Derece  

Alan  

Üniversite  

Yıl  

Lisans 

 Beden Eğitimi ve Spor

 Kocaeli Üniversitesi

2005

Y. Lisans 

 Beden Eğitimi ve Spor

 Kocaeli Üniversitesi

2007

Doktora 

 Beden Eğitimi ve Spor

 Kocaeli Üniversitesi

2011

Okutmanlık : Kocaeli Üniversitesi, 2006-2012

Yardımcı Doçentlik: Ordu Üniversitesi, 03.12.2012

1.        Yayınlar  

1.1.  Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities) 

1.1.T. Çolak, B. Bamaç, M. Alemdar, H. Macit Selekler, A. Özbek, S, Çolak, Ö. Dinçer, (2009)."Nerve Conduction Studies Of The Axillary, Musculocutaneous And Radial Nerves İn Elite Ice Hockey Players”.Journal Of Sports Medıcıne And Physıcal Fıtness, 49, 224-31,

1.2.  Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 1. Korkut, H., Yenigün, N.,Dinçer, Ö.,Turkay, İ.K., Dinçer, E. ( 2013).”Stars and Little Girls Volleyball Team Force Talon Comparison of Athletes”, International Journal of Science Culture and SportISSN: 2148-1148
 2. Çolak, T., Bamaç, B.,Dinçer, Ö.,Çolak, S.,Selekler, M.H., Türker, M.,Özbek, (2013).  A.Nerve  Conduction Studies of Ulnar And Median Nerves in Elite Rowing Athlets. Eurpean Journal of Sport Medicine. ISSN. 1792-4979
 3. Belgin Bamaç, Tuncay Çolak, Murat Alemdar, Gulmine Dündar, Macit Selekler, Özgür Dinçer, Enis Çolak, Aydın Özbek, (2009) “Comparison Of Nerve Conduction Velocities Of The Median And Ulnar Nerves Between Elite Ice Hockey Players And Controls", Surgıcal And Radıologıc Anatomy, 31, 95-229,
 4. Özgür Dinçer, (2015). “The Changing Rules Of The Game, Volleyball Player Systematic Structure And Effects in Applying.”International Journal of Science Culture and Sport 10-18.ISSN 2148-1148.
 5. E. Erdoğan, A.İnce, Ö.Dinçer, H.Sözen, B. Cevahircioğlu, E. Arı., (2014).”The effects on some Motor Skills of Physical Enducation and Sports School Students of Plyometric Training”.Prime Journal of Social Science. ISSN 2315-5051 Vol.3(2).
 6. Özgür Dinçer, Fatih Karakaş, Hamza Küçük, Levent Bayram. (2014). “An Evalution Of The Communication Skills And Empathic Tendencies Of Students Attending Police Vocational School Of Higher Education” ” International Journal of Science Culture and Sport.Vol:1.sf: 11-21.ISSN: 2148-1148.
 7. Özgür Dinçer, İ.K. Türkay (2015). “The examination of effet on Anthropometric Characteristics and Motor Activities of Infrastructure Training at Volleyball” International Journal of Science Culture and Sport 757-763.ISSN 2148-1148.
 8. Özgür Dinçer.(2016).“Analyzıng Short And Long Serve in Volleyball Via Superficial EMG”.The Journal of International Anatolia Sport Science. Vol.1(1).85-90. ISSN: 2548-0294.
 9. Özgür Dinçer, (2016).  “Üniversitelerde Spor Eğitimi Alan Öğrencilerin İmgeleme Yetilerinin Değerlendirilmesi” Eğitim Bilim Toplum Dergisi. Vol.14(55).138-149. ISSN: 1303-9202.
 10. Özgür Dinçer (2017).“Effect of Equestrian Sports on Balance And Equestrian Motor Skills Among Children Between 9-12 Years Old.” The Journal of International Anatolia Sport Science.Vol(8)3, 122-194. ISSN:2548-0294.
 11. Özgür Dinçer, Erdal Arı, Hasan Sözen, Ercüment Erdoğan, Burkay Cevahircioğlu, “Examination of sufficiency Levels of Young Soccer Players Playing in Infrastructure Of Proffessıonal Soccer Team in terms of Performance For Proffessıonal Soccer Leagues.”Journal of Sports and Performance Researce.Vol:8/1.Sf:35-46 Doı No:10.17155.

