Derece

Üniversite

 Yıl

Lisans

Gazi Üniversitesi

2009

Y. Lisans

İnönü Üniversitesi

2011

Doktora

Necmettin Erbakan

Üniversitesi

2015

1-ULUSLARARASI YAYINEVİNLERİ TARAFINDAN YAYINLANAN KİTAP/KİTAP BÖLÜMÜ

1- SANAT VE TASARIM YAKLAŞIMLARI, (Ed.İMİK Ünal), Bölümün adı: “MÜZİK SANATINDA DOĞAÇLAMA” s. 175-207 Gece Kitaplığı 2017, ANKARA. (Uluslararası Yayınevi)

2- KÜLTÜR-SANAT-EDEBİYAT-EĞİTİM VE MİMARLIK ÜZERİNE AKADEMİK ARAŞTIRMALAR, (Ed. KURTASLAN Zafer), Bölümün adı: “12 EŞİT ARALIKLI TAMPERE SİSTEMDE TÜRK MÜZİĞİ MAKAM DİZİLERİNE KURAMSAL BİR YAKLAŞIM” s. 59-83, Eğitim Yayınevi 2017, Konya. (Uluslararası Yayınevi)

3- RESEARCHES ON SCIENCE AND ART IN 12ST CENTURY TURKEY VOLUME 2, (Ed. ARAGİRLİOĞLU Hasan, ATİK Atilla, ELLIOTT Robert L.,TURGEON Edward),  Bölümün adı: “APPROACHES RELATED TO POLYPHONY OF TURKISH FOLK MUSIC WITH THREE-STRINGHED BAĞLAMA, s.2400-2414, Gece Kitaplığı (Uluslararası Yayınevi)

 

2. Ulusal Hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

1-ÖZKELEŞ, S. “Güzel Sanatlar Liseleri’nin Müzik Bölümlerinde Yürütülen Müziksel İşitme Okuma Yazma Dersinin Kazanımlarına Ulaşma Durumlarının İncelenmesi",  Ekev Akademi Dergisi, Şubat 2016, 20 (65), 485-499, (2016)

2- ÖZKELEŞ, S. “Profesyonel Müzisyen Eğitimi Bağlamında Eğitimciler İçin Doğaçlamaya Yönelik Uygulama ve Öneriler”, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 16, Sayı İpek Yolu, Sayfa: 2393-2409

 

3. Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (Proceedings) Basılan Bildiriler

1-ÖZKELEŞ, S. 1st International Researches of Turkish Culture-Arts-Language and Literature Conference, “A Theoretical Approach to the Turkısh Music Maqam Scales in the 12 Equally Intermittent Tampereman System” 15-18 Ağustos 2017 New York, USA, Sözlü Bildiri

2- ÖZKELEŞ, S. European Conference on Science, Art & Culture, “12 Eşit Aralıklı Tamperaman Sistemdeki Türk Müziği Makam Dizilerinde Doğaçlama”, 19-22 Ekim 2017 Prag, Çek Cumhuriyeti, Sözlü Bildiri

3-ÖZKELEŞ, S. 9. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, “Eğitim Müziğinde Kullanılan Şarkıların Eşliklenmesi” 11-14 Mayıs 2017, Ordu. Sözlü Bildiri

4-ÖZKELEŞ, S. 9. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, “Müzik Eğitiminde Anlık Besteleme Yoluyla Doğaçlama Yapılmasına İlişkin Yaklaşımlar” 11-14 Mayıs 2017, Ordu, Sözlü Bildiri

5-ÖZKELEŞ, S. 1. Uluslararası İpekyolu Akademik Çalışmalar Sempozyumu, “Türk Sanat Müziği Eserlerinin Makamsal Özellikler Çerçevesinde Çokseslendirilmesi” 21-23 Eylül 2017 Nevşehir, Sözlü Bildiri

6- ÖZKELEŞ, S. Doğaçlama Eğitiminde Kullanılacak Yöntem ve Teknikler, Atölye Sanat Uygulaması, Uluslararası Müzik Sempozyumu “Müzikte Performans” 12-14 Ekim 2016, Uludağ Üniversitesi, Bursa  (Tam Metin, s.433-438)

