İş Deneyimi

Görev

Görev Yeri

Yıl

Ziraat Müh.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarım, Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı

2007-2009

Arş. Gör.

Ordu Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü

2009-2018

Dr. Öğr. Üyesi Ordu Üniv. Teknik Bil. MYO. Bitkisel ve Hayvansal Ür. Böl. Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Prog. 2018-...
 

SCI, SSCI, AHCI indekslerine giren dergilerde yayınlanan makaleler

1. Aglar, E., Ozturk, B., Koc Guler, S., Karakaya, O., Uzun, S., Saracoglu, O., 2017. Effect of modified atmosphere packaging and 'Parka' treatments on fruit quality characteristics of sweet cherry fruits (Prunus avium L. '0900 Ziraat') during cold storage and shelf life, Scientia Horticulturae, 222, 162-168.

2. Koç Güler, S., Bostan, S.Z., Çon, A.H. 2017. Effects of irradiation on chemical and sensory characteristics of natürel hazelnut kernels, Postharvest Biology and Technology, 123:12-21.

3. Ozturk, Burhan; Karakaya, Orhan; Celik, Suleyman Muhammed; Karakaya, Medeni; Koc Guler, Saadet; Yarılgac, Tarık; Aydın, Habip; Ozturk, Ahmet, 2016. The Effect of Cold Storage on the Bioactive Components and Physical Properties of Caucasian Whortleberry (Vaccinium arctostaphylos L) A Preleminary Study, Acta Scientiarum Polonorum-Hortorum Cultus, 15(2), 77-93.

Diğer dergilerde yayınlanan makaleler

  1. Bostan, S.Z., Koç Güler, S., 2016. Kabuklu olarak Depo Edilen Bazı Fındık Çeşitlerinde Kalite Değişimleri, Bahçe, 45 (2); 41-53.
  2. Çelik, Y., Karabulut, B., Koç Güler, S., Özdemir, N., Bostan, S.Z., Çon, A.H. 2016. EPR study of hazelnut species irradiated with UV and gamma rays, International Journal of Nuclear and radiation Science and Technology, 1:1, 4-6.
  3. Şen, Fatih; Özer, Kamer Betül; Aksoy, Uygun; Koç Güler, Saadet, 2015. Changes in Quality of Dried Fig (Ficus carica L.) Delight in Different Packages Under Cold and Ambient Storage, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 52(2):235-242.
  4. Kılıç, D., Bostan, S.Z., Koç Güler, S., 2015. Keçiboynuzunda (Ceratonia siliqua L.) Tohum Ağırlığının Çimlenmeye Etkisi, BAHÇE Özel Sayı, VII. Bahçe Bitkileri Kongresi Bildirileri, Cilt 1: Meyvecilik, 498-500.
  5. Bostan, Saim Zeki; Üçkardeş, Fatih; Koç Güler, Saadet, 2015. Temel Bileşen ve Kümeleme Analizi ile Zerdali (Prunus armeniaca L.) Genotiplerinin Sınıflandırılması, Meyve Bilimi, 2(2):32-38.
  6. Bostan, Saim Zeki; Koç Güler, Saadet, 2012, Sert Kabuklu Meyvelerde Işın Uygulamaları, Akademik Gıda, Gıda Bilimi ve Teknolojisi Dergisi, 10(3):104-109.
  7. Koç, S, Şen, F., 2007. Gıdalarda Su Aktivitesinin (aw) Önemi. Gıda Dergisi, Ağustos 2007, Dünya Yayıncılık, 65-69.

Hakemli konferans/sempozyumların bildiri kitaplarında yer alan yayınlar

1. Koç Güler, S., Bostan, S.Z., Çon, A.H., Şen, F., 2016. Natürel İç Fındıkta Gama Işını Uygulamalarının Depolama Süresince Yağ Asitleri Kompozisyonuna Etkisi, VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 4-7 Ekim 2016, Isparta/Eğirdir (Araştırma). (Özet)

2. Çelik, Y., Karabulut, B., Koç Güler, S., Özdemir, N., Bostan, S.Z., Çon, A.H., 2015. EPR Study of Hazelnut Species Irradiated with UV and Gamma Rays, International Conference on Computational and Experimental Science and Engineering, 14-19 October 2015, Antalya/Kemer (Araştırma). (Özet)