1.3.  Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler  

1.   Comparison of Upper Extremity, Anthropometrical Measures and İsokinetic Performances of Table Tennis Players and Badminton Players", "Özgür Dinçer","Enis Çolak",Bergün Meriç",Serap Çolak","Belgin Bamaç","Tuncay Çolak","Murat Son", , 12th ECSS Congress of European College of Sport Science, Finland , (2007)

2.   A Comparison of Attention Levels of Football Players in The Range of 13 to 17 Ages With Control Group", "Özgür Dinçer","Serap Çolak","Murat Son","Enis Çolak","Bergün Meriç","Betül Beyazıt","Belgin Bamaç","Tuncay Çolak", 3rd İnternational Football Medicine Congres,Basel-Switzerland, (2008)

3.   A Comparison Of Self-Respect Levels Of The Female Volleyball Players Who Are Training Regularly To The Control Group", Özgür Dinçer, Serap Çolak, Betül Beyazıt, Enis Çolak, , The 11th Ichper.Sd Europe Regional Congress and Exposition, (2009)

4.   Example of individual sports Fencing Training Periodical ", Özgür Dinçer, Mine Gül, Yavuz Taşkıran, 1.       International Fence and Science Symposium, (2010)

5.   12-14 Age Group Girls Volleyball Player Of The Antropometric Measurements And Motor Features Compared With The Control Group", Erhan Karakaya, Özgür Dinçer, Enis Çolak, , 11th İnternational Sport Sciences Congress Antalya/Turkey, (2010)

6.   Analysing and Evaluating of Attack and Defence Relationships of The Teams Attended 2009-2010 Turkey Female Volleyball Evective Cup", Özgür Dinçer, Ebru Ören, Nahit Yenigün, Özlem Yenigün, , International Scientific Conference Perspectives ın Physical Education and Sport, Romania/Constanta (2010)

7.   The Effect of Recreative Activities on Hopelessness Level Of The Students", Betül Beyazıt, Serap Çolak, Özgür Dinçer, Anıl Meracı, , International Scientific Conference Perspectives ın Physical Education and Sport, Romania/Constanta (2010)

8. 14-16 Age Group Girls Volleyball Players And Control Group Students To Compare The Lavel Of State Anxiety And Trait Anxiety", Melek Göçmen, Özgür Dinçer, Serap çolak, , 11th İnternational Sport Sciences Congress Antalya/Turkey, , (2010)

9. Study of Nerve Transmission Speeds of Lower Extremities of ıce Hockey Players", Özgür Dinçer, Tuncay Çolak, Yavuz Taşkıran, Belgin Bamaç, H. Macit Selekler, Murat Alemdar, Serap Çolak, , The 11th Ichper.Sd Europe Regional Congress And Exposition, Antalya/Turkey (2010)

10. To Mentally Disabled Individuals Motoric Investigation of the Effect of Characteristics of Applied Basketball Exercise”, Özgür Dinçer, Pınar Şer, Ebru Dinçer, 12th International Sport Sciences Congres Denizli/Turkey, (2012)

11. Athletes Who Rowing National Team Examination of ,Anxiety Before and After Competition”, Özgür Dinçer, Hüseyin Kandemir, Ebru Dinçer, 12th International Sport Sciences Congres Denizli/Turkey, (2012)

12. Çolak, T., Bamaç, B.,Dinçer, Ö.,Çolak, S.,Selekler, M.H., Türker, M.,Özbek, A  Nerve Conduction Studies of Ulnar And Median Nerves in Elite Rowing Athlets, 8th European Sport  Medicine Congress of Efsma, 2013

13. Korkut, H., Yenigün, N.,Dinçer, Ö.,Turkay, İ.K., Dinçer, E. “Stars And Little Girls  Volleyball Team Force Talon Comparison of Athletes”, International Conference on Science Culture and Sport, 2013

14. Ö.Dinçer, H. Sözen, E. Erdoğan, E. Arı, B. Cevahircioğlu, E. Gedik.”The Examination Of Effect On Antrhropometric Characteristics And Motor Activities Of Infrastructure Training At Soccer”. 13th İnternational Sport Sciences Congres Konya/Turkey, (2014).

