EĞİTİM BİLGİLERİ ve AKADEMİK GELİŞME
 

Derece

Üniversite

Yıl

Lisans

Çukurova Üniversitesi

1975 - 1980

Yüksek Lisans

The University of Nebraska, USA

1990 - 1992

Doktora

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

1985 - 1993

Yardımcı Doçent     

Karadeniz Teknik Üniversitesi

1995 - 1997

Doçent

Karadeniz Teknik Üniversitesi

1997 - 2003

Profesör

Karadeniz Teknik Üniversitesi

Ordu Üniversitesi

2003-2006

2006-

 

İDARİ ve AKADEMİK GÖREVLERİ

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Teknik Eleman,    Şube Şefi

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı                  Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Samsun

1980-1995

Bölüm Başkanı

K.T.Ü. Ordu Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü

Ordu Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü

1995–2001

2011 - 2015

Fakülte Kurulu Üyesi

Ziraat Fakültesi

1995- Halen

Yönetim Kurulu Üyesi

Ziraat Fakültesi

Ordu Üniversitesi

1995 – 2015

2012-

Dekan Yardımcısı

K.T.Ü. Ordu Ziraat Fakültesi

1998–2001  

Müdür

K.T.Ü. Ordu Meslek Yüksekokulu

2001–2004

Senato Üyesi

Karadeniz Teknik Üniversitesi

Ordu Üniversitesi

2001–2004

2012-

Dekan Vekili

Ordu Üniversitesi Eğitim Fakültesi

2012-

Sınav Koordinatörü

OSYM Ordu İl Sınav Yöneticiliği

2012-2015

Rektör Yardımcısı

Ordu Üniversitesi

2015-

SCI (Science Citation Index) Kapsamındaki Uluslararası Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kıralan, M., Ş. M. Kara, V. Gul. 2010. Fatty Acid Composition of Hempseed Oils from Different Locations in Turkey.  Spanish Journal of Agricultural Research 8 (2): 385-390.

Korkmaz, K., Ş. M. Kara, F. Özkutlu, V. Gul. 2010.  Monitoring of Heavy Metals and Selected Micronutrients in Hempseeds from North-Western Turkey. African Journal of Agricultural Research 5 (6): 463-467.

Şekeroğlu, N., F. Özkutlu, F., Ş. M. Kara, M. Özgüven. 2008. Determination of Cadmium and Selected Micronutrients in Commonly Used and Traded Medicinal Plants in Turkey. Journal of the Science of Food and Agriculture. 88: 86-90.

Kara, Ş. M., Ş. Keser. 2001. Effect of Salinity on Plant Growth and Mineral Constituents of Maize (Zea mays L.). The Indian Journal of Agricultural Sciences 71 (6): 371-374. 

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Özkutlu, F., N. Şekeroğlu, Ş. M. Kara. 2006. Monitoring of Cadmium and Micronutrients in Spices Commonly Consumed in Turkey. Research Journal of Agriculture and Biological Sciences 2 (5): 223-226.

Kara, Ş. M. 1997. Genotype x Environment Interactions and Stability Analysis for Yield of Bread Wheat.  Rachis 16 (1/2): 58-61.

Kara, Ş. M., E. Esendal. 1996. Correlation and Path Analysis for Yield and Yield Components in Turkish Tobacco. Tobacco Research 22 (2): 101-104.

Kara, Ş. M., E. Esendal. 1995. Heterosis and Combining Ability Analysis of Some Quantitative Characters in Turkish Tobacco. Tobacco Research 21 (1-2): 16-22.

Uluslararası Sempozyum ve Kongrelerde Sunulan Bildiriler

Uyanık, M., Ş. M. Kara, M. Kıralan, K. Kandemir. 2011. Fatty Acid Composition of Coriander as Affected by Row Spacing and Nitrogen. 3rd International Congress on Aromatic and Medicinal Plants, April 13-15 2011, Cagliari, Italy.

KaraŞ. M., M. Uyanık. 2011. Current Status and Future Prospects of Medicinal and Aromatic Plants in Turkey. 3rd International Congress on Aromatic and Medicinal Plants, April 13-15 2011, Cagliari, Italy.

