Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

         Ergen Akçin Ö., Altıntaş M.Y., Özbucak T.B., Akçin Y. (2016).  Anatomical Properties of Medicinal Plant Hypericum orientale L. Journal of Applied Biological Sciences 10 (2): 16-20.

         Özbucak T.B., Taş B.(2016). Kacalı Deresi Riparian Alanının (Perşembe, Ordu) Makrofit Florası. Akademik Ziraat Dergisi, 5(2): 117-125.

        Şahin E., Özbucak, T.B*. Plant diversity of Ulugöl Natural Park (Ordu/Turkey). Biological Diversity and Conservation. 8/3 (2015) 120-127 (2015).

        Tugba Bayrak Ozbucak1, Omer Erturk1, Oktay Yildiz2,*, Ali Bayrak3, Meryem Kara4, Huseyin Sahin5 and Mustafa Kiralan6 The Effect of Different Manures  and  Synthetic Fertilizer on Biochemical and Antimicrobial Properties of Mentha piperita L. Journal of Food Biochemistry. DOI: 10.1111/jfbc.12069 (2014).   

      Özbucak, T.B., Akçin, Ö.E., Ertürk, Ö. The Change in Ecological, Anatomical and Antimicrobiological Properties of The Medicinal Plant Tilia rubra Dc. subsp.  caucasica (Rupr.) V. Engler Along an Elevational Gradient. Pakistan Journal of Botany, 45(5): 1735-1742 (2013).

         Aysel M.B., Bayrak A., Kiralan M.&  Özbucak T. Indivudial and Combined Use of Rosemary and Origanum in Soybean Oil as Natural Antioxidants. International journal of Food Properties,  16:5, 995-101 (2013) .

          Kılıç, D.D., Kutbay, H.G., Özbucak, T.B., Hüseyinova, R. Nitrogen and Phosphorus Resorption in Two Sympatric Deciduous Species Along an Elevation Gradient. Rev. Écol. (Terre Vie), vol. 67, 409-422 (2012).    

          Özbucak, T.B., Kutbay, H.G., Yalçın, S., Kılıç, D.D. Foliar Nitrogen (N), Phosphorus (P) Dynamics, and Foliar Resorption of Corylus avellana var. avellana,   Ekoloji, 20, 81, 1–7 (2011).

          Mustafa Kiralan, Ali Bayrak, Omar Fawzi Abdulaziz and Ozbucak T.  Essential oil composition and antiradical activity of the oil of Iraq plants. Natural  Product Research, 2011, 1–8, iFirst. (2011).

          Türkiş, S., Özbucak, T.B. Foliar Resorption and chlorophyll content in leaves of Cistus  creticus L. (Cistaceae) along an elevational gradient. Acta Botanica Croatica, 69(2): 275–290. (2010).

        Bedirkurum Cakir, Y.,  Özbucak, T.B  Kutbay, H.G., Kilic, D., Bilgin, A., Hüseyinova, R. Nitrogen and Phosphorus Resorption in A Salt Marsh in  Northern Turkey .  Turkish Journal of Botany, 34, 311-322 (2010).   

          Kınalıoğlu, K., Özbucak, T.B., Kutbay, H.G.,   Hüseyinova, R., Bilgin, A.,   Demirayak, A.  Biomonitoring of Trace Elements with Lichens in Samsun City,  Turkey. Ekoloji, 19,75, 64-70 (2010).

          Kılıç D.D., Kutbay H.G., Özbucak T.B., Hüseyinova R. Foliar Resorption in Quercus   petraea subsp. iberica and Arbutus andrachne Along an Elevational Gradient.  Annals of  Forest  Science, 67, 213-221 (2010). 

          Kutbay H.G., Merev N., Ok T., Özbucak T.B.  Some Ecological Traits and Relationships of  These Traits with Wood Anatomy in Quercus pontica C. Koch.  Pakistan Journal of Botany, 41(5): 2445-2454 (2009).

