Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

1. Eker S., Koloren O. 2016. Genetic diversity of Artemisia species by sequencing rDNA internal transcribed spacer (ITS) in Black Sea of Turkey. Fresenius Environmental Bulletin, Vol 25 - No 8, 3251 - 3257.

2. Koloren O., Koloren Z., Eker S. 2016. Molecular phylogeny of Artemisia species based on internal transcribed spacer (ITS) of 18S - 26S rDNA in Ordu province of Turkey. Biotechnology & Biotechnological Equipment, ISSN: 1310 - 2818. 

3. Koloren O., Eker S. 2016. Phylogenetic relationships of Geranium species in different regions of Turkey. Fresenius Environmental Bulletin, Vol 25 - No 12, 5467 - 5472.

4. Koloren O., Eker S. 2017. Phylogenetıc analysis of Urtıca spp. by the internal transcribed spacer (ITS) of 18s-26s rDNA in Ordu province of Turkey. Fresenius Environmental Bulletin, 26(12A), 8221-8225p.

5. Eker S., Aydınlı G., Mennan S. 2017. The distribution and density of rice white tip Nematoda (Christie, Aphelenchida: Aphelenchoididae) in rice planting areas of Easternblack sea region of Turkey. International Journal of Current Research, 9(11).

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makaleler

1. Eker S., Kolören O. Yabancı Otların Moleküler Teshisinde Ribozomal RNA (rRNA) İnternal Transcribed Spacer (ITS) Gen Bölgelerinin Kullanımı. Ordu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 2017. 2146-6459. 7, 1, 11-21s.

Uluslararası Kongreler

1. Eker S., Koloren O. Yabancı Otların Moleküler Teşhisinde Ribozomal RNA (rRNA) İnternal Transcribed Spacer (ITS) Gen Bölgelerinin Kullanımı. Uluslararası Katılımlı Türkiye VI. Bitki Koruma Kongresi, 5-8 Eylül 2016 Konya, 884 s.

2. Eker S., Aydınlı G., Mennan S. Çeltik Beyaz Uç Nematodu (Aphelenchoides besseyi Christie, 1942)'nun Karadeniz Bölgesi Çeltik Alanlarındaki Yayılışı ve Bulaşıklık Alanı. Uluslararası Katılımlı Türkiye VI. Bitki Koruma Kongresi, 5-8 Eylül 2016 Konya, 478 s.

3. Koloren O., Eker S. Genetic Diversity of Urtica spp. in Ordu Province of Turkey. The 3rd International Symposium on Euroasian Biodiversity, SEAB 2017, 5-8 Temmuz 2017 Belarus, 648p.

4. Kolören O., Eker S. Genetic Diversity of Urtica Species in Ordu Province of Turkey by Chloroplast DNA trnL-F Intergenic Spacer. İç Anadolu Bölgesi 3. Tarım ve Gıda Kongresi (Uluslararası Katılımlı), TARGID 2017, 26-28 Ekim Sivas, 351-352s.

Projeler:

1. Ordu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi. Proje Adı: Doğu Karadeniz'de Yayılış Gösteren Artemisia Türlerinin Nüklear Ribozomal DNA ITS Polimorfizmi. Proje No: TF - 1459. Proje Türü: Tez Projesi. 2015- 2016.

2. Ordu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi. Proje Adı: Ordu İli ve İlçelerinde Yayılış Gösteren Urtica Türlerinin Nüklear Ribozomal DNA ITS Polimorfizmi. Proje No: AR - 1649. Proje Türü: Araştırma Projesi. Yardımcı Araştırıcı. 2016 - 2017. 

Eğitim Bilgileri

Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl
Lisans Bitki Koruma Bölümü Ondokuzmayıs Üniversitesi 2006 - 2010
Yüksek Lisans Bitki Koruma Bölümü Ordu Üniversitesi 2013 - 2016
Doktora Bitki Koruma Bölümü Ondokuzmayıs Üniversitesi 2017 - Devam ediyor

 

Yüksek Lisans Tezi: Doğu Karadeniz Bölgesi'nde Yayılış Gösteren Artemisia Türlerinin Nüklear Ribozomal DNA ITS Polimorfizmi

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Onur Kolören