11.YAYINLAR

 

A.Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

A 1. Alkan, S., Karabağ, K., Galiç, A. ve Balcıoğlu, M.S. 2008.The Effects of genotype and egg weight on hatchability traits and hatching weight in Japanese quail (Coturnix coturnix japonica). South African Journal of Animal Science, 38(3): 231-237.

A 2. Alkan, S., Mendeş, M., Karabağ, K. ve Balcıoğlu, M.S. 2009. The effect of short-term divergent selection for 5-week body weight on growth characteristics of Japanese quail. Arch. Geflügelk, 73(2): 124-131.

A 3. Alkan, S., Karabağ, K., Galiç, A. ve Balcıoğlu, M.S. 2009. The effects of season and line on sexual maturity and some egg yield traits in selected Japanese quails (Coturnix coturnix japonica). J. Appl. Anim. Res, 35(2): 105-108.

A 4. Balcıoğlu, M.S., Kızılkaya, K., Karabağ, K., Alkan, S., Yolcu, H.İ. ve Şahin, E. 2009.  Comparison of growth characteristics of Chukar Partridges (Alectoris chukar) raised in captivity. J. Appl. Anim. Res, 35(1): 21–24.

A5. Alkan, S., Mendeş, M., Karabağ, K. ve Karslı, T. 2010. The effects of selection on allometric relationships between the egg components and egg weight of Japanese quails of different lines.  Arch. Geflügelk, 74(2):121–125.

A 6. Alkan, S., Karabağ, K., Galiç, A., Karslı, T., Balcıoğlu, M.S. 2010. Effects of selection for body weight and egg production on egg quality traits in Japanese quails (Coturnix coturnix japonica) of different lines and relationships between these traits. Kafkas Univ Vet Fak Derg., 16(2): 239-244.

A 7. Alkan, S., Karabağ, K., Galiç, A., Karslı, T., Balcıoğlu, M.S. 2010. Determination of body weight and some carcass traits in Japanese quails (Coturnix coturnix japonica) of different lines. Kafkas Univ Vet Fak Derg., 16(2): 277-280.

A 8. Karabağ, K., Alkan, S., Balcıoğlu, M.S. 2010. The differences in some production and clutch traits in divergently selected Japanese quails. Kafkas Univ Vet Fak Derg., 16(3):383-387.

A 9.Karabağ, K., Alkan, S., Mendeş, M. 2010. Classification tree method for determining factors that affecting hatchability in Chukar Partridge (Alectoris chukar) eggs. Kafkas Univ Vet Fak Derg., 16(5): 723-727.

A 10. Balcıoğlu, M.S., Şahin, E.,  Karabağ, K., Karslı, T., Alkan, S. 2010. Türkiye yağlı kuyruklu koyun ırklarında DNA parmak izinin rapd-pcr yöntemi kullanılarak saptanması. Tarım Bilimleri Dergisi (Journal of Agricultural Sciences), 16 (1): 55-61.

A 11. Karabağ, K., Mendeş, M., Alkan, S., Balcıoğlu, M.S.  2010. An Assessment of embryonic mortality stages in Chukar Partridge (Alectoris chukar): Classification tree method. Arch. Geflügelk, 74(4): 269-273.

A 12. Alkan, S., Mendeş, M., Karabağ, K., Balcıoğlu, M.S. 2011. Allometric growth of body components in 11 generations selected Japanese quails of different lines. Arch. Geflügelk, 75(1): 13-19.

A13. Karslı, T., Şahin, E., Argun Karslı, B., Alkan, S., Balcıoğlu, M.S. 2011. identification of alleles for factor xi (fxid) and uridine monophosphate synthase (dumps) deficiencies in holstein cows reared in Antalya. Kafkas Univ Vet Fak Derg., 17(3):503-505.

A 14. Birgül, Ö.B., Mutaf, S., Alkan, S. 2011. Farklı tünek sistemlerinin etlik piliçlerde tibia ve femur kemiklerinin morfolojik ve kimyasal özelliklerine etkileri. Kafkas Univ Vet Fak Derg., 17 (5): 773-779.

