EĞİTİM BİLGİLERİ ve AKADEMİK GELİŞME

Derece

Üniversite

Yıl

Lisans

Çukurova Üniversitesi

1975 - 1980

Yüksek Lisans

The University of Nebraska, USA

1990 - 1992

Doktora

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

1985 - 1993

Yardımcı Doçent     

Karadeniz Teknik Üniversitesi

1995 - 1997

Doçent

Karadeniz Teknik Üniversitesi

1997 - 2003

Profesör

Karadeniz Teknik Üniversitesi

Ordu Üniversitesi

2003-2006

 

 

İDARİ ve AKADEMİK GÖREVLERİ

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Teknik Eleman

Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Samsun

1980-1995

Bölüm Başkanı

K.T.Ü. Ordu Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü

Ordu Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü

1995–2001

2011- 2015

Dekan Yardımcısı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Ordu Ziraat Fakültesi

1998–2001  

Koordinatör Yardımcısı

Koordinatör

ÖSYM ve AÖF Ordu İl Sınav Yöneticiliği

OSYM Ordu İl Sınav Yöneticiliği

1998-2001

2012- 2015

Müdür

Karadeniz Teknik Üniversitesi Ordu Meslek Yüksekokulu

2001–2004

Dekan Vekili

Kurucu Dekan

Ordu Üniversitesi Eğitim Fakültesi

2012-2016

Rektör Yardımcısı

Ordu Üniversitesi

2015-2018

 

GÖREV ALDIĞI KURULLAR

Kurul

Görev Yeri

Yıl

Fakülte Kurulu

Karadeniz Teknik Üniversitesi Ziraat Fakültesi

Ordu Üniversitesi Ziraat Fakültesi

Fen Edebiyat Fakültesi

Eğitim Fakültesi

Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi

Güzel Sanatlar Fakültesi

Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

1995 - 2001

2011 - 2018

2006 - 2013

2012 - 2018

2012 - 2015

2015 - 2018

2007 - 2018

Fakülte Yönetim Kurulu

Karadeniz Teknik Üniversitesi Ziraat Fakültesi

Ordu Üniversitesi Ziraat Fakültesi

Fen Edebiyat Fakültesi

Eğitim Fakültesi

Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi

Güzel Sanatlar Fakültesi

Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

1995 - 2001

2012 - 2018

2006 - 2013

2012 - 2018

2012 - 2015

2015 - 2018

2007 - 2018

Yüksekokul Kurulu

K. T. Ü. Ordu Meslek Yüksekokulu

2001 - 2004

Yüksekokul Yönetim Kurulu

K. T. Ü. Ordu Meslek Yüksekokulu

2001 - 2004

Enstitü Kurulu

Ordu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

2011 - 2015

Üniversite Senatosu

Karadeniz Teknik Üniversitesi (MYO Müdürü)

Ordu Üniversitesi (Ziraat Fakültesi temsilcisi)

Ordu Üniversitesi (Dekan Vekili – Rektör Yardımcısı

2001 - 2004

2009 - 2012

2012 - 2018

Üniversite Yönetim Kurulu

Ordu Üniversitesi (Dekan Vekili – Rektör Yardımcısı

2012 - 2018

 

 

 

Görev Aldığı Bilimsel Toplantılar

Bilimsel Toplantı Adı

Yeri

Tarihi

Görevi

Ulusal Toplantılar

Türkiye 9. Tarla Bitkileri Kongresi

Bursa

12-15 Eylül, 2011

Bilim Kurulu üyesi

Türkiye 10. Tarla Bitkileri Kongresi

Konya

10-13 Eylül, 2013

Bilim Kurulu üyesi

Türkiye 11. Tarla Bitkileri Kongresi

Çanakkale

7-10 Eylül 2015

Bilim Kurulu üyesi

Türkiye 12. Tarla Bitkileri Kongresi

Kahramanmaraş

12-15 Eylül, 2017

Bilim Kurulu üyesi

Uluslararası Toplantılar

The Third Mediterranean Symposium on Medicinal and Aromatic Plants,

Kyrenia, Cyprus

13-16 April, 2017

International Advisory Board

The Second Japan-Turkey International Symposium on Pharmaceutical and Biomedical Sciences

Trabzon-Turkey

11-12 September, 2017

International Organizing and Scientific Committees

The 4th International Mediterranean Symposium on Medicinal and Aromatic Plants

Antalya-Turkey

April 18-22, 2018

International Organizing Committee

The II. Eurasian Agriculture and Natural Sciences Congress

Baku, Azerbaijan

11-15 September, 2018

Scientific Committee

4th International Symposium of Medicinal and Aromatic Plants

Çeşme -Turkey

2-4 October, 2018

Scientific Committee

 

 

 

YURTDIŞI DENEYİMİ

Faaliyet

Gidilen Ülke

Süre

Wheat Improvement Training Course

International Maize and Wheat Improvement Center (CIMMYT), Mexico.

23 February – 2 October, 1987

Biometrical Techniques For Cereal Breeders

International Center For Agricultural Research in the Dry Areas (ICARDA), Aleppo – Syria.