          Apaydin Z., Kutbay H.G., Özbucak T.B., Yalçın E., Bilgin A. Relationships Between  Vegetation Zonation And Edaphic Factors In A Salt Marsh Community, (Black Sea Coast) Polish Journal of Ecology, 57 (1) 99-112  (2009).

    Özbucak, T.B., Kutbay, H.G., Türkiş, S. Annual N and P Levels and Foliar Resorption in Alnus glutinosa subsp.glutinosa (Betulaceae) Leaves, Journal of Applied Biological Sciences, 3(1):8-13 (2009).

      Özbucak T.B., Kutbay H.G., Korkmaz H., Özbucak S.  An Investigation On  The Phenology of Some Woody Plants Occuring in Gallery Forests in The Central Black Sea Region of Turkey.  Acta Botanica Croatica, 67(1) 21–31(2008

      Özbucak T.B., Kutbay H.G., Kılıç D.D., Korkmaz H., Bilgin A. Yalçın E., Apaydın Z. Foliar Resorption of Nutrients in Selected in Sympatric Tree Species in Gallery Forest, Polish Journal of Ecology, 56(2)227-237 (2008).

      Özbucak, T.B., Kutbay H.G. ‘’The flora of lower parts of Melet River (Ordu). International Journal of Natural and Sciences, 2(3):79-89 (2008).

      Özbucak, T.B. and Akçin, Ö. A study on the ecological, morphological and anatomical properties of Heracleum platytaenium (Apiaceae), Botanica Lithuanica, 14(1):3-9  (2008).

     Özbucak, T.B., Akçin, Ö. and Yalçın, S. Nutrition Contents of the Some Wild Edible Plants from  Central Black Sea Region of Turkey. International Journal of Natural and Sciences, 1: 11-13 (2007).

    Özbucak, T.B., Kutbay, H.G. and Akçin, Ö. The Contribution of Wild Edible Plants  to   Human Nutrıtion  in the Black Sea Region of Turkey. Ethnobotanical Leaflets, Edition 2006, 19: 98 (2006).

      Akçin, Ö. and Özbucak, T.B. Morphological, Anatomical and Ecological Studies on  Medicinal and Edible Plant Malva neglecta Wallr. (Malvaceae). Pakistan Journal of Biological Sciences, 9(14):2716–2719(2006).

        Ertürk, Ö., Özbucak, T.B. and Bayrak, A. Antimicrobial  Activities of Some Medicinal Essential Oils. Herba Polonica,  52,1/2, 58-65 (2006) .

     Özbucak, T.B., Kutbay, H.G., (2006). Ordu İli Boztepe Piknik Alanının Florası’’.Ekoloji Dergisi, 15(59):37–42.         

     Özbucak, T.B., Ertürk, Ö., Akçin, Ö.E. An Ecological, Anatomical and Microbiological Investigation on The Species Galega officinalis L. in Some Localities of Turkey. Pakistan journal of Biological sciences, 8 (9):1215–1220 (2005).

 

 Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler:

Özbucak, T.B. (2005) ‘’Karadeniz Bölgesinin Bazı Lokalitelerinde Yayılış GösterenGalega  officinalis L ( Leguminosae )  Türünün Varyasyon Sınırlarının Belirlenmesi’. Ot Sistematik Botanik Dergisi (The Herb Journal of Systematic Botany), 12, 2, 31–42.

Özbucak, T.B., Özbucak, S. (2006). Orta Karadeniz bölgesinde yayılış gösteren bazı Erodium I’Herit. (Geraniaceae) türleri üzerinde morfolojik bir araştırma. Ot Sistematik Botanik Dergisi (The Herb Journal of Systematic Botany), 13, 2,29- 38.

Özbucak, T.B., Türkiş, S., Çakmak, A., (2009). Ordu Çevresinde Yayılış Gösteren Bazı Rhododendron Türleri Üzerine Ekolojik Bir Çalışma. Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi, 2(2): 63-73.

      Deveci M., Özbucak, T.B., Demirkol G. (2012). Ordu Üniversitesi Kampüs Alanı Florasının Tespiti. Akademik Ziraat Dergisi 1(2): 107-116.

