AKADEMİK ÜNVANLARI
 
Lisans    OMÜ Ziraat Fakültesi, Samsun 30 Haziran 1987
Yüksek Lisans  YYÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Van 27 Haziran 1993
Doktora YYÜ Fen Bilimleri Enstitüsü 10 Mart 1997
Doçentlik  YYÜ Ziraat Fakültesi 18 Ekim 2003
Profesörlük   ODÜ Ziraat Fakültesi 6 Mart 2009
Halen ODÜ Ziraat Fakültesi  

 

 

ÖZGEÇMİŞ

Ordu'nun Ünye ilçesinde doğdu

İlk ve ortaokulu Suluova (Amasya Şeker Fabrikası)'da tamamladı

Lise'yi Samsun 19 Mayıs Lise'sinde bitirdi

19 Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü'nden 1987 yılında mezun oldu

Askerlik hizmetini Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda (Ankara-1988/201.dönem) tamamladı

1988 yılında Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün açtığı sınavı kazanarak Dalaman Tarım İşletmesi'nde "Üretim Mühendisi/Şef" olarak göreve başladı

1989 yılında TEKFEN Holding'e geçiş yaparak Tekfen Tarımsal Üretim ve Pazarlama A.Ş'de "Karadeniz Bölge Sorumlusu/Müdürü" olarak çalıştı

600 ortaklı bir şirket olan Bengisu Tarım Tic. San. A.Ş.'nin "Genel Müdürlüğü" görevini yürüttü

Meyve Yetiştiriciliği ve Islahı alanında 1993 yılında yüksek lisansını, 1997 yılında doktorasını tamamladı

1997 yılında Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesine Yrd. Doç. Dr. olarak atandı

2003 yılında Meyve Yetiştiriciliği ve Islahı alanında Doçent unvanı aldı

2005 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Ordu Ziraat Fakültesi'ne Doçent olarak atandı

2006-2009 yılları arasında ODÜ Ziraat Fakültesi Dekan Yardımcığı görevinde bulundu

2009 yılında Ordu Üniversitesi Ziraat Fakültesi'ne Profesör olarak atandı

2009 yılında Üniversiteler arası kurul (ÜAK) üyeliğine seçildi

ODÜ Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölüm Başkanlığı görevine aynı yıl atandı

2011 Mayıs ayından itibaren Ordu Üniversitesi Rektörü olarak görev yapmaktadır

Ulusal ve uluslararası alanda çok sayıda bilimsel etkinlik ve kurslara katıldı

19 doktora ve yüksek lisans öğrencisinin danışmanlıklarını üstlendi ve tezlerini yönetti

Uluslararası ve ulusal 18 projede yürütücü ve araştırmacı olarak görev aldı

Fakülte ve yüksekokulların yönetim kurulu üyelikleri, ulusal ve uluslararası dergilerin yayın komisyonu üyeliği ve hakemliği UNİP koordinatörlüğü, ODÜ stratejik planlama kurulu başkanlığı gibi bir çok akademik ve idari görevler yürüttü. 

Meyve yetiştiriciliği ve ıslahı alanında 12'si SCI kapsamında olmak üzere toplam 100'e yakın orijinal makalesi ve iki kitabı bulunmaktadır

Belçika, Hollanda, Gürcistan, KKTC, Almanya, Bosna-Hersek, Yugoslavya, Bulgaristan, İspanya, Fransa, Suriye, İngiltere,Romanya, Endonezya, Polonya, Avusturya, Avustralya, Malezya, Kazakistan, Almanya, Kosova, Makedonya, Hindistan, Azerbeycan, Kazakistan, Letonya'da akademik çalışmalar ve çeşitli etkinlikler için bulunmuş, ülkemizin bütün illerini ve birçok ilçesini ziyaret etmiştir.

Fotoğrafçılık, okuma, şiir, koleksiyon, bisiklet sürme özel zevkleri arasındadır.

İngilizce bilen Prof. Dr. Tarık YARILGAÇ, evli ve iki çocuk babasıdır.

 

D.  BİLİMSEL ÇALIŞMALARI (Bilimsel Yayınlarının Listesi)

D1:Bilimsel Yayınları

D1.1 (YDM-ISI)   : Yurt Dışı (SCI-expanded, SSCI, AHCI kapsamındaki) Dergilerde Yayımlanan yayınları (12 adet)

 

1. BALTA, F., T. YARILGAÇ, and M.F. BALTA, “Fruit Characteristics of Native Almond Selections from the Lake Van Region (Eastern Anatolia, Turkey),” Journal American Pomological Society, 55 (1):58-62, 2001 ISSN:1527-3741.

 

2. BALTA, F., T. KAYA, T. YARILGAÇ, A. KAZANKAYA, M.F. BALTA and M.A. KOYUNCU, “Promising Apricot Genetic Resources From The Lake Van Region” Genetic Res. and Crop Evolation, 49:409-413, 2002 ISSN:0925-9864.

 

3. YARILGAÇ, T., A. KAZANKAYA, S.M. ŞEN and F. BALTA, “Damage of Late Spring Frosts in Selected Walnut (Juglans regia L.) Pistillate Flowers Around Lake Van Region”, Bio-Science Research Bulletin 18 (2):151-155, 2002 ISSN:0970-0889.

 

4. YARILGAÇ, T., H. KADAN, “Morphological and Pomological Traits of Sour Cherry ‘Kutahya’ (Prunus cerasus L.) Grafted on Prunus avium and Prunus mahaleb Rootstocks in Van Conditions” The Indian Journal of Agricultural Sciences, 72 (6):358-361, 2002 ISSN:0019-5022.

 

5. YARILGAÇ, T., F. BALTA, M.F. BALTA, F. MURADOĞLU and S.M. ŞEN. “Physical and Chemical Attributes of Peach Cultivars Grown under Ecological Conditions in Van”. European Journal of Horticultural Science, 69(3):111-116, 2004 ISSN:1611-4426.

6. KARA, K., Y. AKÇA, M.F. BALTA, T. YARILGAÇ and F. BALTA. “ An Estimation of Genotypical Distances Based on Discriminatory Fruit Traits in Walnut (Juglans regia)” The Indian Journal of Agricultural Sciences, 75(4):225-227, 2005 ISSN:0019-5022.

