• Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

1- KARADEMİR, S. ESKİ TÜRKÇEDEN GÜNÜMÜZE I~İ SESLERİNİN ALTERNANS KULLANIMI, Manas Journal of Social Studies , Vol.: 2 No: 7 ISSN: 1624-7215, 2013.

2- KARADEMİR, S., ÜÇ KİTAP, BİR YAZAR, Kardeş Kalemler Dergisi, Yıl:9, S:101, ISSN:1307-2382, 2015.

Görev/Ünvan Görev Yeri Yıl
Öğr. Gör. ODÜ Mesudiye MYO 2007-2010
Öğr. Gör. ODÜ Fen Edebiyat Fak. / Türk Dili ve Edebiyatı Böl. (13/b) 2010-

 

SEMPOZYUMLAR:

I. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Öğrenci Sempozyumu, Düzenleme Kurulu, 17-19 Mayıs 2017, ORDU.

Genç Türkologlar Çalıştayı, Oturum Başkanlığı, 22-23 Mart 2018, ORDU.

KATILDIĞI KURS VE SERTİFİKA PROGRAMLARI:

 REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK  KURSU 1-2    :  2000-2001

İNGİLİZCE ( SPEEKİNG) KURSU                                               :  2001-2002

İNTEL EĞİTİM KURSU                                                                :  2006-2007

 

YÜRÜTTÜĞÜ SOSYAL FAALİYETLER:

Keşanlı Ali Destanı, Tiyatro Gösterimi, Yönetmen ve Oyunculuğu, 2008.

Mesudiye Meslek Yüksekokulu Şiir Dinletisi Koordinatörlüğü, 2007.

ODÜ Türkoloji Kulübü Şiir Dinletisi Etkinliği I, 2017.

ODÜ Türkoloji Kulübü Şiir Dinletisi Etkinliği II, 2018.