AKADEMİK ÜNVANLAR

Derece

Yıl

Yrd. Doç. Dr.

1993

Doçentlik

1997

Profesörlük

2003

 

 

İDARİ GÖREVLER

 

Rektör Yardımcılığı

Odü(07.02.2006 - Halen)

Dekan Vekilliği

KTÜ-Ordu Ziraat Fak. (02.01.2006-06.02.2006)

Müdürlük

KTÜ Ordu Meslek Yüksek Okulu (14.09.2004-09.02.2006)

 

Fakülte Kurulu Üyeliği

 • KTÜ Ziraat Fak.(03.03.2004-02.01.2006)

 • OÜ Ünye İİBF (20.09.2006- Halen)

Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği

 • KTÜ Ziraat Fakültesi (03.03.2004-02.01.2006)

 • KTÜ Ziraat Fakültesi (03.03.2004-02.01.2006)

Anabilim Dalı Başkanlığı

 • KTÜ-FBE-Bahçe Bitkileri ABD (28.03.2002-30.08.2004)

 • OÜ-FBE-Bahçe Bitkileri ABD (13.03.2006-Halen)

Bölüm Başkan Yardımcılığı

YYÜ-Ziraat Fak.-Bahçe Bitkileri Böl.(Eylül-1993/Ocak-1995)

AÖF İl Koordinatörlüğü

Ordu Üniversitesi (Mart-2006-Halen)

 

 

 

 

1.  Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

 1. Bostan, S.Z., 2001. Pomological Traits Of "Su" Cherry Laurel. Journal American Pomological Society, 55(4):215-217.

 2. Bostan, S.Z., 2002. Interrelationships Among Pomological Traits And Selection Of Medlar (Mespilus germanica L.) Types In Turkey. Journal American Pomological Society.56(4):215-218.

 3. Bostan, S.Z., 2003. Important Chemical And Physical Traits And Variation In These Traits In 'Tombul' Hazelnut Cultivar At Different Elevations. Grasas Aceites 54(3): 234-239.

 4. Yarılgaç, T.; Bostan, S.Z.; Karadeniz, T., 2008. Kernel Sugar Components of Turkish and Foreign Apricot (Prunus armeniaca L.) Varieties. Asian Journal of Chemistry. Vol. 20, No. 1 (2008), 787-792.

 

2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 1. İslam, A.; Özgüven, A.I.; Bostan, S.Z.; Karadeniz, T., 2005. Relationships Among Nut Characteristics in The Important Hazelnut Cultivars. Pakistan Journal of Biological Sciences 8(6): 914-917.

3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

 1. Şen, S.M, Tekintaş, F.E., Aşkın, M.A., Cangi, R., Bostan, S.Z., Balta, F., Oğuz, H.İ., Akça, Y., Karadeniz, T., Kazankaya, A., Beyhan, Ö., Nas, M., 1993. Researches on Breeding by Selection of Wild Apricot (Prunus armeniaca L.) Forms on Adilcevaz Plain. Acta Horticulturae, 384: 201-204.

 2. Bostan, S.Z., Şen, S.M., Aşkın, M.A., 1993. Researches on Breeding by Selection of Wild apricot (Prunus armeniaca L.) Forms on Darende Plain. Acta Horticulturae, 384: 205-208.

 3. Bostan, S.Z., İslam, A., Şen, S.M., 1997. Investigation on Nut Development in Hazelnuts and Determination of Nut Characteristics and Variation Within Cultivars in Some Hazelnut Cultivars. Acta Horticulturae, 445:101-108.

 4. 4. Koyuncu, M.A., Koyuncu, F., Bostan, S.Z., İslam, A., 1997. Change of Fat Content and Faty Acid Compositions During the Fruit development Period in the Hazelnuts Tombul and Palaz Cultivars Grown in Ordu. Acta Horticulturae, 445:229-233.

 5. Bostan, S.Z., İslam, A., Aygün, A., 1998. A Study On Pomological Characteristics Of Local Fig Cultivars İn Northern Turkey. Acta Horticulturae, 480:71-73.

 6. Koyuncu, M.A., Bostan, S.Z., İslam, A., Koyuncu, F., 1998. Investigations On Some Physical And Chemical Characteristics İn Fig Cultivars Grown İn Ordu. Acta Horticulturae, 480: 87-89.