14 – 22 February, 1990

Graduate Study – Master of Science

Graduate College, The University of  Nebraska, USA.

1990-1992

Visiting Scientist

Department of Horticultural Science

North Caroline State University, Raleigh, USA.

01 July – 01 September 2013

 

VERİLEN ÖDÜLLER  

Amerika Birleşik Devletleri Nebraska Eyaleti Onur Vatandaşı, 6 Ağustos 1992, Lincoln, NE, USA.

Veren Makam: Ben Nelson, Nebraska Eyalet Valisi

 

VERDİĞİ DERSLER

Lisans: Genetik, Bitki Islahı, Bitki Biyoteknolojisi, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler

Lisansüstü: Tarla Bitkileri Verimlilik Fizyolojisi, Bitki Islahının Genetik Temelleri, Tarla Bitkileri İleri Islahı, Tarla Bitkileri Büyüme ve Gelişme Fizyolojisi, Bilimsel Makale Yazım Teknikleri, Tarla Bitkileri Kantitatif Analiz Yöntemleri

 

YAYINLAR

 

SCI (Science Citation Index) Kapsamındaki Uluslararası Dergilerde Yayınlanan Makaleler

1. Kara, Ş. M., Ş. Keser. 2001. Effect of Salinity on Plant Growth and Mineral Constituents of Maize (Zea mays L.). The Indian Journal of Agricultural Sciences 71 (6): 371-374. 

2. Şekeroğlu, N., F. Özkutlu, F., Ş. M. Kara, M. Özgüven. 2008. Determination of Cadmium and Selected Micronutrients in Commonly Used and Traded Medicinal Plants in Turkey. Journal of the Science of Food and Agriculture. 88: 86-90.

3. Korkmaz, K., Ş. M. Kara, F. Özkutlu, V. Gul. 2010.  Monitoring of Heavy Metals and Selected Micronutrients in Hempseeds from North-Western Turkey. African Journal of Agricultural Research 5 (6): 463-467.

4. Kıralan, M., Ş. M. Kara, V. Gul. 2010. Fatty Acid Composition of Hempseed Oils from Different Locations in Turkey. Spanish Journal of Agricultural Research 8 (2): 385-390.

5. Uyanık, M., Ş. M. Kara, K.Korkmaz. 2014. Bazı Kışlık Kolza (Brassica napus L.) Çeşitlerinin Çimlenme Döneminde Tuz Stresine Tepkilerinin Belirlenmesi. Tarım Bilimleri Dergisi 4(20): 368-375.

6. Açıkgöz M. A., Ş. M. Kara, C. Aruç, E. Ay. 2017. Morphogenetic, Ontogenetic and Diurnal Variability in Antimicrobial Activity of Bitter Fennel (Foeniculum vulgare Miller var. vulgare) Essential Oil. Indian J of Pharmaceutical Education and Research, 51 (3) Supplement: 190-94.

7. Korkmaz K., Ş. M. Kara, F. Özkutlu, M. Akgün, B. C. Şenkal. 2017. Profile of Heavy Metal and Nutrient Elements in Some Sideritis Species. Indian J of Pharmaceutical Education and Research, 51 (3) Supplement: 209-12.

8. Açıkgöz MA, Yarılgaç T, Kara S. M. 2018. Enhancement of Phytochemical Compounds Using Biotic and Abiotic Elicitors in Purple Coneflower (Echinacea purpurea L.). Indian J of Pharmaceutical Education and Research. 51 (2S): XX-XX (In press).

9. Batı Ay E, Gül M, Açıkgöz MA, Yarılgaç T, Kara S. M. 2018. Assessment of Antioxidant Activity of Giant Snowdrop (Galanthus elwesii Hook) Extracts with Their Total Phenol and Flavonoid Contents. Indian J of Pharmaceutical Education and Research. 51 (2S): XX-XX (In press).

 

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

1. Kara, Ş. M., D. D. Baltensperger, L.A. Nelson. 1995. The Effect of Direct and Indirect Mass Selection on Plant Characters in Proso Millet. Akdeniz Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi 8: 134-144.

2. Kara, Ş. M., M. İ. Ağdağ. 1995. Artan Azot Dozlarının İki Ekmeklik Buğday Çeşidinde Tane Verimi Üzerine Etkisi. Akdeniz Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi 8: 145-155. 

3. Kara, Ş. M., M. İ. Ağdağ. 1996. Samsun ve Sinop Ekolojik Şartlarında Farklı Azot Dozlarının Marmara-86 Ekmeklik Buğday Çeşidinde Tane Verimi Üzerine Etkisi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi 11 (1): 93-104. 

4. Kara, Ş. M., D. D. Baltensperger, L. A. Nelson. 1996. Mass Selection for Seed Characteristics in Proso Millet. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi 11 (3): 17-29.

5. Kara, Ş. M. 1996. A Comparison of Yield Stability Parameters in Some Bread Wheat Varieties. Turkish Journal of Field Crops 1 (2): 44-47.

6. Kara, Ş. M., E. Esendal. 1997. Bazı Tütün Çeşit ve Hatlarında Heterosis ve Uyum Yetenekleri Analizi. Türk Tarım ve Ormancılık Dergisi 21: 481-485.

