ESERLER LİSTESİ

A. Uluslararası Hakemli dergilerde yayınlanan Makaleler

A1. Sarı, S. Mukul, İ. (2015) “Türkiye’de Dönüşüm Mekanı Olarak Kentler: Kentsel Dönüşüm.” Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt 8, sayı 39

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

B1. Sarı, S. (2008) "Türkiye'de İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumlarında Coğrafya Öğretim Programlarında İklim  Bilgisiyle İlgili Eski, Eksik ve Yanlış uygulamalar", ÇOMÜ Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 16-18 Mayıs, Çanakkale.

B2. KARADENİZ, C.B., Sarı, S., (2016) “Ordu Kent Turizmi Açısından Teleferik”, IBBAS2016, 1.Uluslararası İşletmecilik Sempozyumu, 16-18Mayıs, Giresun.

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

D1. Mukul, İ., Sarı, S. (2010) "Türkiye'de Neoliberal Eğitimin Coğrafya Ders Kitaplarına Yansıması",  Eğitim Bilim Toplum Dergisi, cilt 7, sayı 26, 129-144, Bahar.

D.2 Sarı, S., Karadeniz Bahtiyar C. (2011)  Öğretmenlerin Coğrafya Öz-Yeterlik İnançları (Ordu İli Örneği), Eğitim Bilim Toplum, Cilt 9, Sayı 35.

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1. Kadıoğlu, M., Sarı, S. (1997)" Yörünge Analizi ve İzmir Seli Uygulaması" Meteorolojik Karakterli Doğal Afetler Sempozyumu, 7-9 Ekim,  Ankara.