Karahasan, F., Özbucak, T.B. (2015). Typha latifolia L. Türünün Farklı Kısımlarındaki Ağır Metal Ve Makro Element Miktarlarının Belirlenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitü Dergisi 19 (2), 151-160.

                      Özbucak T.B., Taş B., Ergen Akçin Ö.  Akçaova Deresi (Ordu) Riparian Zonunun Makrofit Florası. Ordu Üniv. Bil. Tek. Derg.Cilt:6, Sayı:2: 1-13 (2016)

               Özbucak T.B., Ergen Akçin Ö., Polat G. Helleborus orientalis Lam.(Ranunculaceae) Türünün Farklı Yükseltilerdeki Bazı Ekolojik ve Anatomik Özelliklerinin                                       Karşılaştırılması. Ordu Üniv. Bil. Tek. Derg. Cilt:6, Sayı:2: 14-27 (2016) 

 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler:

 Kılıç, D.D.,   Kutbay H.G., Özbucak, T. B., Hüseyinova R., Yalçın, S., (2008). Foliar Resorption And Foliar Nutrient Dynamics in Quercus petraea subsp. iberica  and Arbutus Andrachne. Blacksea International Environmental Symposium, S, 223 Ağustos 25-29, 2008,Giresun, Türkiye.

Akçin Ö. E., Özbucak, T. B., Şenel G. Karadenizde Bölgesinde tüketilen Polygonum cognatum Meissn ve Plantago media L. türlerinin etnobotanik özellikleri ve  anatomileri. Blacksea International Environmental Symposium, S, 237, Ağustos 25-29, 2008, Giresun,  Türkiye.

 Kınalıoğlu, K., Kutbay H.G., Bilgin A., Yalçın E., Özbucak, T. B. Heavy Metal Concentrations in Some Lichen Species in Black Sea Region, Turkey. International  Conference on Plants Environmental Pollution, 95, Kayseri- Turkey, 2009.

       Yalçın S.,  Kutbay H.G., Özbucak, T. B. The importance of biodiversity investigation Mesudiye vegetation. International Year of Biodiversity, Ankara, 2010. 

The Importance of Biodiversity Investigation in the Transect Floristic Zones. BIORARE-2012. International Symposium on Biology of Rare and Endemic Plants Species. 23-24 April 2012.  Fethiye, Turkey.

Deveci M., Özbucak, T.B., Demirkol G.  Ordu Üniversitesi Kampüs Alanı Florasının Tespiti. 48th Croatian and 8th International Symposium on Agriculture, 17- 22.02.2013, Dubrovnik, Croatia (Hırvatistan).

Çakmak A., Özbucak,T.B, Türkiş, S. (2013). Foliar Resorption in Castanea sativa Mill Along a Growth Period in Disturbed and Undisturbed Areas in Ordu  /Turkey. S: 813- 823, International Conference On Environmental Science and Technology 18 – 21 June 2013, Nevşehir, Turkey (Tam metin basılı).

Özbucak T. B.,  Türkiş S., Karahasan F., Ellibeş B. (2013). Heavy Metal Accumulation of Some Aquatic Macrophytes Representing Primary Succession. VII.  

International Symposium on Ecology and Environmental Problems. 18-21 December 2013, Antalya, Turkey

Özbucak T. B., Ergen Akçin Ö. (2016). The Importance of Plant Diversity in Turkey. SEAB2016, S: 224, 23-27 Mayıs 2016, Antalya, Türkiye.   

Özbucak T. B., Ergen Akçin Ö., Polat G., Deveci M. Özbucak S. (2016). The Determination of Life Forms of Common Plants in Melet River (Ordu/Turkey). SEAB 2016, S: 625, 23-27 Mayıs, Antalya, Türkiye.

                                 Ergen Akçin Ö., Özbucak T. B., Süngü Ş. (2016). Monumental Trees in Ordu Vicinity. SEAB 2016, S:351, 23-27 Mayıs 2016, Antalya, Türkiye.

                                 Ergen Akçin Ö., Özbucak T. B. (2016). Some Geophyte Plants from Ordu. SEAB 2016, S:487, 23-27 Mayıs 2016, Antalya, Türkiye.

