ÖĞRENİM DURUMU:

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl
Doktora Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı Ordu Üniversitesi 2016-
Yüksek Lisans Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı Ordu Üniversitesi 2013-2016
Lisans Gıda Mühendisliği Bölümü Ondokuz Mayıs Üniversitesi 2009-2012
Lisans Gıda Mühendisliği Bölümü Celal Bayar Üniversitesi 2008-2009

Tarakçı,Z.,Öründü,S.2016. Tel Peynirinin Olgunlaşması Üzerine Starter Kültürün Etkisi . 5th International Vocational Schools Symposium . Prizren. 18-20 May.578-582.

Tarakçı,Z.,Öründü,S. 2016. Tel Peyniri Pıhtısına Haşlama İşleminden Sonra Uygulanan Starterlerin  Olgunlaşma Kriterlerine Etkisinin Araştırılması. 1. Uluslararası Turizm ve Mikrobiyal Gıda Güvenliği Kongresi. 21-23 Nisan. Antalya. 55.

Tarakçı, Z., Öründü, S. 2015 . Farklı Süt İşletmelerinde Üretilen Tel Peynirlerinin Bazı Özelliklerinin Araştırılması. İç Anadolu Bölgesi 2. Tarım ve Gıda Kongresi. Nevşehir. 28-30 Nisan.338.

Tarakçı, Z. Öründü, S. 2013. Sütün Yapısında Bulunan Doğal Koruyucu Bileşikler. İç Anadolu Bölgesi 1. Tarım ve Gıda  Kongresi.Niğde. 2-4 Ekim.400-404.

Akademik Görevler

Görev Ünvanı Görev Yeri Yıl
Öğretim Görevlisi  Ordu Üniversitesi Ulubey Meslek Yüksekokulu 2016-