 

7. YARILGAÇ, T., M.F. BALTA, K. ÖZRENK, F. MURADOĞLU. “Indigenous Sour Cherry (Prunus cerasus L.) Germplasm of Lake Van Basin”. Asian Journal of Plant Sciences. 4(6):558-561, 2005 ISSN:1682-3974.

 

8. M.F. BALTA, T. YARILGAÇ, M.A. AŞKIN, M. KÜÇÜK, F. BALTA, K. ÖZRENK. “Determination of fatty acid compositions, oil contents and some quality traits of hazelnut genetic resources grown in eastern Anatolia of Turkey” Journal of Food Composition and Analysis. 19 (2006):681-686, ISSN:0889-1975.

 

9. M.F. BALTA, I.H. YÖRÜK, M.A. AŞKIN, T. YARILGAÇ, A. KAZANKAYA. “Characterization of Free Sugars in Hawthorn (Crataegus spp.) Species.  Asian Journal of Chemistry. 19 No:7 (2007):5675-5680 ISSN:0970-7077.

 

10. YARILGAÇ, T., S.Z. BOSTAN, T. KARADENİZ, M.F. BALTA. “Kernel Sugar Components of Turkish and Foreign Apricot (Prunus armeniaca L.) Varieties”  Asian Journal of Chemistry. 20 No:1 (2008):787-792 ISSN:0970-7077.

 

11. BOZKURT, M.A., T. YARILGAÇ, A. YAZICI. “The Use of Sewage Sludge as an Organic Matter Source in Apple Trees” Polish J. of Environ. Stud. Vol. 19, No. 2 (2010), 267-274 ISSN

 

12. ÖZRENK, K., I. JAVIDIPOUR, T. YARILGAC, F. BALTA, M. GÜNDOĞDU. Fatty acids, tocopherols, selenium and total carotene of pistachios (P. vera L.) from Diyarbakır (Southestern Turkey) and walnuts (J. regia L.) from Erzincan (Eastern Turkey). Food Science and Technology International. 18 No: 1 (2011): 55-62 (SCI-Exp) ISSN:1082-0132

 

D1.2 (YDM-H): Yurt Dışı Hakemli Diğer Dergideki Yayınları (3 adet)

 

1. KAZANKAYA, A., T. YARILGAÇ, F.E. TEKİNTAŞ and M.F.BALTA, “Graft Survival of Walnut Plant Affected by Many Applications”. Bulletin of Pure & Applied Sciences, 21 B (2):61-66, 2002 ISSN:0970-4612.

 

2. KAZANKAYA, A., F. KOYUNCU, M.A. AŞKIN, T. YARILGAÇ and K. ÖZRENK, “Fruit Traits of Rosehips (Rosa spp.) Selections of Edremit and Gevaş Plains”. Bulletin of Pure and Applied Sciences 21 B (2):87-92, 2002 ISSN:0970-4612.

 

3. KARADENİZ, T., A. KAZANKAYA, T. YARILGAÇ, “ ,Determination of the Pomological Characteristics of Almond (Prunus amygdalus Batsh) Grown in Malatya (Turkey)”. Agriculture Volume 9; (1):42-46, June, 2003 ISSN:1330-7142

 

D1.3 (YDT) : Yurt Dışı Bildiriler Kitabında Yayımlanan Yayınları (15 adet)

1. YARILGAÇ, T., S.M. ŞEN, F. BALTA, A. KAZANKAYA, “An evaluation  on yield potential in walnut (J.regia L.),” Proc. of the XXV. Int. Horticultural Congress, Acta Horticulturae 522:175-181, 2000.

 

2. ŞEN, S. M., F. BALTA, M. A. KOYUNCU, F. KOYUNCU, T. YARILGAÇ, A. KAZANKAYA, “Lateral Fruitfulness on Turkish Standard Walnut  Cultivars and Promising Selections   (Juglans Regia L.),” Proc. of the Fourth Int. Walnut Semposium, Acta Horticulturae 544:41-45, 2001.

 

3. YARILGAÇ, T., M.A. KOYUNCU, A. KAZANKAYA, S.M. ŞEN, “Some Promising walnut (Juglans regia L.) selections,” Proc. of the Fourth Int. Walnut Semposium, Acta Horticulturae 544: 93-96, 2001.

 

4. KAZANKAYA, A., M. A. KOYUNCU, F. KOYUNCU, T. YARILGAÇ, S.M. ŞEN, “Some Nut  Properties of Walnuts (Juglans regia L.) of Edremit Country,” Proc. of the Fourth Int. Walnut Semposium, Acta Horticulturae 544:97-100, 2001.

 

5. KOYUNCU,  M.A., T. YARILGAÇ, A. KAZANKAYA, F. KOYUNCU, M. KÜÇÜK, S. M. ŞEN, “Compositional changes of Fatty Acids During the Development of Kernel of Yalova-1 and Yalova-4 Walnut cultivars,” Proc. of the Fourth Int. Walnut Semposium, Acta Horticulturae 544:585-589, 2001.

 

6. İSLAM, A., T. YARILGAÇ, A.I. ÖZGÜVEN “Pomological and Morphological Characteristics of Pomegranate Grown in Black Sea Region”. First International Symposium on Pomegranate and Mediterranean Fruit, 16-19 October 2006, Adana.

 

7. YARILGAÇ, T., F., ÇOLAK, M.F., BALTA. “ Fruit Characteristics of Selected Chestnut (Castanea Sativa Mill.) in Inebolu (Kastamonu/Turkey) District”. Proc. of the First Balkan Symposium on Fruit Growıng Acta Horticulturae 825:201-207, 2009. (14-17 November 2007 Plovdiv Bulgaria).

 

8. YARILGAÇ, T., M. YALÇIN. “Pomologıcal Characterıstıcs of Pıstachıo (Pistacia Vera L.) Varieties Grown in Gaziantep Province”. Proc. of the First Balkan Symposium on Fruit Growing Acta Horticulturae 825:207-213, 2009, (14-17 November 2007 Plovdiv Bulgaria).

 

9. KARADENİZ, T., T. YARILGAÇ, S.Z. BOSTAN. “Situation of Loquat (Eriobotrya japonica Lindl.) Growing in Turkey”. Proc. of the First Balkan Symposium on Fruit Growing Acta Horticulturae 825:137-141, 2009, (14-17 November 2007 Plovdiv Bulgaria).