15. İ.K. Türkay., E. Dinçer, Ö.Dinçer. “Bireylerin Spor Yapma Amaçlarının Beden Kitle İndeksi, Yaş ve Cinsiyete Göre İncelenmesi” The 1 th International Sports Science Tourism and Recreation Students Congres.Antalya/Türkiye (2014).

16. İ.K. Türkay., Ö.Dinçer, E. Dinçer.“Body Mass Index of inviduals from Sports Centre fort he study of Knowledge Level”. International Gender and Sport Symposium. Ankara (2014).

17. E. Erdoğan A. İnce, Ö.Dinçer, H. Sözen, B. Cevahircioğlu, E. Arı.,”The effects on some Motor Skills of Physical Enducation and Sports School Students of Plyometric Training” 13th İnternational Sport Sciences Congres Konya/Turkey, (2014).

18. Özgür Dinçer, Fatih Karakaş, Hamza Küçük, Levent Bayram.“An Evalution Of The Communication Skills And Empathic Tendencies Of Students Attending Police Vocational School Of Higher Education” The 3rd International Conference on Science Culture and Sport Sarajevo/Bosnia(2014).

19.Özgür Dinçer.”The Changing Rules Of The Game, Volleyball Player Systematic Structure And Effects İn Applying.”.4th International Conference on Science Culture and Sport Ohrid/Makedonya (2015).

20. Özgür Dinçer, İ.K. Türkay.”The examination of effet on Anthropometric Characteristics and Motor Activities of Infrastructure Training at Volleyball.” 4th International Conference on Science Culture and Sport Ohrid/Makedonya (2015).

21. İ.K.Türkay., K. Pepe., Ö. Dinçer., (2016).”Investigation of Individuals From Sport Center of The Waist/Heıght Ratio And Body Mass Index.”Intrenational Scientefic Conference. Belgrade/Sırbia.

22. Ö. Dinçer., E. Arı., H. Sözen., E. Erdoğan., B. Cevahircioğlu. “Üst Liglerde Mücadele Eden Oyuncular ile Bu Liglerin Alt Yapı Kategorilerindeki Oyuncuların Seçilmiş Bazı Özelliklerinin Karşılaştırılması.”(2016).14 th International Sport Sciences Congress. Antalya/Turkey.

23. M. Son., Ö. Dinçer., E. Çolak.”Futbolda Farklı Isınma Protokollerinin Dikey Sıçrama ve Esneklik Üzerine Etkisinin İncelenmesi.” (2016).14 th International Sport Sciences Congress. Antalya/Turkey.

24. Ö. Dinçer., M. Son., Ç. Gügünağaoğlu., D. Yurdakul.”Üniversitede Takım ve Bireysel Spor ile Uğraşan Sporcuların İmgeleme Yetilerinin İncelenmesi.” (2016).14 th International Sport Sciences Congress. Antalya/Turkey.

25.  D.Yurdakul., Ö. Dinçer., Ç. Gügünağaoğlu.”Takım Sporlarında Takım Birliğinin Okul Takımı ve Kulüp Takımı Açısından Belirlenen Parametrelere Göre İncelenmesi.” (2016).14 th International Sport Sciences Congress. Antalya/Turkey.

26. Ö. Dinçer., M. Son., S. Çolak., E. Şahin.“10-12 Yaş Grubu Yüzücülerde 8 Haftalık Terabant Antrenmanlarının Bazı Antropometrik Özellikler Üzerine Etkisi.” (2016).14 th International Sport Sciences Congress. Antalya/Turkey.

27. İ.K. Türkay., Ö. Dinçer., E. Atay., H. Sözen. “Fazla Kilolu Bireylerde Düzenli Egzersizin Vücüt Yağ Oranı ve Metabolizma Yaşı Üzerine Etkisi. (2016).14 th International Sport Sciences Congress. Antalya/Turkey.

28. Ö. Dinçer. “Voleybolda Kullanılan Kısa ve Uzun Servis Tekniğinin Yüzeyel EMG ile İncelenmesi.” (2016).14 th International Sport Sciences Congress. Antalya/Turkey.

29. M. Son., Ö. Dinçer., S. Çolak., E. Kocabıçak., E. Çolak., “ 18-20 Yaş Futbolcularda Jimnastik ve Koordinasyon Egzersizlerinin Esneklik ve Dikey Sıçrama Performansı Üzerine Etkisinin İncelenmesi”. 21-23 May 2017.  The International Balkan Conferance ın Sport Sciences. Bursa/Tukey.