7- ÖZKELEŞ, S. Profesyonel Müzisyen Eğitimi Bağlamında Doğaçlama ve Doğaçlamayı Oluşturan Unsurlar, Müzed Uluslararası 2. İpekyolu Müzik Konferansı, 6-8 Mayıs 2016, Bolu (Özet Metin, s. 35)

8-APAYDINLI, K. ÖZKELEŞ, S. Cumhuriyet Dönemi’nden Günümüze Sanat Eğitiminde Müzik Okur-Yazarlığı, 4. Uluslararası Hisarlı Ahmet Sempozyumu, 6-8 Haziran 2013, Kütahya (Tam Metin, s.387-399)

 

4. Sanatsal Etkinlikler

4.1. Solo Konserler

1-9. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Ordu, 13 Mayıs 2017, “Meşk Trio” Konseri – Piyano

2-European Conference on Science, Art & Culture, Prag, Çek Cumhuriyeti, 21.10.2017, “DUO” – Piyano

3-Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi 2016-2017 Mezuniyet Töreni (10.07.2017) “Meşk Trio” Konseri – Piyano

4-Caz Piyano Resitali, Ordu Üniversitesi, 29 Nisan 2016

5-Caz Trio Konseri, Ordu Üniversitesi, 09 Haziran 2014

6-Klasik Müzik Konseri, Giresun Üniversitesi Devlet Konservatuarı ile Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Öğretim Elemanları, Giresun Üniversitesi 04 Nisan 2014, Ordu Üniversitesi 09 Nisan 2014

7-Yüksek Lisans Öğrencileri Dinletisi, İnönü Üniversitesi 30.04.2010

 

4.2. Yönetiminde Gerçekleştirilen Konserler

1-Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü Özgür BADOĞLU & Ufukhan PAŞAOĞLU Piyano Resitali, 26 Mayıs 2017 Düzenleyen Yrd. Doç. 

2-. Timeserving Songs Konseri, Ordu Üniversitesi 26 Mayıs 2016  Orkestra Şefi - Piyano Eşlik

3-. 90’s Türkçe Pop Konseri, Ordu Üniversitesi 26 Mayıs 2015  Orkestra Şefi - Piyano-Eşlik

4-. 24 Kasım Öğretmenler Günü Anısına Kutlama Programı, Ordu Üniversitesi, 30 Kasım 2015 Orkestra Şefi

5-. Yıl Sonu Konseri, Ordu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, 14 Mayıs 2012  Koro Şefi - Piyano Eşlik

 

4.3. Piyano Eşlikli Konserler

1- Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyaz Önlük Giyme Töreni (31.10.2017) , Piyano Eşlik

2. Halil Çokyürekli Zurna Konseri, Ordu Üniversitesi, 16 Aralık 2016, Tuşlu Çalgılar

3. Kabak Kemane İle Halk Ezgileri Örneklemesi Konseri, Ordu Üniversitesi 6 Mayıs  2015, Giresun Üniversitesi 11 Mayıs 2015, Tuşlu Çalgılar

4Yılsonu Konseri, Ordu Penpe İzzet Şahin Güzel Sanatlar Lisesi, 16 Nisan 2014, Piyano Eşlik

5. Benchmarking Projesi Konseri, Fatsa Sami Yücel Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi Müdürlüğü, 12-16 Mayıs 2014, Piyano Eşlik

6. Çoksesli Koro ve Solo Konseri, Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 16 Nisan 2014, Piyano Eşlik

7. Çoksesli Koro ve Solo Konseri Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi, 03 Nisan 2013, Piyano Eşlik

 

4.4. Tiyatro Oyunlarına Yapılan Müzikler

1- Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Bölümü 27. 03. 2017, “İki Efendinin Uşağı”, Müzik-Orkestra Şefi-Piyano

2-. Keşanlı Ali Destanı,  Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Bölümü, 9 Mart 2016 (1. Gösterim)  Süleyman Demirel Üniversitesi II. Uluslararası Arda Kanpolat Tiyatro Festivali (2. Gösterim) Müzik Düzenleme, Orkestra-Koro Şefi, Piyano