Kandemir, K., Ş. M. Kara, M. Uyanık. 2011. The Effect of Different Nitrogen Doses and Row Spaces on Volatile Oil, Seed Yield and Yield Components in Coriander. 3rd International Congress on Aromatic and Medicinal Plants, April 13-15 2011, Cagliari, Italy.

Korkmaz, K., Ş.M. Kara, A. Yazıcı, B. Coşge, A. İpek, Ü. Bingol, A. Turker, F. Özkutlu. 2010. Heavy Metal and Nutrient Elements Profile ofSideritis Dichotoma Huter, an Endemic Species from Turkey. 6th Conference on Aromatic and Medicinal Plants of Southeast European Countries (6th CMAPSEEC), 18-22 April 2010, Antalya, Turkey.

Uyanık, M., Ş. M. Kara, K. Kandemir, A. İpek, B. Gürbüz. 2010. Volatile Oil and its Components in Coriander as Affected by Row Spacing and Nitrogen. 6th Conference on Aromatic and Medicinal Plants of Southeast European Countries (6th CMAPSEEC), 18-22 April 2010, Antalya, Turkey.

Kara, Ş. M., M. Uyanık. 2010. A Lesson for Sunflower: The Soybean Experience of the Black Sea Region. 8th European Sunflower Biotechnology Conference, 1-3 March 2010, Antalya, Turkey.

Özkutlu, F., Ş. M. Kara, N. Şekeroğlu, 2007. Determination of Mineral and Trace Elements in Some Spices Cultivated in Turkey, International Symposium on Medicinal and Nutraceutical Plants, 19-23 March, Macon, Georgia, USA.

Kara, Ş. M., D. D. Baltensperger, L. A. Nelson. 1992. Effectiveness of Mass Selection for Seed and Plant Attributes in Proso Millet. 1992 Annual Meetings, 1-6 November, Minneapolis, Minnesota, USA.

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 

Kara, Ş. M. 2001. Bir Melez Mısır Popülasyonunda Verim ve Verim Unsurları Arasındaki İlişkilerin Korelasyon ve Path Analizi Yoluyla Değerlendirilmesi. Tarım Bilimleri Dergisi 7 (4): 1-4.

Kara, Ş. M. 2001. Mısır Kendilenmiş Hatlarında Verim ve Verim Öğelerinin Değerlendirilmesi I. Heterosis ve Uyum Yeteneklerinin Line x Tester Analizi. Turkish Journal of Agriculture and Forestry 25: 383-391.

Dede, Ö., Ş. M. Kara, Ş. Dere. 2001. Bir Diallel Melez Mısır Popülasyonunda Verim ve Verim Unsurlarına İlişkin Heterosis ve Uyum Yetenekleri Analizi. Tarım Bilimleri Dergisi 7 (1): 41-46.

Şekeroğlu, N., Ö. Dede, M. Deveci, Ş. M. Kara. 2000. Melez Mısır Popülasyonlarında Verim ve Verim Unsurları Arasındaki İlişkilerin Path Analizi ile Belirlenmesi. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 17 (1): 79-82.

Kara, Ş. M. 2000. Bazı Ekmeklik Buğday Genotiplerinde Adaptasyon ve Stabilite Analizleri. Türk Tarım ve Ormancılık Dergisi 24: 413-419.

Şekeroğlu, N., Ş. M. Kara, Ö. Dede, T. Aşkın. 1999. Effect of Salinity on Germination, Early Seedling Growth, Na And K Constituents in Chickpea. Turkish Journal of Field Crops 4: 79-84.

Kara, Ş. M. 1999. Stability Analysis by Ranks and Simultaneous Estimation of Yield and Yield Stability in Bread Wheat. Turkish Journal of Field Crops 4: 56-62.

Kara, Ş. M., N. Şekeroğlu, H. Özçelik. 1997. Effect of Nitrogen and the Plant Growth Regulator Pix on Certain Grain Properties in Field Bean. Turkish Journal of Field Crops 2 (1): 17-21.

Kara, Ş. M., M. İ. Ağdağ. 1997. Farklı Ekim Sıklıklarının Üç Ekmeklik Buğday Çeşidinde Verime Etkisi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi   12 (2): 81-90.

