Doğum Yeri: Eskişehir

Doğum Tarihi : 25/09/1984

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

İlköğretim/Sınıf Öğretmenliği

Adnan Menderes Üniversitesi

2002-2006

Y. Lisans

İlköğretim/Sınıf Öğretmenliği

Adnan Menderes Üniversitesi

2007- 2010

Doktora

Eğitim Bilimleri/ Eğitim Programları ve Öğretim

Adnan Menderes Üniversitesi

2010- 2014

Yrd.Doç.Dr.

Eğitim Bilimleri/ Eğitim Programları ve Öğretim

Ordu Üniversitesi

2015-

 

Yüksek Lisans Tez Başlığı: Matematik Öğretiminde İşlem Sırasının Kavratılmasında Yeni Bir Yaklaşım : Mnemoni

 

Doktora Tez Başlığı: Öğrencilerin Ondalık Kesirleri Anlamlandırmasında Gerçekçi Matematik Eğitimi Kullanımı: Bir Tasarı Araştırması

 

Bilimsel Faaliyetleri

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A1. Öksüz, C., Uça, S. ve Genç, G. (2009). Designing multimedia videocases to improve mathematics teaching with technology: “Technology İntegration İnto Mathematics Education” Project. Procedia Social and Behavioral Sciences, s.1, 489-494.

 

B.Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

B1. Öksüz, C., Ak, Ş. , Uça, S. ve Genç, G. (2009). Öğretmen Yetiştirme Sürecinde Teknolojinin Öğretime Entegrasyonu: Matematik Dersi Örnek Olay İncelemesi. 3. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, 7-9 Ekim 2009, Trabzon, Türkiye.

 

B2. Öksüz, C., Ak, Ş. , Genç, G. & Uça, S.  (Mayıs, 2009). Stages of Developing Teacher Videocases for Learning Technology Integration: “Technology Integration Into Mathematics Education” Project. In Proceedings of International Educational Technology Conference 2009. Ankara, Turkey.

 

B3. Öksüz, C., Uça, S. & Genç, G. (Şubat,2009). Designing Multimedia Videocases to Improve Mathematics Teaching With Technology: “Technology Integration Into Mathematics Education” Project. In Proceedings of World Conference on Educational Sciences 2009. Nicosia, North Cyprus.

 

B4. Saracaloğlu, A.S., Dursun, F., Uça, S. ve Başara, N.B. (2011). İlköğretim II. Kademe Zorunlu Derslerinde Girişimcilik Aradisiplini, I. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, 5-8 Ekim 2011, Eskişehir, Türkiye.

 

C.Projelerde Yaptığı Görevler :

 

1- Proje Asistanı (2008-2010): Teknolojinin Matematik Öğretimine Entegrasyonu Amaçlı Video Örnek Olayların Geliştirilmesi (TME2), TÜBİTAK, Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın. (Mart-2008/Temmuz-2010).

 

2- Uzman (04-08 Temmuz 2011): İlköğretim Fen ve Teknoloji Öğretmenlerine Yönelik Bilimsel Araştırma Projesi Yürütebilme Yeterliliklerini Geliştirme Kursu, TÜBİTAK, Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın.

 

3- Uzman (25-30 Ağustos 2012): İlköğretim Sınıf Öğretmenlerine Yönelik Sınıf İçinde Kullanılan Yeni Yaklaşımlar Kursu, TÜBİTAK, Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın.

 

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

 

 1. Aktamış, H. ve Uça, S. (2007). Motivasyonel, Bilişsel ve Bilişüstü Yeterlikler Ölçeği: Geçerlik- Güvenirlik Çalışması. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi.

 

 1. Öksüz, C. Ak, Ş. ve Uça, S. (2009). İlköğretim Matematik Öğretiminde Teknoloji Kullanımına İlişkin Algı Ölçeği. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, c.6, s.1, 270-287.

 

 1. Aktamış, H. ve Uça, S. (2010). Motivasyonel, Bilişsel ve Bilişüstü Yeterlikler Ölçeği: Türkçeye Uyarlanması. İlköğretim Online,1(3), 890-899.

 

 1. Öksüz, C. ve Uça, S. (2010). “WebQuest” Kullanımına İlişkin Algı Ölçeğinin Geliştirilmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 43(1), 131-150.

