Derece

Üniversite

Fakülte/Enstitü/Bölüm/ABD

Yıl

Lisans

ODÜ, Ordu

Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü

2008-2012

Yüksek Lisans

ODÜ, Ordu

Fen Bilimleri Enstitüsü, Bahçe Bitkileri Bölümü

2012-2015

Doktora

ODÜ, Ordu

Fen Bilimleri Enstitüsü, Bahçe Bitkileri Bölümü

2015-......

 

  • M.F., Balta, T., Kaya, H., Kırkaya, O., Karakaya, 2015. Kumru (Ordu) Yöresinde Yetiştirilen Mahalli Elma Genotiplerinin Fenolojik, Morfolojik ve Pomolojik Özellikleri. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 32 (1), 47-56

  • M.F., Balta, O., Karakaya, G., Kaptan-Ekici, 2015. Çorum’da Yetişen Alıçların (Crataegus spp.) Fiziksel özellikleri. Ordu Üniversitesi, Bilim ve Teknoloji Dergisi, Cilt:5, Sayı:2,35-41.

  • B., Öztürk, Y., Özkan, K., Kılıç, M., Uçar, O., Karakaya, M., Karakaya, 2015. Braeburn Elmasının (Malus domestica Borkh.) Hasat Önü Dökümü ve Meyve Kalitesi Üzerine Hasat Öncesi Bitki Gelişim Düzenleyici Uygulamalarının Etkisi. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi,  32 (1), 68-76

  • O., Karakaya, M.F., Balta, T., Kaya, S., Uzun, 2015. Yağlıdere (Giresun) Elmaları: Fenolojik ve Pomolojik Özellikler. VII. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi / 25 -29 Ağustos 2015 Çanakkale

  • S., Uzun, M.F., Balta, T., Kaya, O., Karakaya, 2015. Çamaş (Ordu) Yöresinde Yetişen Yerel Elma Çeşitlerinin Fenolojik ve Pomolojik Özellikleri. VII. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi / 25 -29 Ağustos 2015 Çanakkale

  • B., Öztürk, B., Bulut, Y., Kaşko-Arıcı, M., Karakaya, T., Yarılgaç, O., Karakaya, S., Kayalak Balık, H.İ., Balık, 2015. "Onur" ve "Kaplan" Trabzon Hurması Çeşitlerinin Soğukta Muhafaza Performansı Üzerine Farklı Uygulamaların Etkisi. VII. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi / 25 -29 Ağustos 2015 Çanakkale

  • M.F., Balta, L., Uçar, O., Karakaya, 2015. Çorum İli Merkez İlçe Ümitvar Ceviz Genotipleri: Fiziksel ve Kimyasal Özellikler. VII. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi / 25 -29 Ağustos 2015 Çanakkale

Derece

Üniversite

Fakülte/Enstitü/Bölüm/ABD

Yıl

Lisans

ODÜ, Ordu

Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü

2008-2012

Yüksek Lisans

ODÜ, Ordu

Fen Bilimleri Enstitüsü, Bahçe Bitkileri Bölümü

2012-2015

Doktora

ODÜ, Ordu

Fen Bilimleri Enstitüsü, Bahçe Bitkileri Bölümü

2015-......