7. Kara, Ş. M., E. Esendal. 1997. Tütünde (Nicotiana tabacum L.) Bazı Kantitatif Karakterlerin Kalıtımının Diallel Analizi. Anadolu 7 (1): 98-111.

8. Kara, Ş. M. 1997. Farklı Kalıtım Derecesi Hesaplama Metotlarının Karşılaştırılması. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi 12 (2): 117-126.

9. Kara, Ş. M., M. İ. Ağdağ. 1997. Farklı Ekim Sıklıklarının Üç Ekmeklik Buğday Çeşidinde Verime Etkisi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi 12 (2): 81-90.

10. Kara, Ş. M., N. Şekeroğlu, H. Özçelik. 1997. Effect of Nitrogen and the Plant Growth Regulator Pix on Certain Grain Properties in Field Bean. Turkish Journal of Field Crops 2 (1): 17-21.

11. Kara, Ş. M. 1999. Stability Analysis by Ranks and Simultaneous Estimation of Yield and Yield Stability in Bread Wheat. Turkish Journal of Field Crops 4: 56-62.

12. Şekeroğlu, N., Ş. M. Kara, Ö. Dede, T. Aşkın. 1999. Effect of Salinity on Germination, Early Seedling Growth, Na And K Constituents in Chickpea. Turkish Journal of Field Crops 4: 79-84.

13. Kara, Ş. M. 2000. Bazı Ekmeklik Buğday Genotiplerinde Adaptasyon ve Stabilite Analizleri. Türk Tarım ve Ormancılık Dergisi 24: 413-419.

14. Şekeroğlu, N., Ö. Dede, M. Deveci, Ş. M. Kara. 2000. Melez Mısır Popülasyonlarında Verim ve Verim Unsurları Arasındaki İlişkilerin Path Analizi ile Belirlenmesi. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 17 (1): 79-82.

15. Dede, Ö., Ş. M. Kara, Ş. Dere. 2001. Bir Diallel Melez Mısır Popülasyonunda Verim ve Verim Unsurlarına İlişkin Heterosis ve Uyum Yetenekleri Analizi. Tarım Bilimleri Dergisi 7 (1): 41-46.

16. Kara, Ş. M. 2001. Mısır Kendilenmiş Hatlarında Verim ve Verim Öğelerinin Değerlendirilmesi I. Heterosis ve Uyum Yeteneklerinin Line x Tester Analizi. Turkish Journal of Agriculture and Forestry 25: 383-391.

17. Kara, Ş. M. 2001. Bir Melez Mısır Popülasyonunda Verim ve Verim Unsurları Arasındaki İlişkilerin Korelasyon ve Path Analizi Yoluyla Değerlendirilmesi. Tarım Bilimleri Dergisi 7 (4): 1-4.

18. Uyanık, M., Ş. M. Kara, B. Gürbüz. 2012. Sürdürülebilir Kalkınmada Biyoçeşitliliğin Önemi. Türk Bilimsel Derlemeler Dergisi 5 (2): 125-127.

19. Köymen, M., Ş. M. Kara. 2017. Azotun kışlık kolza çeşitlerinde verim ve verim unsurları üzerine etkisi. Akademik Ziraat Dergisi, 6 (2): 123-130.

20. Karaca, M., Ş. M. Kara, M. M. Özcan. 2017. Bazı Fesleğen (Ocimum basilicum L.) Popülasyonlarının Herba Verimi ve Uçucu Yağ Oranının Belirlenmesi.  Ordu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 7(2): 160-169.

21. Köse, İ., Ş. M. Kara, M. M. Özcan. 2017. Bitki Sıklığının Fesleğende (Ocimum basilicum L.) Herba Verimi ve Uçucu Yağ İçeriği Üzerine Etkisi.  Ordu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 7(2): 253-256.

 

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

1. Kara, Ş. M., E. Esendal. 1995. Heterosis and Combining Ability Analysis of Some Quantitative Characters in Turkish Tobacco. Tobacco Research 21 (1-2): 16-22.

2. Kara, Ş. M., E. Esendal. 1996. Correlation and Path Analysis for Yield and Yield Components in Turkish Tobacco. Tobacco Research 22 (2): 101-104.

3. Kara, Ş. M. 1997. Genotype x Environment Interactions and Stability Analysis for Yield of Bread Wheat.  Rachis 16 (1/2): 58-61.

4. Özkutlu, F., N. Şekeroğlu, Ş. M. Kara. 2006. Monitoring of Cadmium and Micronutrients in Spices Commonly Consumed in Turkey. Research Journal of Agriculture and Biological Sciences 2 (5): 223-226.

5. Kara, Ş. M., Uyanık, M. 2010. A Lesson for Sunflower: The Soybean Experience of the Black Sea Region. Helia, 33: 85-90.

 

Uluslararası Sempozyum ve Kongrelerde Sunulan Bildiriler

1. Kara, Ş. M., D. D. Baltensperger, L. A. Nelson. 1992. Effectiveness of Mass Selection for Seed and Plant Attributes in Proso Millet. 1992 Annual Meetings, 1-6 November, Minneapolis, Minnesota, USA.