 

 1. Öksüz, C. ve Uça, S. (2010). İlköğretim Okullarında Matematik Derslerinde WebQuest Kullanımı: Bir Video Örnek Olay Çalışması. E-journal of New World Science Academy (NEWWSA), 5 (4), 1751-1763.

 

 1. Karasakaloğlu, N.; Saracaloğlu, A. S. ve Uça, S. (2011). Türkçe Öğretmenlerinin Teknoloji Tutumları ile Bilgi Teknolojilerini Kullanma Düzeylerinin İncelenmesi, Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(2), 26-36.

 

 1. Saracaloğlu, A. S.; Gündoğdu, K.; Baydilek, N.B. ve Uça, S. (2014). Türkiye, Güney Kore ve Japonya’da Dersanecilik Sisteminin İncelenmesi. Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 431-447.

 

F1. Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Sözlü Bildiriler:

 1. Aktamış, H.; Uça, S. (2007). Motivasyonel, Bilişsel ve Bilişüstü Yeterlikler Ölçeği: Geçerlik- Güvenirlik Çalışması. 17. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Sakarya Üniversitesi, Sakarya. 

 

 1. Öksüz, C., Uça, S. 19.Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı dahilinde “Matematik Öğretiminde WebQuest Kullanımına Yönelik Bir Örnek Olay İncelemesi”, Lefkoşa, KKTC (Eylül 2010).

 

 1. Öksüz, C., Uça, S. 11. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu Dahilinde “Birleştirilmiş Sınıflarda Teknoloji Kullanımı Üzerine Bir Örnek Olay: Matematik Dersi Örneği”, Rize (Mayıs, 2012)

 

 1. Saracaloğlu, A.S., Uça, S., Başara, N.B. ve Coşkun, N. 11. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu Dahilinde “Öğretmen Adaylarının Demokratik Tutumları ve Değer Algılarının Çeşitli Değişkenler Açısından Değerlendirilmesi”, Rize (Mayıs, 2012)
 2. Öksüz, C. Uça, S., 12. Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu dahilinde “İlköğretim Okullarında Matematik Derslerinde WebQuest Kullanımı: Bir Video Örnek Olay”, Aydın (Mayıs, 2013)

 

 

F2. Yayınlanmış Video Örnek Olaylar:

1.      Öksüz, C., Genç, G., Uça, S. (2009). Doğru, Işın ve Doğru Parçası. Adnan Menderes Üniversitesi. http://www.site.adu.edu.tr/tme/videolist.asp?VideoID=1000000001

2.      Öksüz, C., Genç, G., Uça, S. (2009). Açılar. Adnan Menderes Üniversitesi.
http://www.site.adu.edu.tr/tme/videolist.asp?VideoID=1000000002

3.      Öksüz, C., Genç, G., Uça, S. (2009). Çember, Çevresi ve Pi Sayısı. Adnan Menderes Üniversitesi.  http://www.site.adu.edu.tr/tme/videolist.asp?VideoID=1000000004

4.      Öksüz, C., Genç, G., Uça, S. (2009). Sütun Grafiği Oluşturma. Adnan Menderes Üniversitesi. http://www.site.adu.edu.tr/tme/videolist.asp?VideoID=1000000005

5.      Öksüz, C., Genç, G., Uça, S. (2009a). Çevre Ölçme. Adnan Menderes Üniversitesi.
http://www.site.adu.edu.tr/tme/videolist.asp?VideoID=1000000006

6.      Öksüz, C., Genç, G., Uça, S., Yanık, B. (2009b). Çevre Ölçme. Adnan Menderes Üniversitesi. http://www.site.adu.edu.tr/tme/videolist.asp?VideoID=1000000007

7.      Öksüz, C., Genç, G., Uça, S. (2009). Üçgen, Kare, Dikdörtgen ve Çember. Adnan Menderes Üniversitesi. http://www.site.adu.edu.tr/tme/videolist.asp?VideoID=1000000008

8.      Öksüz, C., Genç, G., Uça, S. (2009). Kesirler. Adnan Menderes Üniversitesi.
http://www.site.adu.edu.tr/tme/videolist.asp?VideoID=1000000009

9.      Öksüz, C., Genç, G., Uça, S., Yanık, B. (2009). Grafik Oluşturma. Adnan Menderes Üniversitesi. http://www.site.adu.edu.tr/tme/videolist.asp?VideoID=1000000010

