Lisans: Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü (2000)

Yüksek Lisans: Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat Tarihi Anabilim Dalı (2004)

Doktora: Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat Tarihi Anabilim Dalı (2015)

Araştırma Görevlisi: Ordu Üniversitesi (2013-1016), Anadolu Üniversitesi 2013 (35. madde görevlendirmesi ile)

Öğretim Görevlisi: Ünye Meslek Yüksek Okulu Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü Mimari Restorasyon Programı (2016)

Yardımcı Doçent Doktor: Ünye Meslek Yüksek Okulu Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü Mimari Restorasyon Programı (2017)

Doktor Öğretim Üyesi: Ordu Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Bizans Sanatı Anabilim Dalı (2018)

Müdür Yardımcısı: Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (2018)

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

EVCIM SEÇKIN (2016). Frigya Bölgesi nde Bizans Dönemi Kaya Mimarisi. Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Arastırmaları Dergisi, 6(3), 861-876. (Yayın No: 2970565)

UÇKAN BEDİA YELDA,EVCİM SEÇKİN (2015).  Arkeolojik Alanlarda Laser Ölçümle Belgeleme Ve Kent Modeli Oluşturma Üzerine Bir Örnek: Olympos Antik Kenti.  the Journal of Academic Social Sciences, 16(16), 1-15., Doi: 10.16992/ASOS.794  (Yayın No: 1691060)

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler :

1- UÇKAN BEDİA YELDA,EVCİM SEÇKİN (2015).  The Phrygia Region in the Early Byzantine Period.  THE PHRYGIAN LANDS OVER TIME(FROM PREHISTORY TO THE MIDDLE OF THE 1ST MILLENNIUM AD) (Sözlü Bildiri)(Yayın No:1691088)

2- UÇKAN BEDİA YELDA,EVCİM SEÇKİN (2014).  Olympos Kazısı 2013 Yılı Çalışmaları.  36. Uluslararası Kazı Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, 2, 563-576. (Tam metin bildiri)(Yayın No:1846103)

3- ÖNCÜ ÖGÜL EMRE,EVCİM SEÇKİN (2013).  Lykia’da Bir Liman Kenti: Olympos.  2. Turgut Reis ve Türk Denizcilik Tarihi Uluslararası Sempozyumu, 3, 94-110. (Tam metin bildiri)(Yayın No:1691096)

4- UÇKAN BEDİA YELDA,EVCİM SEÇKİN,ÖNCÜ ÖGÜL EMRE,ÖZTAŞKIN MURADİYE,ÖZTAŞKIN GÖKÇEN KURTULUŞ (2010).  Olympos 2009.  32. Kazı Sonuçları Toplantısı, 3, 80-97. (Tam metin bildiri)(Yayın No:1691094)

Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:

1- Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri (TAY) Klasör 8 (Bizans-İç Anadolu) (2015)., AKYÜREK TURGUT ENGİN,ÇÖMEZOĞLU UZBEK ÖZGÜ,TİRYAKİ HATİCE AYÇA,yamaç ali,ÇORAĞAN NİLAY,MİMİROĞLU İLKER METE,BARUT FERDA,UYAR BESİM TOLGA,EVCİM SEÇKİN,  Ege Yayınları, Basım sayısı:1, ISBN:9786054701599, Türkçe(Araştırma (Tez Hariç) Kitabı), (Yayın No: 1691082)

2- Lykia da Bir Korsan Kenti. Olympos (2006)., Parman Ebru,Atvur Orhan,UÇKAN BEDİA YELDA,Erkan uçkan,MERGEN YALÇIN,ÖZER ELİF,Topoğraf Ahmet Nadir,EVCİM SEÇKİN,ÖZTAŞKIN GÖKÇEN KURTULUŞ,ÖZTAŞKIN MURADİYE,DEMİREL GÖKALP ZELİHA,  Homer Kitabevi, ISBN:9758293966, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 1691071)

3- A Pirates' Town in Lycia, Olympos. An Archaeological Guide (2006)., Parman Ebru,Atvur Orhan,UÇKAN BEDİA YELDA,Uçkan Erkan,MERGEN YALÇIN,ÖZER ELİF,Topoğraf Ahmet Nadir,EVCİM SEÇKİN,ÖZTAŞKIN GÖKÇEN KURTULUŞ,DEMİREL GÖKALP ZELİHA,ÖZTAŞKIN MURADİYE,  Homer Kitabevi, ISBN:9758293958, İngilizce(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 1691068)

4- Rock Architecture in Phrygia Region in the Byzantine Period, Bölüm adı:(Rock Architecture in the Phrygia Region) (2010)., ÖZTAŞKIN GÖKÇEN KURTULUŞ,EVCİM SEÇKİN,  Eskişehir Tepebaşı Belediyesi, Editör:Yelda Uçkan, İngilizce(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 1691078)