2. Özkutlu, F., Ş. M. Kara, N. Şekeroğlu, 2007. Determination of Mineral and Trace Elements in Some Spices Cultivated in Turkey, International Symposium on Medicinal and Nutraceutical Plants, 19-23 March, Macon, Georgia, USA.

3. Kara, Ş. M., M. Uyanık. 2010. A Lesson for Sunflower: The Soybean Experience of the Black Sea Region. 8th European Sunflower Biotechnology Conference, 1-3 March 2010, Antalya, Turkey.

4. Uyanık, M., Ş. M. Kara, K. Kandemir, A. İpek, B. Gürbüz. 2010. Volatile Oil and its Components in Coriander as Affected by Row Spacing and Nitrogen. 6th Conference on Aromatic and Medicinal Plants of Southeast European Countries (6th CMAPSEEC), 18-22 April 2010, Antalya, Turkey.

5. Korkmaz, K., Ş.M. Kara, A. Yazıcı, B. Coşge, A. İpek, Ü. Bingol, A. Turker, F. Özkutlu. 2010. Heavy Metal and Nutrient Elements Profile of Sideritis Dichotoma Huter, an Endemic Species from Turkey. 6th Conference on Aromatic and Medicinal Plants of Southeast European Countries (6th CMAPSEEC), 18-22 April 2010, Antalya, Turkey.

6. Kandemir, K., Ş. M. Kara, M. Uyanık. 2011. The Effect of Different Nitrogen Doses and Row Spaces on Volatile Oil, Seed Yield and Yield Components in Coriander. 3rd International Congress on Aromatic and Medicinal Plants, April 13-15 2011, Cagliari, Italy.

7. Kara, Ş. M., M. Uyanık. 2011. Current Status and Future Prospects of Medicinal and Aromatic Plants in Turkey. 3rd International Congress on Aromatic and Medicinal Plants, April 13-15 2011, Cagliari, Italy.

8. Uyanık, M., Ş. M. Kara, M. Kıralan, K. Kandemir. 2011. Fatty Acid Composition of Coriander as Affected by Row Spacing and Nitrogen. 3rd International Congress on Aromatic and Medicinal Plants, April 13-15 2011, Cagliari, Italy.

9. Batı, E., Ş. M. Kara. 2013. Variation in essential oil content and composition of some medicinal and aromatic plants available on Turkish market. International Conference “Agriculture for Life, Life for Agriculture”. June 5-8, 2013, Bucharest, Romania.     

10. Korkmaz, K., Ş. M. Kara, M. Akgün, E. Batı. 2014. Determination of Macro Nutrient Status in Some Medicinal Plants from the Black Sea Provinces in Turkey. 8th Conference on Medicinal and Aromatic Plants of Southeast European Countries, 19-22 May 2014, Durres, Albania.

11. Kara, Ş. M., F. Özkutlu, M.A. Açıkgöz, E. Batı. 2014. Essential Macro Nutrient Profiles of Selected Medicinal and Aromatic Plants from The Family of Lamiaceae. 8th Conference on Medicinal and Aromatic Plants of Southeast European Countries, 19-22 May 2014, Durres, Albania.

12. Gürel, M., Ş. M. Kara. 2015. Determination of Nutrient Contents of Some Medicinal Plants Commonly Used in Turkey. VI International Scientific Agricultural Symposium "Agrosym 2015" Jahorina, 15-18 October 2015, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina.

13. Özcan, M. M., K. Korkmaz, Ş. M. Kara, F. Özkutlu, Ö. Dede, A. Kırlı, M. Akgün. 2016.  The Responses  of some Basil Genotypes to Cadmium Toxicity.  1st International Black Sea Congress on Environmental Sciences. 31 August-03 September, Giresun, Turkey.

14. Akgün, M., K. Korkmaz, S. Keskin, F. Özkutlu, Ş. M. Kara. 2016. Effects of Silicon on Germination of Maize under Salt Stress. 2nd International Conference on Science, Ecology and Technology, August 23-25, 2016, Barcelona–Spain.

15. Korkmaz, K., Ş. M. Kara, M. Özcan, A. Kırlı, M. Akgün. 2016. The Effects of Gibberellic Acid and Salicylic Acid on Germination and Some Early Growth Parameters of Salt-Stressed Sunflower. 2nd International Conference on Science, Ecology and Technology, August 23-25, 2016, Barcelona–Spain.  

16. Açıkgöz, M. A., Ş. M. Kara, A. Kırlı, C. Artuç, E. Ay. 2017. Morphogenetic, Ontogenetic and Diurnal Variability in Antimicrobial Activity of Bitter Fennel (Foeniculum vulgare Miller var. vulgare) Essential Oil. The Third Mediterranean Symposium on Medicinal and Aromatic Plants, 13-16 April 2017, Kyrenia, Cyprus.