A 15.Alkan, S., Karslı, T, Karabağ, K., Galiç, A., Balcıoğlu, M.S. 2012. The effects of thermal manipulations during early and late embryogenesis on body temperatures of Japanese quails (Coturnix coturnix japonica). Journal of Applied Animal Research,  40(1):13-16.

A 16. Birgül, Ö.B., Mutaf, S., Alkan, S. 2012.The effects of different angled perches on leg disorders of broilers. Arch. Geflügelk, 75(2): 44-48.

A 17. Alkan, S., Narinç, D., Karslı, T., Karabağ, K., Balcıoğlu, M.S. 2012. Effects of thermal manipulations during early and late embryogenesis on growth characteristics in Japanese quails (Coturnix coturnix japonica). Arch. Geflügelk, 76(3):184-190.

A 18. Alkan, S., Karslı, T., Galiç, A., Karabağ, K.,  Balcıoğlu, M.S. 2012. Japon bıldırcınlarında (coturnix coturnix japonica) canlı ağırlığa ait genetik parametrelerin şansa bağlı regresyon modeli kullanılarak tahmin edilmesi. Kafkas Univ Vet Fak Derg., 18(6):935-939.

A 19. Alkan, S., Karslı, T., Galiç, A., Karabağ, K. 2013. Determination of phenotypic correlations between internal and external quality traits of guinea fowl eggs. Kafkas Univ Vet Fak Derg.,19(5):861-867.

A 20. Alkan, S., Karslı, T., Karabağ, K., Galiç, A., Balcıoğlu, MS. 2013. The Effects of thermal manipulation during early and late embryogenesis on hatchability, hatching weight and body weight in Japanese quails (Coturnix coturnix japonica). Archiv Tierzucht (Archives Animal Breeding) 56 (78): 789-796.

A 21. Karslı, T., Şahin, E., Alkan, S., Balcıoğlu, MS. 2013.  PCR-RFLP for MspI in the sheep calpastatin gene in sheep breeds reared in Turkey. Current Opinion in Biotechnology, 24 (supp.1), pp: 49, DOI:10.1016/j.copbio.2013.05.114.  

A 22. Alkan, S., Karslı, T., Karabağ, K., Galiç, A. 2015. Effects of egg weight on egg quality traits in partridge (Alectoris Chukar). Journal of Applied Animal Research, 43 (4): 450-456.

A 23. Karabağ, K., Balcıoğlu, M.S., Karslı, T., Alkan, S. 2016. Determination of genetic differences using 15 ssr markers in long term selected japanese quail genotypes. Asian-Australasian J Anim Sci.,29(12):1696-1701. doi: 10.5713/ajas.15.0940. 

A 24. Durmuş, İ., Alkan, S., Narinç, D., Karabağ, K., Karslı, T. 2016. Effects of mass selection for different purposes on egg production traits in Japanese quail. Arch. Geflügelk,

A 25. Alkan, S. 2001. Akkeçi oğlaklarının altı aylık yaşa kadar olan büyüme eğrilerinin çizilmesi üzerine bir araştırma. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 14(2): 77-84.

A 26. Mutaf, S., Alkan, S.,  Şeber, N. 2003. Yaz koşullarındaki ısıl çevrenin farklı genotiplerdeki et tipi ebeveyn hattı horozların vücut ve vücut yüzeyi sıcaklıklarına etkileri.  Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 16(2): 155-160.

A 27. Alkan, S., Mutaf, S., Şeber, N. 2003. Antalya ili yaz koşullarının farklı genotiplerdeki etlik piliçlerin vücut sıcaklıklarına ve kan gazlarına etkisi. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 16(2): 135-142.

A28. Mutaf, S., Alkan, S.,  Şeber, N. 2004. The effect of air exchange of natural ventilation on psychrometric results in poultry houses in hot environment-desing characteristics (e-journal). Agricultural Engineering International (the CIGR Ejournal) 6, 1-10.

A 29. Alkan, S., Karabağ, K., Balcıoğlu, M.S., Galiç, A. 2007. Kınalı kekliklerde (Alectoris chukar) bazı yumurta özelliklerinin ve canlı ağırlıkların belirlenmesi. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 20(2): 225-228.

