kapadokya, 2003.

1.6.A.20. Şekeroğlu MR, Noyan T, Dülger H, Yılmaz Y, Yalçınkaya AS, Balaharoğlu R, “Böbrek Taşlarının Şok Dalgalarıyla Kırılmasıyla Böbrek Tubulus Fonksiyonunu Gösteren Markerlardaki Değişiklikler,” Klinik Biyokimya Günleri Klinik Biyokimya Uzmanlar Derneği I. Ulusal Kongresi, P99, Kapadokya, 2003.

 1.6.A.21. İlhan M, Noyan T, Karakaya C, İlhan AÇ, Bulut F, Özafagus Kanserinde Epitelyal Tümör Marker Düzeyleri, II. Klinik Biyokimya ve Kanser Sempozyumu, P22, Bursa, 2004

 1.6.A.22. Noyan T, Bursal E, Şekeroğlu MR, Dülger H, Kamacı M, “Preeklampsi ve Normal Gebelikte Serum Sitokin Düzeyleri,” 18. Ulusal Biyokimya Kongresi, P-093, Trabzon, 2004

1.6.A.23. Noyan T, Balahoroğlu R, Kömüroğlu U, “Diabetik ratlarda insülinle kombine edilmiş A,D,E ve C vitamini Uygulamasının antioksidan enzimler üzerine etkileri,” IV.Ulusal Klinik Biyokimya Kongresi, P-5, Marmaris, 2004

1.6.A.24. Noyan T, Balahoroğlu R, Bakan V. Ampiyem Tanısında Serum Malondialdehit vr Askorbik Asidin Önemi. “IV.Ulusal Klinik Biyokimya Kongresi, P-168, Marmaris, 2004

1.6.A.25. Noyan T, Kıroğlu F, Öğer M, Kara T, “Çocukluk Yaş Grubunda Adenotonsiller Hipertrofi Ve Kronik Adenotonsillitin Patogenezinde Oksidatif Stresin Rolü,” 19. Ulusal Biyokimya Kongresi, P-091, Antalya, 2005.

1.6.A.26. Keskin S, Ankaralı H, Noyan T. “MANOVA’da Çoklu Karşılaştırma Yöntemi Olarak Stepdown Analizi,” IX. Ulusal Biyoistatistik Kongresi, S50, Zonguldak, 2006

1.6.A.27. Noyan T, Kıroğlu AF, Kara T, “Septoplasti Operasyonunu Takiben Uygulanan Burun Tamponu Öncesi ve Sonrası Oksidatif Stresteki Değişimin Araştırılması,” VII. Ulusal Biyokimya Kongresi, P-142, Antalya, 2007.

1.6.A.28. Onbasi K, Noyan T, Cebi A, Kıroglu F. Alerjik İnflamasyonu olan bireylerde 8-OHDG seviyeleri. Türk Biyokimya Dergisi, 21. Ulusal Biyokimya Kongresi, KB007, 28-31 Ekim 2009, İstanbul.

1.6.A.29. Enginyurt Ö, Noyan T. Eritrosit sedimentasyon hızı 100 mm/saat ve üzerinde tespit edilen hastaların retrospektif olarak taranması, 11. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi, P-009, 16-20 Mayıs 2012, Antalya.

1.6.A.30. Noyan T, Gözlükaya Ö., Çankaya S. Vidas Ultra, Radiometer AQT90Flex, ve ReLIA Cihazlarında Ölçülen Troponin I Ölçüm Sonuçlarının Değerlendirilmesi ve Heterofilik Antikor Pozitiflik Oranı. XIII. Ulusal Klinik Biyokimya Kongresi, 25-28 Nisan 2013, İzmir.

1.6.A.31. Noyan T, Gözlükaya Ö., Ayyıldız SN, Çetinkol Y, Çakır FÖ, Çankaya S. IQ200 Otomatik İdrar Mikroskopisi Analizörünün Analitik Performansı ve İdrar Kültür Sonuçları ile Karşılaştırılması. 2.Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi, 10-13 Kasım 2013, Antalya, Türkiye.

 2. BÖLÜM: DİĞER YAYIN FAALİYETLERİ

2.4.C. Alanında kitap bölümü veya kitap veya makale çevirmenliği

2.C.1. Klinisyenler İçin Laboratuar Tıbbi Rehberi, Çeviri Editörü: Doç.Dr. Engin Ulukaya

Bölüm 55. Akut Böbrek Yetmezlikli Hastaya Yaklaşım (S.495-506), Bölüm 56. Renal Azotemili Hastaya Yaklaşım (S. 507-528), Bölüm 57. Kronik Böbrek Yetmezliği (S. 529-536), Bölüm 58. Nefrotik Semdrom (S. 537-542), Bölüm 59 Akut Glomerulonefrit (S. 543-548), Bölüm 60. Glomerulopatiler (S. 549-565), Bölüm 61. Hematüri (S. 565-574), Bölüm 62. Proteinüri (S.575-585), Bölüm 63. Mikroalbuminüri (S. 587-588), Bölüm 64. Prostat Spesifik Antijen (S.589-594).   Nobel&Güneş, Bursa, 2004, ISBN : 975-6466-5-7

