Öğrenim Durumu:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Muhasebe ve Finansman Öğretmenliği Bölümü

Gazi Üniversitesi

2004-2008

Lisans İşletme Fakültesi - İşletme Bölümü Anadolu Üni. 2005-2009

Y. Lisans

Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Muhasebe - Finansman Bilim Dalı

Dumlupınar Üni.

2008-2012

 
Ünvanı Görev Yeri Yılı

 Öğr. Görevlisi 

 Ordu Üniversitesi - Ulubey Meslek Yüksekokulu / Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı

 2011 - Halen