ÖZGEÇMİŞ

Below you will find the Curriculum Vitae in English. 

        1.      Adı Soyadı: Özgür NARİN

2.      Doğum Tarihi: 13.09.1973

3.      Unvanı: Yrd. Doç. Dr.

4.      Öğrenim Durumu:

 

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans

Elektrik Elektronik Mühendisliği ve Fizik Lisans (‘Yan dal Programı)

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

1992-1996

Y. Lisans

Kalkınma İktisadı ve İktisadi Büyüme

Marmara Üniversitesi

1998-2002

Doktora

Kalkınma İktisadı ve İktisadi Büyüme

Marmara Üniversitesi

2003-2008

 

 

2014– 2015 Öğretim Yılında New York Üniversitesi’nde Misafir Öğretim Üyesi olarak çalıştı.

 

Tezler:

ALDIĞI DERECE

TEZİN ADI

YILI

Yüksek Lisans

Hegemon Sanayi Olarak Demir Çelik, Ereğli Demir-Çelik ve Üretim Sürecine Yansımaları / Danışman: Doç.Dr. Mehmet Türkay.

2002

Doktora

Teknolojik Değişim: Türkiye’de Üretim Araçları Üretimi (1996 – 2005) / Danışman: Yrd. Doç.Dr. Kurtar Tanyılmaz.

2008

 

 

Çalışma Konuları:

 

 • Teknoloji, Yenilik ve Ekonomi
 • Bilimsel Teknolojik Üretim
 • Teknoloji, Yenilik ve Yeni Emek Süreçleri
 • Bilim, Teknoloji ve İnsan
 • Bilim ve Teknolojinin Üretim Süreçlerine Etkileri

 

 

5.      Akademik Unvanlar:

Yardımcı Doçentlik Tarihi :     22 Nisan 2011

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi İİBF. Araştırma Görevlisi (2004-2011)

Ordu Üniversitesi İİBF. Yrd. Doç. Dr.  (2011-

 

6.     Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

      6.1.  Yüksek Lisans Tezleri :  

1. “2001 sonrası Türkiye’de Sanayileşme Stratejileri”, TAMAMLANDI.

2. “Orta Karadeniz Bölgesinde Üretimin ve Dış Ticaretin Teknolojik Yapısı: 2001-2011 Yılları Arasında Samsun Örneği” TAMAMLANDI.

3. “Moneyless Economy, Gift Economy”.

4. "2008 Krizinin Etkileri: İzlanda Örneği".

7.     Yayınlar

      7.1.  Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan   bildiriler

Narin, Özgür.

From the ‘Origin of Species’ to Genome Project or Capitalist Book of ‘Inventory of Genes’: Capitalist Appropriation of Species, Genes

Historical Materialism International Conference, November 27th-29th 2009, London

Narin, Özgür

“Double Character of Capitalist Production Process in Turkey after 2000: Technological Development in Turkish Industry and the Formalization of Informal/Precarious Labour”

First International Conference in Political Economy; International Initiative for Promoting Political Economy (www.iippe.org) and the Greek Scientific Association of Political Economy; 10-12 Eylül 2010 Crete. SOAS, Londra ve University of Crete in Rethymno, Girit, Yunanistan.

Narin, Özgür

“Janus Faces of Capitalist Production Process in Turkey after 2000: Technological Development in Turkish Industry and the Formalization of Informal/Precarious Labour”

Uluslararası Ekonomi Politik Konferansı: Kalkınma ve Kriz, Düz: Çek Cumhuriyeti Silezya Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, Westminster Üniversitesi, 16-18 Eylül 2010, Kocaeli.

 

      7.4.  Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

      7.5.  Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

Narin, Özgür (2008). “Bilim Üretimi, Bilimsel Emek Sürecindeki Dönüşüm”. İktisat Dergisi. (494-95): 25-39.

 

      7.6.  Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

Narin, Özgür.

"Kalkınma Stratejileri Açısından Türkiye Sanayi Strateji Belgesi: Öncelikli Sektörler, Üretim ve İstihdam Yapısı Üzerine bir Değerlendirme".

3. İzmir Ulusal Ekonomi Kongresi, 29 Şubat -02 Mart 2012, İzmir.

