1.  SCI (SCIENCE CITATION INDEX) Tarafından Taranan Dergilerdeki Yayınlar

1. Aglar, E., Ozturk, B., Guler, S. K., Karakaya, O., Uzun, S., Saracoglu, O. 2017. Effect of modified atmosphere packaging and ‘Parka’treatments on fruit quality characteristics of sweet cherry fruits (Prunus avium L.‘0900 Ziraat’) during cold storage and shelf life. Scientia Horticulturae, 222, 162-168.

2. SCI (SCIENCE CITATION INDEX) Dışında Taranan Dergilerdeki Yayınlar

1. Öztürk, B., Yıldız, K., Uzun, S., Öztürk, A. 2017. Hasat Öncesi AVG Uygulamalarının Soğukta Muhafaza Süresince Jonagold Elma Çeşidinin Meyve Kalitesi Üzerine Etkileri. Uluslararası Tarım ve Yaban Hayatı Bilimleri Dergisi (UTYHBD), 3(1): 1-5.

2. Yarılgaç, T., Balcı, M.A., Uzun, S., Balta, M.F. 2017. Trabzon İli Merkez İlçeden Selekte Edilen Yenidünya Genotiplerinin Fiziksel ve Bazı Kimyasal Özellikleri. Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi / Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech. 7(1): 11-15.

3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

1. Ozturk, B., Yarılgaç, T., Uzun, S., Ozderya, H.R., İslam, A., 2016. Bioactive compounds of wild berry fruit species growing in Araklı (Trabzon) district. International Congress of Applied Biological Sciences, 27-31 May 2016, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina. (Oral presentation).

2. Ozturk, B., Özkan, Y., Yıldız, K., Uzun, S., Ozturk, A., 2016. Effects of pre-harvest AVG treatments on fruit quality of Jonagold apple cultivar throughout cold storage. International Congress of Applied Biological Sciences, 27-31 May 2016, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina. (Poster presentation).

3. Ozturk, B., Bulut, B., Karakaya, O., Uzun, S., 2017. Effects of Aloe Vera and MAP treatments on bioactive compounds of cherry laurel fruits throughout cold storage and shelf life. International Symposium On Biodiversity and Edible Wild Species, 3-5 April 2017, Antalya, Turkey. (Oral Presentation).

4. Ozturk, B., Uzun, S., Karakaya, O., Gün, S., Ozturk, A., 2017. Effects of Map Treatments on the Fruıt Qualıty of Jujube Durıng Cold Storage. International Symposium On Biodiversity and Edible Wild Species, 3-5 April 2017, Antalya, Turkey. (Poster Presentation).

5. Balta M.F., Balta F., Karakaya, O., Uzun, S., Kırkaya, H. 2017. Determination of quality characteristics of Foşa and Kargalak hazelnut cultivars depending on number of nuts per cluster. IX International Congress on Hazelnut. August 15-19, 2017 / Samsun, Turkey. (Poster presentation).

4.  Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

5.  Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

1. Öztürk, B., Uzun, S., Bektaş, E., Yarılgaç, T., Karakaya, M., Karakaya, O., Turga, E.,2015. M9 Anacı Üzerine Aşılı Bazı Elma Çeşitlerinin Ordu Koşullarında Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi. VII. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi / 25 -29 Ağustos 2015 Çanakkale. (Poster Sunum).

2. Karakaya, O., Balta, M.F., Kaya, T., Uzun, S., 2015. Yağlıdere (Giresun) Elmaları: Fenolojik ve Pomolojik Özellikler. VII. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi / 25 -29 Ağustos 2015 Çanakkale. (Poster Sunum).

3. Uzun, S., Balta, M.F., Kaya, T., Karakaya, O., 2015. Çamaş (Ordu) Yöresinde Yetişen Yerel Elma Çeşitlerinin Fenolojik ve Pomolojik Özellikleri. VII. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi / 25 -29 Ağustos 2015 Çanakkale. (Poster Sunum).

 

 

Akademik Bilgiler

Yıl Danışman Adı Üniversite Tez Adı

2012-2015

Yüksek Lisans

Prof. Dr. Mehmet Fikret BALTA Ordu Üniversitesi

Çamaş (Ordu) Yöresinde Yetişen Yerel Elma Çeşitlerinin Bazı Fenolojik, Morfolojik ve Pomolojik Özelliklerinin Belirlenmesi

2015-Devam Ediyor

Doktora

Prof. Dr. Fikri BALTA Ordu Üniversitesi -

 

Meslekte Deneyim

Kurum/Kuruluş Ülke/Şehir Bölüm/Birim Görevi  Görev Dönemi
Ordu Üniversitesi Türkiye/Ordu Ziraat Fakültesi/Bahçe Bitkileri Bölümü Araştırma Görevlisi  Ocak 2015-Devam Ediyor