                                 Ergen Akçin Ö., Özbucak T. B. (2016). Some Wild Edible Plants from Ordu. SEAB 2016, S:488, 23-27 Mayıs 2016, Antalya, Türkiye.

                                 Özbucak T.B.*, Polat G., Ergen Akçin Ö., Karataş T., Özbucak S. (2016). The Comparison of Some Physical And Chemical Properties In Forest And Agricultural Soils. 1st                  International Black  Sea Congress on Environmental Sciences (1st IBCESS ), S: 237, 31 Ağustos- 3 Eylül 2016, Giresun, Turkey.

                          Özbucak T.B.*, Ellibeş B., Ergen Akçin Ö., Kabul D.,Yılmaz D. (2016). The Evaluation of Fish Waste as Biological Fertilizer.  1st International Black Sea Congress on                                   Environmental Sciences (1st IBCESS ), S: 236, 31 Ağustos- 3 Eylül 2016 Giresun, Turkey.

                 Özbucak T.B.*, Kabul D., Polat G., Ergen Akçin Ö.,Türkiş S. (2016). The Some Botanical Characters of Cyclamen (Cyclamen coum subsp. coum Mill.) 1st International

                 Black Sea Congress on Environmental Sciences (1st IBCESS ), S:284,  31 Ağustos- 3 Eylül 2016, Giresun, Turkey.

                     Akçin, Ö.E., Özbucak, T. (2016).  Endemic Plants of Ordu, 1 st International Black Sea Congress on Environmental Sciences (1st IBCESS), S:282, 31 Ağustos- 3 Eylül                          2016,  Giresun, Turkey.

                  Akçin, Ö.E., Yıldız, U., Şenel, G., Özbucak T. (2016). The Morphological, Anatomical and Changes of Leaf of Alnus glutinosa subsp. barbata along an Elevation Gradient, 1 st                     International Black Sea Congress on Environmental Sciences (1st IBCESS), S: 283, 31 Ağustos- 3 Eylül 2016,  Giresun, Turkey.

                       Akçin, Ö.E. Altıntaş, M.Y., Özbucak, T., Akçin, Y. (2016). Anatomical Properties of Medicinal Plant Hypericum orientale. 2nd ICABS, 27-31 Mayıs 2016, Sarajevo, Bosnia

                       and Herzegovina. 

 

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler:

Özbucak, T.B. (2004). Orta Karadeniz Bölgesinin  Bazı Lokalitelerinde Yayılış Gösteren Galega officinalis L ( Leguminosae )  Populayonlarının Ekolojisi Üzerine Bir Araştırma. XVII. Ulusal Biyoloji Kongresi’’, S: 97, Adana.

         Özbucak, T.B.(2006).  Egzoz Gazlarının Yenen Bazı Bitkilerdeki Klorofil Miktarı Üzerine Etkileri  18. Ulusal Biyoloji Kongresi ( Uluslararası Katılımlı), S: 139, Kuşadas.

         Türkiş, S. Özbucak, T.B, Akçin, Ö.E. (2008). Orta Karadeniz Bölgesinde Yayılış  Gösteren Cistus Creticus L. (Cistaceae) Yapraklarında Bir Yükseklik Gradiyenti Boyunca                  Klorofil Miktarı Değişimi, S: 378, XIX. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23–27 Haziran, Trabzon. (2008).

Özbucak,T.B, Türkiş, S., Özbucak, S. (2008). Düşük Sıcaklıkların Corylus avellana L.var. avellana  (Fındık) Türünün N, P Ve Protein İçerikleri Üzerine Etkileri. S:379, XIX. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran, Trabzon.

Özbucak, T.B., Akçin, Ö.E., (2008). Bir Yol Yapım Şantiyesi Etrafından Toplanan Bazı Bitki Örneklerinde Bazı Ağır Metal Konsantrasyonlarının Mevsimsel Değişimi. S:417, XIX. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran, Trabzon.