30. M. Son., Ö. Dinçer., S. Çolak., F. Gencer, E. Çolak., “ 15-16 Yaş Grubu Futbolcularda 8 Haftalık Intensiv Interval Antrenmanlarının Sürat Performansına Etkilerinin İncelenmesi” 21-23 May 2017.  The International Balkan Conferance ın Sport Sciences. Bursa/Tukey.

31. H Sözen., Ö. Dinçer., E. Arı., B. Cevahircioğlu., S. Akdi. “ Üniversitede Seçmeli Beden Eğitimi ve Spor Dersine Ek Olarak Yapılan Plates Eğitiminin Kadın Öğrencilerin Esneklik ve Vücut Kompozisyonu Üzerine Etkileri”. IX. International Congress Of Educational Research. 11-14 May 2017. Ordu/Turkey.

32. Özgür Dinçer., Murat Son., Enis Çolak,. Ebru Barut  “Analyzıng The Effects Of Exercıses Wıth Thera-Band And Medıcıne Ball On Freestyle Swımmıng In 25 Meters” .9. International Physical Educational Teacher and Sports Instructors Congress. 19-22 Oct 2017.Antalya/Turkey.

33. Murat Son., Özgür Dinçer., Enis Çolak., Orkun Akarsu “Analyzıng The Effects Of Balance Exercıses Of 25-29-Year Old Ice Hockey Players On Theır 30 Meters Speed Performances”15. International Sport Sciences Congress. 15-18 Nov 2017. Antalya/Turkey.

34. Özgür Dinçer., Murat Son., Enis Çolak., Ebru Barut “Analysıng The Effects Of Sports On Balance And Anthropometrıc Parameteres Between 12-14 Year Old Chıldren” World Congress Of Sport Sciences Researches. 23-26 Nov 2017. Manisa Turkey.

35. Ö. Dinçer., T. Çolak., B. Bayazıt., H.M. Kır., S. Çolak. “The Effects of Exercises on Glucose, Insulin, Cortisol, Brain Derived Neurotropic Factor (BDNF) and Insulin Like Growth Factor-1 (IGF-1) in Female Volleyball Players” World Congress Of Sport Sciences Researches. 23-26 Nov 2017. Manisa Turkey.

1.4.  Yazılan Ulusal Ve Uluslararası Kitaplar Veya Kitaplarda Bölümler  

1. Özgür DİNÇER, (2017). “Buz Hokeyi Oyuncularının Alt Extremite Sinir İleti Hızlarının İncelenmesi” Nobel Yayınevi, 1. Baskı. Ankara.

1.5.  Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler  

1.   Voleybol ve Badminton Oyuncularının Üst Ekstremite Antropometrik Ölçümleri ve İzokinetik Performanslarının Karşılaştırılması", Serap Çolak, Belgin Bamaç, Betül Bayazıt, Enis Çolak, Bergün Meriç, Özgür Dinçer. Ali Cımbız, Aydın Özbek, Morfoloji Dergisi , 13, 1-2, (2008)

2. Çağlar Küçükbaycan, Nahit Yenigün, ÖzlemYenigün, Özgür Dinçer, (2011).”Comparison Of Pre-Season And Post Season Leg Strength Of Volleyball Players In The Blocker And The Spiker Players” İstanbul University Journal of Sport Science. ISSN. 1303-1414. Vol 3, 137-142,

1.6.  Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler  

1.   Ümit Sarıtoprak, Özgür Dinçer, Enis Çolak, Betül Bayazıt, Murat Son, Ebru Dinçer, (2012) “11-13 Yaş Grubu Çocuklarda Uygulanan Ayak Tenisi Etkinliğinin Sosyal Gelişime Etkisi” 1. Rekreasyon Araştırma Kongresi, Antalya/Türkiye

2.   Çağlar Karaman, Murat Son, Betül Bayazıt, Özgür Dinçer, Enis Çolak, (2012) “Spor Yapan Ve Yapmayan 10-12 Yaş Grubu Çocuklarda Benlik Saygısının İncelenmesi”, 1. Rekreasyon Araştırma Kongresi, Antalya/Türkiye