17. Açıkgöz, M. A., Ş. M. Kara, A. Kırlı, M. Kayacı. 2017. Morphogenetic, Ontogenetic and Diurnal Variability in Content and Constituents of Purple Coneflower Essential Oil, International Conference on Advances in Natural and Applied Sciences, 18-21 April, Antalya, Turkey.

18. Açıkgöz, M. A., Ş. M. Kara, M. Kayacı. 2017. Determining the Effect of Various Pre-treatments on Germination of Achillea gypsicola Seeds under in Vivo and in Vitro Conditions. International Conference on Advances in Natural And Applied Sciences, 18-21 April 2017, Antalya, Turkey.

19. Açıkgöz, M. A., Ş. M. Kara, Ö. Ceylan, M. Kayacı. 2017. Morphogenetic, Ontogenetic and Diurnal Variability in in Antimicrobial Activity of Purple Coneflower Essential Oil. 1st International Congress on Medical and Aromatic Plants, 10-12 May 2017, Konya, Turkey.

20. Açıkgöz, M. A., Ş. M. Kara, A. Kırlı, M. Kayacı. 2017. Morphogenetic, Ontogenetic and Diurnal Variability in Content and Constituents of Bitter Fennel Essential Oil. International Conference on Agriculture Forest Food, 15-17 May 2017, Cappadocia, Turkey.

21. Açıkgöz, M. A., T. Yarılgaç, Ş. M. Kara. 2017. Enhancement of Phytochemical Compounds Using Biotic and Abiotic Elicitors in Purple Coneflower (Echinacea purpurea L.). The Second Japan-Turkey International Symposium on Pharmaceutical and Biomedical Sciences, 11-12 September 2017, Trabzon, Turkey.

22. Ay, E., M. A. Açıkgöz, M. Gül, T. Yarılgaç, Ş. M. Kara. 2017. Assessment of Antioxidant of Giant Snowdrop (Galanthus elwesii Hook) Extracts with Their Total Phenol and Flavonoid Contents. The Second Japan-Turkey International Symposium on Pharmaceutical and Biomedical Sciences, 11-12 September 2017, Trabzon, Turkey.

23. Ozkutlu, F., Ş. M. Kara. 2017. The Effect of Soil Salinity on Cd Accumulation in Durum Wheat Grain. The Second Japan-Turkey International Symposium on Pharmaceutical and Biomedical Sciences, 11-12 September 2017, Trabzon, Turkey.

24. Ozkutlu, F., Ş. M. Kara. 2017. The Effect of Zinc (Zn) Fertilization on Alleviating Cd Accumulation in Durum Wheat Grain. The Second Japan-Turkey International Symposium on Pharmaceutical and Biomedical Sciences, 11-12 September 2017, Trabzon, Turkey.

25. Korkmaz, K., M. Akgün, M. M. Özcan, F. Özkutlu, Ş. M. Kara. 2017. Interaction Effects of Phosphorus (P) and Zinc (Zn) on Dry Matter, Concentration and Uptake of P and Zn in Chia. The Second Japan-Turkey International Symposium on Pharmaceutical and Biomedical Sciences, 11-12 September 2017, Trabzon, Turkey.

26. Açıkgöz, M. A., Ş. M. Kara, M. M. Özcan, E. B. Ay. 2018. Effects of Methyl Jasmonate and Salicylic Acid on Production of Camphor and Phenolic Compounds in Cell Suspension Culture of Endemic Turkish Yarrow (Achillea gypsicola) Species. The Fourth International Mediterranean Symposium on Medicinal and Aromatic Plants, 18-22 April 2018, Antalya, Turkey.

27. Açıkgöz, M. A., Ş. M. Kara, E. B. Ay., S. Odabaş. 2018. Effect of Light on Biosynthesis of Alkamide, Caffeic Acid Derivatives and Echinacoside in Echinacea Purpurea L. Callus Cultures. The Fourth International Mediterranean Symposium on Medicinal and Aromatic Plants, 18-22 April 2018, Antalya, Turkey.

28. Ay, E. B., M. Gül, B. Kocaman, M. A. Açıkgöz, Ş. M. Kara. 2018. Galantamine and Lycorine Contents and Antioxidant Activities of the Turkish Giant Snowdrop. The Fourth International Mediterranean Symposium on Medicinal and Aromatic Plants, 18-22 April 2018, Antalya, Turkey.

29. Korkmaz, K., M. Akgün, A. Kırlı, M. Muharrem Özcan, Ö. Dede, Ş. M. Kara. 2018. Effect of Salicylic and Gibberellic Acid on Canola Growth under Salinity Conditions. The Fourth International Mediterranean Symposium on Medicinal and Aromatic Plants, 18-22 April 2018, Antalya, Turkey.

30. Ay, E. B., M. Gül, B. Kocaman, M. A. Açıkgöz, Ş. M. Kara. 2018. Photochemical Properties of Flavonoids Extracted from Galanthus elwesii Hook. The Fourth International Mediterranean Symposium on Medicinal and Aromatic Plants, 18-22 April 2018, Antalya, Turkey.