Akçin Ö. E., Engin, A.ve Özbucak, T. B. (2008) Endemik Onosma Intertextum Hub. Mor. (Boraginaceae) Türünün Morfolojik ve Anatomik Özellikleri. s: 329,  XIX. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23–27 Haziran, Trabzon.

Özbucak, T.B., Türkiş, S., Şahin, E., Çakmak, A., (2010). Ordu ili Boztepe Bölgesinde Bulunan Corylus avellana var. avellana  (Corylaceae)  Türünün Yapraklarında Yükseklik, Mevsim ve Yöne Bağlı P (Fosfor) İçeriği Değişimi ve Rezorbsiyonu.  S:487-488, 20. Ulusal Biyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı),  Bildiriler  Kitabı, 21-25 Haziran 2010, Denizli.

Özbucak, T.B., Türkiş, S., Şahin, E., Çakmak, A., (2010). Foliar N Resorption in  Corylus avellana var. avellana  (Corylaceae)  Along An Elevational Gradient.  S:664, 20. Ulusal Biyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Bildiriler Kitabı, 21-25 Haziran 2010, Denizli.

Şahin E., Özbucak T.B., Türkiş S., Karahasan F. (2012) Ulugöl Tabiat Parkı  (Ordu/Gölköy) Bitki Çeşitliliği, S. 816, 21. Ulusal Biyoloji Kongresi , İzmir.

Taş B., Şahin E., Özbucak T.B. (2012). Kacalı Deresi Yatağının (Perşembe /Ordu) Makrofit Florası, S. 817, 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, İzmir.

Türkiş S., Kutbay H.G., Özbucak T.B. (2012).  Üç Filoristik Bölge Kesişim Noktasında Endemik Bitki Çeşitliliğinin Önemi,  S. 819, 21. Ulusal Biyoloji Kongresi,  İzmir.

Özbucak T.B., Taş B., Karahasan F. (2013). Akçaova Deresi Yatağının (Ordu) Makrofit Florası. Ekoloji Sempozyumu,  Namık Kemal Üniversitesi, Ziraat Fakültesi (2-4 Mayıs 2013), Tekirdağ. 

Özbucak T.B. Karahasan F., Türkiş S., Ellibeş B. (2013). Ordu İlinde Bulunan Bazı Park, Bahçe ve Süs Bitkileri, S. 91.V. Süs Bitkileri Kongresi (06-09 Mayıs 2013), Yalova.    

Tuğba Bayrak Özbucak, Sevda Türkiş, Abdullah Çakmak, Fatih Karahasan, Gülaycan Polat, Bengisu Ellibeş (2014). Gaga Gölü’nde (Ordu) Bulunan Phragmites australis Türünde Azot ve Fosfor Birikiminin Araştırılması. 22. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran 2014, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir, Türkiye

Fatih Karahasan, Tuğba Bayrak Özbucak, Sevda Yalçın Türkiş, Gülaycan Polat (2014). Ordu İl’inde Farklı Sucul Ekosistemlerinde Bulunan Typha latifolia Bitkisinde Bazı       Makroelement Miktarlarının Belirlenmesi. 22. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran 2014, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir, Türkiye

Tuğba Özbucak, Sevda Türkiş, Gülaycan Polat, Selahattin Özbucak,  Döndü Kabul  (2015). Ordu İli’nde Yayılış Gösteren Bazı Odunsu Taksonlarda Yaprak    Azot (N) Ve Fosfor  (P) Dinamikleri. Ekoloji Sempozyumu, 6-9 Mayıs 2015, Sinop.

Tuğba Bayrak Özbucak,  Abdullah Çakmak, Sevda Türkiş,  Fatih Karahasan. (2015).  Gaga Gölü’nde (Ordu) Bulunan İris pseudacorus L. Türünde Mevsime ve Bitki Kısımlarına göre Azot ve Fosfor Birikiminin Araştırılması. Ekoloji Sempozyumu, 6-9 Mayıs 2015, Sinop.