 

10. BOSTAN, S.Z., T. YARILGAÇ. “The Effect of “Ormin K” Fertilizer on Some Pomological and Technological Traits in ‘Tombul’ Hazelnut Cultivar” Proc. of the VIIth Intern. Congress on Hazelnut Acta Horticulturae 845:387-391, 2009,  (23-27 June,  2008 Viterbo, Italia).

 

11. Tuncay KAN, S.Z. BOSTAN, T. YARILGAÇ. “The Vıtamın A Level of Fresh and Drıed Aprıcots (Prunus Armeniaca L.)  Grown As Conventıonally and Organıcally” International Conference on Organic Agriculture in Scope of Environmental Problems 03-07 February 2010, Famagusta, Cyprus Island

 

12. Tuncay KAN, S.Z. BOSTAN, T. YARILGAÇ. “An Investigation on Contents of Polyphenols in Organic and Conventional Fresh Apricot Cultivars (Prunus armeniaca L.).“ International Conference on Organic Agriculture in Scope of Environmental Problems 03-07 February 2010, Famagusta, Cyprus Island

 

13. Tuba BAK, T. KARADENİZ, T. YARILGAÇ. “Assessment Areas of Loquat (Eriobotrya japonica Lindl.) and Effetct on Human Health“ III. International Symposium on Loquat 03-06 Mayıs 2010 Antakya (Hatay) – Turkey

 

B 14. YARILGAÇ, T., M.F. BALTA, L. BORASAN C. BÜLBÜL. “Fruit Characteristics of Natural Walnut (Juglans regia L.) Genotypes of Çatak and Taspınar Villages (Corum). Proc. of the IInd Balkan Symposium on Fruit Growing. Acta Horticulturae 981:135-140, 2013,  (5-7 September,  2011 Pitesti, Romania)

 

B 15. YARILGAÇ, T., S.Z. BOSTAN. “A Research on the Relationships Between Pomological Parameters in Wild Strawberry Trees (Arbutus Unedo L.) Using Path Analysis. II. International Symposium on Wild Relatives of Subtropical and Temperature Fruit and Nut Crops 7-12 April 2014, Baku-Azerbaijan

 

 

D1.4 (YDKM)       : Yurt Dışı Kitapta Yayımlanan Makale

 

D1.5 (YİM)          : Yurt İçi Dergideki Yayınları (23 adet)

 

1. YARILGAÇ, T., “Zirai Mücadele Sistemleri İçerisinde Biyolojik Mücadelenin Önemi” TİGEM Dergisi 5/25:15-18 Ankara (1990)

2. YARILGAÇ, T. ve M.A. AŞKIN, “Cevizlerde (Juglans regia L.) Embriyonik Bitki Dokularına Aşı Yapabilme Olanaklarının Anatomik ve Histolojik Yönden İncelenmesi Üzerine Araştırmalar” Y.Y.Ü Ziraat Fakültesi Dergisi. 3/1-2: 263-280 (1993)

3. BALTA, F. ve T. YARILGAÇ, “Van Ekolojisinde Yetiştirilen Bing, Lambert ve Van Kiraz Çeşitleri Üzerinde Fenolojik ve Pomolojik İncelemeler” Y.Y.Ü.Z.F. Dergisi, 6/1: 43-50 (1996)

4. KOYUNCU, M.A., M. KÜÇÜK, T. YARILGAÇ, H.İ. OĞUZ, “Cevizlerde Meyve Gelişme Dönemi Boyunca Yağ İçerikleri ve Yağ Asitleri Kompozisyonunun İncelenmesi” GIDA Dergisi (4): 273-277 (2000).

5. KOYUNCU, F., A. KAZANKAYA, T.,YARILGAÇ, M.A., KOYUNCU, F., BALTA, S.M. ŞEN, “Effect of Shell-Thickness on the Germination and Seedling Growth in Walnut (Juglans regia L.)” S.D.Ü.F.B.E. Dergisi 4 (1): 111-115 (2000).

6. YARILGAÇ, T., H., YILMAZ, M.A. AŞKIN, “Cevizlerde Embriyonik Dokulardan Hızlı Parafin Yöntemiyle Kesit Alınması” Y.Y.Ü.Z.F. Tarım Bilimleri Dergisi. 10 (1): 91-95 (2000).

7. BOZKURT, M.A., T. YARILGAÇ, K.M. ÇİMRİN, “Çeşitli Meyve Ağaçlarında Beslenme Durumlarının Belirlenmesi” Y.Y.Ü.Z.F. Tarım Bilimleri Dergisi, 11 (1): 39-45 (2001).

8. YARILGAÇ, T. “Gevaş (Van) Yöresinde Yetiştirilen Ayvaların Morfolojik Özellikleri” O.M.Ü.Z.F. Dergisi 16 (2):43-49 (2001).

9. YILMAZ, H., K. YILDIZ, T. YARILGAÇ, “Yapraktan Uygulanan Bazı Besin Elementlerinin Farklı Çilek Çeşitlerinde Verim Özelliklerine Etkisi”, A.Ü.Z.F. Dergisi 32 (3):241-247 (2001).

10. YARILGAÇ, T., ve K. YILDIZ, “Adilcevaz İlçesinde Yetiştirilen Mahalli Armut Çeşitlerinin Bazı Pomolojik Özellikleri” Y.Y.Ü.Z.F. Tarım Bilimleri Dergisi, 11 (2): 9-12 (2001).

11. YARILGAÇ, T. “Some Characteristics of Native Sour Cherry Genotypes Grown by Seed in Van Region-I” Y.Y.Ü.Z.F. Tarım Bilimleri Dergisi, 11 (2): 13-17 (2001).

12. YARILGAÇ, T., ve A. KAZANKAYA, “Bazı Kayısı Çeşitlerinin Van Ekolojisindeki Adaptasyonları Üzerinde Araştırmalar (1998-2000 Dilimi)” K.S.Ü. Fen ve Mühendislik Dergisi 5 (1):131-139 (2002).

13. YARILGAÇ, T., K. ÖZRENK, F. MURADOĞLU, Ş. TÜFENKÇİ, “Gevaş Yöresinde Selekte Edilmiş Bazı Cevizlerin (Juglans regia L.) Pomolojik Özellikleri ve Makro-Mikro Element Düzeyleri” Y.Y.Ü. Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, 13 (1): 33-37 (2003).

