Adı Soyadı: Sait KAR

Ünvanı: Yrd. Doç. Dr.

Fakülte: İlahiyat Fakültesi

Bölüm: Felsefe ve Din Bilimleri

Makaleler

Sait KAR, Bütün Dinler Aynı Hakikate mi Götürür? Tanrı Anlayışları Bağlamında Bir Değerlendirme / Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi/ sayı: 41

Sait KAR, Din, Aydınlanma ve Eleştirisi / Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi/ sayı: 42

Bildiriler

Sait KAR, Modernizim, Aşk ve Mahremiyet İlişkisi, Din, Gelenek ve Ahlak Bağlamında Mahremiyet Algıları Sempozyumu, Ordu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 27-29 Mart 2015 Ordu

Sait KAR, Dini Çoğulculuk ve Dinlerarası Diyalog Fikrinin İslam'a Hegemonyası, I. Uluslararası Sosyal Bilimler ve Müslümanlar Kongresi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, 5-7 Mayıs 2016 Konya

Sait KAR, Dinlerin Kötü Karakteri Şeytan'ın Kişilik Oluşumuna Etkisi -Dinsel Sembolizm Bağlamında Bir Değerlendirme- Uluslararası Kişilk ve Karakter İnşasında Dinin Yeri Sempozyumu, Ordu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 10-12 Haziran 2016 Ordu.

Sait KAR, İslamofobi'nin Felsefi Temelleri ve Bu Temel Üzerinde Tenkid Zarureti, Uluslararası İslomofobi ve Terör Sempozyumu, Bartın Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi, 01-02 Aralık 2016 Bartın

Unvan

Alan

Üniversite

Yıl

Araştırma Görevlisi

Din Felsefesi

Atatürk Üniversitesi

2009-2014

Yardımcı Doçent

Din Felsefesi

Ordu Üniversitesi

2014