MAKALELER

Kılıç, S., Horzum M., B.,& Çakıroğlu, Ü. (2016). Çevrimiçi Eşzamanlı Öğrenme Ortamlarında Öğrencilerin Öğretimsel, Sosyal ve Bilişsel Buradalık Algılarının BelirlenmesiTurkish Journal of Computer and Mathematics Education Vol, 7(2), 350-364.

Kılıç, S. & Seyis, E. (2014). Uzaktan eğitim programlarından eğitim alan öğretim elemanlarının, uzaktan eğitimi ve aldığı eğitimi benimseme durumları. Küresel Mühendislik Çalışmaları Dergisi,1,19-36.

..........................................................................................................

ULUSLARARASI SEMPOZYUMLARDA BİLDİRİLER

Kılıç, S.,& Çakıroğlu, Ü. (2016). Çevrimiçi Eşzamanlı Öğrenme Ortamlarında Öğrencilerin Bilişsel ve Sosyal Buradalıklarının Gelişiminin İncelenmesi. H.Karaman (Ed.). 10 th International Computer and Insructional Technologies Symposium (ICITS): Vol. 10. (pp.100-108) Rize: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi.

Kılıç, S.,& Çakıroğlu, Ü. (2016). Çevrimiçi Eşzamanlı Öğrenme Ortamında Bilişsel Buradalık ile Akademik Performanslar Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi. H. B. Gündüz (Ed.). Educational Resarches and Publications Association (ERPA): Vol. 4. (pp.751-759). Sarajevo/Bosnia and Hezegovina 

Çakıroğlu, Ü. ,Kılıç, S.,Seyis, E., & Baran, T.(2015). Gamification for Providing Students’ Participation in Online Synhronous Learning Settings: An Example Scenario. In J.,G. Laborda (Ed). 6 Th World Conference On Learnıng, Teachıng And Educatıonal Leadershıp(WCLTA): Vol. 6. (pp.185-185). Paris:  Descartes Unıversty

Kılıç, S.,& Yiğit, N. (2015). Investigation of vocational high school students’ perceptions of distance education in terms of different variations. In Ö. Korkmaz (Ed.). II. International Dynamic, Explorative, and Active Learning (IDEAL) conference: Vol. 2 (pp. 110-110). Amasya: Amasya Üniversitesi

Kılıç, S., Horzum M., B.,& Çakıroğlu, Ü. (2015). Çevrimiçi eşzamanlı öğrenme ortamlarında öğrencilerin öğretimsel, sosyal ve bilişsel buradalık algılarının belirlenmesi. H. Karal (Ed.). 3rd.International Insructional Technologies and Teacher Education Symposium(ITTES). Vol. 6. (pp.185-185). Trabzon: Karadeniz Teknik Üniversitesi.

Kılıç, S.,&Çakıroğlu, Ü. (2015). Eşzamanlı çevrimiçi öğretimde bilişsel buradalık ile akademik başarı ilişkisinin araştırma topluluğu bileşenleri çerçevesinde incelenmesi. A.Kuzu (Ed.). 9 th International Computer and Insructional Technologies Symposium (ICITS). Vol. 9. (pp.116-116) Afyon: Kocatepe Üniversitesi.

Kılıç, S.,& Seyis, E. (2014). Uzaktan eğitim programlarından eğitim alan öğretim elemanlarının uzaktan eğitimi ve aldığı eğitimi benimseme durumları. C. Çuhadar (Ed.). 8 th International Computer and Insructional Technologies Symposium (ICITS). Vol. 8. (pp.250-250)  Edirne: Trakya Üniversitesi

Kılıç, S.,& Gökoğlu, S. (2016). Öğretmen Adaylarının Eşzamansız Çevrimiçi Öğretime Yönelik Tutum Düzeylerinin Belirlenmesi ve Akademik Başarıyla İlişkisinin İncelenmesi: Ordu Üniversitesi Örneği. Y. K. TÜREL (Ed). 4th International Insructional Technologies and Teacher Education Symposium(ITTES). Vol. 4.(pp.222-230). Elazığ/Türkiye

Çakıroğlu, Ü., Kılıç, S. & Gökoğlu, S. (2016). Sorgulama Topluluğu Modeli Çerçevesinde Yapılan Araştırmaların Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Y. K. TÜREL(Ed). 4th International Insructional Technologies and Teacher Education Symposium(ITTES). Vol. 4. (pp.255-262). Elazığ/Türkiye

ÖDÜLLER

2016 yılında yapılan "10 th International Computer and Insructional Technologies Symposium (ICITS) "Çevrimiçi Eşzamanlı Öğrenme Ortamlarında Öğrencilerin Bilişsel ve Sosyal Buradalıklarının Gelişiminin İncelenmesi"  adlı çalışmayla Cevat ALKAN Genç Araştırmacı Ödülü almaya hak kazanmıştır.
 

LİSANS KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BÖTE -(2003-2007)
Y.LİSANS KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BÖTE -(2014-2016)
DOKTORA KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BÖTE -(2016-?)