14. BOZKURT, M.A., T. YARILGAÇ, “The Effects of Sewage Sludge Applications on the Yield, Growth, Nutrition and Heavy Metal Accumulation in Apple Trees Growing in Dry Conditions” Turk J. Agric For., 27: 285-292 (2003).

15. KADAN, H., T. YARILGAÇ, “Van Ekolojik Şartlarında Elma ve Armutların Durgun T-Göz Aşısıyla Çoğaltılması Üzerine Araştırmalar” Y.Y.Ü. Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, 15 (2): 167-176 (2005).

16. YARILGAÇ, T., M.F. BALTA, H.İ. OĞUZ, A. KAZANKAYA. “Muş Yöresi Ceviz (J. Regia L.) Seleksiyonları”, Bahçe, 34, 1, 109-115, 2005.

17. YARILGAÇ, T., M.F. BALTA, A. KAZANKAYA, K. ÖZRENK. “Van Merkez İlçede Tohumdan Yetiştirilen Cevizlerin (J. Regia L.) Morfolojik ve Pomolojik Özellikleri”, Bahçe, 34, 1, 101-107, 2005.

18. ÖZRENK, K., M. GÜLERYÜZ, A. KAZANKAYA, M.F. BALTA, T. YARILGAÇ. “Erzincan Yöresinde Selekte edilmiş Ceviz (J. Regia L.) Seleksiyonlarının Bazı kimyasal Özelliklerinin Belirlenmesi”, Bahçe, 34, 1, 171-175, 2005.

19. YARILGAÇ, T., T. KARADENİZ, H. B. GÜREL,. Ordu Merkez İlçede Yetiştirilen Yöresel Elma (Malus communis L.) Çeşitlerinin Fenolojik ve Pomolojik Özelliklerinin Belirlenmesi. TABAD (Tarım Bil. Araştırma Dergisi) 2/2 S:37-42, ISSN 1308-3945, 2009

A20. YARILGAC, T.  The Use of Geographic Information Systems (GIS) in Fruit Growing. University of Ordu Journal of Science and Technology, 2, No:1, (2012): 71-80, ISSN: 2146-6459

A21. KIRCA, S., T. YARILGAC, L. KIRCA, T. BAK.   Study on the Selection of Walnut (Juglans Regia L.) In Trabzon. Turkish Journal of Agricultural and Natural Sciences. Special Issue 1, (2014): 835-841. ISSN: 2148-3647

A22. VARDAL, E. T. YARILGAC.   Some Pomological Properties of Promising Persimmon Genotypes from Ardeşen. Turkish Journal of Agricultural and Natural Sciences. Special Issue 2, (2014): 1742-1746. ISSN: 2148-3647

A23. BÜLBÜL, C., T. YARILGAC. Soma Termik Santrali Civarında Yetiştirilen Zeytin (Olea europaea L.) Çeşitlerinin Yaprak ve Meyve Özellikleri. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. 31 No: 2 (2014): 105-112. ISSN: 2147-8848.

 

 

D1.6 (YİT) : Yurt İçi Bildiriler Kitabında Yayımlanan Yayınları (29 adet)

 

1. AŞKIN, M.A., O. DOLGUN, T. YARILGAÇ, “Bahçe Bitkileri Preparasyon  Tekniği Uygulamalarında  Yeni Hızlı Bir Yöntem”, Türkiye II. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, 282-286, Adana, 1995.

                                   

2. KARADENİZ, T., F. BALTA, R. CANGİ, T. YARILGAÇ, “Adır Adası (Van gölü) Bademlerinin (Amygdalus communis L.) Seleksiyon Yoluyla Islahı-I”, Fındık ve Diğer Sert Kabuklu Meyveler Sempozyumu, 338-343, Samsun, 1996.

 

3. BALTA, F., T. KARADENİZ, M.A. AŞKIN, T. YARILGAÇ, “Kestane (Castanea Sativa Mill.) Aşılarından Kesit Alınmasında  Mikro-Dalga Yönteminin Uygulanışı” Fındık ve Diğer Sert Kabuklu Meyveler Sempozyumu, 353-361, Samsun, 1996.

 

4. BALTA, F., F. BALTA, T. YARILGAÇ, “Salı Pazarı İlçesinde Yetiştirilen (Samsun)  Kestanelerin Seleksiyonu Üzerine İlk  Gözlemler” Fındık  ve Diğer Sert Kabuklu  Meyveler Sempozyumu, 369-378, Samsun, 1996.

 

5. YARILGAÇ, T., S.M ŞEN, “Van Gölü Havzasında Yapılan (J. regia L.) Seleksiyon  Çalışmaları” Doğu Anadolu Tarım Kongresi, 600-608, Erzurum, 1998.

 

6. ŞEN, S.M., F. BALTA, T. YARILGAÇ, “Van Gölü Havzası Meyve Yetiştiriciliği” Doğu Anadolu Tarım Kongresi, 534-544, Erzurum, 1998.

 

7. TEKİNTAŞ, F.E., T. YARILGAÇ, A.  İSLAM, “Van’da Yetiştirilen Önemli Mahalli Elma Çeşitlerinin Çöğür Anaçlar Üzerindeki Gelişme Durumlarının İncelenmesi”, Türkiye III. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, 634-639, Ankara, 1999.

8. YARILGAÇ, T., ve M. KÜÇÜK, “Gevaş (Van) Yöresi Ceviz (J. Regia L.) Seleksiyonlarının Yağ Asitleri Kompozisyonları”, Türkiye III. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, 756-760, Ankara, 1999.

 

9. KARA, K., T., YARILGAÇ, M.F. BALTA, “Tombul ve Palaz Fındık Çeşitlerinde Bazı Meyve Karakterlerinin Yöresel Dağılımları”, Türkiye III. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, 818-823, Ankara, 1999.

 

10. KARA, K., Y., AKÇA, T., YARILGAÇ, G. ZIRHLIOĞLU, “Van Gölü Havzası Cevizlerinde Bazı Meyve Özelliklerinin Diskriminant Analizi İle Yöresel Dağılımının Belirlenmesi”, Türkiye III. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, 823-828, Ankara, 1999.