A30. Karslı, T., Balcıoğlu, M.S., Alkan, S. 2008. Sığırlarda otozomal resesif kalıtım gösteren bazı genetik hastalıklar ve moleküler tanısı. Hayvancılık Araştırma Dergisi, 18 (1):32-39.

A 31. Alkan, S., Karabağ, K., Galiç, A., Balcıoğlu, M.S., Yolcu, H.İ., Karslı, T. 2008. Yaz mevsiminde yetiştirilen Japon bıldırcınlarında (Coturnix coturnix japonica) canlı ağırlığın yumurta verimine etkileri. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 21(1): 35-40.

A 32. Alkan, S., Karabağ, K., Galiç, A., Balcıoğlu, M.S. 2008. Predicting yolk height, yolk width, albumen length, eggshell weight, egg shape index, eggshell thickness, egg surface area of Japanese quails using various eggs traits as regressors. International Journal of Poultry Science, 7(1): 85-88.

A 33. Alkan, S., Karabağ, K., Galiç, A., Balcıoğlu, M.S. 2008. Kınalı kekliklerde (Alectoris Chukar) erkek-dişi oranının kuluçka özelliklerine etkisi. Lalahan Hay. Araşt. Enst. Derg. 48(1): 45-50.

A 34. Alkan, S., Karabağ, K., Galiç, A., Karslı, T. 2008. Antalya yöresinde kış mevsiminde yetiştirilen Japon bıldırcınlarında (Coturnix coturnix Japonica) genotip ve canlı ağırlığın yumurta verimi ve yem tüketimine etkileri. Lalahan Hay. Araşt. Enst. Derg. 48(2): 73-79.

A 35. Alkan, S.,  Mutaf, S. 2008. Farklı sıcaklık ve nem koşullarının farklı genotiplerdeki etlik piliçlerin vücut sıcaklıklarına ve canlı ağırlıklarına etkileri. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 21(1): 45-54.

A 36. Alkan, S., Galiç, A., Karabağ, K., Balcıoğlu, M.S. 2008. Japon bıldırcınlarında (Coturnix coturnix japonica) canlı ağırlık ve yumurta verimi bakımından seleksiyonun çıkış ve 6. hafta canlı ağırlıklarına etkisi. Hay. Ür. 49(1): 16-19.

A 37. Alkan, S., Karabağ, K., Galiç, A., Karslı, T. 2009. The effects of different seasons on body temperature in Japanese quails (Coturnix coturnix japonica) from different lines. Anadolu J. Agric. Sci.,24(3):194-197.

A 38. Alkan, S., Karslı, T., Tuna, H.S., Altan, M., Eren, M.G., Yolcu, H.İ. 2012. Japon bıldırcını (Coturnix coturnix japonica) yumurtalarına uygulanan farklı çevirme sıklığının kuluçka sonuçlarına ve civciv çıkış ağırlığına etkileri. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 25(1):35-38.

A 39. Karslı,T., Şahin, E., Argun Karslı, B., Alkan, S., Balcıoğlu, M.S. 2012.  An investigation of mutations (FecXG, FecXI, FecXH, FecXB) on BMP-15 gene in some local sheep breeds raised in Turkey. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 25(1):29-33.

A 40. Birgül, Ö.B., Mutaf, S., Alkan, S. 2013. Farklı tünek sistemlerinin etlik piliçlerde canlı ağırlık, yem tüketimi ve yaşama gücüne etkileri. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 25(2):81-84.

A 41. Alkan, S., Karslı, T., Karabağ, K., Galiç, A. 2013. The effects of different slaughter ages and sex on carcass characteristics in Japanese quail of different lines (Coturnix coturnix japonica). Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 8 (1):12-18.

A 42. Alkan, S., Karslı, T., Karabağ, K., Galiç, A. 2013. The effects of selection and season on clutch traits and egg production in Japanese quails (Coturnix coturnix japonica) of different lines. Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 8 (1):71-77.

A 43. Birgül, Ö.B., Alkan, S. 2015. Etlik piliçlerde embriyonun erken ve geç gelişim dönemlerinde yapılan yüksek ısıl uygulamanın canlı ağırlık üzerine etkileri. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 28(1):39-43.

