Lise                 : Gazi Çok Programlı Lisesi

Lisans             :Cumhuriyet Üniversitesi/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi-Kamu yönetimi

Yüksek Lisans :Ordu Üniversitesi/Sosyal bilimler Enstitüsü/İktisat ABD