31. Akgün, M., M. Muharrem Özcan, A. Kırlı, F. Özkutlu, K. Korkmaz, Ş. M. Kara. 2018. Effect of Methyl Jasmonate on the Germination of Two Quinoa Genotypes under Salt Stress. The Fourth International Mediterranean Symposium on Medicinal and Aromatic Plants, 18-22 April 2018, Antalya, Turkey.

32. Açıkgöz, M. A., Ş. M. Kara, A. Kırlı. 2018. Chitosan Mediated Enhancement of Secondary Metabolites and Biomass Yield in Achillea gypsicola via Plant Cell Suspension Culture. 1st International GAP Agriculture and Livestock Congress, 25 -27 Nisan 2018 Şanlıurfa, Turkey.  

33. Açıkgöz, M. A., Ş. M. Kara, A. Kırlı. 2018. In vitro Callus Induction and Plant Regeneration of Achillea gypsicola - An Important Endemic Turkish Yarrow. 1st International GAP Agriculture and Livestock Congress, 25-27 Nisan 2018, Şanlıurfa, Turkey. 

34. Kırlı, A., K. Korkmaz, Ş. M. Kara, Ö. Dede, M. Akgün. 2018. Effects of Pre-Storage Calcium Applications on Physical and Chemical Attributes of Potato. 1st International GAP Agriculture and Livestock Congress, 25 -27 Nisan 2018, Şanlıurfa, Turkey.

35. Açıkgöz, M. A., Ş. M. Kara, E. B. Ay. 2018. Biomass yield and secondary metabolites production in callus culture of Echinacea angustifolia D.C. treated with yeast and chitosan. 1st International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences, April 26-27, 2018, Ankara, Turkey.

36. Açıkgöz, M. A., Ş. M. Kara, A. Kırlı. 2018. Stimulation of Shoot Organogenesis and Plant Regeneration from Stem and Leaf Explants of Achillea gypsicola by Ethylene Inhibitors. 3rd International Conference on Advance in Natural and Applied Sciences. May 9 - 12, 2018, Antalya, Turkey.

37. Açıkgöz, M. A., Ş. M. Kara, A. Kırlı. 2018. The Production of Alkamide and Caffeic Acid Derivatives in Callus Culture of Echinacea Angustofolia D.C. Treated with AgNO3 and CdCl2. 3rd International Conference on Advance in Natural and Applied Sciences. May 9 - 12, 2018, Antalya, Turkey.

38. Açıkgöz, M. A., Ş. M. Kara. 2018. Morphogenetic, Ontogenetic and Diurnal Variability in Antioxidant Activity, Total Phenol and Flavonoids of Foeniculum vulgare Miller var. vulgare Extracts. International Agricultural Science Congress, 09-12 May, 2018, Van, Turkey.

39. Enginyurt, Ö. Ş. M. Kara, S. Çankaya, E. Y. Demir, Ö. Karaman, Ö. Dede, A. Günday. 2018. Ordu Üniversitesi Merkez Kampüs Öğrencilerinin Madde Kullanımı. 17. Uluslararası Doğu Akdeniz Aile Hekimliği Kongresi, 10-13 Mayıs, 2018, Adana.

 

Ulusal Sempozyum ve Kongrelerde Sunulan Bildiriler

1. Kara, Ş M., N. Şekeroğlu, H. Özçelik. 1997. Farklı Pix ve Azot Dozlarının Tarla Fasulyesinde Verim, Verim Unsurları ve Ham Protein Oranı Üzerine Etkileri. Türkiye II. Tarla Bitkileri Kongresi, 22-25 Eylül 1997, Samsun.

2. Kara, Ş. M., M. Deveci, Ö. Dede, N. Şekeroğlu. 1999. Farklı Bitki Sıklığı ve Azot Dozlarının Silaj Mısırda Yeşil Ot Verimi ve Bazı Özellikler Üzerine Etkileri. Türkiye III. Tarla Bitkileri Kongresi, 15-18 Kasım 1999, Adana.

3. Dede, Ö., Ş M. Kara, F. Sarıaydın. 1999. Karadeniz Bölgesi Tarımsal Üretim ve İhracat Potansiyelinin Değerlendirilmesinde Organik Tarımın Yeri ve Önemi. Karadeniz Bölgesinde Tarımsal Üretim ve Pazarlama Sempozyumu. 15-16 Ekim, Samsun.

4. Gül, V., Ş M. Kara. 2009. Karadeniz Bölgesindeki Bazı Kenevir Tohumlarının Fiziksel Ve Kimyasal Özelliklerinin Belirlenmesi. Türkiye VIII. Tarla Bitkileri Kongresi, 19-22 Ekim 2009, Hatay.  

5. İçöz, M., Ş M. Kara. 2009. Bitki Sıklığının Silaj Mısırda Verim Ve Verim Unsurları Arasındaki İlişkiler Üzerine Etkisi. Türkiye VIII. Tarla Bitkileri Kongresi, 19-22 Ekim 2009, Hatay.

6. Kandemir, K., M. Uyanık, Ş M. Kara, F. Özkutlu. 2010. Farklı Sıra Aralığı ve Azot Dozlarında Yetiştirilen Kişniş Bitkisi Tohumlarının Mikro Element İçeriği. 5. Ulusal Bitki Besleme ve Gübre Kongresi, 15-17 Eylül 2010, İzmir.