A 44. Birgül, Ö.B., Alkan, S. 2015. Etlik piliçlerde embriyonun erken ve geç gelişim dönemlerinde yapılan yüksek ısıl uygulamaların ölüm oranına ve kan hormon düzeyine etkileri.  Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 28(2):85-89.

A 45. Birgül, Ö.B., Alkan, S. 2015. Etlik piliçlerde embriyonun erken ve geç gelişim dönemlerinde yapılan yüksek ısıl uygulamaların yem tüketimine ve karkas özelliklerine etkileri. Akademik Ziraat Dergisi, 4(2):81-88.

A 46.Alkan, S., Durmuş, İ. 2015. Alternatif kanatlı yetiştiriciliği: Beç Tavuğu Yetiştiriciliği. Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi, 3(10):806-810.

A 47. Alkan, S., Birgül, Ö.B. 2015. Etlik piliçlerde embriyonun erken ve geç gelişim dönemlerinde yapılan yüksek ısıl uygulamaların asimetri üzerine etkileri. Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi, 3(11):861-865.

A 48. Alkan, S. 2015. Türkiye’de süt sığırı ahırlarında karşılaşılan başlıca sorunlar. Akademik Ziraat Dergisi, 4(1):43-48.

A 49. Durmuş, Ş., Kamanlı, S., Akçay, S., Alkan, S. 2015. Kuluçkalık yumurtalarda diziliş şeklinin pozisyon bozuklukları üzerine etkisi. Tavukçuluk Araştırma Dergisi, 12(1):5-8.

A 50. Özcan, M.A., Duman, F., Yıldız, Ş., Alkan, S. 2016. Effects on the performance and some carcass parameters of addition of butyric acid and prebiotic in the quail rations. Journal of Animal Science Advances, 6 (1):1532-1536.

A 51. Alkan, S., Karslı, T., Durmuş, İ., Karabağ, K. 2016. Beç tavuklarında (Numida meleagris) yumurta şekil indeksinin yumurta kalitesine etkileri. Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi, 4 (9):758-762.

A 52. Durmuş, İ., Kamanlı, S., Alkan, S. 2016. Kahverengi yumurtacı saf hatlarda bazı yumurta kalite özelliklerinin kuluçka sonuçları üzerine etkisi. Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi, 4 (9):743-749.

A 53. Kiper, İ., Alkan, S. 2016. Karayaka ırkı koyunlarda laktasyon sayısının süt verimine ve süt özelliklerine etkileri. Mediterranean Agricultural Sciences, 29(3):143-147.

A 54. Alkan, S., Birgül, Ö.B. 2016. Etlik piliçlerde embriyonun erken ve geç gelişim dönemlerinde yapılan yüksek ısıl uygulamaların büyüme özelliklerine etkileri. Mediterranean Agricultural Sciences, 29(3):149-154.

A 55. Alkan, S., Birgül, Ö.B. 2016. Etlik piliçlerde embriyonun erken ve geç gelişim dönemlerinde yapılan yüksek ısıl uygulamaların vücut ve vücut yüzey sıcaklıklarına etkileri. Akademik Ziraat Dergisi,

B. Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

B1. Şeber, N., Mutaf, S., Alkan, S. 2005. Et tipi ebeveyn hattı horozlarda sağım sıklığının sperma özelliklerine etkisi. Tavukçuluk Araştırma Dergisi, 6(1), 29-31.

B2. Alkan, S. 2005. Tavuklarda biyoiklimsel rahatlık bölgesini etkileyen etmenler. Hasad, 247, 32-36.

B3. Alkan, S. 2008. Antalya yöresi yaz koşullarında yetiştirilen homozigot çıplak boyunlu (NaNa) etlik piliçlerin bazı verim özelliklerinin belirlenmesi. Hasad, 277, 46-50.

B4. Alkan, S. 2009. Tavuk kümeslerinde doğal havalandırma. Hasad, 293, 52-57.

B5.Alkan, S., Karslı, T., Karabağ, K. 2010. Alternatif kanatlı yetiştiriciliği:Keklik yetiştiriciliği. Hasad, 305, 62-65.

