1. SCI (SCIENCE CITATION INDEX) TARAFINDAN TARANAN DERGİLERDEKİ YAYINLAR

A1. Cracking and quality attributes of jujube fruits as affected by covering and pre-harvest Parka and GA3 treatments. Scientia Horticulturae. 240 (2018) 65–71

       B. ULUSAL VE ULUSLARARASI SEMPOZYUM VE KONGRE SUNUMLARI

B1.Ozturk, B., Ozturk A., Karakaya, A., Gun, S., Ates, U., Gundogdu, M. 2018. Effects of Map and Aloe Vera Gel Treatments on Fruit Quality Attributes of Medlar Fruits (Mespilus germanica L.) Throughout Cold Storage. 1.Uluslararası Gap Tarım Ve Hayvancılık Kongresi (UGAP2018) 25-27 Nisan 2018, Özet Bildiri Kitabı, 283 S.

B2.GUN, S., ve OZTURK B. 2018. Effects of Maturity Stages and Modified Atmosphere Packaging on Fruit Quality and Bioactive Compounds of Jujube Fruits. 1.Uluslararası Gap Tarım Ve Hayvancılık Kongresi (UGAP2018) 25-27 Nisan 2018, Özet Bildiri Kitabı, 284 S.

B3.Ozturk, B.,  Karakaya, O., Yildiz M., Gun, S., Ates, U. 2018. Fruit Quality and Bioactive Content of Jujube Fruits (Ziziphus jujuba) Treated with Preharvest GA3 and Parka Throughout Cold Storage. 1.Uluslararası Gap Tarım Ve Hayvancılık Kongresi (UGAP2018) 25-27 Nisan 2018, Özet Bildiri Kitabı, 629 S.

B4.Ozturk, B., Yildiz K.,  Ozturk A., Karakaya, O., Gun, S., Uzun, S., Gundogdu, M. 2018. Effects of Map and Methyl Jasmonate Treatments on Bioactive Compounds of Medlar Fruits (Mespilus germanica L.) Throughout Cold Storage. 1.Uluslararası Gap Tarım Ve Hayvancılık Kongresi (UGAP2018) 25-27 Nisan 2018, Özet Bildiri Kitabı, 630 S.

B5.Özer, H., Gün, S., Alagöz, G., Öztürk, B. 2018. Effects Of Plantation Systems And Green Manure Treatments On Bioactive Compounds Of Tomato Fruits. 4th International Agriculture Congress (IAC) 05-08 July 2018, Proceeding Book, 209 S.

B6.Aglar, E., Ozturk, B., Karakaya, O., Ozturk, A., Gun, S., Kahraman, S. O. 2018. Effects Of Modified Atmosphere Packaging (Map) And Aloe Vera Treatments on Quality Characteristics of Cornelian Cherry Fruits During Cold Storage. 30th intenational Horticultural Congress (IHC2018) 12-16 August 2018 İstanbul. S32- Abstracts book, OS 6-2.

B7.Ozturk, B., Karakaya, O., Gun, S., Uzun, S., Ozturk, A. 2018. Combined Effects of Avg and Map on The Fruit Quality of Kiwifruit During Cold Storage and Shelf Life. 30th intenational Horticultural Congress (IHC2018) 12-16 August 2018 İstanbul. S32- Abstracts book, P52.

B8.Aglar, E., Saracoglu, O., Ozturk B., Gun, S., Yildiz, M., Karakaya, O., 2018. Role of Color on Quality Attributes of Sweet Cherry Fruits. İnternational Conference On Agriculture, Forest, Food Sciences And Technologies (ICAFOF) 2-5 April 2018 Cesme İzmir. Abstract Book, 313 S.

B9.Ozturk, B., Yildiz M., Gun, S., Karakaya, O. 2018. Effects of 1-MCP Treatments on Quality Characteristics and Bioactive Compounds of Jujube Fruits (Ziziphus jujuba) During Cold Storage. İnternational Congress On Engineering and Life Sciene (İCELİS) 26-29 April 2018. Abstract Book, 235 S.

B10.Öztürk, B., Özer, H., Alagöz, G., Gün, S. 2018. Effects of Green Manure Treatments and Grafting on Quality Properties and Bioactive Compounds of Tomato During Cold Storage. İnternational Congress On Engineering and Life Sciene (ICELIS) 26-29 April 2018. Abstract Book, 380 S.

B11.Ozturk, B., Turga, E., Gun, S. 2018. Effects of Aminoethoxyvınylglycıne on Flower Quality of Carnation (Dianthus caryophyllus) During Vase Life. 1. International Conference on Agriculture, Forestry & Life Sciences, September 6-8, 2018. Budapest. Abstract Book,13 S.

B12.Ozturk, B., Aglar, E., Saracoglu, O., Yildiz, K., Gun, S., Yildiz, M., Karakaya O. 2018. Role of Rootstocks on Quality Attributes of ‘0900 Ziraat’ Sweet Cherry Fruits (Prunus Avıum). 1. International Conference on Agriculture, Forestry & Life Sciences, September 6-8, 2018. Budapest. Abstract Book, 14 S.

B13.Ozturk, B., Aglar, E., Gun, S,. Karakaya, O. 2018. The Role of Training Systems on Quality Attributes and Biochemical Composition of Sweet Cherry Fruits. 1. International Conference on Agriculture, Forestry & Life Sciences, September 6-8, 2018. Budapest, Abstract Book, 17 S.

 

C. Projeler

C1.GA3 ve Kalsiyum Uygulanmış Regina Kiraz Çeşidinin Hasat Sonrası Meyve Kalitesi Üzerine Modifiye Atmosfer Paketleme (MAP) Uygulamasının Etkisi (Bitti 2018) (Proje No; AR-1658).

C2.Hayward Kivi Çeşidinin Soğukta Muhafaza ve Raf Ömrü Performansının Belirlenmesi: Ordu ile Diğer Yetiştiricilik Bölgelerin Karşılaştırılması (Eylül 2018).

C3. Ordu Ekolojik Koşullarında Klonal Anaçlar Üzerinde Yetiştirilen Bazı Elma Çeşitlerinin Verim ve Meyve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi (Devam Ediyor) (Proje No; AP-1707).

C4.. Ordu Ekolojik Koşullarında Bazı Erik Çeşitlerinin Gelişme, Verim ve Meyve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi (Devam Ediyor) (Proje No; AP-1719).

C5. Bazı Yoğun Dikim Sistemleri ve Soğuklara Dayanıklı Anaçların (Krymsk 5 ve Krymsk 6) 0900 Ziraat Çeşidinin Performansı Üzerine Etkiler (Tübitak Proje No; 115O155)