Ulusal Sempozyumlar:

"Bektaşîlik Geleneğine Hurufî Bir Dokunuş: Nesîmî Örneği", IV. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, (İslam Mezhepleri ve Güncel Meseleler Oturumu),14-17 Mayıs 2015 Kütahya, Bildiriler Kitabı-IV (İlahiyat), s. 233-252. 

Lisans,                     Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi

Yüksek Lisans,       Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri/İslam Mezhepleri Tarihi ABD

Doktora,                  Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri/İslam Mezhepleri Tarihi ABD

Yabancı Dil Bilgisi, İngilizce YDS/YÖKDİL: 80, Arapça

                              

                                                         

 

BİLİMSEL FAALİYETLER:

Bilimsel Araştırma Projesi (BAP), (Araştırmacı) İmam-Hatip Meslek Dersleri ile Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Öğretmenlerinin Kader Algıları: Ordu İli, Altınordu İlçesi Örneği, 2018.

SANATSAL FAALİYETLER:

Türk Tasavvuf Musikîsi Konserleri-I, (Koro Şefi ve Kanun Sanatçısı), Ordu Üniversitesi, 26.03.2018.

Türk Tasavvuf Musikîsi Konserleri-I, (Koro Şefi ve Kanun Sanatçısı), Giresun Üniversitesi, 11.04.2018.

ÜYELİKLER:

Ordu İlahiyat Vakfı, Yönetim Kurulu Üyeliği, 2018.