B6. Alkan, S., Karslı, T., Karabağ, K., Balcıoğlu, M.S. 2011. Tavuklarda ısı stresi ve etkileri. Hasad, 315, 54-57.

B7. Alkan, S., Karslı, T., Karabağ, K. 2012. Organik süt sığırcılığında temel barındırma ilkeleri. Hasad, 325,54-58.

C. Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

C1. Mutaf, S., Alkan, S., Doğan, Ş. 1999. Sıcak yörelerdeki kümeslerin iklimsel projelendirilme ilkeleri” VIV Poultry Yutav'’99. 100-109, 3-6 HAZİRAN, İSTANBUL.

C2. Mutaf, S., Doğan, Ş., Alkan, S. 1999. Sıcak yörelerdeki hayvan barınaklarının projelendirilme ilkeleri. Uluslararası Hayvancılık’99 Kongresi, 564-572, 21-24 EYLÜL, İZMİR.

C3. Şeber, N., Mutaf, S., Alkan, S. 2002. The effects of spring and hot summer conditions on the sperm characteristics in broiler breeders. 11th European Poultry Conference, Abstracts, 173-174, BREMEN.

C4. Aksoy, T., Mutaf, S., Alkan, S., Şeber, N., Yapıcı, N. 2002. Effect of low ambient temperature on carcass characteristics of heterozygous (Na/na) naked neck and normally feathered broilers. 11th European Poultry Conference, Abstracts, Sayfa:154-155, BREMEN.

C5. Alkan, S., Mutaf, S., Şeber, N., Karabağ, K. Birgül, Ö.B. 2004. The effects of winter conditions temperature and humidity on growth and body temperature of broilers from different genotypes in Antalya region.  XXII. World Poultry Congress,  994, İSTANBUL, (tamamı CD’ye basılı).

C6. Şeber, N., Mutaf, S. Alkan, S. 2004. The effects of freguency of semen collection on sperm characteristics in meat type cocks. XXII. World Poultry Congress, 260, İSTANBUL, (tamamı CD’ye basılı).

C7. Karabağ, K., Balcıoğlu, M.S., Yolcu, H.İ., Şahin, E., Alkan, S. 2004. The effect of some egg properties on hatching weight and hatchability in Chukar Partridge (alectoris chukar). XXII. World Poultry Congress, 978, İSTANBUL, (tamamı CD’ye basılı).

C8. Aksoy, T., Alkan, S., Yapıcı, N., Şeber, N. 2004. Effect of low ambient temperature on muscle, skin and bone yield of heterozygous (Na/na) naked neck and normally feathered broilers. XXII. World's Poultry Congress, 292, İSTANBUL, (tamamı CD’ye basılı).

C9. Aksoy, T., Yapıcı, N., Şeber, N., Alkan, S. 2004. Effect of age and sex on slaughter results of quail (Coturnix coturnix japonica). XXII. World's Poultry Congress, 981, İSTANBUL, (tamamı CD’ye basılı).

C10. Mutaf, S., Alkan, S., Şeber, N. 2004. Ekolojik tarımda hayvan barınaklarının projelendirilme ilkeleri. 1st International Congress on Organic Animal Production and Food Safety, 212-230, KUŞADASI.

 C11. Alkan, S., Mutaf, S., Şeber, N., Karabağ, K. 2004. Effects of thermal Environment on growth and body temperature of broilers in summer season. 7. Türk-Alman Tarımsal Araştırma Sonuçları Sempozyumu, 225-230, ANKARA.

C12. Alkan, S., Karabağ, K., Gürel, F. 2011. The use of honey bee As polinators and sustainable agriculture.  Medicinal and Aromatic Plants in Generating of New Values in 21st Century, 259-260, Saraybosna, Bosna-Hersek.

C13. Alkan, S., Karslı, T., Galiç, A., Karabağ, K. 2012. Effects of genotype and body weight groups on egg production in Japanase quails (Coturnix coturnix japonica) breeding in spring season in Antalya region. V. International Symposium of Livestock Production, pp:63,  Üsküp, MAKEDONYA.

C14.  Karabağ, K., Alkan, S. 2012. Biochemical structures of  bee venom and royal jelly. V. International Symposium of Livestock Production, pp:141, Üsküp, Makedonya.

