1. UYGUN, Süleyman, Osmanlı Sularında Rekabet Mesajeri Maritim Kumpanyası 1851-1914, Kitapyayınevi, İstanbul 2015.

2. UYGUN, Süleyman, ‘’Bir Fransız Buharlı Deniz Nakliyat Kumpanyası Etrafında Osmanlı-Fransız-Ermeni İlişkileri’’,  Gazi Akademik Bakış, VIII, Issue 16, Juin 2015, s. 121-146.

3. UYGUN, Süleyman, ‘’ Aşağı Tuna'da Bir Fransız Buharlı Nakliyat Kumpanyası ve Ticari Faaliyeteri’’, Osmanlı Devleti’nde Nehirler ve Göller, I. Kayseri 2015, s. 349-369.

4. UYGUN, Süleyman, "Acenta-Konsolos(Mesajeri Maritim Kumpanyası Acentası ve Fransız Viskonsolosu) Raporlarına Göre Giresun Limanı 1880-1909",  Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, S. 12, Temmuz 2015, s. 364-394.

5. UYGUN, Süleyman, ‘’Acente Konsolos-Tüccar Giresun’da Bir Dava ve Uluslararası Boyutu’’,Türk Deniz Ticaret Tarihi Sempozyumu, IV, Nisan 2012, s. 215-140.

6. UYGUN, Süleyman, ‘’Karadeniz Sularında Fransız Paquet Vapur Kumpanyası 1878-1914’’, Karadeniz İncelemeleri Dergisi, C.XI. S. 20, Bahar 2016, s. 137-172. 

7. UYGUN, Süleyman,"Paquet Vapur Nakliyat Kumpanyası (Compagnie de Navigation Paquet) ve Osmanlı Ermenileri", A.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, S. 56, 2016, s. 1339-1363.

8. UYGUN, Süleyman, “İstanbul Posta Taşımacılığında Mesajeri Maritim Kumpanyası’nın Yeri”  Antik Çağdan 21. Yüzyıla Büyük İstanbul Tarihi,  C. 6, İstanbul 2016, s. 492-506.

9. UYGUN, Süleyman, “Sırp İsyanı ve Hurşit Ahmet Paşa ", The Journal of International Social Research, C. 4, S. 17, Bahar 2011, s. 411-431.

10. UYGUN, Süleyman, “Sırp İsyanı’nın Sosyal Boyutu’na Dair” , Türk Tarihinde Balkanlar, C. 1, Sakarya 2013, s. 633-650.

11. UYGUN, Süleyman, “19. Yüzyılda Anadolu’dan İstanbul’a Olan Mevsimlik Ermeni İşçi Göçleri”,  History Studies, C. 7, S. 4, December 2015, s. 137-155.

12. UYGUN, Süleyman, "Denizaşırı Dilenciliğe Bir Örnek: Maruni Dilenciler", OTAM, S. 30, 2011, s. 189-212.

13. UYGUN, Süleyman, "Batılıların Gözdesi Meyan Kökü ve Üzerine Yaşanan Emperyalist Rekabet", OTAM, S. 37, 2015, s. 337-373.