Tuğba Bayrak Özbucak1, Abdullah Çakmak2, Gülaycan Polat1, Selahattin Özbucak3 . Gaga Gölü’nde (Ordu) Yayılış gösteren Scirpus sp.  Türünün Farklı Kısımlarında Sezona Bağlı olarak Azot ve Fosfor Birikiminin Araştırılması. 1. Bitki Biyolojisi Kogresi,  2-4 Eylül 2015 Bolu. 

Diğer yayınlar:

 Özbucak, T.B. ve Yalçın, S.  Zor Şartların Bitkileri Arktik ve Alpin Bitkiler.Ekoloji Magazin Dergisi Sayı:10, 44–45 (2006).

 Özbucak, T.B.  Biodizel. Popüler Bilim Dergisi, Sayı:138, 48–49(2005).

     Özbucak, T.B., Özbucak, S. Biyoçeşitliliğimiz Tehdit Altında. Popüler Bilim Dergisi, Sayı:140, 12–13 (2005).

        Ertürk, Ö., Özbucak, T.B. ‘’Tarımsal Zararlılara Karşı Doğal Bitki Özütlerinin Kullanımı (Botaniksel Pestisitler)’’. ‘’Çevre ve İnsan Dergisi, T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Yayın         Organı Sayı: 60, 2005/1.

     Özbucak, T.B.  İlimizde Yenen Bazı Bitkilerimiz. Kuzey Noktası Dergisi, Sayı: 3, s: 56–57 (2006).

       Özbucak, T.B. Çevre ve İnsanlar. Kuzey Noktası Dergisi, Sayı: 5, s: 66–67 (2006).

     Özbucak, T.B. Orman Gülleri. Kuzey Noktası Dergisi, Sayı: 5, s: 18–20 (2006).

 

 

Görevler:

1995-1996- Araştırma Görevlisi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü.

1997-2000- Biyoloji Öğretmeni, Özel Dershaneler.

2002-2006- Yrd. Doç. Dr., Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Ordu Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü.

2006-2012- Yrd. Doç. Dr., Ordu Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü.

2012- 2017- Doç. Dr., Ordu Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü.

2017- Prof. Dr.,  Ordu Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü.

İdari Görevler:

     Bölüm Başkanlığı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ordu Fen- Ed. Fak. Kimya Bölümü, 2003–2006.

     Bölüm Başkanlığı, Ordu Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Yabancı Diller Bölümü, 2006–2007.

     Bölüm Başkanlığı, Ordu Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü, 2007–2010.

     Dekan Yardımcılığı, Ordu Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, 2015- 

Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler:

    Enstitü Kurulu Üyeliği, Ordu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007- 2010.

   Yönetim Kurulu Üyeliği, Ordu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2007- 2012.

   Kulüp Akademik Danışmanlığı, Ordu Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Ekoloji Kulübü, 2008- 2011.

   Üniversite Yaşamı Etik Kurul Üyeliği, Ordu Üniversitesi, 2012-2015

   Yönetim Kurulu Üyeliği, Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi, 2012-

   Fakülte Kurulu Üyeliği, Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi, 2012-

   Yönetim Kurulu Üyeliği, Ordu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, 2012-2014.

 Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

 *Sevda YALÇIN- ‘’Cistus creticus L. (Cistaceae)un Bir Yükseklik Gradienti Boyunca Yaprak Resorbsiyonunun Araştırılması’’(2007).

 *Abdullah ÇAKMAK-‘’Ordu İlinde Yayılış Gösteren Castanea sativa  (Fagaceae) Yapraklarında Yüksekliğe Bağlı Yaprak Azot ve Fosfor Rezorbsiyonu’’(2010) .

  *Ebru ŞAHİN -‘’ Ulugöl Tabiat Parkı’nın (Gölköy/ ORDU) Bitki Çeşitliliği’’ (2012).

  *Fatih KARAHASAN-   ‘’Ordu İlinin Farklı Sucul Ekosistemlerinde Bulunan Bazı Makrofitlerde Ağır Metal ve Makro Element Miktarının İncelenmesi (2014).

  * Bengisu ELLİBEŞ-   ‘’Farklı Organik Kompostların Domates (Solanum Lycopersicum L.) Bitkisinin Gelişimi ve Verimi Üzerine Etkisi’’ (Tez aşamasında).      