3. Koç Güler, S., Şen, F., Aksoy, U., 2012. Farklı İşlem Görmüş Meyvelerde Su Aktivitesinin Değişimi Üzerine Araştırmalar, V. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, İzmir (Araştırma). (Tam metin)

4. Koç Güler, S., Bostan, S.Z., 2011, Fındık Ve Fındık Ürünleri Ticaretinde Dünya Ve Türkiye’de Uygulanan Standartlar, Türkiye VI. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, 04-08 Ekim 2011, Şanlıurfa (Derleme). (Tam metin)

5. Koç, S., BOSTAN, S.Z., 2010. Konvansiyonel, Geçiş Yılı ve Organik Fındık Ürünlerinde Bazı Meyve Kalite Kriterlerinin Değişimi. Türkiye IV. Organik Tarım Sempozyumu, 28 Haziran-01 Temmuz 2010, Erzurum (Araştırma). (Tam metin)

6. Şen, F., İslam, A., Koç, S., Karaçalı, İ., 2009. Elmada Fizyolojik Bozukluklar. I. Ulusal Elma Sempozyumu, 20-22 Ekim 2009, Karaman (Derleme). (Tam metin)

7. Sen, F., Meyvaci, B., Aksoy, U., Koc, S., Sarilar, S., Kocatürk, R. 2009. Storage Capacity of the two new dried fig products: fig delight and fig paste balls. Fourth International Symposium on Fig, 29th September-3rd October, Meknes, Morocco (Araştırma). (Tam metin)

8. Şen, F., Meyvacı, K.B., Koç, S., Aksoy, U., Kabarat, S., Afacan, M., Sarılar, S., 2007. Kuru İncir ve İşlenmiş Bazı Ürünlerin Farklı Depo Koşullarındaki Kalite Değişimleri ve Raf Ömrünün Belirlenmesi Üzerine Araştırmalar. Türkiye V. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, Cilt:1, 04-07 Eylül 2007, Erzurum (Araştırma). (Tam metin)

Öğrenim Durumu 

Derece

Bölüm/ Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Bitkisel Üretim/Bahçe Bitkileri Bölümü

Ege Üniversitesi

2000-2005

Yüksek Lisans

Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı

Ege Üniversitesi

2005-2009

Doktora

Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı

Ordu Üniversitesi

2009-2015

 

Yüksek Lisans Tez Konusu: Farklı İşlem Görmüş Meyvelerde Su Aktivitesinin Değişimi Üzerine Araştırmalar

Danışman: Prof. Dr. Uygun AKSOY

Doktora Tez Konusu: Gama Işını Uygulamalarının Natürel İç Fındıkta Depolama Kalitesine Etkileri

Danışman: Prof. Dr. Saim Zeki BOSTAN

Almış Olduğu Kurslar/Eğitimler

1. CIHEAM-MAICh, Sustainable Agriculture Course, 2005-2006, Girit, Yunanistan, İngilizce (9 ay)

Tamamlanmış Projeler

1. T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü, SAN-TEZ Programı, Gama Işını Uygulamalarının Natürel İç Fındıkta Depolama Kalitesine Etkileri, 89.221 TL, Tez Öğrencisi, Proje No: STZ.01357.2012-1, 01.10.2012-30.06.2014.

2. Ordu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Başkanlığı, Kabuklu Olarak Depo Edilen Bazı Tombul Fındık Grubu Çeşitlerinde Kalite Değişimleri, Yardımcı Araştırıcı, 5.000 TL, AR1227, 01.10.2012-30.11.2014.

Devam Etmekte Olan Projeler

1. Ordu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Başkanlığı, Bazı Fındık Çeşitlerinde Depolama Süresince Meydana Gelen İç Kahverengileşmesinin Şeker İçeriği ve Enzim Aktivitesi İle İlişkisinin Araştırılması, Yürütücü, 14,791.00TL, AR 1651, 28/11/2016-Devam ediyor.

2. T.C. Tarım, Gıda ve Hayvancılık Bakanlığı, Fındıkta Tozlayıcı Çeşit Seçim Çalışmaları (Alt proje: Fındık Çeşitlerinde Tozlayıcı Çeşit Seçimi), Araştırıcı, 49.000TL, 01.01.2015-Devam ediyor.

3. T.C. Tarım, Gıda ve Hayvancılık Bakanlığı, Ordu İlinde Çakıldak Fındık Çeşidinde Klon Seleksiyonu, Araştırıcı, 90.000 TL, 01.01.2015- Devam ediyor.