 

Aktivitenin Adı

Yeri ve Tarihi

Aktivitenin Türü           

Varsa Bildiri veya Konuşmanın Adı

Geleceğin Teknolojileri Sempozyumu, TMMOB Makina Mühendisleri Odası

 

20 - 21 Ekim 2011, İstanbul

Davetli Konuşmacı

 “Yeni Teknolojiler ve Emek Süreci”

Onikinci Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, Türk Sosyal Bilimler Derneği

 

14 - 16 Aralık 2011, Ankara

Kongre Tebliği

 “Teknoloji ve Değer Kuramı: Bilişim ve Otomasyon Teknolojileri Değer Kuramını

Geçersizleştiriyor mu?”

3. İzmir Ulusal Ekonomi Kongresi

29 Şubat -02 Mart 2012, İzmir

Kongre Tebliği

"Kalkınma Stratejileri Açısından Türkiye Sanayi Strateji Belgesi: Öncelikli Sektörler, Üretim ve İstihdam Yapısı Üzerine bir Değerlendirme"

Paris 1 Üniversitesi, Uluslararası Politik Ekonomi Kongresi

5 – 7 Temmuz 2012, Paris, Fransa

Kongre Tebliği ve TÜBİTAK bursu

“Innovation and Labour Theory of Value:”

Mantık Matematik ve Felsefe 10. Ulusal Sempozyumu

4-7 Eylül 2012, Foça, İzmir.

Kongre Tebliği

“Üniversitelerin krizi, Ekonomik Krizlerin Üniversiteleri”

 

 

      7.7.  Diğer yayınlar

Kitap Bölümleri:

-Narin, Özgür (2009). “Bilim Üretim Süreci ve Üniversitelerde Dönüşüm”. Almanak 2008 Analizleri içinde, s. 356-375; Haz: Serap Kurt, 2009, SAV Yayınları, İstanbul.

 

 

Diğer Yayınlar:

-Narin, Özgür (2012). “Teknoloji, Üretim Sürecinde Bölünme ve Emek”. Elektrik Mühendisliği, Elektrik Mühendisleri Odası Dergisi, sayı 445, Ekim 2012, s. 40-45.

 

8.    Projeler

9.    İdari Görevler

Yurtdışı Görevlendirmeler:

 • Ondokuz Mayıs Üniversitesi tarafından Londra Üniversitesi’nin (SOAS) davetlisi olarak Kasım 2009’da İngiltere’ye konferans görevlendirmesi.
 • Ondokuz Mayıs Üniversitesi tarafından New York Stony Brook Üniversitesi’nin (SOAS) davetlisi olarak Haziran 2010’da ABD’ye konferans görevlendirmesi.
 • Ondokuz Mayıs Üniversitesi tarafından Berlin Freie Üniversitesi’nin davetlisi olarak “Teknoloji, Yenilik Ekonomisi ve Fikri Mülkiyet Hakları” üzerine doktora sonrası çalışma ve kütüphane araştırması yapmak üzere 27 Temmuz – 31 Ağustos 2010 tarihleri arasında Berlin’de görevlendirme.
 • Ondokuz Mayıs Üniversitesi tarafından Londra Üniversitesi’nin (SOAS) ve Girit Rethymno Üniversitesi’nin davetlisi olarak Eylül 2010’da Yunanistan, Girit’e konferans görevlendirmesi.
 • Ordu Üniversitesi tarafından Berlin Freie Üniversitesi’nin davetlisi olarak 15 Temmuz – 29 Temmuz 2011 tarihleri arasında Berlin’de görevlendirme.
 • Ordu Üniversitesi tarafından Londra Üniversitesi’nin (SOAS) ve Paris I Sorbonne Üniversitesi’nin davetlisi olarak 5-7 Temmuz 2012’de Paris’e konferans görevlendirmesi (TÜBİTAK Bursu, Uluslararası Konferans Desteği 2224).
 • Ordu Üniversitesi tarafından New York Stony Brook Üniversitesi’nin (SOAS) davetlisi olarak Haziran 2012’de ABD’ye konferans görevlendirmesi, (Stony Brook Üniversitesi’nden alınan bursla).
 • Ordu Üniversitesi tarafından Viyana Üniversitesi’nin davetlisi olarak 15 Ocak – 22 Ocak 2012 tarihleri arasında Viyana’da görevlendirme.
 • 2014 Eylül – 2015 Eylül tarihleri arasında New York Üniversitesi’nden Profesör Bertell Ollman’ın davetlisi olarak 1 yıl süreyle misafir öğretim üyeliği.