7. Uyanık, M., Ş M. Kara. 2011. Tarımsal Üretim Planlamasında İhmal Edilen Stratejik Bitkiler: Yağlı Tohumlar. Uluslararası Katılımlı I. Ali Numan Kıraç Tarım Kongresi, 27-30 Nisan 2011, Eskişehir.

8. Kara, Ş. M., O. Sargın, M. Uyanık. 2011. Yeni Tohumculuk Kanunu ve Düşündürdükleri. Türkiye IV. Tohumculuk Kongresi, 14-17 Haziran 2011, Samsun.

9. Batı, E., Ş. M. Kara, M. Uyanık. 2011. Bazı Bitkisel Drogların Uçucu Yağ Bileşenlerinin Belirlenmesi. 9. Tarla Bitkileri Kongresi, 12-15 Eylül 2011, Bursa.  

10. Uyanık, M., Ş M. Kara, Gürbüz, B. 2012. Sürdürülebilir Kalkınmada Biyoçeşitliliğin Önemi. Tarım Sempozyumu, 20-23 Nisan 2012, Çankırı. 

11. Açıkgöz, M.A., Ş M. Kara. 2012. CO2 Emisyonunun Azaltılmasında Yeni Yaklaşımlar. Ekoloji Sempozyumu, 3-5 Mayıs 2012, Kilis.

12. Yaldız, G., Kara, S. M., Şekeroğlu, N. 2012. Farklı Gübre Uygulamalarının Hypericum perforatum L.,’da Uçucu Yağ Üzerine Etkisi. Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Sempozyumu, 13 Eylül 2012, Tokat.

13. Yaldız, G., Kara, S. M., Şekeroğlu, N. 2012. Farklı Ekinezya Türlerinin (Echinacea spp.) Rize Koşullarına Adaptasyonu. Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Sempozyumu. 13 Eylül 2012, Tokat.  

14. Batı, E., Ş M. Kara. 2013. Ordu Aktarlarında Satılan Bazı Bitkisel Drogların Uçucu Yağ İçerikleri ve Bileşenlerinin Belirlenmesi. Türkiye 10. Tarla Bitkileri Kongresi, 10-13 Eylül, 2013, Konya.

15. Sargın, O., Ş M. Kara. 2013. Bazı kışlık Kolza Çeşitlerinde Bitki Sıklığının Verim, Verim Öğeleri ve Yağ Oranına Etkisi. Türkiye 10. Tarla Bitkileri Kongresi, 10-13 Eylül, 2013, Konya.

16. Uyanık, M., Ş M. Kara., Korkmaz, K. 2013. Farklı NaCl Konsantrasyonlarının Bazı Kolza (Brassica napus L.) Çeşitlerinde Bitki Gelişimine Etkisi. Türkiye 10. Tarla Bitkileri Kongresi, 10-13 Eylül, 2013, Konya.

17. Öner, F., M. C. Sonkaya, N. Yılmaz, Ş M. Kara. 2014. Buğdayın (Triticum aestivum L) Çimlenmesi Üzerine Tuz Konsantrasyonlarının Etkisi. Türkiye 5. Tohumculuk Kongresi, 19-23 Ekim 2014, Diyarbakır.

18. Alagöz, N., Ş. M. Kara. 2015. Bazı Kışlık Kolza Çeşitlerinin Verim, Verim Öğeleri ve Yağ Oranlarının Belirlenmesi. 11. Tarla Bitkileri Kongresi, 7-10 Eylül 2015, Çanakkale.  

 

YÜRÜTTÜĞÜ TEZLER

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

1. Mehtap İçöz. 2007. Bitki Sıklığının Silaj Mısırda Verim ve Verim Unsurları Arasındaki İlişkiler Üzerine Etkisi. Ordu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri Anabilim Dalı. 

2. Volkan Gül. 2008. Karadeniz Bölgesindeki Bazı Kenevir Tohumlarının Fiziksel ve Kimyasal Özelliklerinin Belirlenmesi. Ordu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri Anabilim Dalı.

3. Kenan Kandemir. 2010. Farklı Sıra Aralığı ve Azot Dozlarının Kişnişin Verim ve Verim Unsurları Üzerine Etkisi. Ordu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri Anabilim Dalı.

4. Ebru Batı. 2011. Ordu Aktarlarında Satılan Bazı Bitkisel Drogların Uçucu Yağ İçerikleri ve Bileşenlerinin Belirlenmesi. Ordu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri Anabilim Dalı.

5. Osman Sargın. 2012. Bitki Sıklığının Kışlık Kolza Çeşitlerinde Verim, Verim Komponentleri ve Yağ Oranı Üzerine Etkisi. Ordu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri Anabilim Dalı.

6. Mehmet Muharrem Özcan. 2014. Seçilmiş Reyhan (Ocimum basilicum L.) Genotiplerinin Biçim Zamanlarına Göre Bazı Verim Özelliklerinin ve Uçucu Yağ Oranlarının Belirlenmesi. Ordu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri Anabilim Dalı.