2.C.2. Lipincott’s Illustrated Reviews.: Biyokimya 3. Baskı Çeviri editörü: Doç.Dr. Engin Ulukaya. Bölüm 1.  Aminoasitler (S. 1-12), Bölüm 2. Proteinlerin Yapısı (S. 13-24), Bölüm 3. Globuler Proteinler (S. 25-42), Bölüm 4. Fibröz Proteinler (S. 43-52), Bölüm 5. Enzimler (S. 53-68), Nobel Tıp Kitabevi, 2007, ISBN: 978-975-420-579-4

ÖĞRENİM DURUMU:

İlk Öğrenim:  Atatürk İlkokulu (1980, Vezirköprü)

Orta ve Lise Öğrenim: Vezirköprü Lisesi (Vezirköprü, 1983, 1986)

Lisans: Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi (Samsun-1993)

Tıpta Uzmanlık: Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi (Van-2000)

      Yardımcı Doçentlik: Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi (Van-2000-2006)

      Doçentlik: Üniversitelerarası Kurul (13.03.2006)

       Profesörlük: Ordu Üniversitesi (14.09.2011)

AKADEMİK VE İDARİ GÖREVLER

1. Bingöl-Solhan Devlet Hastanesi Başhekimliği 1993-1995

2. Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Tıp Fakültesi, Dönem II Koordinatör Yrd 2000-2001

3. YYÜ Tıp Fakültesi, Dönem I Koordinatör Yrd 2002-2004

4. YYÜ Araştırma ve Uygulama Hast. Başhekimliği 2003-2004

5. YYÜ Tıp Fakültesi Otomasyon Bilim Kurulu Üyeliği 2004-2007

6. YYÜ Bilimsel Araştırma Projeleri, Proje İzleme ve Değerlendirme Grubu Üyeliği 2005-2007

7. YYÜ Klinik ve Laboratuar Araştırmaları Etik Kurul Üyeliği 2006-2008

8. YYÜ Bilimsel Etik Kurul Başkanlığı İlaç Araştırmaları Etik Kurul Üyeliği 2006-2008

9. YYÜ Tıp Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği  2006-2008

10. Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı Başkanlığı 2010-

11. Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı 2010-

12. Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi Fakülte Kurulu Üyeliği 2010-

13. Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi Yayın Alt Komisyon Üyeliği 2010-

14. Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği 2010-

15. Ordu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Fakülte Kurulu Üyeliği 2010-2011

16. Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği 2010-2011

17. Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 1 Koordinatörlüğü 2011-2014

18. Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği 2013-

19. Ordu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyeliği 2012-

20. Ordu Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Değerlendirme Komisyon Üyeliği 2014-

21. Ordu Üniversitesi Rektör Yardımcısı    05.06.2015-

Yerel kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü

1 “Diabetik ratlarda insülinle kombine edilmiş A,D,E,K ve C vitamini tedavisinin antioksidan ve oksidan enzimler üzerine etkileri”, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, TF-071,  Proje Yöneticisi, 2002 (5.000 TL)

2. “Preeklampside mast hücre triptaz, endotelin, sitokin ve myeloperoksidaz seviyeleri”, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, TF-B48, Proje Yöneticisi, 2007. (8.000 TL)

3. Alerjik İnflamasyonu olan bireylerde 8-OHDG seviyeleri. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, Yardımcı Araştırmacı, 2008. (10.000 TL)

4. Üç farklı yöntemle gerçekleştirilen Troponin I sonuçlarının karşılaştırılması, Ordu Üniversitesi Ordu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Proje Başkanlığı, AR-1209, Proje Yöneticisi, 2012(5.000 TL)

5. Deneysel karbondioksit pnömoperitenyum modelinde deksmedetomidin kullanımının oksidan-antioksidan sistem üzerine etkisinin araştırılması, Ordu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Proje Başkanlığı, AR-1306, Yardımcı Araştırmacı, 2013. (15.000 TL)

6.  Ayyıldız, S.N., Noyan, T., Ayyıldız, A., Benli ,E. Tekrarlanan prostat biyopsi  sayısının azaltılması belirtci olarak serum proPSA, Ordu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Proje Başkanlığı, AR-1311, Yardımcı Araştırmacı, 2013. (15.000 TL)

7.  Cırrık, S., Benli, E., Ayyılıdız, SN., Karagüzel, E., Kaçar, A., Noyan, T., Ayyıldız, A. Parsiyel ve komplet üreter obstrüksiyonunda renal fibrosis gelişimi üzerine Tadalafil’in etkisi, Ordu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Proje Başkanlığı, Yardımcı Araştırmacı AR-1304, 2013.(15.000 TL)

8.  Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Araştırma ve Uygulama Laboratuvarı Altyapı Projesi, Ordu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Proje Başkanlığı, Proje Yöneticisi AYP-1301. 2013. (63000 TL)