 7. Bostan, S.Z., İslam, A., 1999. Some Nut Characteristics and Variation of These Characteristics Within Hazelnut Cultivar Palaz. Turkish Journal Of Agriculture and Forestry, 23: 367-370.

 8. Bostan, S.Z., İslam, A., 1999. Determination of Interrelationships Among Important Nut Quality Characteristics On Palaz and Sivri Hazelnut Cultivars By Path Analysis. Turkish Journal Of Agriculture and Forestry, 23: 371-375.

 9. Bostan, S.Z., 2001. Variation In Morphological And Pomological Characteristics In Hazelnut At Six Elevations. Acta Horticulturae, 556:197-201

 10. Bostan, S.Z., İslam A., Yılmaz, M., 2001. Effect Of Potassium Humate On Hazelnut Seed Germination. Acta Horticulturae, 556:287-290.

 11. Bostan, S.Z., 2001. Variation In Important Nuts, Kernel, Leaf And Technological Traits In Hazelnut Trees Of Different Ages. Acta Horticulturae, 556:291-297.

 12.  Bostan, S.Z., 2007. A Research on Preselection of Native Olive Types (Olea europaea) Grown in Trabzon Province (Eastern Black Sea Region of Turkey). Acta Horticulturae, 825: 111-115.

 13.  Bostan, S.Z., 2007. The Interrelationships among Hazelnut Production and Yield with Some Important Climatic Data in Giresun Province (Northern Turkey). Acta Horticulturae, 825: 413-419.

 14. Bostan, S.Z., 2007. Pomological Traits of Local Apple and Pear Cultivars and Types Grown In Trabzon Province (Eastern Black Sea Region of Turkey). Acta Horticulturae, 825: 293-298.

 15. Karadeniz, T.; Bostan, S.Z.; İslam, A., 2007. The Effects of Different Treatments on Germination of Chestnuts. Chestnut Workshop, Bursa.

 16. Karadeniz, T.; Yarılgaç, T.; Bostan, S.Z., 2009. Situation of Loquat (Eriobotrya japonica Lindl) Growing in Turkey. Acta Horticulturae, 825: 137-139.

 17. Bostan, S.Z., 2009. Phenological Traits of Important Hazelnut Cultivars in Ordu, Turkey. 7th International Congress on Hazelnut. 23-27 June 2008, Viterbo, Italy.

 18. Bostan, S.Z., Günay, K., 2009. Variation of Important Quality Characteristics in Hazelnut at Different Years and Correlations between Husk Number and Nut and Kernel Traits. 7th International Congress on Hazelnut. 23-27 June 2008, Viterbo, Italy.

 19. Bostan, S.Z., Yarılgaç, T., 2009. The Effect of "Ormin K" Fertilizer on Some Pomological and Technological Traits in 'Tombul' Hazelnut Cultivar. 7th International Congress on Hazelnut. 23-27 June 2008, Viterbo, Italy.

4.  Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 1. Bostan, S.Z., Şen, S.M., 1990. Of İlçesinde Değişik Yönlerdeki Çay Sürgünlerinin Ağırlıkları Üzerinde Bir Araştırma. YYÜZF Dergisi, 1(1): 55-61.

 2. Bostan, S.Z., Şen, S.M., 1990. Of İlçesi ve Civarında Çay Yetiştiriciliği. YYÜZF Dergisi, 1(1): 174-183.

 3. Bostan, S.Z., Şen, S.M. 1991. Van Ve Çevresinde Yetiştirilen Mahalli Armut Çeşitlerinin Morfolojik Ve Pomolojik Özellikleri Üzerinde Araştırmalar. YYÜZF Dergisi,1(3):153-169.

 4. Bostan, S.Z., Beyhan, Ö., Tekintaş, F.E., 1992. Darende'de Kullanılan Mahalli Kurutma Ortamlarının Hacıhaliloğlu Kayısı Çeşidinde Randıman ve Meyve Kalitesine Etkisi-1. YYÜZF Dergisi, 1(1): 84-96.

