Doktora                               2017      Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Peyzaj Mimarlığı ABD., İZMİR-TÜRKİYE (2011-2017)

Yüksek Lisans                   2010      Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Peyzaj Mimarlığı ABD., İZMİR-TÜRKİYE (2007-2010)

Lisans                                 2006      Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü, İZMİR-TÜRKİYE(2001–2006)

 

A. MAKALELER

A.l. Uluslararası Makaleler

A.1. 1 SCI (ScienceCitation Index), SCI-Expanded (Science Citation IndexExpanded), SSCI (Social Science Citation Index), AHCI (Arts and Humanities Citations Index) indekslerince taranan dergilerde yayınlanan

ŞENGÜR, Ş., ATABEYOĞLU, Ö., ERDOĞAN, N., ERDEM, Ü., 2015,  Climate Change and Effective Factors and Evaluation of Edremit Coastal Areas, Journal of Environmental Protection and Ecology, Vol. 16, No.2, ISSN 1311-5065.

A.2. Ulusal Makaleler

 A.2.1 Hakemli ulusal dergilerde yayınlanmış tam metin ve derleme makale

ŞENGÜR, Ş., ATABEYOĞLU, Ö., 2018, Slow City Movement: A Case Study Cittaslow Perşembe-Ordu, Kastamonu University Journal of Engineering and Sciences, ISSN:2149-4037. (basım aşamasında).

B. BİLDİRİLER

B. l. Uluslararası Bildiriler

B. l. l Uluslararası kongre veya sempozyuma ait kongre/sempozyum kitapçığında yayınlanmış sözlü bildiriler.

ŞENGÜR, Ş., ATABEYOĞLU, Ö., ERDEM, Ü., Climate Change and Effective Factors and Evaluation of Edremit Coastal Areas, Abstract Book of "Green Infrastructure and Sustainable Socities/Cities - GreInSus'14", 08-10 May 2014, IZMIR.

ŞENGÜR, Ş., ATABEYOĞLU, Ö., 2018, Slow City Movement: A Case Study Cittaslow Perşembe-Ordu, Abstract Book of International Symposium Ecology 2018, 19-23 June 2018, KASTAMONU.

SENGUR, S., NURLU, E. and POLAT, Y., 2018, Incorporating historic data into historic landscape studies: A Case Study on Kazdağı National Park, Turkey, 5th International Landscape Archaeology Conference Booklet, 17th-20th September 2018 Newcastle and Durham, UK.

B.l.2 Uluslararası kongre veya sempozyuma ait kongre/sempozyum kitapçığında yayınlanmış poster bildiriler

ERDOĞAN, N., ŞENGÜR Ş., ERDEM, Ü., KANDEMİR, E., 2009, ‘Leather Industry Within The Context Of Environmental Problems’, Abstract Book of I. International Leather Engineering Symposium, 29 Nisan- 01 Mayıs 2009, IZMIR.

 

 

 

 

B.2. Ulusal Bildiriler

B.2.1 Ulusal kongre veya sempozyuma ait kongre/sempozyum kitapçığında yayınlanmış tam metin sözlü bildiriler

ERDEM, Ü., SALALI, H.E., ERDOĞAN, N., ŞENGÜR, Ş., 2008. ‘Urban Exchange and In The Case Studies in Kuşadası, Kuşadası Municipalite, ‘From Past To Future Kuşadası-II’ Symposium, Announcement Book, 05-07 November 2008. Kuşadası/AYDIN.

YILMAZ, O., ERDEM, Ü., SELİM, S., ŞENGÜR, Ş., TOMAR, A., 2008. "Gediz Havzası Örneğinde Alan Kullanım Kararlarının Deltaya Olan Etkileri Üzerine Bir Araştırma", Havza Kirliliği Konferansı Bildiriler Kitabı, s. 57-64, T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı DSİ. II Bölge Müdürlüğü, 26-27.06.2008, Gümüldür/İZMİR.

ERDOĞAN, N., ERDEM, Ü., ŞENGÜR, Ş., 2009. ‘Ekolojik Açıdan Belediyeler, Çevre ve Kentlilik Bilinci’, TMMOB İzmir Kent Sempozyumu, Bildiri Kitabı, 08-10 Ocak 2009, İZMİR.

ŞENGÜR, Ş., ERDOĞAN, N., GÖÇKAN, E., SELİM, S., ERDEM, Ü., ‘Dünya Zenginliğimiz Zeytinimiz ve Politikalarımız’, Ulusal Zeytin Kongresi Bildiri Kitabı, 22-25 Şubat 2011, Akhisar-MANİSA.

ERDOĞAN, N., BALIK, G., ŞENGÜR, Ş., ERDEM, Ü., 2012, ‘İzmir İli’nde Spor Yerleri Planlaması Üzerine Bir Araştırma, I. Rekreasyon Araştırmaları Kongresi, 12-15 Nisan 2012, Kemer-ANTALYA

ŞENGÜR, Ş., ATABEYOĞLU, Ö., 2013, ‘Kentlerin Dönüşümünde Üniversite Faktörü ve Ordu Kenti Örneği’, 5. Peyzaj Mimarlığı Kongresi Kitabı, 14-17 Kasım 2013, ADANA.