 

11. CANGİ, R., A. DOĞAN, M.F. BALTA, T. YARILGAÇ, “Aşılı Asma Fidanı Üretiminde Farklı Parafin Uygulamalarının Aşı Kaynaşmasının Seyri ve Fidan Randımanı Üzerine Etkileri”, Türkiye III. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, 983-988, Ankara, 1999.

 

12. YARILGAÇ, T., A. KAZANKAYA, C. ALTINDAĞ, “Van Ekolojik Şartlarında Bodur Elma Fidanlarının Gelişimleri”, II. Ulusal Fidancılık Sempozyumu, Web sayfası (www.agr.ege.edu.tr/~fitekno), İzmir, 2000.

 

13. DOĞAN, A., R. CANGİ, T. YARILGAÇ, “Aşılı  Asma Fidanı Üretiminde Aşı Kalemine IBA Uygulamasının Kallus Oluşumu ve Aşı Kaynaşmasının Gelişimi Üzerine Etkileri”, II. Ulusal Fidancılık Sempozyumu, Web sayfası (www.agr.ege.edu.tr/~fitekno), İzmir, 2000.

 

14. YARILGAÇ, T., İ. BAŞAK, S.M. ŞEN, “Van Merkez İlçe Ceviz Seleksiyonlarının Verimlilik Potansiyelleri”, Türkiye I. Ulusal Ceviz Sempozyumu, 52, Tokat, 2001.

 

15. YARILGAÇ, T., H. YILMAZ, “Ceviz Doku Kültürü Uygulamalarında Farklı Dozlarda BAP ve IBA kullanımının Eksplant Gelişimi Üzerine Etkileri”, Türkiye I. Ulusal Ceviz Sempozyumu, 174, Tokat, 2001.

 

16. KARADENİZ, T., T. YARILGAÇ, A. KAZANKAYA, “Zerdalilerde Çekirdek Tadı ile Toplam Fenolik Bileşikler Arasındaki İlişkiler”, Türkiye I. Sert Çekirdekli Meyveler Sempozyumu, Yalova, 2001.

 

17. BALTA, F., T. YARILGAÇ, M.A. AŞKIN, M.F. BALTA, F. MURADOĞLU, S.M. ŞEN. “Pervari’de (Siirt) yetiştirilen Siirt Fıstık Çeşidi (Pistacia vera L.) ile Silvan’da (Diyarbakır) Yetiştirilen Yabani Antepfıstıklarının Morfolojik ve Pomolojik Özellikleri”, Türkiye IV. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, 99-103, Antalya, 2003.

 

18. ÖZRENK, K., C. ERKAN, T. YARILGAÇ. “Van Koşullarında Yetiştirilen Bazı Elma Çeşitlerinde Meyve Tutumu Üzerine Balarılarının (Apis mellifera L.) Etkisi”, Türkiye IV. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, 223-226, Antalya, 2003.

 

19. YARILGAÇ, T., F. MURADOĞLU, S.M. ŞEN, M.A. AŞKIN, F. BALTA. “Van Merkez İlçede Yetiştirilen Kirazların (prunus avium L.) Seleksiyonu”, Türkiye IV. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, 241-245, Antalya, 2003.

 

20. YARILGAÇ, T., K. ÖZRENK, F. MURADOĞLU, A. KAZANKAYA, Ş. ÇAVUŞOĞLU. “Van Ekolojisinde Yetiştirilen Bazı Sofralık Kayısı Çeşitlerinde Uygun Derim Zamanlarının Belirlenmesi", Türkiye IV. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, 245-249, Antalya, 2003.

 

21. YARILGAÇ, T., K. YILDIZ, M.F. BALTA, F.E. TAKİNTAŞ. “Gevaş ve Edremit Yöresi Ceviz (Juglans regia L.) Populasyonunda Bazı Meyve Karekterlerinin Tekrarlanma Dereceleri ile Beklenen Verim Değerlerinin Tahmini”, Türkiye IV. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, 249-252, Antalya, 2003.

 

22. BALTA, M.F., M.A. AŞKIN, T. YARILGAÇ, A. KAZANKAYA. “Maden İlçesinde Doğal Olarak Yetiştirilen Bademlerin Meyve Özellikleri”, Türkiye IV. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, 252-256, Antalya, 2003.

 

23. YARILGAÇ, T., A. İSLAM. Ünye Yöresi Kocayemişlerinin (Arbutus unedo L.) Bazı Pomolojik Özellikleri V. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, 551-555, 4-7.09.2007, Erzurum.

 

24. YARILGAÇ, T., Edremit ve Gevaş (Van) Yöresi Armutlarının Seleksiyon Yolu ile Islahı V. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, 556-560, 4-7.09.2007, Erzurum.

 

25. YARILGAÇ, T., Y. TAŞKIN. Şemdinli ve Yüksekova Cevizlerinin (Juglans regia L.) Seleksiyon Yolu ile Islahı. V. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, 561-565, 4-7.09.2007, Erzurum.

 

26. YARILGAÇ, T., C. EKİZOĞLU, S. Z. BOSTAN.  Karadut’un (Morus nigra L.) Doğu Karadeniz Ekolojik Şartlarında Çelikle Çoğaltılabilme İmkânları. III. Ulusal Üzümsü Meyveler Sempozyumu 10-12 Haziran 2009 KSÜ.

 

27. KARADENİZ, T.,  M.Serdar ÇORUMLU, T. YARILGAÇ. İskilip elmalarının Pomolojik Özellikleri. I. Ulusal Elma Sempozyumu 20-22 Ekim 2009 KMÜ

 

28. YARILGAÇ, T., Organik Tarım Sürecinde Ceviz Yetiştiriciliği. 11. AYBASTI KABATAŞ Kurultayı Kitabı, yay.no:12,s: 29-45, 20 Temmuz 2010

 

29. KARADENİZ, T., M. Serdar ÇORUMLU, T. YARILGAÇ. İskilip Elmaları. VI Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, 166-172, 4-8 Ekim 2011, Şanlıurfa.