 5. Şen, S.M., Cangi, R., Bostan, S.Z., Balta, F., Karadeniz, T., 1992. Van ve Çevresinde Yetiştirilen Seçilmiş Bazı Mellaki ve Ankara Armut Çeşitlerinin Fenolojik, Morfolojik ve Pomolojik Özellikleri Üzerinde Araştırmalar. YYÜZF Dergisi, 2(2): 29-40.

 6. Şen, S.M., Bostan, S.Z., Cangi, R., Kazankaya, A., Oğuz H.İ., 1992. Ahlat'ta Yetiştirilen Önemli Mahalli Elma Çeşitlerinin Morfolojik ve Pomolojik Özellikleri Üzerinde Bir Araştırma. YYÜZF Dergisi, 2(2): 53-65.

 7. Bostan, S.Z., Beyhan, Ö., Tekintaş, F.E., 1992. Kayısıda Çelikle Çoğaltma Üzerine Araştırmalar-1. YYÜZF Dergisi, 2(2): 139-144.

 8.  Beyhan, Ö., Bostan, S.Z., Tekintaş, F.E., 1992. Hacıhaliloğlu Kayısı Çeşidinde Zerdali Çöğür Anaçlarının ve Ağacın Değişik Bölgelerinin Bazı Meyve Kalite Özelliklerine Etkileri. YYÜZF Dergisi, 2(2): 145-150.

 9. Bostan, S.Z., Beyhan, Ö., Tekintaş, F.E., 1993. Darende'de Yetiştirilen Mahalli Üzüm Çeşitlerinin Pomolojik ve Fenolojik Özellikleri Üzerine Araştırmalar. YYÜZF Dergisi, 3(1-2): 221-229.

 10.  Şen, S.M, Tekintaş, F.E., Aşkın, M.A., Akça, Y., Bostan, S.Z., Karadeniz, T., Balta, F., Kazankaya, A., Cangi, R., 1993. Güneydoğu Anadolu Tarım Bölgesi Cevizlerinin Seleksiyon Yoluyla Islahı Üzerinde Araştırmalar. (TOAG 639 Nolu proje, KESIN RAPOR).

 11. Bostan, S.Z., 1994. Bazı Kayısı Çeşitlerinde Meyve İle Yaprak Özellikleri Arasındaki İlişkiler Üzerine Bir Araştırma. YYÜZF Dergisi, 4: 55-66.

 12.  Beyhan, Ö., Bostan, S.Z., 1995. Darende Bademlerinin (Prunus amygdalus L.) Seleksiyon Yoluyla Islahı Üzerine Bir Araştırma. YYÜZF Dergisi, 5(1): 91-100.

 13. Bostan, S.Z., Kuleyin, A.K., İslam, A., 1995. Standart Erik Çeşitlerinde Meyve ve yaprağa ait Bazı Özellikler Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesi. YYÜZF Dergisi, 5(2):123-131.

 14.  Bostan, S.Z., 1995. Tombul ve Kalınkara Fındık Çeşitlerinde Önemli Meyve Özellikleri Arasındaki İlişkilerin Path Analizi ile Belirlenmesi. BAHÇE, 24(1-2):53-60

 15.  İslam, A., Bostan, S.Z., 1996. Ümitvar bir meyve: Karayemiş, Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği Dergisi, Mart, 291:21.

 16. Bostan, S.Z., 1997. Eriklerde Meyve ve Sürgün Gelişimi Üzerine Bir Araştırma. BAHÇE, 26(1-2): 85-91.

 17. Bostan, S.Z., 1997. Kalınkara Fındık Çeşidinde Kusurlu Meyve Oluşumu ve İkiz İçlilik ile Bazı Meyve Özellikleri Arasındaki İlişkiler. YYÜZF Tarım Bilimleri Dergisi, 7: 1-5.

 18. Bostan, S.Z., 1997. Tombul, Palaz ve Sivri Fındık Çeşitlerinde Çotanaktaki Meyve Sayısı ile Diğer Bazı Özellikler Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesi. YYÜZF Tarım Bilimleri Dergisi, 7: 23-27.

 19.  Oğuz, H.İ., Bostan, S.Z., Cangi, R., 1997. Badem (Prunus amygdalus L.) Seleksiyonunda Esas Alınan Önemli Meyve Kalite Özellikleri Arasındaki İlişkilerin Path Analizi ile Belirlenmesi. YYÜZF Tarım Bilimleri Dergisi, 7: 37-40.

 20. Bostan, S.Z., İslam, A., 1997. Ümitvar Zerdali Tiplerinde Fidan Gelişimi. OMÜZF Dergisi, 12(1): 81-91.

 21. Bostan, S.Z., 1997. Van'da Yetiştirilen Bazı Erik Çeşitlerinde Önemli Fenolojik ve Pomolojik Özelliklerin Belirlenmesi. OMÜZF Dergisi, 12(2):37-43.

 22.  Bostan, S.Z., 1997. Türkiye Fındık Yetiştiriciliğinde Sorunlarımız ve Çözüm Yolları. OMÜZF Dergisi, 12(2): 127-133.

 23.  Bostan, S.Z., Aygün, A., İslam, A., Özgüven, A.I., 1997. Şebinkarahisar Kızılcıklarında Seleksiyon Çalışması. ÇÜZF Dergisi, 12(2):137-144.

 24. Bostan, S.Z., Özgüven, A. I., İslam, A., 1997. Ordu İli Meyveciliği. ÇÜZF Dergisi, 12 (4):175-182.

 25. Bostan, S.Z., 1998. Fidanlarda Çap ve Boy Gelişimi Arasındaki İlişkiler Üzerine Bir Araştırma. YYÜZF Tarım Bilimleri Dergisi, 8: 39-41.

 26. Bostan, S.Z., İslam, A., 1998. Kaysıda Bir ve İki Yaşlı Çöğür Anaçlarının Fidan Gelişimine Olan Etkileri. Türk Tarım ve Ormancılık Dergisi, 22: 291-293.

 27. Bostan, S.Z., 1998. Bazı Önemli Fındık Çeşitlerinde Tohum Taslağı Gelişimi Üzerine Bir Araştırma. Türk Tarım ve Ormancılık Dergisi, 22: 295-298.

 28. Bostan, S.Z., 1998. Fındıkta Önemli Bir Sorun: Çeşit Belirsizliği. Ordu'da Tarım, Yıl: 3, Sayı: 10, Mayıs-Haziran, Sayfa:2.

 29. Bostan, S.Z., 1999. Ordu Ekolojisinde Yetiştirilen Bazı Fındık Çeşitlerinde Beyazlama Özelliği Üzerine Bir Araştırma. OMÜZF Dergisi, 14(2): 106-111.

 30.  Bostan, S.Z., 1999. Fındıkta Kabuk Kırılma Direncinin Rakım, Meyve Nem İçeriği ve İllere Göre Değişimi Üzerine Bir Araştırma. Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Derg., 30(1): 11-14.

 31. Bostan, S.Z., 1999. Fındıkta Kabuk Kırılma Direnci İle Diğer Bazı Meyve Özellikleri Arasındaki İlişkiler Üzerine Bir Araştırma. BAHÇE, 28 (1-2): 21-27.

 32. Bostan, S.Z., 1999. Farklı Ortamlarda Kurutulan Fındıklarda Bazı Önemli Kalite Özellikleri Üzerine Bir Araştırma. BAHÇE, 28 (1-2): 73-78.

 33. Cangi, R., Bostan, S.Z., Yılmaz, M., 2001. Hayward Kivi Çeşidinde Odun Çeliklerinin Köklenmesi Üzerine Değişik Uygulamaların Etkisi. OMÜZF Dergisi, 16(1):35-37.

 34. Bostan, S.Z., 2001. Zonguldak İli Merkez İlçe Fındık Çeşitlerinin Pomolojik Özellikleri. OMÜZF Dergisi, 16(2): 34-42.

 35. Bostan, S.Z., 2002. Interrelationships Among Fruit And Leaf Traits Important In Fig Selection. Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Derg. 33(3):259-263.

 36. Yılmaz, N.; Bostan, S.Z., 2002. Trabzon İlinin Tarımsal Yapısı, Sorunları ve Çözüm Önerileri. Ziraat Mühendisliği, 336: 18-21.

 37. Bostan, S.Z., İslam A., 2003. Trabzon'da Yetiştirilen Mahalli Karayemiş (Prunus laurocerasus L.) Tiplerinin Pomolojik Ve Fenolojik Özellikleri. OMÜZF Dergisi, 18(1):27-31.

 38. Bostan, S.Z., İslam A., 2003. Effect of Potassium Humate on Walnut Seedling Growth. Atatürk Üniv.Zirat Fak. 34 (1): 29-33.

 39.  Bostan, S. Z., 2003. Ceviz Fidanı Üretiminde Potasyum Humat'ın Kullanım Olanakları. BAHÇE 32 (1-2):1-6.

 40. İslam, A.; Özgüven, I.A.; Bostan, S.Z., 2004. Ordu Ekolojisinde Yetiştirilen Tombul Fındık Çeşidinde Klon Seleksiyonu. Ziraat Mühendisliği, Sayı: 343 (12-15).

 41. Bostan, S.Z., 2005. Fındıkta Pomolojik Ve Teknolojik Özellikler Üzerine Ocaktaki Dal Sayısının Etkisi. Ziraat Mühendisliği, 344: 4-7.

 42. Bostan, S.Z., Karadeniz, T., 2006. Gelişmeleri Farklı Olan Elma ve Vişne Fidanlarında Gelişme Güçleri İle Flavanlar Arasındaki İlişkiler.Alatarım 5(1): 32-36.

 

5.  Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 1. Bostan, S.Z., Cangi, R., Oğuz, H.İ., 1995. Akdamar Adası Bademlerinin (Prunus amygdalus L.) Seleksiyon Yoluyla Islahı Üzerine Araştırmalar. Türkiye II. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, 3-6 Ekim 1995, Adana. Cilt 1 (Meyve) sayfa: 370-374.

 2. Bostan, S.Z., İslam, A., Kurt, H., 1997. Mahalli Elma Çeşitlerinde Bazı Meyve Özelliklerinin Hasada Kadar Olan Değişimi Ve Uygun Hasat Zamanının Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma. Yumuşak Çekirdekli Meyveler Sempozyumu, 2-5 Eylül 1997, Bildiriler: 259-266, Yalova.

 3. İslam, A., Bostan, S.Z., 1999. Ordu'da Yetiştirilen Fındık Tiplerinin Pomolojik ve Teknolojik Özellikleri. Karadeniz Bölgesi Tarım Sempozyumu, 4-5 Ocak 1999, Bildiriler, cilt-1: 63-73.

 4. Bostan, S.Z. İslam, A., 1999. Ordu'da Yetiştirilen Tombul ve Palaz Fındık Çeşitlerinde Beyazlama Oranı Üzerine Farklı Sıcaklık ve Sürelerin Etkileri. Karadeniz Bölgesi Tarım Sempozyumu, 4-5 Ocak 1999, Bildiriler, cilt-2: 537-546.

 5. Bostan, S.Z., İslam, A., 1999. Fındıkta Beyazlama Oranı İle Diğer Önemli Meyve Kalite Özellikleri Arasındaki Karşılıklı İlişkilerin Path Analizi İle Belirlenmesi. Türkiye Ill. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, 14-17 Eylül 1999, Ankara. Sayfa: 238-242.

 6. Bostan, S.Z., İslam, A., 1999. Vakfıkebir'de Yetiştirilen Önemli Mahalli İncir Çeşitlerinin Pomolojik Özellikleri. Türkiye Ill. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, 14-17 Eylül 1999, Ankara. Sayfa: 751-755.

 7. Bostan, S.Z., 1999. Farklı Sıcaklık ve Sürelerde Beyazlatılan Fındık Çeşitlerinde Göbek Boşluğu Büyüklüğünün Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma. Türkiye Ill. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, 14-17 Eylül 1999, Ankara. Sayfa: 815-817.

 8. Bostan, S.Z. , Akpınar, H., 2004. Yarı Odunsu Kivi (Actinidia deliciosa) Çeliklerinde Farklı Çelik Boyu İle Çelik Çapının Köklenmeye Etkisi. Ulusal Kivi ve Üzümsü Meyveler Sempozyumu. 23-25 Ekim 2003, Ordu. Sayfa: 101-109.