3.   Zeyneb Dirikol, Enis Çolak, Özgür Dinçer, Betül Beyazıt, Murat Son, Ebru Dinçer, (2012) “Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesinin Farklı Bölümlerde Eğitim Veren Öğretim Elemanlarının Boş Zaman Tercihlerinin İncelenmesi”, 1. Rekreasyon Araştırma Kongresi, Antalya/Türkiye

1.7.  Diğer yayınlar 

1.8.  Ulusal ve Uluslararası atıflar

1.Unusual latrogenic Lesion of the Musculocutaneous Nerve - Two Case Reports.By: Kanta, M.; Ehler, E.; Lastovicka, D.; et al. Ceska A Slovenska Neurologıe A Neurochırurgıe   Volume: 73   Issue: 4   Pages: 434-437  Published: 2010

2.   Axillary nerve injury associated with sports S Lee, K Saetia, S Saha, DG Kline, DH Kim - Neurosurgical focus, 2011 - thejns.org

3.   Relationships between Whole Body Reaction Time and the Motion-silent Period and the Action Period in Jump S Kai, K Nagino, T Nomura, K Shigemori… - Journal of Physical 2012 - jlc.jst.go.jp

4.   Increases in M-wave latency of biceps brachii after elbow flexor eccentric contractions in women K Kouzaki, K Nosaka, E Ochi, K Nakazato - European journal of applied 2016 – Springer

5. Repeated bouts of fast eccentric contraction produce sciatic nerve damage in rats K Kouzaki, K Nosaka, Kobayashi, Masatoshi, Nakamura, Kei-Ichiro, et al. Muscle and Nerve 2016 web of science.

6. Sciatic Nerve Conductivity is Impaired by Hamstring Strain Injuries By: Kouzaki, Karina; Nakazato, Koichi; Mizuno, Masuhiko; et al. Volume: 38   Issue: 11   Pages: 803-808   Published: OCT 2017

7. Effect of eicosapentaenoic acids-rich fish oil supplementation on motor nerve function after eccentric contractions By: Ochi, Eisuke; Tsuchiya, Yosuke; Yanagimoto, Kenichi Journal Of The Internatıonal Socıety Of Sports Nutrıtıon   Volume: 14     Article Number: 23  Published: JUL 12 2017

 1. Adı Soyadı:  Özgür DİNÇER
 2. Doğum Tarihi:  05.10.1983
 3. Unvanı:  Yardımcı Doçent
 4. Öğrenim Durumu: 

Derece  

Alan  

Üniversite  

Yıl  

Lisans 

 Beden Eğitimi ve Spor

 Kocaeli Üniversitesi

2005

Y. Lisans 

 Beden Eğitimi ve Spor

 Kocaeli Üniversitesi

2007

Doktora 

 Beden Eğitimi ve Spor

 Kocaeli Üniversitesi

2011

 1. Akademik Unvanlar:  

Yardımcı Doçentlik Tarihi :   3.12.2012

Yüksek Lisans Tez 

              Buz Hokey Oyuncularının Alt Ekstremite Sinir İleti Hızlarının İncelenmesi

Sürekli kullanmaya bağlı olarak bazı spor branşların da yapılan fi- ziksel aktivitelerle beraber kullanılan ekstremitenin anatomik yapısında değişiklikler olması beklenebilir. Örneğin buz hokey oyuncularında alt ekstremite aşırı fiziksel aktiviteye maruz kalır. Bundan dolayı bu aşırı kullanmanın alt ekstremite sinir ileti hızları üzerine etkilerini araştırmayı amaçladık. Çalışmamıza 20 profesyonel buz hokeyi oyuncusu (21,8±1,8) ve 20 sedanter grubunu oluşturan (22,5±1,35) kişiler katılmıştır. Bu kişilerin antropometrik ölçümleri (yaş, boy, kilo, ayakkabı numarası, alt ekstremite uzunluğu, uyluk ve bacak çevre ölçümü) yapıldı. EMG (Elektromyografi) ile n. tibialis, n. peroneus communis, n. plantaris medialis, n. plantaris late- ralis ve n. suralis’in sinir ileti hızları ölçüldü. Elde edilen veriler, sporcu ve kontrol grubu karşılaştırılarak istatistiksel açıdan değerlendirildi. Çalışmamızda yaptığımız sinir ileti hız ölçümlerinde sağ n. tibialis, sağ ve sol n. plantaris lateralis ve n. plantaris medialis’lerin sinir ileti hızlarında buz hokeyi oyuncuları ile kontrol grubu arasında anlamlı bir farklılık yoktu (P> 0,05). Sol n. tibialis, sağ ve sol n. peroneus communis ve sağ ve sol n. suralis’lerin sinir ileti hızlarında buz hokeyi oyuncuların- da yavaşlama yönünde anlamlı bir farklılık vardı (P< 0,05). Sonuç olarak buz hokeyi oyuncularında oluşabilecek muhtemel pa- tolojilerin tespiti için sporcu sağlığı açısından alt ekstremite sinirlerinin EMG ile takip edilmesinin önemli olacağı düşüncesindeyiz.

