ÖĞRENİM DURUMU

      

Derece Üniversite Yıl
Lisans Atatürk Üniversitesi 1998
Yüksek Lisans

Atatürk Üniversitesi

Tez Konusu: Erzurum Kent Bütününde Donatı Elemanlarının Kullanımı Üzerine Bir Araştırma.

2001
Doktora

Atatürk Üniversitesi

Tez adı: Kelkit Havzası Tokat Kesiminin Biyosfer Rezervi Olarak Planlanması. 

2009

 

AKADEMİK ÜNVANLAR

Görev Ünvanı Görev Yeri Tarih
Araştırma Görevlisi Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü 2001-2008
Yrd. Doç. Dr Ordu Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü 2013-2018
Doç.Dr Ordu Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü 2018-

 

 

A.           Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A.1 YEŞİL PERVİN (2017). Visual Quality Assesment of Townscapes: A Study For Niksar Town (Tokat) of Turkey. Fresenius Environmental Bulletin, 26(12A), 7703-7709.

A.2 YEŞIL PERVİN, HACIOĞLU VEYSEL (2018). Limni Gölü Tabiat Parkı Peyzaj Değerlerinin Rekreasyonel Açıdan Değerlendirilmesi. Turkish Journal of Agriculture: Food Science and Technology, 2018, 6.6: 680-

A.3 YEŞIL PERVİN, BEYLI, KÜBRA NUR. Çocuk Oyun Alanlarında Detaylı Mekan Analizi: Akyazı Mahallesi (Ordu) Örneği. Turkish Journal of Agriculture: Food Science and Technology, 2018, 6.6: 652-662.

A.4 YESIL MURAT, YESIL PERVIN (2017). Ordu Kenti Çocuk Oyun Alanlarının Ulaşılabilirlik Açısından İncelenmesi. Türk Tarım- Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi (TURJAF), 5(9), 1024-1030.

A.5 ATABEYOĞLU ÖMER, YESIL PERVIN, YESIL MURAT (2016). Assesment of highway induced pollution through plant and soil analyses in case of Ordu City Section of Black Sea Coastal Highway. Fresenius Environmental Bulletin, 25(10), 4261-4268.

A.6 SATIROĞLU ELIF, YESIL PERVIN (2016). Assessment of Coastal Area Uses of Ordu Province with an Integrated Coastal Areas Perspective. Journal of Environmental Protection and Ecology, 17(2), 763-771.

A.7 YESIL MURAT, ATABEYOĞLU ÖMER, YESIL PERVIN (2015). Karayollarının kent içi trafik gürültüsü düzeyine etkisi: Ordu kent merkezi örneği. Türkiye Ormancılık Dergisi, 16(2), 177-182.

A.8 YILMAZ HASAN, SURAT HILAL, ESRA ÖZHANCI, YESIL PERVIN, YESIL MURAT (2015). Urban Living Area Satisfaction and Public Preference. Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 15(2), 319-329.

A.9 YILMAZ HASAN, ÖZHANCI ESRA, YESIL PERVIN, YESIL MURAT, YILMAZ HILAL (2010). The perceptual evaluation of wall paintings in living quarters. Scientific Research and Essay, 5(20), 3126-3133.

A.10 YESIL PERVIN, YILMAZ HASAN (2014). Kelkit Havzası Tokat Kesiminin Biyosfer Rezervi Olarak Planlanması. Akademik Ziraat Dergisi, 3(2), 69-82.

A.11 ÖZER SERKAN, YILMAZ HASAN, YESIL MURAT, YESIL PERVIN (2009). Evaluation of noise pollution caused by vehicles in the city of Tokat Turkey. Scientific Research and Essay, 4(11), 1205-1212.

A.12 TURGUT HILAL, YESIL PERVIN, YILMAZ SEVGI (2009). Determining the recreational demands and tendencies of students at Atatürk University through questionnaires. Scientific Research and Essay, 4(3), 152-158.

A.13 TURGUT HILAL, ATABEYOĞLU ÖMER, YESIL PERVIN, YILMAZ HASAN (2009). Fiziksel Kent Gelişimi ve nüfus ilişkisinin değerlendirilmesinde farklı bir yaklaşım. Alatoo Academic Studies, 4(1), 12-22.

A.14 YILMAZ HASAN, BULUT ZÖHRE, TIMURLENK SINAN, YESIL PERVIN (2008). Determination of the Impact of Parks and Playgrounds on the House Prices in the City of Erzurum Turkey. International Journal of Natural and Engineering Sciences, 2(1), 47-52.

A.15 BULUT YAHYA, ATABEYOĞLU ÖMER, YESIL PERVIN (2008). Erzurum Kent Merkezindeki Donatı Elemanlarının Ergonomik Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma. Tarım Bilimleri Dergisi, 14(2), 131-138.

 

B.            Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler

B.1 KOÇ BETÜL, YEŞİL PERVİN (2018). İyileştirme Bahçeleri; Giresun Kent Merkezinde Bulunan Sağlık Merkezleri Üzerine Bir İnceleme. 1. Uluslararası Teknoloji Bilimleri ve Tasarım Sempozyumu.

B.2 YESIL PERVIN, YESIL MURAT, ÖZEL KARAAGAÇ BAGLAN (2017). Evaluation of Ecotourism Potential of Kabakdağı Ordu. International Conference on Agriculture, Forest, Food Science and Technologies.

B.3 YESIL MURAT, YESIL PERVIN (2017). The Level of Effect of Environmental Noise On Hospital Yards: Example of Samsun Province. International Conference on Agriculture, Forest, Food Science and Technologies, 1034.

B.4 YESIL PERVIN, HACIOGLU VEYSEL (2017). Determination of Recreational Potential of Limni Lake Nature Park. International Conference on Agriculture, Forest, Food Science and Technologies, 487.