  * Gülaycan POLAT-   ‘’ Cyclamen coum subsp. coum mill. Taksonunun Bazı Anatomik ve Ekofizyolojik Karakterlerinin Farklı Yükseltilerdeki Fenotipik Esnekliğinin      

     Karşılaştırılması’’(2015).  

 * Doğuş YILMAZ- ''Balık Atıklarının Biyolojik Gübre Olarak Kullanılma   Potansiyellerinin Belirlenmesi'' (Tez aşamasında)

  * Döndü KABUL – ''DOMATES (Solanum lycopersicum L.) Bitkisinde Mikorizanin Pestisit Dayanikliliğinin İncelenmesi'' (Tez aşamasında)

 *Tümay KARATAŞ-''Ornithogalum sigmoideum Freyn&Sint Taksonunun Farklı Yükseltilerdeki Fitokimyasal Profilinin İncelenmesi'' (Tez aşamasında)

 

  Ödüller:

        Kılıç D.D., Kutbay H.G., Özbucak T.B., Hüseyinova R.(2010). Foliar resorption in Quercus petraea subsp. iberica and Arbutus andrachne along an elevational              gradient.Annals of Forest Science. 67,  213.  Tübitak Yayın Teşvik Ödülü.   

 Özbucak, T.B., Kutbay, H.G., Yalçın, S., Kılıç, D.D. (2011) ‘’ Foliar Nitrogen (N), Phosphorus (P) Dynamics, and Foliar Resorption of Corylus avellana var. avellana .  Ekoloji, 20, 81, 1–7. Tübitak Yayın Teşvik Ödülü.      

 Özbucak, T.B., Akçin, Ö.E., Ertürk, Ö. The Change in Ecological, Anatomical and Antimicrobiological Properties of The Medicinal Plant Tılıa rubra Dc. subsp. caaucasıca (Rupr.) V. Engler Along an Elevational Gradient (2013). Pakistan Journal of Botany, 45(5): 1735-1742. Ordu Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Yayın Destek Projesi.     

Erasmus:

Jagiellonian University (Krakow/Poland)- Erasmus Öğretim Üyesi Değişim Programı -Ziyaretçi Bilim insanı-2013.

 

 Projelerde Yaptığı Görevler:

  1. Samsun İli Çevresindeki Platanus orientalis L. ( Platanaceae) Topluluklarında Bulunan Bazı Odunsu Taksonlarda Yaprak Gelişimi ve Makro Elementlerin Mevsimsel Değişimi, Proje Yönetici Yardımcısı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Araştırma Projesi, F- 195, 2000.

  2. Ordu ve Çevresinde Bulunan Tilia Cinsine Ait Türlerde Ekolojik ve Anatomik Bir Araştırma’’  Proje Yöneticisi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Araştırma Projesi, Ord- 004, 2005.

  3. Ordu İli ve Yöresinin Yenen Bitkileri Üzerine Anatomik ve Ekolojik Bir Araştırma, Proje Yönetici Yardımcısı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi Ord- 003, 2005.

  4. Cistus creticus L. (Cistaceae)un Bir Yükseklik Gradienti Boyunca Yaprak Resorbsiyonunun Araştırılması. Proje Yürürtücüsü, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Araştırma    Projesi, Ord- 009, 2007.

 5. Cyclamen coum subsp. coum Mill. Taksonunun Bazı Anatomik ve Ekofizyolojik Karakterlerinin Farklı Yükseltilerdeki Fenotipik Esnekliğinin Karşılaştırılması. Proje Yürütücüsü, Ordu Üniversitesi, BAP, TF-1436, 2016.

  6. Ordu- Boztepe Flora Atlası. Araştırmacı, Ordu Üniversitesi, BAP AR-1341, Devam ediyor.

   7. Domates (Solanum lycopersicum L.) Bitkisinde Mikorizanın Pestisit Dayanıklığının İncelenmesi, Proje Yürütücüsü, BAP, AR-1535, Devam Ediyor.