Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans

Biyoloji

Karadeniz Üniversitesi

2005

Y. Lisans

Biyoloji

Ordu Üniversitesi

2013

 

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

Şükran Öztürk, Öznur Ergen Akçin, Yaşar Akçin THE MICROMORPHOLOGICAL PROPERTIES OF PHYTOESTROGEN PLANT Trifolium pratense var. pratense L.(FABACEAE). 1st Mediterranean Symposium on Medicinal and Aromatic Plants. Aprriill 17 – 20, 2013. Gaziimagosa (Famagustta), Turkish Republic of Nortthern Cyprus.abstract book, p:145.

Şükran Öztürk, Öznur Ergen Akçin, Yaşar Akçin THE MORPHOLOGICAL AND ANATOMICAL PROPERTIES OF PHYTOESTROGEN PLANT Trifolium pratense var. pratense  L. (FABACEAE). 1st Mediterranean Symposium on Medicinal and Aromatic Plants. Aprriill 17 – 20, 2013. Gaziimagosa (Famagustta), Turkish Republic of Nortthern Cyprus.abstract book, p:144.

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

Aslan, F.A., Konanç K. ve Güney Ş., 2010 Organik Tarımda Organik Arıcılığın Yeri. Arıcılık Araştırma Dergisi. 4: 13-15

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

Kuş,S., Akçin, Ö.E.,Güney, Ş., Orta Karadeniz Bölgesi’nde  Yayılış Gösteren Lappula barbata (Boraginaceae) Türünün Anatomik ve Mikromorfolojik Özellikleri. 21.Ulusal Biyoloji Kongresi, İzmir, 2012

Akçin,Ö. E., Öztürk, Ş., Altundaş, S.S., Aktaş T. Trifolium resupinatum var. resupinatum Türünün Anatomik ve Mikromorfolojik Yapısı. 22. Ulusal Biyoloji Kongresi, İzmir, 2014

Öğr. Gör.           Ordu Üniversitesi                      2009-