 

C. KİTAP / KİTAP BÖLÜMLERİ

C.2. Alanında yabancı dilde yazılmış ve yurt dışında basılmış kitap bölümü veya editörlük

ŞENGÜR, Ş., 2018, A New Method Approach in the Analysis of the Landscape: Historic Landscape Characterisation. The Most Recent Studies in Science and Art, (875-885). ISBN • 978-605-288-356-3. Ankara, Turkey.

D. ATIFLAR

D. l. SCI, SCI- Expanded SSCI ve AHCI kapsamındaki dergi atıfları

BODUR, G. H., AYAN, M., ÖZCAN, M., TOSUNOĞLU, Z., 2017, Are the Fishers of Lake Marmara Willing to Pay for a Sustainable Fishery Management?, Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, Volume: 17   Issue: 6   Pages: 1199-1208, ISSN: 1303-2712.

BAŞKAYA, F. A., TEKELİ, E., 2016, Revealing Landscape Strategies For The Water Basins- Case Of Büyükçekmece Lake, Istanbul, Journal of Environmental Protection and Ecology, Vol. 17, No.2, 703-710p, ISSN 1311-5065.

G. PROJELER

G.4 Ulusal kuruluşlarca (TUBITAK, DPT vb.) desteklenen araştırma projesinde görev alma

NURLU, E., ŞENGÜR, Ş., POLAT, Y., 2017, Kazdağı Milli Parkı Örneğinde Tarihi Peyzaj Karakterlerinin Tanımlanması ve Haritalanması, TÜBİTAK-1002/Hızlı Destek-Araştırma Projesi, PROJE NO: 116O694, Araştırmacı, ANKARA, (Devam ediyor).

ERDEM, Ü., ŞENGÜR, Ş., 2010, UNESCO Ölçütleri (Kriterleri) Kapsamında Kazdağları’nın Dünya Miras Alanı Olarak Değerlendirilmesi Üzerine Araştırmalar, Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi,  PROJE NO:09-ZRF-15, Araştırmacı, İzmir.

NURLU, E., ŞENGÜR, Ş., ERDOĞAN, N., 2017, Peyzajın Değerlendirilmesinde Tarihi Peyzaj Karakter Analizi: Bornova İlçesi Örneği, Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi,  PROJE NO: 17-ZRF-008, Araştırmacı, İZMİR, (Devam ediyor).

 

H. BİLİMSEL TOPLANTI DÜZENLEME

H.2 Uluslararası sempozyum, kongre, kolokyum ve sanatsal etkinlik düzenlemede üye (düzenleme kurulu, sekretarya, bilim kurulu, oturum başkanlığı, panelist) olarak görev almak

"Green Infrastructure and Sustainable Socities/Cities - GreInSus'14",  08-10 Mayıs 2014, Uluslararası Kongre, Düzenleme Kurulu Üyeliği, İZMİR.

I. EĞİTİM-OĞRETİM FAALİYETLERİ

I.5 Verilen dersler

  1. Peyzaj Sanat Tarihi
  2. Çevresel Etki Değerlendirme
  3. Tarihi Çevrelerde Peyzaj Planlama
  4. Karayolu Peyzaj Planlama
  5. İhale Dosyası Hazırlama Tekniği

DİĞER FAALİYETLER

Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildiriler

ŞENGÜR, Ş., 2016,  Historic Landscape Characterisation In Protected Areas: A Case Study Kazdağı National Park, Characterising Historic Landscapes: Interdisciplinary Perspectives, International Workshop, March 01-04, 2016, Ege University, Newcastle University, British Council, TÜBİTAK, Izmir, TURKIYE. March 01-04, 2016, Ege University, Newcastle University, British Council, TÜBİTAK, Izmir, TURKIYE.

ŞENGÜR, Ş., NURLU, E., POLAT, Y., 2017,  “Approaches for Assessment of Historic Landscapes: A case study from Kazdağı National Park”, Historic Landscapes: Character, Assessment and Visualization, International Workshop, June 02-03, 2017, British Academy, Newcastle University, Hitit University, IYTE, IZMIR, TURKIYE.

Üyelikler

  1. TMMOB Peyzaj Mimarları Odası

Görev Alınan Komisyonlar

  1. E Ü Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Bilimsel ve Sosyal Etkinlikler Komisyonu
  2. E Ü Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Yurtdışı İlişkiler Komisyonu
  3. E Ü Ziraat Fakültesi Tanıtım Komisyonu

SERTİFİKALAR

Yeşil Üniversite-Yeşil Kent Yaz Okulu Eğitmeni, 2013, ‘Yeşil Üniversite-Yeşil Kent’ Yaz Okulu Projesi, TÜBİTAK Bilim ve Toplum Programları Müdürlüğü (4004) , EÜ. Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi, İzmir.

PEMAT 2014 Düzenleme Kurulu Üyeliği, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü PEMAT 2014- Peyzaj Mimarlığı Akademik Topluluğu 18. Toplantısı, İZMİR.

EGE İSG Eğitim Belgesi, 2015, ‘Çalışma Mevzuatı ile İlgili Bilgiler, Çalışanların Yasal Hak ve Sorumlulukları, İşyeri Temizliği ve Düzeni, İş Kazası ve Meslek Hastalığından Doğan Hukuki Sonuçlar’  Ege Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü.

EGE İSG Eğitim Belgesi, 2015, ‘Meslek Hastalıklarının Sebepleri, Hastalıktan Korunma Prensipleri ve Korunma Tekniklerinin Uygulanması, Biyolojik ve Psikososyal Risk Etmenleri, İlkyardım’  Ege Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü.