I. MAKALELER

 

1. Yılmaz, V. T., Güney, S., Andac, O., Harrison, W. T. A., 2002. Different Coordination Modes of Saccharin in the Metal Complexes with 2-Pyridylmethanol: Syntheses, Spectroscopic, Thermal and Structural Characterization, Polyhedron, 21, 2393-2402.

 

2. Yılmaz, V. T.,  Güney, S.,  Andac, O.,  Harrison, W. T. A., 2002. Bis(2-pyridylmethanol)bis(saccharinato)zinc(II) and -Cadmium(II) at 120 K:Three-dimensional Structures Containing Both N- and O-coordinated Ambidentate Saccharinate Ligands, Acta Crystallographica Section C, C58, m427-m430.

 

 

3. Andac, O., Güney, S., Topcu, Y., Yılmaz, V. T., Harrison, W. T. A., 2002. Bis(2,6-dimethanolpyridine-N,O,O’)cobalt and Copper(II) Saccharinates Dihydrates: Three-dimensional Structures with Extensive Hydrogen Bonds and Aromatic π-π Stacking Interactions. Acta Crystallographica Section C, C58, m-17, m-20.

 

4. Yılmaz, V. T., Güney, S., Andac, O., Harrison, W. T. A., 2003. Synthesis, Spectral and Thermal Studies of Bis-2,6-Dimethanolpyridine Complexes of Co(II), Ni(II), Cu(II) and Zn(II) Saccharinates. Crystal Structures of [Ni(dmpy)2](sac)2.2H2O and [Zn(dmpy)2](sac)2.2H2O, Journal of Coordination Chemistry, 56, 21-32.

 

5. Yılmaz, V. T., Güney -S., Thöne-C., "Different Coordination Modes of Saccharin in the Complexes of Lead(II) with 2-Pyridylmethanol and Pyridine-2,6-dimethanol - Synthesis, Spectral and Structural Characterization", Zeitschrift für Anorganische und Allgemeine Chemie, 2002,  Vol. 628,  pp. 1406-1410.

 

6. Gümüş, S., Yılmaz, V.T., Güney, S., Kazak, C., 2006. A Non-Metallic Ionic Saccharinate. Synthesis, Structure and DFT Calculations of Piperazinium Disaccharinate, Z. Anorg. Allg. Chem. , 632, 1544-1548.

 

7. Güney, S., Yılmaz, V.T., Harrison, W.T.A., 2006. Synthesis, crystal structure and properties of trans-[Cu(sac)2(en)2] (sac=saccharinato and en=ethylenediamine), Journal of Coordination Chemistry, 59, 1123-1130.

 

8. Güney, S., Yılmaz, V.T., Harrison, W.T.A., 2005. Synthesis, crystal structure, spektroskopic and thermal properties of trans-[Ni(sac)2(aeppz)2] [sac = saccharinate and aeppz = N-(2-aminoethyl)piperazine], Journal of Coordination Chemistry, 58, 1667-1674.

 

9. Yılmaz, V.T., Güney, S., Harrison, W.T.A., 2005. trans-Bis(saccharinato)zinc and –cadmium Complexes with N-(2-aminoethyl)piperazine: Synthesis, Crystal Structures and IR Spectra, Z. Naturforch. 60b, 403-407.

 

10. Yılmaz, V.T., Güney, S., Kazak, C., 2008. trans-Bis[2-(piperazin-1-yl)ethanamine]bis(saccharinato)cobalt(II), Acta Crystallographica E, E64, 59-60.

 

11. Yılmaz, V.T., Güney, S., Kazak, C., 2008. Copper(II)-saccharinato complexes with piperazine and N-(2-aminoethyl)piperazine ligands, Polyhedron, 27, 1381-1386.

 

II. YAZILAN ULUSAL DERS KİTABI ÜNİTELERİ:

1. H. Ölmez-S.Güney; “Endüstride Ve Canlılarda Enerji”, Orta Öğretim Kimya 10. Sınıf Ders Kitabı II.Ünite, MEB yayınları, 2015.

 

III. BİLDİRİLER

1. Serkan Güney,  Veysel T. Yılmaz, Ömer Andaç, "2-Piridilmetanol ve 2,6-Dimetanolpiridin İçeren Karışık Ligantlı Metal Sakkarin Komplekslerinin Sentezi, Spektroskopik ve Yapısal Özellikleri ", Kimya-2002, Selçuk Üniversitesi, Konya, 215 (2002).

Akademik Ünvan Üniversite Bölüm Yıl
Lisans Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kimya Öğretmenliği 2000
Yüksek Lisans Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kimya 2003
Doktora Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kimya 2008
Yrd.Doç.Dr. Ordu Üniversitesi Ulubey MYO Kimya ve Kimyasal İşleme Teknolojileri Bölümü 2015-
 

PROJELER

Projenin Konusu

Destekleyen Kurum

Yılı

Tamamlanma Bilgisi

Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri'nde Kilit Rol Oynayan Onkogenlerin Regülasyonuna Yeni Bir Yaklaşım: miRNA-ceRNA Etkileşimi (Proje no:AR-1609)-Yürütücü

Ordu Üniversitesi-BAP

2016-2017

2016 da tamamalandı.

2,6-Diaminopiridin İçeren Karışık Ligantlı Metal Sakkarin Komplekslerinin Sentezi, Spektroskopik, Termik ve Yapısal Özellikleri (Proje no:AR-1650)-Yürütücü

Ordu Üniversitesi-BAP

2016-2017

Devam ediyor.