C15. Karabağ K., Alkan S. 2014. Embryonic mortality and hatchability analysis using classification tree method in Chukar Partridge. Balkan Agricultural Congress, AGRIBALKAN, 8-11 September, Edirne.

C16. Alkan, S., Karabağ, K. 2014.  Alternative poultry rearing: Partridge rearing. ICAF 2014: International Conference on Agriculture and Forestry, 10-11 July, sayfa:550, 550Prague, Czech Republic.

C17. Alkan, S., Karabağ, K., Galiç, A., Karslı, T. 2014. Prediction of egg quality traits using regression equations in Guinea fowl. ICAFAS 2013: International Conference on Agricultural, Food and Animal Sciences, 30-31 July, sayfa:2261, Zurich, Switzerland.

C 18. Karabağ, K., Alkan, S. 2015. Some candidate genes that related with yields of livestocks. International Science and Technology Conference, 2-4 September, Petersburg, Russia.

C 19. Alkan, S., Karslı, T., Galiç, A., Karabağ, K., Durmuş, İ. 2015. Prediction of post-broken traits using pre-broken traits as regressors in guinea fowl eggs. VI. International Scientific Agricultural Symposium (Agrosym 2015), 15–18 October, Jahorina, Bosna- Hersek.

C 20. Karabağ, K., Alkan, S., Karslı, T., İkten, C. 2015. Analysis of SNPS in leptin receptor gene from long term selected japanese quail genotypes. VI. International Scientific Agricultural Symposium (Agrosym 2015), 15–18 October, Jahorina, Bosna-Hersek.

C 21. Alkan, S., Karabağ, K., Karslı, T., Durmuş, İ. 2016. Determination of effective temperatures in hen houses. 27 th International Scientific-Expert Congress of Agriculture and Food Industry (Agrifood 2016). 26-28 September 2016, sayfa:190, Bursa.

 C 22. Karabağ, K., Alkan, S., Karslı, T. 2016. Effects of SNPS on the secondary protein structure of leptin receptor gene in the long term selected japanese quails. 27th International Scientific-Expert Congress of Agriculture and Food Industry (Agrifood 2016). 26-28 September 2016, sayfa:120, Bursa.

D. Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler

D1. Mutaf, S., Fırat, M.Z., Alkan, S., Yapıcı, N., Şeber, N. 2000. Ekolojik tarımda süt sığırı ahırlarının projelendirilme İlkeleri” 2000 Gap- Çevre Kongresi, 99-108, ŞANLIURFA.

D2. Mutaf, S., Alkan, S., Şeber, N. 2001. Ekolojik tarımda tavuk kümeslerinin projelendirilme ilkeleri. Türkiye 2. Ekolojik Tarım Sempozyumu, 111-122, ANTALYA.

D3. Mutaf, S., Alkan, S., Şeber, N. 2001. Hayvan barınaklarının projelendirilme ilkeleri ve Gap yöresi için uygun barınak tipleri. II. Gap ve Sanayi Kongresi, sayfa:517-527, DİYARBAKIR.

D4. Şeber, N., Mutaf, S., Alkan, S. 2002. Et tipi horozlarda yaz koşullarının (sıcaklık ve nem) sperma özellikleri üzerine etkisi. III. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, 148-157, ANKARA.

D5. Mutaf, S., Alkan, S., Şeber, N. 2002. Yaz koşullarındaki yüksek sıcaklık ve nemin siyah alaca sığırlarda süt verimi, vücut sıcaklığı, nabız-solunum sayılarına etkileri. III. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, 76-87, ANKARA.

D6. Alkan, S., Mutaf, S., Şeber, N. 2002. Yaz koşullarındaki yüksek sıcaklık ve nemin farklı genotiplerdeki et tipi ebeveyn hattı horozların vücut ve vücut yüzeyi sıcaklıklarına etkileri.  III. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, 52, ANKARA, (özeti basılı).

D7. Mutaf, S., Şeber, N., Alkan, S., Birgül, Ö.B. 2003. Gap yöresi hayvan barınaklarında projelendirme ve iklimsel çevre denetim ilkeleri. GAP III. Tarım Kongresi, 679-682, ŞANLIURFA.