 

 

 

D2: Basılmış Kitapları

D2.1 (YDK): Yurt Dışı

D2.2 (YİK): Yurt İçi (1 adet)

 

ŞEN, S.M., A. KAZANKAYA, T. YARILGAÇ, A. DOĞAN. “Bahçeden Mutfağa Ceviz” 2006, ISBN: 233 s.,9944-5025-0-2, Maji Yayınları/ANKARA

 

 

 

 

 

 

 

AKADEMİK VE İDARİ GÖREVLERİ

 

Görev Unvanı

A.   Görev Yeri

Yıllar

Üretim Mühendisi

TİGEM (Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü) Dalaman TİM

1988-1990

Bölge Sorumlusu/Müd.

TEKFEN Holding (Tekfen Tar. Ür ve Paz. A.Ş.)

1990-1991

Malzeme Muayene Komisyonu Üyeliği

YYÜ Ziraat Fak.

1999-2002

Staj Komisyon Üyeliği

YYÜ Ziraat Fak.

1999-2003

Yayın Komisyon Üyeliği

YYÜ Ziraat Fak.

1999-2005

Fakülte / Yüksekokul Yönetim Kurulu Üyeliği

KTÜ Ziraat Fak.

ODÜ Ziraat Fak.

ODÜ Fen Edebiyat Fak.

ODÜ Fatsa Deniz Bilimleri Fak.

ODÜ Ünye İktisadi İdari Bilimler Fak.

ODÜ Ünye MYO Müd.

ODÜ Tıp Fak.

ODÜ Diş Hekimliği Fak.

2006-2007

2007-

2006-2009

2006-2008

2006-

2007-2009

2009-2011

2010-

Fakülte / Yüksekokul Kurulu Üyeliği

KTÜ Ziraat Fak.

ODÜ Ziraat Fak.

ODÜ Fatsa Deniz Bilimleri Fak.

ODÜ Tıp Fak.

ODÜ Ünye MYO Müd.

2006-2007

2007-

2006-

2009-

2007-2009

Z.M. Lisans Programı Kurulu Başkanlığı

KTÜ Ziraat Fak.

2006-2007

Lisans üstü Başarı Teşvik Ödülü Değerlendirme Jüri Üyeliği

KTÜ

2006-2007

Muafiyet Komisyonu Başkanlığı

KTÜ Ziraat Fak.

2006-2007

Staj Komisyonu Başkanlığı

KTÜ Ziraat Fak.

2006-2007

AÖF / ÖSYM İl Sınav Merkezi Yrd.

ODÜ

2006-

Dekan Yardımcılığı

ODÜ Ziraat Fak.

2006-2009

Ordu Üniversitesi Koordinatörlüğü

ÜNİP (Üniversitelerarası İşbirliği Programı)

2008-

Stratejik Planlama Kurulu Başkanlığı

ODÜ (2010-2014 ODÜ Stratejik Planı)

2008-

Üniversiteler arası Kurul Üyeliği

UAK

2009-

Bahçe Bitkileri Bölüm Başkanlığı

ODÜ Ziraat Fak.

2009-

BAP Komisyonu Üyeliği

ODÜ

2009-

ADEK (Strateji Geliştirme Kurulu) Üyeliği

ODÜ

2009-

KOBİ proje destek programı Kurul Üyeliği

KOSGEB-ODÜ

2010-

Yayın Kurulu üyeliği / Hakemlik

SDÜ Fen Bil. Dergisi

Bahçe Dergisi

YYÜ Ziraat Fak. Dergisi

Uluslararası Katılımlı 1. Ali Numan Kıraç Tarım Kongresi

Tarım Bil. Araştırma Dergisi

11.Aybastı-Kabataş Kurultayı

African Journal Biotecnology

ODÜ Fen Bil. Dergisi

2000

2005, 2006

2009, 2010

2010

2010

2010

2011

2011

Rektör

ODÜ

2011-2015

 

 

D3: Destek Proje Yürütücülüğü

-Bazı Şeftali Çeliklerinin İnvitro’da Çoğaltılma İmkanları, Y.Y.Ü. Araştırma Fonu Projesi, 95 ZF 395; Araştırmacı, 1995.

-Ceviz Gen Kaynaklarının Toplanması ve Muhafazası, Van Valiliği-Y.Y.Ü.Z.F. Ortak projesi, Araştırmacı, 1998.

-Van ve Yöresinde Bodur Elma Yetiştiriciliği, Van Valiliği, Tarım İl Müdürlüğü, Y.Y.Ü.Z.F. Ortak projesi, Araştırmacı, 1998.

-Adır Adası (Van) Bademlerinin Seleksiyonu, Y.Y.Ü. Araştırma Fonu Projesi, 98 ZF 008;   Araştırmacı, 1998. (950 TL)

-Ceviz Doku Kültürü Uygulamalarında Sürgün Gelişimi Üzerine Hormonların Etkisi, Y.Y.Ü. Araştırma Fonu, 98 ZF 023;  Yürütücü, 1998. (1750 TL)

-Bazı Yerli ve Yabancı Ceviz Çeşitlerinin Farklı Ekolojilere Uyumları, Üretimi ve Pazarlama Sorunlarının Belirlenmesi Üzerine Araştırmalar, TAGEM-TARP projesi, Araştırmacı, 1999.

-Kentsel Arıtma Çamuru Uygulamalarının Elma Ağaçlarında Beslenme Statüsü ve Ağır Metal Birikimine Etkileri, Y.Y.Ü. Araştırma Fonu Projesi, 2000 ZF 038;  Araştırmacı, 2000. (3.000 TL)

-Van Koşullarında Elma Ağaçlarının Döllenme ve Meyve Özellikleri Üzerine Balarılarının (Apis mollifera L.) etkisi, Y.Y.Ü. Araştırma Fonu, 2000 ZF 032; Yürütücü, 2000. (2.740 TL)

-Modern Fındık Tekniklerinin Uygulanmasına Yönelik Eğitim Projesi, Yürütücü/Eğitmen TR 0502.02/LDI-161 TR90 DÜZEY 2 BÖLGESİ KALKINMA PROGRAMI 2007 (92.050 Avro)

-Organik Tarım Geliştirme Projesi, Araştırmacı/Eğitmen TR0502.02/LDI-388 TR90 DÜZEY 2 BÖLGESİ KALKINMA PROGRAMI 2007. (85.716 Avro)

-Sürdürülebilir ve Karlı Fındık Yetiştiriciliği Araştırmacı/Eğitmen TR0502.02/LDI-210 TR90-DOKAP TR90 DÜZEY 2 BÖLGESİ KALKINMA PROGRAMI 2007. (87.338 Avro)

