Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

        1. ŞANLIER, Özgür İlke ve Şermin TAĞ, “Interactive Features of Online Newspapers and News Portals in Turkey”, 3th International Symposium Communication in the Millenium, bildiri kitabı ss.289-302, 2005.  

        2. TAĞ KALAFATOĞLU, Şermin, “Animasyon Filmlerindeki Şiddet Unsuru: 2014 ve 2015’te Gösterime Giren G Sınıfı Animasyon Filmler Üzerine Bir Değerlendirme”, 2. Uluslararası Farklı Şiddet Boyutları ve Toplumsal Algı Kongresi, ss.43-44, 2015.

        3. TAĞ KALAFATOĞLU, Şermin, “Dijital Çağın Belgesel Sinemaya Getirdiği Fırsatlar ve Yenilikler”, International Trends and Issues In Communication & Media Conference”, Proceedings Book ss.509-515, 2015.

        4. TAĞ KALAFATOĞLU, Şermin, “Çevreci Elektronik İmza Kampanyaları: Doğal Kaynakları Koruma Konseyi (Natural Resources Defense Council-NRDC) Örneği”, Uluslararası Yeni Medya-Yeni Yaklaşımlar Konferansı”, 2015

        5. TAĞ KALAFATOĞLU, Şermin, Özkan ÖZ, “Belgesel Sinemada Etik Tartışmaları”, 2. Uluslararası Sanat Sempozyumu Gazi Üniversitesi, 2015.

        6. TAĞ KALAFATOĞLU, Şermin, Özkan ÖZ, “İkinci Dünya Savaşı Sonrasında Belgesel Filmlerde Görülen Şiirsel Anlatım: Bert Haanstra’nın Çalışmaları”, 2. Uluslararası Sanat Sempozyumu Gazi Üniversitesi, 2015.

        7. TAĞ KALAFATOĞLU, Şermin, “Düşük Ücretle İşçi Çalıştıran İş Yerlerine Karşı Hareketin Kullandığı Çevrimiçi Uygulamalar”, International Trends and Issues In Communication & Media Conference”, Proceedings Book ss.242-251, 01 Temmuz 2016.

        8. TAĞ KALAFATOĞLU, Şermin, “Etkileşim: Kavramsal Açıklamalar, Boyutları Ve Kuramsal Yaklaşımlar”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Kongresi, İstanbul, Cilt 2, ss. 432-441, 20-22 Nisan 2017.

        9. TAĞ KALAFATOĞLU, Şermin, “Eğitimde Bilişim Ve İletişim Teknolojilerinin Getirdiği Yeni Olanaklar”, 9. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Milli İrade Bilinci ve Katılımcı Demokrasi İçin Eğitim ve Eğitim Araştırmaları, 11-14 Mayıs 2017, Ordu, 2017

        10. TAĞ KALAFATOĞLU, Şermin, “Kitle İletişim Araçlarının Eğitimde Üstlendiği Rol”, 9. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Milli İrade Bilinci ve Katılımcı Demokrasi İçin Eğitim ve Eğitim Araştırmaları, 11-14 Mayıs 2017, Ordu,

        11. TAĞ KALAFATOĞLU, Şermin, “The Websites of Turkish Trade Unions and Interactivity”, 15th International Symposium Communication in the Millenium, CA, USA, May 16-19, 2017

        12. TAĞ KALAFATOĞLU, Şermin, “Politik İdeolojilerin Temsil Aracı Olarak Sanat: İktidar Erkinin Anıtlarda Sembolize Edilmesi”, Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Berlin Konferansı, 18-21 Mayıs 2017

 

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

        1.  TAĞ KALAFATOĞLU Şermin, “Küreselleşme Karşıtı Hareket”, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 4(1), ss. 43-195, 2013.

 

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

        1. TAĞ KALAFATOĞLU, Şermin, “Kadın Katılımcıların Sanal Topluluklardaki Deneyimleri: Çevrim İçi Bir Hamilelik Topluluğu”, Global Media Journal, 6 (11), ss. 385-414, 2015.

        2. TAĞ KALAFATOĞLU, Şermin,  “Toplumsal Hareketler Ve Politik Oluşumlar Bağlamında Yeni Medya Aracılığıyla Politik Aktivizm”, Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi, 5 (11), ss. 126-145, 2015.           

        3. TAĞ KALAFATOĞLU, Şermin, “Şehir Senfonileri: Modern Şehir Yaşamının Belgesel Filmlerdeki Yansımaları”, Uluslararası Hakemli İletişim Ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, Mart 10,  ss., 63-83, 2016

        4. TAĞ KALAFATOĞLU, Şermin, “Animasyon Filmlerindeki Şiddet Unsuru: 2014 ve 2015’te Gösterime Giren G Sınıfı Animasyon Filmler Üzerine Bir Analiz”, Uluslararası Hakemli İletişim Ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, Mart 10,  ss., 104-128, 2016

        5. TAĞ KALAFATOĞLU, Şermin, “Sinema ve Avangart Sanat Hareketlerinin Kesişim Noktasındaki Belgesel Yapımlar”, Turkish Studies, Nisan, 2016

        6. TAĞ KALAFATOĞLU, Şermin, “Opportunities And Innovations Introduced By Digital Age In Documentary Films”, Tojcam, October 20

 

Kitap Bölümleri

              1. TAĞ KALAFATOĞLU, Şermin, “Web Kullanılabilirliği, Özellikleri Ve Değerlendirme Yöntemleri-Web Sitelerinin Kullanılabilirlik Özelliği: Kavramsal Açıklamalar,  Kuramsal Çalışmalar ve Kullanılabilirliği Değerlendirme Yöntemleri”, 2017

 

İdari Görevler

        Ordu Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Birimi Başkanı (2017-)

        Ordu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Yardımcısı (2015-2017)

        Ordu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Erasmus Koordinatörü (2015-2017)

        Ordu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Bologna Koordinatörü (2015-2017)

        Ordu Üniversitesi Kurumsal Gelişim Koordinatörü (2014-2015)

        Ordu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema Ve TV Bölüm Başkan Yardımcısı (2014-)

        Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Editör Yardımcısı (2013-2014)

        Ordu Üniversitesi İletişim Merkezi Müdür Yardımcılığı (2013-2014)

        Ordu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarımı Bölümü Başkan Vekili (2013-2014)

        Ordu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarımı Bölümü Erasmus Koordinatörü (2013-2014)

 

Projeler

        1. David Sutherland Productions, Kind Hearted Women isimli PBS yapımı belgesel projesinde 2010-2011 yılları arasında yapım asistanı Waltham, MA, ABD

        2. Mediation Ways Inc, 2011-2012 yılları arasında belgesel projelerinde araştırmacı Cambridge, MA, ABD

        3. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı EDES Programı Ulusal Destekli Proje “Sanat ile Gülen Yüzler” belgesel projesi, yapım ekibi, 9 Mart 2016, Ordu, Türkiye

        4. BAP Araştırma Projesi, “Yerel Televizyon Haberciliğinde Haber Üretim Süreci Üzerine Bir Değerlendirme: Ordu İlindeki Yerel Televizyon Kanalları”, 2017

        5. BAP Hızlı Destek Projesi, “Belgesel- Drama Yapımlar Ve Türkiye Radyo Televizyon Kurumu’nda Yayınlanan Yerli Belgesel- Drama Örnekleri”, 2017