3-Aklımdaki Notalar, Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Bölümü 7-8-16-18 Mayıs 30 Eylül 2015, Müzik Düzenleme, Piyano

4. Medea’nın İtirafı, Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Bölümü, Tiyatro Oyun Müziği Yapımcılığı, 7-8-16-18 Mayıs 2015 Müzik, Koro Şefi, Piyano

5. Canlı Maymun Lokantası, Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Bölümü, 27-28 Mart 2014, Doğaçlama Müzik, Piyano

 

4.5. Orkestra Düzenlemeleri

1. Öğretmenim Canım Benim, Orkestra Düzenlemesi (2015), ilk defa 30 Kasım 2015 tarihinde Ordu Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nce hazırlanan 24 Kasım Öğretmenler Günü Anısına Kutlama Programı’nda seslendirilmiştir.

2. Okuluma Başladım, Orkestra Düzenlemesi (2015), ilk defa 30 Kasım 2015 tarihinde Ordu Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nce hazırlanan 24 Kasım Öğretmenler Günü Anısına Kutlama Programı’nda seslendirilmiştir.

3. Sen Varsın Öğretmenim, Orkestra Düzenlemesi (2015), ilk defa 30 Kasım 2015 tarihinde Ordu Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nce hazırlanan 24 Kasım Öğretmenler Günü Anısına Kutlama Programı’nda seslendirilmiştir.

4. Öğretmenler Günü, Orkestra Düzenlemesi(2015), ilk defa 30 Kasım 2015 tarihinde Ordu Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nce hazırlanan 24 Kasım Öğretmenler Günü Anısına Kutlama Programı’nda seslendirilmiştir.

5. Öğretmen Marşı, Orkestra Düzenlemesi (2015), ilk defa 30 Kasım 2015 tarihinde Ordu Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nce hazırlanan 24 Kasım Öğretmenler Günü Anısına Kutlama Programı’nda seslendirilmiştir.

6. Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Bölümünce 9 Mart 2016 tarihinde prömiyeri gerçekleştirilen Keşanlı Ali Destanı adlı tiyatro oyunu için yapılan düzenlemeler

          6a. Artık Bir Şefimiz Var (Keşanlı Ali Destanı) Orkestra Düzenlemesi, 2016

6b. Burda Herkes Bir Olur (Keşanlı Ali Destanı)  Orkestra Düzenlemesi, 2016

6c. Herkes Hesap Peşinde (Keşanlı Ali Destanı) Orkestra Düzenlemesi, 2016

6d. Morgol Gömlek (Keşanlı Ali Destanı) Orkestra Düzenlemesi, 2016

6e. Neyim Eksik Sizlerden (Keşanlı Ali Destanı)  Orkestra Düzenleme, 2016

6f. Sinekli Dağ(Keşanlı Ali Destanı) Orkestra-Koro Düzenlemesi, 2016

6g. Şamama (Keşanlı Ali Destanı)  Orkestra Düzenlemesi, 2016

6h. Şerife Abla (Keşanlı Ali Destanı) Orkestra Düzenlemesi, 2016

 

4.6. Kompozisyon Çalışmaları

1. Özgecan

Söz: V. Yasin AKYÜZ, Müzik-Koro Düzenleme: Sercan ÖZKELEŞ, ilk defa 7 Mayıs 2016 tarihinde Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Bölümü’nde hazırlanan Medea’nın İtirafı adlı tiyatro oyununda seslendirilmiştir.

  2. Koral

Müzik-Koro Düzenleme: Sercan ÖZKELEŞ, İlk defa 03 Nisan 2013 Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü’nce hazırlanan Çoksesli Koro ve Solo Konseri’nde seslendirilmiştir. 

 

5. Projeler

Ordu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi: Orta Anadolu Abdal Geleneği'ndeki Mahalli Keman Sanatçılarının Keman İcra Teknik ve Tavır Özelliklerinin Belirlenerek Çalgı Eğitimi Dersi Kapsamında Yürütülen Kabak Kemane Eğitiminde Kullanılması, Ordu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi HD-1612 - Proje Yürütücüsü

Bütçe: 5000 TL Proje Başlangıç: 10.06.2016, Proje Bitiş: 28.12.2016