B.5 YESIL PERVIN, YESIL MURAT (2017). Opportunities Of Use Of Some Medical And Aromatic Plants Indigenous To Our Country In Landscaping Works. The Third International Mediterranean Symposium on Medicinal and Aromatic Plants, 188.

B.6 YESIL PERVIN (2017). Poisonous Plants Used In The Open And Green Areas Of Ordu, Turkey. The Third International Mediterranean Symposium on Medicinal and Aromatic Plants, 297.

B.7 YESIL MURAT, YESIL PERVIN (2016). Ordu Kenti Çocuk Oyun Alanlarının Ulaşılabilirlik Açısından İncelenmesi. International Mediterranean Science and Engineering Congress, 574.

B.8 YESIL PERVIN, SATIROGLU ELIF (2016). Ordu Kenti Kıyı Rekreasyon Alanlarında Kullanılan Kent Mobilyalarının Değerlendirilmesi. International Mediterranean Science and Engineering Congress, 575.

B.9 YESIL PERVIN, AKBAS HAZAL BENGUHAN (2016). Kış Turizmi Açısından Erciyes Dağının Rekreasyonel Önemi. International Winter Cities Symposium, 1281-1289.

B.10 YESIL PERVIN, AKBAS HAZAL BENGÜHAN (2015). Determination of Recreational Potential of Ulugöl Nature Park. 1st International Conference on Sea and Coastal Development in the Frame of Sustainability, 242-251.

B.11 SATIROGLU ELIF, YESIL PERVIN (2015). Assesment of coastal area uses of Ordu province with an integrated coastal areas perspective. 1st International Conference on Sea and Coastal Development in the Frame of Sustainability.

B.12 YESIL MURAT, YESIL PERVIN, ATABEYOGLU ÖMER (2014). Ülkemizde Tabiat Parklarının Genel Durumları : Soğuksu Tabiat Parkı Örneği. III. Uluslararası Odun Dışı Orman Ürünleri sempozyumu, 767-774.

B.13 BULUT YAHYA, ATABEYOĞLU ÖMER, YESIL PERVIN (2006). Erzurum Kent Merkezindeki Donatı Elemanlarının Ergonomilerinin Değerlendirilmesi. Kent ve Sağlık Sempozyumu.

 

C. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:

C1. YESIL PERVİN, AKKÖSE SEDA (2018). Meydanların kent kimliği üzerine etkisi; Ordu Kenti örneği. Mimarlık, Planlama ve Tasarımda Akademik Araştırmalar, 239-258.

D.           Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

D.1         ATABEYOGLU ÖMER, TURGUT HILAL, YESIL PERVIN, YILMAZ HASAN (2012). Evaluation of alterations on historical urban structure of Erzurum with fractal analysis method. Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 13(2), 162-171.

D.2         TURGUT HILAL, YESIL PERVIN, ATABEYOGLU ÖMER, YILMAZ HASAN (2010). Evaluation of the current state of historical city center of Erzurum and production of related maps. Artvin Çoruh Üniv. Orman Fak. Derg., 11(2), 31-43.

D.3         ATABEYOGLU ÖMER, TURGUT HILAL, YESIL PERVIN, YILMAZ HASAN (2009). Tarihi bir kentin değişimi: Erzurum Kenti. İTÜ Derg., Mimarlık, Planlama ve Tasarım, 8(1), 41-53.

D.4         YESIL PERVIN, YESIL MURAT, YILMAZ HASAN (2008). Jeolojik miras alanlarının alternatif turizm kapsamında değerlendirilmesi: Ballıca Mağarası örneği. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 39(2), 241-248.

D.5         YILMAZ SEVGI, BULUT ZÖHRE, YESIL PERVIN (2006). Kent Ormanlarının Kentsel Mekana Sağladığı Katkıların Belirlenmesi. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 37(1), 131-136.

D.6         KUŞKUN PERVIN, YILMAZ HASAN (2003). Erzurum Kent Bütününde Donatı Elemanlarının Kullanımı Üzerine Bir Araştırma. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 34(4), 345-351.

E.            Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E.1          YESIL PERVIN, KOÇ BETÜL (2017). Giresun Adasının Ekoturizm Potansiyelinin Belirlenmesi. Dokap Bölgesi Uluslararası Turizm Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 213-219.

E.2 YESIL PERVIN (2017). Ordu Kenti Spor Alanlarının Yeterliliği Üzerine Bir Araştırma. 6. Peyzaj Mimarlığı Kongresi Bildiriler Kitabı, 561-568.

E.3 YESIL PERVIN, YESIL MURAT, AYDIN SONER (2016). Ordu kent halkının kıyı rekreasyonel alanlarını kullanım durumu ve memnuniyet düzeyleri. Kent Kültürü ve Kentlilik Bilinci Sempozyumu.

E.4 YESIL MURAT, YESIL PERVIN, YILMAZ HASAN (2006). Tokat Kenti Açık Yeşil Alanlarında Kullanılan Üzümsü Meyveler ve Kent Peyzajına Katkıları. II. Ulusal Üzümsü Meyveler Sempozyumu, 54-60.

E.5 BULUT ZÖHRE, YESIL PERVIN, YILMAZ SEVGI (2004). Avrupa Peyzaj Sözleşmesi ve Peyzaj Mimarlığı. Peyzaj Mimarlığı 2. Kongresi, 364-371.

E.6 YILMAZ HASAN, KUŞKUN PERVIN, ATABEYOĞLU ÖMER, ALPER HİLAL (2003). Erzurum Kentsel Fiziki Gelişim Süreci İçinde İki Tarihi Yerleşim Örneğinde Yaşanan Değişimler. I. Ulusal Erciyes Sempozyumu.