Derece

Üniversite

Yıl

Lisans

Yüzüncü Yıl Üniversitesi

2008-2011

Yüksek Lisans

Ordu Üniversitesi

2011-2015

Doktora

Ordu Üniversitesi

 2016-

 Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Özkutlu, F., Korkmaz, K,. Şahin, Ö., Akgün, M., Ete, Ö., Taşkın, B., Özcan, B., Aygün A. (2017). Ordu ve Samsun Yörelerindeki Fındık Bahçelerinin Bor Beslenme Durumunun Belirlenmesi. Ordu Üniversitesi Akademik Ziraat Dergisi 6(1):53-62.

Özkutlu, F., Ete, Ö., Akgün, M., Akdin, F., Tutuş, Y., Özcan, B. (2017). Çilekte Bor Gübrelemesinin Bozuk Şekilli Meyve Oluşumunun Önlenmesi ve Yaprak Mineral İçerikleri Üzerine Etkisi. Ordu Üniversitesi Akademik Ziraat Dergisi 6(2):153-160.

Özkutlu, F., Akkakaya, Ö. H., Ete, Ö. & Akgün, M. (2016). Bazı Çay Bahçelerinin B (Bor) Beslenmesi ve Toprak Özellikleriyle İlişkilerinin Belirlenmesi. Ordu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi6(1).

Özkutlu, F., Korkmaz, K., Özenç, N., Aygün, A., Şahin, Ö., Kahraman, M., Ete Ö., Akgün, M.. & Taşkın, B. (2016). Ordu-Merkez ilçedeki bazı fındık bahçelerinin mineral beslenme durumunun belirlenmesi. Ordu Üniversitesi Akademik Ziraat Dergisi 5(2):77-86.

Özkutlu, F., Korkmaz, K., Akgün, M. & Ete, Ö. Magnezyum Gübrelemesinin Fındığın (Corylus Avellana L.) Verim ve Bitki Besin Elementi İçeriklerine Etkisi. (2016). Ordu Üniv. Bil. Tek. Derg.6(2):48-58.

Faruk ÖZKUTLU , Ömer Hakan AKKAYA , Özlem ETE , Özge ŞAHİN , Kürşat KORKMAZ (2015). Rize İlindeki Bazı Çay Bahçelerinin Toprak ve Yaprak Analizi İle Besin Element Düzeylerinin Belirlenmesi. Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi.  19 (2), 94-103.

Hakemli Konferans/Sempozyumların Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Faruk Özkutlu, Selma Kıpçak, Özlem Ete, Nazım Şekeroğlu (2018). Determination of Mineral Composition, Total Phenolic Content and Antioxidant Capacity of some Edible Plants Used in Eastern Anatolia.

Özkutlu, F., Korkmaz, K., Aygün, A., Şahin, Ö., Akgün, M., Ete, Ö., Taşkın, B. (2017). Effect of Colemanite Boron Fertilization on Hazelnut (Corylus avellana L.) Yield and Quality. Ix. International Congres On Hazelnut, 15-19 Ağustos, Abstract Book, S:194, Türkiye.

Özkutlu, F., Turan, M., Burkan, O., Ete, Ö., Akgün, M., Kıtır, N. (2016). Determining the Tolerance Capacities of Cadmium (Cd) in Some Barley (Hordeum Vulgare L.) Species Grown Salty Soils, International Conference on Science, Ecology and Technology, 14-16 Ekim, Proceeding Book, S:338-351, İspanya.

Faruk ÖZKUTLU , Metin TURAN , Özlem ETE. (2016). DETERMINATION OF ZINC USE EFFICIENCY FOR LOCAL CORN (Zea mays L.) GENOTYPES.  International Conference on Science, Ecology and Technology, 14-16 Ekim, Proceeding Book, İspanya.

Özkutlu, F., Korkmaz, K., Şahin, Ö., Özenç, N.,Taşkın, B., Akgün, M., Ete, Ö., Aygün, A. (2016). Ordu ve Samsun Yörelerinde Fındığın Bor Beslenme Durumunun İncelenmesi ve Toprak ve Yapraktan Yapılan Bor Gübrelemesinin Verime Etkisinin Belirlenmesi. Uluslararası Tarımda Bor Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 16-18 Kasım, Türkiye.

Kutlu, E., Akgün, M., Aygün, S., Ete, Ö., Özenç, D.B. (2014). The effect of compost treatments on some nutrients element intake of corn plant (Zea Mays L.). 9.International Soil Sciences Congres, 14-16 Ekim, Türkiye.