a) Telifler

 

1- Kur'an'da Günah Kavramı (Doktora Tezi), Hibaş Yay., Konya, 1984

2- Kur'an'a Göre Nifak, Furkan Yayınları, İstanbul, 1982

3- Yemin Olsun Ki (Aksamu'l-Kur'an), İhtar yayıncılık, Erzurum, 1996

4- Yabancılaşma/İnsana Karşı Toplumsal Süreç, Rahmet Yayıncılık, İstanbul, ts.

5- Tabiattaki Metafizik ve Guénon'un Doğu Metafiziği, Akçağ Yayınları, Ankara, 1995

6- Ruhsal yozlaşma Toplumsal Çürüme, Akçağ yayınları, Ankara, 1987.

7- Fıtratın Dirilişi, Nehir Yayınları, İstanbul, 1991

8- Mitoloji Kitab-ı Mukaddes ve Kur'ân-ı kerim, Nil yayınları, İzmir, 1993

9- Tarihsellik ve Akılcılık Bağlamında Kur'an'ı Anlama Sorunu (Muhtelif yazılarımdan oluşmakta), İhtar yayıncılık, İstanbul, 1999

10- İslam'da Sembolik Dil (Muhtelif yazılarımdan oluşmakta), İnsan Yayınları, İstanbul, 1995

11- Kur'ân Sembolizmi, Kılıç Yayınları, Ankara, 1991

12- Benliğin İnşası (Muhtelif yazılarımdan oluşmakta), İnsan Yayınları, İstanbul, 2000

13-  Kur'ân/Dildeki Sonsuz Mucize, Gelenek Yayınları, İstanbul, 2003

14-  Seferler Arefesindeyim Hep (Muhtelif yazılarımdan oluşmakta), Gelenek Yayınları, İstanbul, 2004

15- Küllerden Diriliş (Kur'ân, İnsan, Bilim ve Evrene Dair) (Muhtelif yazılarımdan oluşmakta), Fecr Yayınları, Ankara, 2009

16- Kur'ân Vahyi ve Hz. Peygamber, İnsan yayınları, İstanbul, 2015.

 

b) Çeviriler

1- Fahruddin er-Râzî, Tefsîr-i Kebir Tercümesi (dört kişilik heyette), XXIII cilt, Akçağ yayınları, Ankara, 1986-1993

2- Pierre Marinier, Dua Üzerine Düşünceler (Psikofizyolojik sebepleri ve sonuçları) [Fransızca'dan], Nil yayınları, İzmir, 1990

3- Roger Garaudy, Afarozdan Diyaloğa [Fransızca'dan], Birey yayıncılık, İstanbul, 1996.

4- Pierre Lory, Kâşânî'ye Göre Kur'an'ın Kasavvufi Tefsiri [Fransızca'dan], İnsan Yayınları, İstanbul, 2001

5- Seyyid Hüseyin Nasr, Tasavvufi Makaleler [Fransızca'dan], İnsan yayınları, İstanbul, 2002.

 

c) Sadeleştirmeler

 

1- Elmalılı M. Hamdi Yazır, Hak Dini Kur'an Dili Tefsiri (üç kişilik heyette), X cilt, Akçağ yayınları, Ankara, 2006

2- Elmalılı M. Hamdi Yazır, Hak Dini Kur'ân Dili Meâli (iki kişilik heyette), Akçağ yayınları, Ankara, 2006

 

d) Yayınlanmış kitaplarda yer almamış pek çok makale, tebliğ, yazı, çeviri...

e) Ayrıca, yayınlanma aşamasında olan telif ve çeviri vb. çalışmaları...

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans

Tefsir-Hadis Bölümü

Ankara Üniversitesi İlah. Fak.

1977

Y. Lisans

Tefsir

Atatürk Üniversitesi İlah. Fak.

1979

Doktora

Tefsir (Kur'an'da Günah Kavramı)

Atatürk Üniversitesi İlah. Fak.

1982

 

Araştırma Görevlisi: Atatürk Üniversitesi 1978-1986

Yardımcı Doçent: Atatürk Üniversitesi 1986-1987

Doçent: Atatürk Üniversitesi 1987-1993

Profesör: Atatürk Üniversitesi 1993-2016 

Profesör: Ordu Üniversitesi 2016-