Derece Üniversite Yıl
Doktora Hacettepe Üniversitesi / Psikolojik Danışma ve Rehberlik 2011 - 2016
Visiting scholar Eastern Michigan University / Leadership and Counseling 2013 - 2014
Yüksek lisans Hacettepe Üniversitesi / Psikolojik Danışma ve Rehberlik 2008 - 2011
Lisans İstanbul Üniversitesi / Psikolojik Danışma ve Rehberlik 2004 - 2008

 

A.1.Uluslararası Makaleler

Coşkuner, S., Coştur, R., Bayhan-Karapınar, P., Metin-Camgöz, S., Ceylan, S., Demirtaş-Zorbaz, S., Aktaş, E. F. ve Çiffiliz, G. (2018). Mobbing, Organizational Identification, and Perceived Support: Evidence From a Higher Education Institution. Eurasian Journal of Educational Research. 73, 21-42.

Kizildag, S., Demirtas-Zorbaz, S., & Zorbaz, O. (2017). School Engagement of High School Students. Egitim ve Bilim42(189).

Ulas, Ö., Demirtas-Zorbaz, S., & Kizildag, S. (2016). Perceptıon of varıous professıons ın Turkey. Journal of Teaching and Education. 05(01), 739–744

Demirtaş-Zorbaz, S, Ulaş Ö., Kızıldağ S., (2015).  Relation between Video Game Addiction and Interfamily Relationships on Primary School Students.  Educational Sciences: Theory & Practice, 15(2), 489-497.

A.2. Ulusal Makaleler 

Aktas, E. F. ve Demirtas-Zorbaz, S. (2018). School Counselor’s Opinions About Their Competence of Child Counseling, Inonu University Journal of the Faculty of Education, 19(1), 245-256. DOI: 10.17679/inuefd.416003

Ulaş, Ö., Demirtaş-Zorbaz, S., Dinçel, E. F., Kınay, G. Ç. ve Coştur, R. (2017). Özel Okulda Öğrenim Görmekte Olan Lise Öğrencilerinin Meslek Seçimini Etkileyen Etmenler. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi17(1).

Yıldırım, İ., Demirtaş-Zorbaz, S., Ulaş, Ö., Kızıldağ, S., ve Dinçel, E. F. (2017). Akademik Başarısı Düşük ve Yüksek Olan Üniversite Öğrencilerinin Nitelikleri. Kastamonu Eğitim Dergisi25(6), 2199-2214.

Demirtaş-Zorbaz, S., Özer, A., Gençtanırım-Kurt, D. ve Ergene, T. (2016). Öğretmen – öğrenci ilişki ölçeğinin uyarlanması. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, 7(2), 407-418.

Demirtaş-Zorbaz, S., Kızıldağ, S. ve Voltan-Acar, N. (2016). Türkiye’deki Üniversitelerde Lisansüstü Düzeyde Yapılan Grup Çalışmalarının İncelenmesi. Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi. 24 (4). 

Yıldırım, İ., Kızıldag, S., Dinçel, E. F., & Demirtaş-Zorbaz, S. (2016). Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Akademik Başarılarının Yordayıcıları. Hacettepe University Graduate School of Educational Sciences The Journal of Educational Research2(1).

Özer, A., Gençtanırım-Kurt, D., Kızıldağ, S., Demirtaş-Zorbaz, S., Arıcı-Şahin. F., Acar, T. ve Ergene, T. (2016). Ergenler için Yeterlik Algısı Ölçeğinin (YAÖ) Geliştirilmesi. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi,7(1).

Gençtanırım Kurt D., Kızıldağ S., Demirtaş-Zorbaz S., Özer A. (2015).  Psikolojik Danışman Adaylarının Duygusal Farkındalık Düzeylerinin Belirleyicileri.  Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 5(44), 15-24

Kepir-Savoly, D. D., Ulaş, Ö. ve Demirtaş-Zorbaz, S. (2014). Üniversite Öğrencilerinin Çiftler Arası Şiddeti Kabul Düzeylerini Etkileyen Etmenler. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi5(42).

Demirtas - Zorbaz, S. ve Korkut-Owen, F. (2013). Çocuklar için aile ilişkileri ölçeği geliştirilmesi. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi. 4 (39).

Kızıldağ, S., Demirtaş, S., Genctanırım, D. ve Arıcı, F. (2012). Hacettepe Üniversitesi Öğrencilerinin Psikolojik Danışma Yardımı Almaya ve Bu yardımın Sunulduğu Birimlere İlişkin Algıları. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 8 (3), 185 – 196.