Anahtar Kelimeler: Buz Hokeyi, EMG, Sinir İleti Hızı 

Doktora Tez

Bayan Voleybolcularda Egzersizin Sinir Sistemi Üzerine Etkilerinin Plazma Glukoz, İnsulin, Kortizol, Braın Derıved Nörotopik Faktör (BDNF) ve insulin Like Growth Faktör 1 (IGF-1) Düzeyleri İle İncelenmesi

Fiziksel aktivitede bulunmak, sinir dokusunu etkileyen kan parametrelerinde değişikliklere sebep olabileceği gibi sinir aktivitesinde pozitif ve negatif etkilere de neden olabilir. Bu çalışmada; Bayan Voleybolcularda, Plazma Glukoz, İnsulin, Kortizol, Brain Derived Nörotopik Faktör (BDNF) ve Insulin Like Growth Faktör 1 (IGF-1) parametrelerinin hazırlık kamp dönemi öncesi ile sonrası ve maç öncesi ile sonrası gibi ağır aktivitelerden sonra kandaki düzeylerinde değişiklik olup olmadığının araştırılması amaçlanmıştır. Çalışmaya, yaş ortalaması (21,7±1,71) olan 20 profesyonel bayan voleybol oyuncusu ve yaş ortalaması (21,1±2,02) olan 20 sedanter kişi alınmıştır. Haftada en az 8 saat antrenman yapan ve en az 7 yıldır voleybol oynayan profesyonel bayan voleybol oyuncusu ile aktif olarak herhangi bir spor faaliyetinin içinde olmayan kontrol grubunu oluşturan kişiler, çalışmaya uygun olarak kabul edilmiştir. Verilerin istatistiksel analizi SPSS 15.00 paket programda yapılmıştır. Elde edilen verilere betimsel istatistiksel işlemler (ortalama, standart sapma) uygulandıktan sonra gruplar arasındaki farklar Wilcoxon Sign Rang Test ve Mann Whitney U Testi ile değerlendirilmiştir. Anlamlılık düzeyi olarak 0,05 kullanılmıştır. Değerlendirmeye alınan sporcular ve kontrol grubunun kilo ve boy ölçüleri yapıldı. Tüm deneklerin, antropometrik ölçümleri (alt ekstremite, uyluk, bacak, kol, ön kol, ve el uzunluğu ile çevre ölçüsü) yapılmıştır. Oyuncuların Plazma Glukoz, İnsulin, Kortizol, Brain Derived Nörotopik Faktör (BDNF) ve Insulin Like Growth Faktör 1 (IGF-1) düzeylerine voleybol branşında yüklenmenin en yoğun yapıldığı genel ve özel hazırlık dönemi öncesi ve sonrası ile maç öncesi ve sonrası kan alınarak yapılmıştır. Aynı ölçümler, bir defa voleybol oyuncularının ölçümleri tamamlandıktan sonra kontrol grubuna da uygulanmıştır. Sonuç olarak; voleybolcuların hazırlık dönemi öncesi ve sonrası BDNF değerlerinde uzun süreli düzenli egzersiz yapmasına bağlı olarak yükselme yönünde anlamlı bir farklılık bulunmuştur (P<0,05). Müsabaka öncesi ve sonrası IGF-1 ve Kortizol değerlerinde stres ortamına ve kassal aktiviteye bağlı olarak artış yönünde anlamlı faklılık bulunmuştur (P<0,05).         

Anahtar Kelimeler: Voleybol, Hazırlık Dönemi, Müsabaka, BDNF, IGF 1, GLukoz, Insulin, Kortizol.