 

10.  Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

11.  Ödüller

12.  Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

 

 

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

 

Teorik

 

2011-2012

Güz

Kalkınma İktisadı I

3

 

Türkiye Ekonomisi I

3

 

Bilgi Toplumu ve Türkiye

3

 

Karşılaştırmalı İktisadi Sistemler

3

 

Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri

2

 

İktisadi Düşüncenin Evrimi (Yüksek Lisans)

3

 

Para Teorisi (Yüksek Lisans)

3

 

Devlet ve Ekonomi (Yüksek Lisans)

3

 

İlkbahar

Türkiye Ekonomisi II

3

 

Kalkınma İktisadı II

3

 

İktisadi Planlama

3

 

 

 

 

 

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

 

 Teorik

 

2013-2014

Güz

Kalkınma İktisadı I

3

 

Türkiye Ekonomisi I

3

 

Küresel Ekonomik Krizler

3

 

İktisadi Giriş

3

 

Devlet ve Ekonomi (Yüksek Lisans)

3

 

İlkbahar

Türkiye Ekonomisi II

3

 

Kalkınma İktisadı II

3

 

Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri

3

 

Politik Ekonomi (Yüksek Lisans)

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURRICULUM VITAE

 

Özgür Narin, Assoc. Prof. Dr.


Ordu University
Department of Economics
52300 ORDU / TURKEY

 

Telephone number: +90 452 – 323 82 55 – x3004
Fax number: +90 452 – 323 82 56

 

E-mail: narinozgur@yahoo.com

Last year, (2014-2015) I was invited by Prof. Bertell Ollman and worked as a visiting scholar in New York University. 

EDUCATION
 

Ph. D.: Marmara University, Department of Economics, Development Economics, Istanbul,
2008. Supervisor: Assoc. Prof. Dr. Kurtar Tanyılmaz, Title of thesis: Analyzing The Technological
Change: Production of Means of Production Sector in Turkey After Customs Union.

M. Sc.: Marmara University, Department of Economics, Development Economics, Istanbul,
2002. Supervisor: Prof. Dr. Mehmet Türkay, Title of thesis: Iron & Steel Production as an
Hegemonic Sector. The Case of Ereğli Iron & Steel Co.

B. Sc.: Middle East Technical University, Department of Electrical and Electronics
Engineering. And Department of Physics (Double Program)
, ANKARA, 1997.

 

WORK EXPERIENCES

2011-2014: Assoc. Prof. Dr., Ordu University, Department of Economics, ORDU

 

Lectures:


(Undergraduate) Political Economy of Science and Technology Policies, Innovation
Economy, Methods and Research Techniques in Social Sciences, Development Economics,
Turkish Economy.
(Graduate) Political Economy, Political Economy of Science and Technology Policies,
Economic Planning, Methods in Social Sciences, and Monetary Theory and Politics.

2004-2011: Research Assistant, Samsun Ondokuzmayıs University, Department of
Economics, SAMSUN.

1997-1999: Global Software Designer & Engineer; NETAŞ (Nortel Netaş: A joint venture of
Nortel Networks Co.), ISTANBUL.

PUBLICATIONS

 

 1. Narin, Özgür (2005). “Social Class in Marxian and Weberian Perspectives”. in the book, Kapitalizm ve Türkiye 1: Kapitalizm, Tarih ve Ekonomi, Eds: Yüksel Akkaya, Fuat Ercan, 2005, Dipnot Yayınevi, Ankara.

 2. Narin, Özgür (2008). “Production of Science in Capitalism and The Tranformation in Scientific Labour Process”, (Refereed National Journal) İktisat Dergisi. (494-95): 25-39.

 3. Narin, Özgür (2006). “Ebbs and Flows of Class Analysis: Marx, Weber and beyond.” in the book Kapitalizmi Anlamak, Eds: Demet Yılmaz, Ferhat Akyüz, Fuat Ercan, Koray R. Yılmaz, Tolga Tören, Ümit Akçay, 2006, Dipnot Yayınevi, Ankara.