D8. Alkan, S., Mutaf, S., Şeber, N., Karabağ, K., 2005. Kış koşullarının farklı genotiplerdeki etlik piliçlerin vücut sıcaklıklarına ve kan gazlarına etkileri. 4. Gap Tarım Kongresi, 1245-1250, ŞANLIURFA.

D9. Karabağ, K., Balcıoğlu, M.S., Yolcu, H.İ., Şahin, E., Alkan, S. 2005. Farklı verim yönlerinde selekte edilmiş Japon bıldırcınlarında clutch büyüklüğünün yumurta verimi üzerindeki etkileri.  GAP 4. Tarım Kongresi, 1746-1749, ŞANLIURFA.

D10. Alkan, S., Karabağ, K., Karslı, T. 2007. Kınalı kekliklerde (Alectoris chukar) bazı yumurta özelliklerinin ve bu özellikler arasındaki ilişkilerin belirlenmesi. 5.Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, 117, VAN, (tamamı CD’ye basılı).

D11. Alkan, S., Karabağ, K., Galiç, A., Karslı, T. 2009. Seleksiyonun Japon bıldırcınlarında (Coturnix coturnix japonica) iç ve dış yumurta kalitesi özelliklerine etkilerinin belirlenmesi. 6. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, 152, 24-26 Haziran ERZURUM, (tamamı CD’ye basılı).

D12. Karabağ, K., Balcıoğlu, M.S., Alkan, S., Karslı, T. 2009. Farklı verim yönlerinde selekte edilmiş bıldırcınlarda (Coturnix coturnix japonica) genetik varyasyonun RAPD-PCR yöntemiyle araştırılması. 6.Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, 180, 24-26 Haziran ERZURUM, (tamamı CD’ye basılı).

D13. Alkan, S., Karslı, T., Karabağ, K., Balcıoğlu, M.S. 2010. Kanatlılarda ısı stresi ve etkileri. Kümes Hayvanları Kongresi’2010, KAYSERİ, (tamamı CD’ye basılı).

D14. Karabağ, K., Alkan, S., Mendeş, M., Narinç, D., Karslı, T. 2010. Kınalı kekliklerde bazı dış yumurta özelliklerinin çıkış gücüne olan etkisinin CTM ile belirlenmesi. Kümes Hayvanları Kongresi’2010, KAYSERİ, (tamamı CD’ye basılı).

D15. Alkan, S., Karabağ, K., Karslı, T. 2010. Alternatif kanatlı yetiştiriciliği:Keklik yetiştiriciliği. Türkiye 1.Organik Hayvancılık Kongresi, 1-4 Temmuz, Kelkit-GÜMÜŞHANE.

D16. Alkan, S., Karabağ, K., Karslı, T. 2011. Organik tarımda süt sığırı ahırlarının planlanmasının temel ilkeleri. 1.Ali Numan Kıraç Tarım Kongresi ve Fuarı, 27–30 Nisan, ESKİŞEHİR.

 D17. Karslı, T., Balcıoğlu, M.S., Alkan, S. 2011. Bazı koyun ırklarında çoklu doğumu etkileyen majör genler, moleküler tespiti ve koyun yetiştiriciliğinde kullanım olanakları. 1.Ali Numan Kıraç Tarım Kongresi Ve Fuarı, 27–30 Nisan, ESKİŞEHİR.

D18. Karabağ, K., Alkan, S. 2013.Çiftlik hayvanlarında verim üzerine etkili olan bazı aday genler. 8.Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, 5-7 Eylül, ÇANAKKALE.

D 19. Alkan, S., Karslı, T., Galiç, A., Karabağ, K. 2013. Beç tavuğu yumurtalarının iç ve dış kalite özellikleri arasındaki fenotipik korelasyonların belirlenmesi. 8.Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, 5-7 Eylül, ÇANAKKALE.

D 20. Alkan, S., Karslı, T., Galiç, A., Karabağ, K. 2014. Beç tavuğu (Numida meleagris) yumurtalarında regresyon eşitliklerinden yararlanarak bazı yumurta kalite özelliklerinin tahmin edilmesi. Ulusal Kümes Hayvanları Kongresi 2014, 9-11 Ekim, ELAZIĞ.