Kara, Ş. M. 1997. Farklı Kalıtım Derecesi Hesaplama Metotlarının Karşılaştırılması. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi 12 (2): 117-126.

Kara, Ş. M., E. Esendal. 1997. Tütünde (Nicotiana tabacum L.) Bazı Kantitatif Karakterlerin Kalıtımının Diallel Analizi. Anadolu 7 (1): 98-111.

Kara, Ş. M., E. Esendal. 1997. Bazı Tütün Çeşit ve Hatlarında Heterosis ve Uyum Yetenekleri Analizi. Türk Tarım ve Ormancılık Dergisi 21: 481-485.

Kara, Ş. M. 1996. A Comparison of Yield Stability Parameters in Some Bread Wheat Varieties. Turkish Journal of Field Crops 1 (2): 44-47.

Kara, Ş. M., D. D. Baltensperger, L. A. Nelson. 1996. Mass Selection for Seed Characteristics in Proso Millet. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi 11 (3): 17-29.

Kara, Ş. M., M. İ. Ağdağ. 1996. Samsun ve Sinop Ekolojik Şartlarında Farklı Azot Dozlarının Marmara-86 Ekmeklik Buğday Çeşidinde Tane Verimi Üzerine Etkisi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi 11 (1): 93-104. 

Kara, Ş. M., M. İ. Ağdağ. 1995. Artan Azot Dozlarının İki Ekmeklik Buğday Çeşidinde Tane Verimi Üzerine Etkisi. Akdeniz Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi 8: 145-155. 

Kara, Ş. M., D. D. Baltensperger, L.A. Nelson. 1995. The Effect of Direct and Indirect Mass Selection on Plant Characters in Proso Millet. Akdeniz Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi 8: 134-144.

Ulusal Sempozyum ve Kongrelerde Sunulan Bildiriler

Kara, Ş. M., O. Sargın, M. Uyanık. 2011. Yeni Tohumculuk Kanunu ve Düşündürdükleri. Türkiye IV. Tohumculuk Kongresi, 14-17 Haziran 2011, Samsun.

Uyanık, M., Ş M. Kara. 2011. Tarımsal Üretim Planlamasında İhmal Edilen Stratejik Bitkiler: Yağlı Tohumlar. Uluslararası Katılımlı I. Ali Numan Kıraç Tarım Kongresi, 27-30 Nisan 2011, Eskişehir.

Kandemir, K., M. Uyanık, Ş M. Kara, F. Özkutlu. 2010. Farklı Sıra Aralığı ve Azot Dozlarında Yetiştirilen Kişniş Bitkisi Tohumlarının Mikro Element İçeriği. 5. Ulusal Bitki Besleme ve Gübre Kongresi, 15-17 Eylül 2010, İzmir.

İçöz, M., Ş M. Kara. 2009. Bitki Sıklığının Silaj Mısırda Verim Ve Verim Unsurları Arasındaki İlişkiler Üzerine Etkisi. Türkiye VIII. Tarla Bitkileri Kongresi, 19-22 Ekim 2009, Hatay.

Gül, V., Ş M. Kara. 2009. Karadeniz Bölgesindeki Bazı Kenevir Tohumlarının Fiziksel Ve Kimyasal Özelliklerinin Belirlenmesi. Türkiye VIII. Tarla Bitkileri Kongresi, 19-22 Ekim 2009, Hatay.  

Dede, Ö., Ş M. Kara, F. Sarıaydın. 1999. Karadeniz Bölgesi Tarımsal Üretim ve İhracat Potansiyelinin Değerlendirilmesinde Organik Tarımın Yeri ve Önemi. Karadeniz Bölgesinde Tarımsal Üretim ve Pazarlama Sempozyumu. 15-16 Ekim, Samsun.

Kara, Ş. M., M. Deveci, Ö. Dede, N. Şekeroğlu. 1999. Farklı Bitki Sıklığı ve Azot Dozlarının Silaj Mısırda Yeşil Ot Verimi ve Bazı Özellikler Üzerine Etkileri. Türkiye III. Tarla Bitkileri Kongresi, 15-18 Kasım 1999, Adana.