 4. Narin, Özgür (2009). “Transformation in Scientific Production and the University”, in the book Almanak 2008 Analizleri, s. 356-375; Eds: Serap Kurt, 2009, SAV Yayınları, İstanbul.

 5. Narin, Özgür (2010). “Technology and The Division of Labour in Smith and Marx: A Comparative Analysis” in the book Politik İktisat ve Adam Smith, Proceedings of the International Conference on Political Economy (ICOPEC); Eds: A. Ümit Çetin, Farhang Morady, Hakan Kapucu, İsmail Şiriner, Murat Aydın; Haziran 2010, Yön Yayınları, İstanbul.

 

PRESENTATIONS TO INTERNATIONAL CONFERENCES

1. “Division of Labour and Technology in Smith and Marx”, International Conference on Political Economy, ICOPEC, University of Silesia. Canakkale
and Kocaeli, Çanakkale Üniversitesi, Oct, 1-4 2008, Kocaeli.

2. “From the ‘Origin of Species’ to Genome Project or Capitalist Book of ‘Inventory of Genes’: Capitalist Appropriation of Species, Genes”, Historical
Materialism International Conference, November 27th-29th 2009, London.

3. Narin, Özgür and Özgür Mutlu Ulus, “"Alpagut Factory Occupation: First Experience of Workers' Self Management in Turkey". How Class Works 2010
International Conference, 3-5 June 2010, SUNY- Stony Brook University, New York, USA.

4. “Double Character of Capitalist Production Process in Turkey after 2000: Technological Development in Turkish Industry and the Formalization of
Informal/Precarious Labour”, First International Conference in Political Economy; International Initiative for Promoting Political Economy
(www.iippe.org) and the Greek Scientific Association of Political Economy; 10-12 Eylül 2010 Crete. SOAS, Londra ve University of Crete in Rethymno,
Crete, Greece.

5. (WCSA Travel Grant) “New (Neo?) Republic of Turkey: Analyzing the realignment of class and power in Turkey after the 2000s”, 5th How Class
Works Conference, June. 7-9, 2012, New York, USA.

6. (TUBITAK International Conference Support Grant) “Innovation and Labour Theory of Value: Retracing the steps of Marx’s Research on Value Theory”,
Joint conference AHE, IIPPE, FAPE. July 5 – 7, 2012, Paris, France. International Initiative for Promoting Political Economy (www.iippe.org) and
the Paris Sorbonne University, Paris, France.

INTERNATIONAL GRANTS

1. TÜBİTAK International Conference Support Grant,

2. Stony Brook University, WCSA Travel Grant, Working Class Studies Association New York.

INTERNATIONAL ACADEMIC VISITS
 

1. Academic Research for 2 months in Berlin in the summer of 2010 and 2011, invited by Freie University of Berlin.

2. Academic Research for 1 week in Vienna in January 2012, invited by Vienna University.

3. Visiting Scholar for 1 year in New York University (Invited by Professor Bertell Ollman). 

COMPLETED MASTER THESIS
1. “Industrialization Strategy of Turkey after the crisis 2001”, Mrs. Tacinur Aksoy,
Master Degree in the Department of Economics, Ordu, July 2012, Supervisor: Assoc.
Prof. Dr. Özgür Narin.
2. “The Technological Structure of The Production and Export of the Manufacturing sector in Blacksea region”, Mürşit Recepoğlu, Master Degree in the Department of Economics, Ordu University, (likely to finish in January, 2014), Supervisor: Assoc. Prof. Dr. Özgür Narin

MASTER DEGREE STUDENTS

1. “Moneyless Economy, Gift Economy”, Meriç Keleş, Master Degree in the Department of Economics, Ordu University, January, 2015, Supervisor: Assoc. Prof. Dr. Özgür Narin.

 

 

PRESENT RESEARCH INTERESTS
1. Development Economics and Information Technologies, Esp. changing class Composition of the lately industrialized countries,
2. Labour Process of Technology and innovation,
3. Dialectics of Technology and Value Theory,
4. Marx's, Schumpeter's and Neo-Schumpeterians' approach on technology in
comparative perspective,
5. Production of Science and Technology as a Capitalist labour process,
6. Labour-Value Theory.