10.  Öksüz, C., Genç, G., Uça, S. (2009). Çarpma İşlemi İle İlgili Problem Çözme. Adnan Menderes Üniversitesi. http://www.site.adu.edu.tr/tme/videolist.asp?VideoID=1000000011

11.  Öksüz, C., Genç, G., Uça, S. (2009). Geometrik Cisimler ve Şekiller. Adnan Menderes Üniversitesi. http://www.site.adu.edu.tr/tme/videolist.asp?VideoID=1000000012

12.  Öksüz, C., Genç, G., Uça, S. (2009). İstatistik ve Matematik. Adnan Menderes Üniversitesi. http://www.site.adu.edu.tr/tme/videolist.asp?VideoID=1000000013

13.  Öksüz, C., Genç, G., Uça, S. (2009). Geometrik Şekiller. Adnan Menderes Üniversitesi. http://www.site.adu.edu.tr/tme/videolist.asp?VideoID=1000000014

14.  Öksüz, C., Genç, G., Uça, S. (2009). Örüntü ve Süslemeler. Adnan Menderes Üniversitesi. http://www.site.adu.edu.tr/tme/videolist.asp?VideoID=1000000015

15.  Öksüz, C., Genç, G., Uça, S. (2009). Doğal Sayılarda Toplama İşlemi. Adnan Menderes Üniversitesi. http://www.site.adu.edu.tr/tme/videolist.asp?VideoID=1000000016

16.  Öksüz, C., Genç, G., Uça, S. (2010). Çokgenlerde Yükseklik. Adnan Menderes Üniversitesi. http://www.site.adu.edu.tr/tme/videolist.asp?VideoID=1000000017

17.  Öksüz, C., Genç, G., Uça, S. (2010). Açı Çeşitleri. Adnan Menderes Üniversitesi.
http://www.site.adu.edu.tr/tme/videolist.asp?VideoID=1000000018

18.  Öksüz, C., Genç, G., Uça, S. (2010). Öteleme. Adnan Menderes Üniversitesi.
http://www.site.adu.edu.tr/tme/videolist.asp?VideoID=1000000003

19.  Öksüz, C., Genç, G., Uça, S. (2010). Doğal Sayıların Kavratılması. Adnan Menderes Üniversitesi.http://www.site.adu.edu.tr/tme/videolist.asp?VideoID=10000000019

20.  Öksüz, C., Genç, G., Uça, S. (2010). Tablo Oluşturma. Adnan Menderes Üniversitesi. http://www.site.adu.edu.tr/tme/videolist.asp?VideoID=1000000026

21.  Öksüz, C., Genç, G., Uça, S. (2010). Simetri. Adnan Menderes Üniversitesi. http://www.site.adu.edu.tr/tme/videolist.asp?VideoID=1000000025

22.  Öksüz, C., Genç, G., Uça, S. (2010). Yansıma ve Dönme. Adnan Menderes Üniversitesi. http://www.site.adu.edu.tr/tme/videolist.asp?VideoID=1000000024

23.  Öksüz, C., Genç, G., Uça, S. (2010). Dönüşüm Geometirisi. Adnan Menderes Üniversitesi. http://www.site.adu.edu.tr/tme/videolist.asp?VideoID=1000000023

24.  Öksüz, C., Genç, G., Uça, S. (2010). Koordinat Sistemi ve Denklem Grafiği. Adnan Menderes Üniversitesi. http://www.site.adu.edu.tr/tme/videolist.asp?VideoID=1000000022

25.  Öksüz, C., Genç, G., Uça, S. (2010). Doğal Sayılarda Çarpma İşlemi ile İlgili Problem Çözme. Adnan Menderes Üniversitesi. http://www.site.adu.edu.tr/tme/videolist.asp?VideoID=1000000021

26.  Öksüz, C., Genç, G., Uça, S. (2010). Üçgenlerin Sınıflandırılması. Adnan Menderes Üniversitesi. http://www.site.adu.edu.tr/tme/videolist.asp?VideoID=1000000020

27.  Öksüz, C., Genç, G., Uça, S. (2010). Nesne ve Şekil Grafiği. Adnan Menderes Üniversitesi. http://www.site.adu.edu.tr/tme/videolist.asp?VideoID=1000000027