-Fatsa Fındık, Kivi ve Ceviz Üretimi Geliştirme Projesi Araştırmacı/Eğitmen TR0502.02/LDI-404 TR90 DÜZEY 2 BÖLGESİ KALKINMA PROGRAMI 2007. (75.926 Avro)

-Fındık Yetiştiriciliğinde İyi Tarım uygulamaları Araştırmacı/Eğitmen TR0502.02/LDI-021 TR90 DÜZEY 2 BÖLGESİ KALKINMA PROGRAMI 2007 (71.164 Avro)

-Fındık Dikim Sistemleri LLP-LDV-VETPRO-07-TR-0451, Araştırmacı AB Mesleki Eğitim Programı Leonardo Da Vinci Hareketlilik Programı (22.200 Avro) 04-15.02.2008/SPAIN-FRANCE

-Ordu Üniversitesi Merkezi Laboratuar Projesi, DPT 2009 Altyapı projesi Yürütücü (5.000.000 TL)

-Tombul ve Palaz Fındık Çeşitleri ile Corylus colurna L.’nın aşı Performansının Belirlenmesi, Anacın Verim ve Kalite Üzerine etkisi Araştırmacı TAGEM-projesi (FAE-Giresun) 2010-13 (30.380 TL)

-Bazı Aromatik Bitkilerin Unlu mamullerde Kullanımı Yürütücü TR07H1.02-001/214 MFIB Kadın İstihdamının Desteklenmesi Hibe Programı 2010 (225.092 Avro)

-Soma Termik Santrali’nin Çevresinde Yetiştirilen Zeytin (Olea europa L.) Çeşitlerinin Ağaç ve Meyve Özellikleri, Ordu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, 2012 TF-1218;  Yürütücü, (4.940 TL)

-Alphonse Lavallee ve Isabella Üzüm Çeşitlerinde Co60 Kullanılarak Mutasyon Oluşturma   Olanakları, Ordu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, 2013 TF-1303;  Yürütücü, (7.000 TL)

-Trabzon Merkez İlçesi’nde Yetişen Yenidünya Genotiplerinin (Eriobotrya japonica Lindl.) Pomolojik Özellikleri, Ordu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, 2014 TF-1433;  Yürütücü, (7.000 TL)

-Anaç Adayı Kiraz, Vişne ve Mahlep Genotiplerinin Doku Kültürü Yöntemiyle Çoğaltılması, Ordu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, 2015 TF-1506;  Yürütücü, (11.600 TL)

-Bodur Elma Yetiştiriciliğinde Farklı Ürün Yükü ve Pro-Ca (Prohexadione Calcium) Uygulamalarının Vejetatif Büyüme, Verim ve Meyve Kalitesine Etkisi, Ordu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, 2015 TF-1509;  Yürütücü, (10.000 TL)

 

 

 

 

F. ÜYESİ OLDUĞU VE GÖREV ÜSTLENDİĞİ ULUSAL VE ULUSLARARASI KURULUŞLAR:

 

APS (American Pomology Society)

ISHS (International Society for Horticultural Science)

Ulusal Bahçe Bitkileri Derneği

Ziraat Yüksek Müh. Birliği

Ulusal Ceviz Çalışma Grubu

 

 

 

Yönetiminde Tamamlanan  Lisans Üstü Tezleri (13 adet)

 

-Başak, İbrahim., “Van Merkez İlçede Yetiştirilen Cevizlerde Verimlilik Potansiyelinin ve Soğuğa Dayanımlarının Belirlenmesi”, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, 2001.

-Kadan, Hülya., “Van Ekolojik Şartlarında Elma ve Armutlar İçin En Uygun Durgun Göz Aşılama Zamanının Belirlenmesi”, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, 2003.

-Taşkın, Yusuf., “Şemdinli ve Yüksekova Yöresi Cevizlerinin Seleksiyonu”. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, 2004.

-Orman, Erdal., “Bahçesaray Yöresi Mahalli Armutlarının Pomolojik ve Morfolojik İncelenmesi” Yüzüncü Yıl Üniversitesi, 2005.

-Kaya, Abdulmurat., “Ergani (Diyarbakır) Yöresinde Yetiştirilen Şire Üzüm Çeşidinin Klon Seleksiyonu” Yüzüncü Yıl Üniversitesi, 2008.

-Vardal, Emre., “Rize ili Pazar ve Ardeşen ilçelerinde yetişen trabzonhurmalarının (Diospyros kaki L.) seleksiyon yolu ile ıslahı” Ordu Üniversitesi, 2009

-Özkaplan, Melek., “Ordu İli Merkez İlçede Yetişen Mahalli Armut Çeşitlerinin (Pyrus Comminus L.) Fenolojik ve Pomolojik Özellikleri” Ordu Üniversitesi, 2010

-Gürel Hasan Basri., “Ordu Merkez İlçe Elma (Malus Communis L.) Tiplerinin Seleksiyon Yoluyla Islahı” Ordu Üniversitesi, 2010

-Ekizoğlu Canan., “Beyazdut (Morus alba L.) ve Karadutun (Morus nigra L.) Çelikle Çoğaltılması Üzerine Bir Araştırma Ordu Üniversitesi, 2010

-Pekdemir Mustafa., “Espiye Ve Bulancak İlçelerinde (Giresun) Yetişen Kocayemişlerin (Arbutus unedo L.)  Fenolojik Ve Pomolojik Özellikleri Ordu Üniversitesi, 2010

-Reis Semanur., “Trabzon İli Cevizlerinin (Juglans Regia L.) Seleksiyon Yolu İle Islahı” Ordu Üniversitesi, 2010

-Yılmaz Kemal., “Denizli ili Çal ilçesinde yetiştirilen cevizlerin (juglans regia l.) seleksiyon yolu ile ıslahı”, 2011

-Bülbül Cihan., “Soma Termik Santrali Civarında Yetiştirilen Zeytin (Olea europaea L.) Çeşitlerinin Yaprak ve Meyve Özellikleri”, 2013

 

 

Ayrıca 2015 yılı itibariyle 11 Yüksek Lisans, 2 doktora tezini yönetmektedir.

