Eğitim

2014/... Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Resim Anasanat Dalı/ Sanatta Yeterlik

2012/2014 Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Resim Anasanat Dalı/ Yüksek Lisans

2003/2009 Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü/ Lisans