 9. Bostan, S.Z., Günay, K., 2004. Ordu Ekolojisinde Yetiştirilen Hayward Kivi Çeşidinde Meyve Gelişimi İle Bazı İklimsel Değerler Arasındaki İlişkiler. Ulusal Kivi ve Üzümsü Meyveler Sempozyumu. 23-25 Ekim 2003, Ordu. Sayfa: 29-34.

 10. Bostan, S.Z.; Cangi, R.; Akpınar, H., 2004. Potasyum Humatın Kivide Fidan Gelişimine Etkisi. Ulusal Kivi ve Üzümsü Meyveler Sempozyumu. 23-25 Ekim 2003, Ordu. Sayfa: 110-113.

 11. Cangi, R.; Bostan, S.Z.; Özenç, D.B., 2004. Humuslu Kompoze Gübrelerin Hayward Kivi (A. deliciosa Planch ) Çeşidinde Verim ve Meyve Özelliklerine Etkisi. Ulusal Kivi ve Üzümsü Meyveler Sempozyumu. 23-25 Ekim 2003, Ordu. Sayfa: 184-189.

 12. Bostan, S.Z., 2005. Orta Ve Doğu Karadeniz Bölgesinde Fındık Üretim Ve Verimi İle Bazı Önemli İklim Değerleri Arasındaki İlişkiler. "Doğu Karadeniz Bölgesi Kalkınma Sempozyumu" 13-14 Ekim 2005, Trabzon. Bidiriler Kitabı, s:1-10.

 13. Kulaç, A.; Bostan, S.Z., 2005. Türk fındık Politikasında Alternatif Yaklaşımlar. "Doğu Karadeniz Bölgesi Kalkınma Sempozyumu" 13-14 Ekim 2005, Trabzon. Bidiriler Kitabı, s:19-34.

 14. Cangi, R.; Bostan, S.Z.; Kayaboynu, Ü., 2006. Hayward Kivi Çeşidinde Anormal Meyve Oluşumu Üzerine Bir Araştırma. II. Ulusal Üzümsü Meyveler Sempozyumu, 14-16 Eylül 2006.Tokat.

 15. Bostan, S.Z.; İslam, A., 2007. Doğu Karadeniz Bölgesi Muşmulalarının (Mespilus germanica L.) Seleksiyon Yoluyla Islahı Üzerinde Araştırmalar. V. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, 4-7.09.2007, Erzurum, Cilt 1: Meyvecilik, Sayfa: 494-501.

 16. Bostan, S.Z., 2007. Gümüşhane İli Zerdalilerinin Seleksiyon Yoluyla Islahı Üzerine Araştırmalar. V. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, 4-7.09.2007, Erzurum, Cilt 1: Meyvecilik, Sayfa: 502-511.

 17. Bostan, S.Z.; Karadeniz, T.; Şenyurt, M., 2007.Yenidünya Tiplerinde Önemli Meyve Özellikleri Arasındaki Karşılıklı İlişkilerin Belirlenmesi. V. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, 4-7.09.2007, Erzurum, Cilt 1: Meyvecilik, Sayfa: 512-516.

 

6.  Diğer yayınlar

 1. Şılbır, Y.; Bostan, S.Z.; Yılmaz, N.; Sevim, Ü.; Kaymaz, M.; Güner, M.; Kayaboynu, Ü., 2002. Ordu Tarım Master Planı. İl Tarım Kırsal Kalkınma Master Planlarının Hazırlanmasına Destek Projesi. T.C. Tarım ve Köyişleri Bak. Ordu İl Tarım Müd. ORDU.

 2. Karadeniz, T.; Bostan, S.Z., 2006. Tombul Fındık Çeşidinde Meyve ve Toprak Özelliklerinin Rakıma Göre Değişimi ve Bunlar Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesi. 3. Milli Fındık Şurası. S: 471-477. Giresun İl Özel İdare Müdürlüğü.

 3. Bostan, S.Z., 2006. Fındık Tarımında İklimin Yeri ve Önemi. 3. Milli Fındık Şurası. S:462-470. Giresun İl Özel İdare Müdürlüğü.

 4. Bostan, S.Z., 2006. Ordu İlinde Bodur Meyve Yetiştiriciliği İmkanları Üzerine Araştırmalar. Projeler Yarışıyor 2004-2005. T.C. Tarım ve Köy İşleri Bak. Ordu İl Tarım Müdürlüğü, Yayın No: 003, Sayfa:3-7.