(Yüksek Lisans öğrencileri: Melek Bulut, Neşe Talay, Ertan Kaynarcalı, Göksel Topal, Leyla Karslıgil, Hüseyin Noyan, İbrahim Ethem Kibar, Nursel Kara, Emetiye Yılmaz Elibol, Muhammet Ali Balcı, Hayrullah Kadim, Doktora Öğrencileri; Semanur Kırca, Erol Aydın) 

 

 

Katıldığı Bilimsel Etkinlikler, Çalıştaylar ve Kurslar:

Etkinlik

Tarih

Yer

Uluslararası Biyolojik Mücadele Sempozyumu

27-30 Kasım 1989

Antalya

Türkiye II. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi

3-6 Ekim 1995

Adana

XXV. International Horticultural Congress

4-8 Ağustos 1998

Belgium

Doğu Anadolu Tarım kongresi

14-18 Eylül 1998

Erzurum

Türkiye III. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi

14-17 Eylül 1999

Ankara

Enhancing Breeding Processes of Fruit and Forest Woody Species Advanced Course-CIHEAM

6-17 Mart 2000

Spain

II.Ulusal Fidancılık Sempozyumu

25-29 Eylül 2000

İzmir

Cisco Networking Academy Programme(CNAP)

I-II. Sömestr 2001

Van

Türkiye IV. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi

8-12 Eylül 2003

Antalya

Ulusal Fındık Zirvesi

6-7 Eylül 2005

Ordu

Türkiye II. Ulusal Ceviz Sempozyumu

13-16 Eylül 2005

Bursa

Fındık Paneli

16 Kasım 2005

Trabzon

Fındık Paneli

15 Şubat 2006

Artvin

Fındık Paneli

18 Mayıs 2006

Giresun

TR-90 AB Hibe Fonları Eğitim Semineri

16-17 Ocak 2007

Ordu

ARIP 4631-TU “Çiftçi Örgütlerinin Kurumsal Yapısını Güçlendirilmesi Projesi”

19 Mart 2007

Ordu

TÜGEM-JICA, “Doğu Karadeniz Bölgesindeki Küçük Ölçekli Çiftçilerin Yaşam Seviyelerinin İyileştirilmesi Projesi, Ortak Koordinasyon Komitesi Toplantısı”

13 Mart 2007

Trabzon

Rize Üniv. “ÇAYKUR Gen Müd. Personeli Görevde Yükselme Çay Eğitim Programı”

9-13 Temmuz 2007

Rize

Türkiye V. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi

4-7 Eylül 2007

Erzurum

First Balkan Symposium on Fruit Growing-Plovdiv

15-17 Kasım 2007

Bulgaria

Leonardo Da Vinci Mobility Project/ Llp-Ldv-Vetpro-07-Tr-0451 Work Programme-Irta

3-16 Şubat 2008

Spain/France

ÜNİP (Üniversitelerarası İşbirliği Programı) 9. Toplantısı

22-24 Mayıs 2008

Van

Ceviz ve Ceviz Yetiştiriciliği Konferansı

28 Mayıs 2008

Giresun

ÜNİP (Üniversitelerarası İşbirliği Programı) 10. Toplantısı

23-25 Ekim 2008

Rize

TAGEM 2009 yılı program değerlendirme toplantısı (Ilıman İklim Meyveleri)

14-20 Mart 2009

Antalya

ÜNİP (Üniversitelerarası İşbirliği Programı)11.toplantısı

24-25 Nisan 2009

Diyarbakır

“Gürcistan fındık alanları üzerine çalışma” Ulusal Fındık Konseyi

17-19 Mayıs 2009

Georgia

III. Ulusal Üzümsü Meyveler Sempozyumu- KSÜ

10-12 Haziran 2009

Kahramanmaraş

IX. Türkiye Ulusal Ceviz Çalışma Grubu Toplantısı

12-13 Ağustos 2009

Çanakkale

I. Elma Sempozyumu-Karaman Ünv

19-21 Ekim 2009

Karaman

TÜGEM-JICA, “DOKAP-Tarım Projesi, 7. Karma Komite Toplantısı”

17 Kasım 2009

Trabzon

International Conference on Organic Agriculture in Scope of Environmental Problems

03-07 Şubat 2010

Famagusta Cyprus,KKTC

TAGEM 2010 yılı program değerlendirme toplantısı (Ilıman İklim Meyveleri)

01-05 Mart 2010

Antalya

-“Ordu’da Devlet Teşvikleri ve AB Hibeleri” Karadeniz Gelişim Akademisi/FTG

17 Mart 2010

Ordu

III. International Symposium on Loquat

03-06 Mayıs 2010

Antakya

Gürcistan fındığının durumu (Ordu Ziraat Odası / ODÜZF)

03-06 Haziran 2010

Georgia

ÜNİP (Üniversitelerarası İşbirliği Programı) 12. toplantısı-İÜ

16-17 Haziran 2010

Malatya

Şebinkarahisar II.Kültür, Sanat ve Ceviz Festivali Ceviz Paneli

8-10 Temmuz 2010

Giresun

Aybastı Kabataş Şenlikleri (11.Kurultay) Organik Tarım Oturumu (Panelist)

19-20 Temmuz 2010

Ordu

Speciality & fine Food Fair 2010-London

5-16 Eylül 2010

United Kingdom

X. Türkiye Ulusal Ceviz Çalışma Grubu Toplantısı

30 Eyl-01 Ek 2010

Edirne

2. Balkan Sempozyumu

4-9 Eylül 2011

Romanya

Love and Devotion Conference

7-17 Nisan 2012

Avustralya

 

Ödüller

Ödülün Adı

Alındığı Kuruluş

Yılı

Yılın Enleri (Akademisyen Ödülü)

Ordu Haberci Gazetesi

2011

TÜBİTAK Yurtdışı bilimsel yayınları Teşvik Ödülü

TÜBİTAK Başkanlık

2007

TÜBİTAK Yurtdışı bilimsel yayınları Teşvik Ödülü

TÜBİTAK Başkanlık

2005

TÜBİTAK Yurtdışı bilimsel yayınları Teşvik Ödülü

TÜBİTAK Başkanlık

2004

TÜBİTAK Yurtdışı bilimsel yayınları Teşvik Ödülü

TÜBİTAK Başkanlık

2003

TÜBİTAK Yurtdışı bilimsel yayınları Teşvik Ödülü

TÜBİTAK Başkanlık

2002