Kara, Ş M., N. Şekeroğlu, H. Özçelik. 1997. Farklı Pix ve Azot Dozlarının Tarla Fasulyesinde Verim, Verim Unsurları ve Ham Protein Oranı Üzerine Etkileri. Türkiye II. Tarla Bitkileri Kongresi, 22-25 Eylül 1997, Samsun.

YÜRÜTTÜĞÜ TEZLER

YÖNETİLEN YÜKSEK LİSANS TEZLERİ

Mehtap İçöz. 2007. Bitki Sıklığının Silaj Mısırda Verim ve Verim Unsurları Arasındaki İlişkiler Üzerine Etkisi. Ordu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri Anabilim Dalı. 

Volkan Gül. 2008. Karadeniz Bölgesindeki Bazı Kenevir Tohumlarının Fiziksel ve Kimyasal Özelliklerinin Belirlenmesi. Ordu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri Anabilim Dalı.

Kenan Kandemir. 2010. Farklı Sıra Aralığı ve Azot Dozlarının Kişnişin Verim ve Verim Unsurları Üzerine Etkisi. Ordu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri Anabilim Dalı.

Ebru Batı. 2011. Ordu Aktarlarında Satılan Bazı Bitkisel Drogların Uçucu Yağ İçerikleri ve Bileşenlerinin Belirlenmesi. Ordu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri Anabilim Dalı.

Osman Sargın. 2012. Bitki Sıklığının Kışlık Kolza Çeşitlerinde Verim, Verim Komponentleri ve Yağ Oranı Üzerine Etkisi. Ordu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri Anabilim Dalı.

Mehmet Muharrem Özcan. 2014. Seçilmiş Reyhan (Ocimum basilicum L.) Genotiplerinin Biçim Zamanlarına Göre Bazı Verim Özelliklerinin ve Uçucu Yağ Oranlarının Belirlenmesi. Ordu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri Anabilim Dalı.

Metin Gürel. 2014.  Türkiye’de Yaygın Olarak Kullanılan Çeşitli Tıbbi Bitkilerin Bazı Makro ve Mikro Element İçeriklerinin Belirlenmesi. Ordu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri Anabilim Dalı.

Neslihan Alagöz. 2015. Bazı Kışlık Kolza Çeşitlerinin Verim, Verim Unsurları ve Yağ Oranlarının belirlenmesi. Ordu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri Anabilim Dalı.

 

YÖNETİLEN DOKTORA TEZLERİ

Muhammet Akif Açıkgöz. 2014. Ferula Lycia Boiss ve Achillea Gypsicola Türlerinde Kallus Kültürü ile Sekonder Metabolit Üretim Potansiyelinin Belirlenmesi. (Devam ediyor). Ordu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri Anabilim Dalı. 

 

PROJELER

5. Ferula Lycia Boiss ve Achillea Gypsicola Türlerinde Kallus Kültürü ile Sekonder Metabolit Üretim Potansiyelinin Belirlenmesi. Yürütücü. TUBİTAK Projesi – 1001, Proje No:  1140565.

4. Ekinezya Bitkisinin Bazı Türlerinde Hücre Süspansiyon Kültürü ile Sekonder Metabolit Üretim Potansiyelinin Belirlenmesi. Yürütücü. BAP Projesi, 2014-2016, Ordu Üniversitesi. 

3. Ekinezya Bitkisi Uçucu Yağının Morfogenetik, Ontogenetik ve Diurnal Değişimler Yönünden Antioksidan ve Antimikrobiyal Etkilerinin Araştırılması. Yürütücü. BAP Projesi, 2013-2015, Ordu Üniversitesi.

2. Toprak Kökenli Fungusların Mücadelesinde Bazı Uçucu Yağların Etkisi Üzerine Araştırmalar. Araştırmacı. BAP Projesi, 2013-2015, Ordu Üniversitesi.

1. TR0502.02/DOKAP/LDI-016. Avrupa Birliği Projesi. We, the handicapped, are ready to make a difference.  Yardımcı Araştırıcı. 2007-2008.