D 21.Alkan, S. 2015. Türkiye’de süt sığırı barınaklarında karşılaşılan önemli sorunlar.

9. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, 3-5 Eylül, Sayfa: 898, KONYA.

D 22. Durmuş, İ., Alkan, S., Akçay, S., Kamanlı, S. 2015. Tavuklarda yumurta kalitesinin farklı bir yöntemle değerlendirilmesi. 9.Ulusal Zootekni Bilim Kongresi 3-5 Eylül, Sayfa:750-755, KONYA.

D 23. Durmuş, İ., Alkan, S., Akçay, S. 2016. Serbest sistemde yetiştirilen yerli ve yabancı ticari kahverengi yumurtacıların yumurta kalite özellikleri bakımından karşılaştırılması. Ulusal Kümes Hayvanları Kongresi, 5-8 Ekim, Sayfa: 105-114,SAMSUN.

E. Diğer Yayınlar

E1. Alkan, S., Mutaf, S., Şeber, N., Birgül, Ö.B. 2002. Yüksek sıcaklığın tavuklar üzerine etkileri ve alınması gereken önlemler” Yem Magazin, 31, 44-46.

E2. Durmuş, İ., Alkan, S. 2015. Serbest sistem yumurta tavukçuluğu el kitabı. Olay Ofset, Karapınar Mahallesi, Altınordu / ORDU.

YÖNETİLEN DOKTORA TEZLERİ

Birgül, Ö.B., “Etlik Piliçlerde Embriyonun Erken ve Geç Gelişim Dönemlerinde Yapılan Yüksek Isıl Uygulamaların Verim Özelliklerine Etkisi” Akdeniz Üniversitesi, 2013.

GÖREV ALDIĞI PROJELER

YIL

PROJE  ADI

KONUMU

DESTEK KURULUŞ

1998-2002

Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Siyah Alaca Sığırı Sürüsünde Sürü Yönetiminin Verimliliğe Etkisi

Araştırıcı

Akdeniz Üniversitesi,BAP

1999-2003

Yüksek Sıcaklık ve Nem Koşullarının Farklı Genotiplerdeki Etlik Piliçlerin Verim Özellikleri Üzerine Etkisi

Araştırıcı

Akdeniz Üniversitesi, BAP

1999-2003

Farklı Genotiplerdeki Etlik Piliçlerin Verim Özellikleri Üzerine, Yüksek Sıcaklık ve Nem Koşullarının Etkisi

Araştırıcı

VHAG–1584, TÜBİTAK

2005-2008

Ziraat Fakültesi Sığırcılık İşletmesi Alt Yapı Projesi

Araştırıcı

Akdeniz Üniversitesi, BAP

2005-2008

Farklı Mevsimlerin Değişik Yönlerde Selekjsiyon Uygulanmış JaponBıldırcınlarında (Coturnix coturnix japonica) Büyüme ve Yumurta Verim Özelliklerine Etkileri

Yönetici

Akdeniz Üniversitesi, BAP

2009-2011

Japon Bıldırcınlarında (Coturnix coturnix japonica) Embriyonun Erken ve Geç Gelişim Dönemlerinde Yapılan Yüksek Isıl Uygulamaların Çeşitli Verim Özelliklerine Etkilerinin Araştırılması

Yönetici

Akdeniz Üniversitesi, BAP

2009-2014

Etlik Piliçlerde Embriyonun Erken ve Geç Gelişim Dönemlerinde Yapılan Yüksek Isıl Uygulamaların Verim Özelliklerine Etkisi

Yönetici

Akdeniz Üniversitesi, BAP

2012-2014

Canlı Ağırlık Bakımından Seleksiyon Yapılmış Japon Bıldırcını Genotiplerinde Obezite Gen (Leptin) cDNA Sekansının Tanımlanması ve Olası Tek Nükleotid Polimorfizimlerin (SNP) Belirlenmesi

Araştırıcı

Akdeniz Üniversitesi, BAP

2014-2016 Doğu Karadeniz Bölgesinde Serbest Sistem Yumrta Tavukçuluğunun Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması Araştırıcı DOKAP