7. Metin Gürel. 2014.  Türkiye’de Yaygın Olarak Kullanılan Çeşitli Tıbbi Bitkilerin Bazı Makro ve Mikro Element İçeriklerinin Belirlenmesi. Ordu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri Anabilim Dalı.

8. Neslihan Alagöz. 2015. Bazı Kışlık Kolza Çeşitlerinin Verim, Verim Unsurları ve Yağ Oranlarının belirlenmesi. Ordu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri Anabilim Dalı.

9. Mehmet Karaca. 2017. Bazı Fesleğen (Ocimum basilicum L.) Popülasyonlarının Herba Verimi ve Uçucu Yağ Oranının Belirlenmesi. Ordu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri Anabilim Dalı.

10. İsrafil Köse. 2017. Bitki Sıklığının Fesleğende (Ocimum basilicum L.) Herba Verimi ve Uçucu Yağ İçeriği Üzerine Etkisi. Ordu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri Anabilim Dalı.

11. Melih Köymen. 2018. Azotun Kışlık Kolza Çeşitlerinde Verim ve Verim Unsurları Üzerine Etkisi. Ordu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri Anabilim Dalı.

 

 

Yönetilen Doktora Tezleri

1. Muhammet Akif Açıkgöz. 2014. Achillea Gypsicola Türünde Kallus Kültürü ile Sekonder Metabolit Üretim Potansiyelinin Belirlenmesi. Doktora Tezi. Ordu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri Anabilim Dalı. 2017, Ordu.   

2. Ebru Batı Ay. 2016. Kardelende (Galanthus elvesii Hook) Fosfor ve Çinko Uygulamalarının Fenolik Bileşikler ve Antioksidan Aktivite Üzerine Etkisi. Ordu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri Anabilim Dalı.  (Devam ediyor).

3. Muharrem Özcan. 2018. Lilium Akkusianum ve Lilium cliatum Türlerinin İn Vitro Mikroçoğaltımı. Ordu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri Anabilim Dalı.  (Devam ediyor).

 

 PROJELER

1. TR0502.02/DOKAP/LDI-016. Avrupa Birliği Projesi. We, the handicapped, are ready to make a difference.  Yardımcı Araştırıcı. 2007-2008.

2. Toprak Kökenli Fungusların Mücadelesinde Bazı Uçucu Yağların Etkisi Üzerine Araştırmalar. Araştırmacı. Ordu Üniversitesi, BAP Projesi, 2013-2016. 

3. Ekinezya Bitkisi Uçucu Yağının Morfogenetik, Ontogenetik ve Diurnal Değişimler Yönünden Antioksidan ve Antimikrobiyal Etkilerinin Araştırılması. Yürütücü. Ordu Üniversitesi, BAP Projesi, 2013-2016. 

4. İn Vivo ve in Vitro Koşullarda Achillea gypsicola Tohumlarına Uygulanan Bazı Ön İşlemlerin Çimlenmeye Etkilerinin Araştırılması. Yürütücü. Ordu Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projesi, (BAP), 2016- 017.

5. Bazı Ekinezya (Echinacea purpureaEchinacea pallidaEchinacea angustifolia) Türlerinde Hücre Süspansiyon Kültürleri ile Sekonder Metabolit Üretimi. Yürütücü, Ordu Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projesi (BAP), 2014–2017.

6. Bazı Yem Bitkisi Tohumlarına Uygulanan Uçucu Yağların Çimlenme Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi. Ordu Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projesi (BAP, AR-1640). Araştırıcı. 2017.

7. Farklı Reyhan (Ocimum basilicum L.) Genotiplerin Cd Kaldırma Potansiyelinin Belirlenmesi. Ordu Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projesi (BAP, AR-1638). Araştırıcı. 2017.

8. Yapraktan ve Topraktan Uygulanan Borun Patates Bitkisinin Verim ve Kalitesine Olan Etkilerinin Belirlenmesi. Ordu Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projesi (BAP, AR-1637). Araştırıcı. 2017.

9. Ordu Üniversitesi Merkez Kampüs Öğrencilerinin Madde Kullanımı. Ordu Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projesi (BAP, AP-1102). Araştırıcı. 2017.

10. Ferula Lycia Boiss ve Achillea Gypsicola Türlerinde Kallus Kültürü ile Sekonder Metabolit Üretim Potansiyelinin Belirlenmesi. TUBİTAK Projesi–1001,Proje No: 1140565. Yürütücü. 2015-2018.

11. Giberellik Asit ve Salisilik Asit Uygulamalarının Tuz Stresi Altında Yetiştirilen Kolza (Brassica napus L.) Bitkisinin Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri Üzerine Olan Etkileri. Ordu Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projesi (BAP, AR-1635). Araştırıcı. 2018.

12. Reyhan (Ocimum basilicum L.) Bitki Doku Kültürüne Alüminyum Oksit (Al2O3, 20 nm) Nanopartikülünün Etkisinin Değerlendirilmesi. Ordu Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projesi (BAP, AR-1639). Araştırıcı. 2018.