Kitaplar

1. UYGUN, Süleyman, Osmanlı Sularında Rekabet Mesajeri Maritim Kumpanyası 1851-1914, Kitapyayınevi, İstanbul 2015.

2. UYGUN, Süleyman, Osmanlı Lübnan'ında Değişim ve İç Çatışma Maruni Asi Yusuf Bey Kerem, Gecekitaplığı, Ankara 2017. 

3. UYGUN, Süleyman, Cyprien Fabre Vapur Kumpanyası ve Doğu Akdeniz'de Fransız Rekabeti, Lambert Academic Publishing, 2018.

Projeler

1. Uygun Süleyman, According to French Resources, the Activities of the French Shipping Companies in the Eastern Mediterranean in the 19th Century, 2219 Post-Doc Projesi, 2017-2018. 

2. Uygun Süleyman, 19. Yüzyılın İkinci Yarısında Fransız Vapur Nakliyat Şirketlerinin Karadeniz'deki Ticari Faaliyetleri, Ordu Üniversitesi BAP(AR-1201), 2012-2013.  

Makaleler

1. UYGUN, Süleyman, ‘’Bir Fransız Buharlı Deniz Nakliyat Kumpanyası Etrafında Osmanlı-Fransız-Ermeni İlişkileri’’,  Gazi Akademik Bakış, VIII, Issue 16, Juin 2015, s. 121-146.

2. UYGUN, Süleyman, ‘’Karadeniz Sularında Fransız Paquet Vapur Kumpanyası 1878-1914’’, Karadeniz İncelemeleri Dergisi, C.XI. S. 20, Bahar 2016, s. 137-172. 

3. UYGUN, Süleyman,"Paquet Vapur Nakliyat Kumpanyası (Compagnie de Navigation Paquet) ve Osmanlı Ermenileri", A.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, S. 56, 2016, s. 1339-1363.

4. UYGUN, Süleyman, “İstanbul Posta Taşımacılığında Mesajeri Maritim Kumpanyası’nın Yeri”  Antik Çağdan 21. Yüzyıla Büyük İstanbul Tarihi,  C. 6, İstanbul 2016, s. 492-506.

5. UYGUN, Süleyman, “Sırp İsyanı ve Hurşit Ahmet Paşa ", The Journal of International Social Research, C. 4, S. 17, Bahar 2011, s. 411-431.

6. UYGUN, Süleyman, “Sırp İsyanı’nın Sosyal Boyutu’na Dair” , Türk Tarihinde Balkanlar, C. 1, Sakarya 2013, s. 633-650.

7. UYGUN, Süleyman, “19. Yüzyılda Anadolu’dan İstanbul’a Olan Mevsimlik Ermeni İşçi Göçleri”,  History Studies, C. 7, S. 4, December 2015, s. 137-155.

8. UYGUN, Süleyman, "Denizaşırı Dilenciliğe Bir Örnek: Maruni Dilenciler", OTAM, S. 30, 2011, s. 189-212.

9. UYGUN, Süleyman, "Batılıların Gözdesi Meyan Kökü ve Üzerine Yaşanan Emperyalist Rekabet", OTAM, S. 37, 2015, s. 337-373.

10. UYGUN, Süleyman,"Osmanlı Çağdaşlaşma Sürecinde Bir Sosyal Çatışma Örneği: Fransız Paquet Kumpanyası “Circassie” Vapurunda Yaşanan Hadise", Arşiv ve Tarihçiliğe Adanmış Bir Ömür Prof. Dr. Atilla Çetin'e Armağan, Sakarya 2016, s. 227-239. 

11. UYGUN, Süleyman, "Fransız Fraissinet Vapur Kumpanyası (La Compagnie Fraissinet) ve Osmanlı Limanlarındaki Faaliyetleri", Karadeniz İncelemeleri Dergisi, S. 24, Bahar 2018, s. 97-140. 

12.  UYGUN, Süleyman, "Levant İskelelerinde Yükselen bir Fransız Burjuvazi Ailesi: Rostandlar ve Levant Nakliyat Kumpanyaları", Cedrus VI, 2018, s. 573-596.

Sempozyumlar

3. UYGUN, Süleyman, ‘’ Aşağı Tuna'da Bir Fransız Buharlı Nakliyat Kumpanyası ve Ticari Faaliyeteri’’, Osmanlı Devleti’nde Nehirler ve Göller, I. Kayseri 2015, s. 349-369.

5. UYGUN, Süleyman, ‘’Acente Konsolos-Tüccar Giresun’da Bir Dava ve Uluslararası Boyutu’’,Türk Deniz Ticaret Tarihi Sempozyumu, IV, Nisan 2012, s. 215-140.

4. UYGUN, Süleyman, "Acenta-Konsolos(Mesajeri Maritim Kumpanyası Acentası ve Fransız Viskonsolosu) Raporlarına Göre Giresun Limanı 1880-1909",  Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, S. 12, Temmuz 2015, s. 364-394.

5. UYGUN, Süleyman, "Karadeniz’de Yabancı Vapur Kumpanyaları ve Göç", Geçmişten Günümüze Göç II, Samsun BelediyesiKültür Yayınları, Samsun 2017, s. 789-808.