 5. Bostan, S.Z., 2007. Fındıkta Budama ve Bahçe Yenileme. 8. Aybastı-Kabataş Kurultayı.2-3 Temmuz 2007. Aybastı-Kabataş Kurultayı Yayınları No: 9, Sayfa: 69-84.

 6. Bostan, S.Z., 2009. Modern Meyvecilik Sürecinde Fındık Yetiştiricliğimizin Durumu. 9. Aybastı-Kabataş Kurultayı.17-18 Temmuz 2008. Aybastı-Kabataş Kurultayı Yayınları No: 10, Sayfa: 7-12.

 

Yıl

Danışman Adı

Üniversite

Tez adı

1988-1990

Yüksek

Lisans

Prof. Dr. S .Mehmet ŞEN

Yüzüncü Yıl

Van Ve Çevresinde Yetiştirilen Mahalli Armut Çeşitlerinin  Morfolojik Ve Pomolojik Özellikleri Üzerinde Araştırmalar.

1990-1993

Doktora

Prof. Dr. S .Mehmet ŞEN

Yüzüncü Yıl

Darende (Malatya)' de Yetiştirilen Zerdali (Prunus armeniaca L.) Tiplerinin Seleksiyon Yoluyla Islahı Üzerine Araştırmalar.

 

Yönettiği Tezler

1.  Yüksek Lisans Tezleri

Biten Yüksek Lisans Tez Yöneticiliği

Yıl

Öğrenci Adı

Tez adı

1993-1995

Abdulkadir KULEYİN

Van Ekolojik Şartlarında Yetiştirilen Bazı Standart Erik Çeşitlerinde Meyve ve Sürgün Gelişimi ile morfolojik, Fenolojik ve Pomolojik Özellikler Üzerine Araştırmalar

2002-2003

Selçuk Ali TEKE

Kivinin (Actinidia deliciosa) Farklı Çelik Tiplerinde Köklenme Durumunun Saptanması

2004-2007

Şenol ACAR

Ünye ve Çevresinde Yetiştirilen Mahalli Elma ve Armut Çeşitlerinin Morfolojik ve Pomolojik Özellikleri

 

2.  Doktora Tezleri

Yıl

Öğrenci Adı

Tez adı

Üniversite

2006-2009

Tuncay KAN

Kayısı'da (Prunus armeniaca L.) Kükürtleme Uygulamasının Bazı Antioksidant Madde İçerikleri Üzerine Etkileri

Yüzüncü Yıl

 

 

 

PROJELER

Yöneticisi Olduğu  Projeler 

 

 1. Trabzon İli Merkez İlçe Karayemişlerinin Seleksiyon Yoluyla Islahı Üzerine Araştırmalar, KTÜ Araştırma Fonu, Proje no: 98.119.001.4. (Sonuçlandı)

 2. Ordu Ekolojisinde Yetiştirilen Tombul Fındık Çeşidinde Klon Seleksiyonu, KTÜ Araştırma Fonu, Proje no: 99.119.001.1. (Sonuçlandı)

 3. Ordu Ekolojisinde Yetiştirilen Tombul, Palaz, Kalınkara Ve Çakıldak Fındık Çeşitlerinde Fenolojik Özelliklerin Belirlenmesi KTÜ Araştırma Fonu, Proje no: 20.119.001.1 (Sonuçlandı)

 4. Doğu Karadeniz Bölgesi Muşmulalarının (Mespilus Germanica L.) Seleksiyon Yoluyla Islahı Üzerine Bir Araştırma. KTÜ Araştırma Fonu, Proje no: 21.119.001.2 (Sonuçlandı)

 5. Gümüşhane İli Zerdalilerinin (Prunus armeniaca L.) Seleksiyon yoluyla Islahı Üzerine Araştırmalar. KTÜ Araştırma Fonu, Proje no: 2002.119.001.1 (Sonuçlandı).

 6. Modern Fındık Tekniklerinin Uygulanmasına Yönelik Eğitim Projesi. AB Hibe Programı Projesi (2008). (Sonuçlandı).