5- Frigya  Bölgesi’nde Bizans  Dönemi Kaya Mimarisi, Bölüm adı:(Frigya Bölgesi Kaya Kiliseleri) (2010)., ÖZTAŞKIN GÖKÇEN KURTULUŞ,EVCİM SEÇKİN,  Eskişehir Tepebaşı Belediyesi, Editör:Yelda Uçkan, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 1691076)

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

1- SEYHAN BARIŞ,EVCİM SEÇKİN (2012).  Antik Çağ’da Anadolu’da Turizm.  II. Disiplinlerarası Turizm Kongresi, (Yayın No:1691086)

2- EVCİM SEÇKİN (2009).  Bilecik Osmaneli’de Bir Osmanlı Dönemi Rum Kilisesi: Hagios Georgios.  XIII. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu, 259-268., (Yayın No:1691075)

 

 

Görevler:

MÜDÜR YARDIMCISI (2018) ORDU ÜNİVERSİTESİ/SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ (2018) ORDU ÜNİVERSİTESİ/FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/SANAT TARİHİ BÖLÜMÜ/BİZANS SANATI ANABİLİM DALI

YARDIMCI DOÇENT, BÖLÜM BAŞKANI (2017) ORDU ÜNİVERSİTESİ/ÜNYE MESLEK YÜKSEKOKULU/MİMARLIK VE ŞEHİR PLANLAMA BÖLÜMÜ/MİMARİ RESTORASYON PR.)

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ (2016) ORDU ÜNİVERSİTESİ/ÜNYE MESLEK YÜKSEKOKULU/MİMARLIK VE ŞEHİR PLANLAMA BÖLÜMÜ/MİMARİ RESTORASYON PR.)

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ (2013-2016) ORDU ÜNİVERSİTESİ/FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/SANAT TARİHİ BÖLÜMÜ/BİZANS SANATI ANABİLİM DALI)

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ (2014-2015) ANADOLU ÜNİVERSİTESİ/EDEBİYAT FAKÜLTESİ/SANAT TARİHİ BÖLÜMÜ (35. madde görevlendirmesi ile)

Projelerde Yaptığı Görevler:

-Olympos Antik Kenti’ni özgün haline göre üç boyutlu canlandırma projesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 20.07.2012-20.01.2015 (ULUSAL)

-Dağlık Frigya Bölgesi’nde Ortaçağ Kaya Mimarisi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 01.02.2011-01.04.2015 (ULUSAL) 

2010 - Eskişehir-Odunpazarı Kentsel Sit Alanı koruma amaçlı imar planı

2008 - Aspendos yüzey araştırması (Doç.Dr. Veli Köse başkanlığında)

2006 - 2013- Olympos Antik Kenti kazısı (Anadolu Ü.-Antalya Müzesi)

2006 - 2008  Özel Sektörde:

-Odunpazarı Tarihi Evleri restorasyon projesi

-Aspendos, Kaş, Patara, İznik antik tiyatroları rölöve ölçümleri

-Olympos Antik Kenti rölöve çalışmaları

-İstanbul/Fatih ilçesi deprem master planı çerçevesinde rölöve ölçümleri

-Kibyra ve Laodikeia antik kentleri rölöve ölçümleri

-Denizli/Buldan ilçesi sokak siluetleri projesi

-Marmaray projesi kapsamında istasyon binaları rölöve ölçümleri

-Topkapı Sarayı rölöve projesi

-Hasankeyf sit alanı rölöve ölçümleri

2005- Kuşadası-Anaia (Kadıkalesi) Kazısı (Ege Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü)

2005-2006 - Frigya Bölgesi Kaya Kiliseleri Yüzey Araştırması (Prof.Dr. B.Yelda Olcay Uçkan)

2001- 2005 - Olympos Antik Kenti Yüzey Araştırması (Anadolu Üniversitesi-Antalya Müzesi)

2001- Bilecik - Osmanlı Kenti Kazısı (Anadolu Üniversitesi-Bilecik Müzesi)

2001- Eskişehir Karacahisar Kalesi Kazısı (Anadolu Üniversitesi-Eskişehir Müzesi)

2001-2002 - Amorium Kenti Kazısı ( Metropolitan Art Museum -Afyon Müzesi)

1999-2000 - Urfa-Birecik, Akarçay Höyük Kurtarma Kazısı (ODTÜ-TAÇDAM, Urfa Müzesi,

         Anadolu Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü)

1999- Rize- Osmanlı Dönemi Köprüleri Tespit ve Belgeleme Çalışması (Prof.Dr. Erol Altınsapan)

Olympos Antik Kenti Arkeolojik Kazı Çalışmaları, Araştırmacı ve Alan Sorumlusu