Derece

Üniversite

Fakülte/Enstitü/Bölüm/ABD

Yıl

Lisans

ODÜ, Ordu

Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri 

2008-2012

Yüksek Lisans

ODÜ, Ordu

Fen Bilimleri Enstitüsü, Bahçe Bitkileri 

2012-2015

Doktora

ODÜ, Ordu

Fen Bilimleri Enstitüsü, Bahçe Bitkileri 

2015-......

 

A. Uluslararası dergilerde SCI-exp (SCIENCE CITATION INDEX) Tarafından Taranan

A.1. B. Öztürk, O. Karakaya, S.M. Çelik, M. Karakaya, S. Koç Güler, T. Yarılgaç, H. Aydın, A. Öztürk, 2016. The effect of Cold Storage on the Bioactıve Components and Physical Properties of Caucasian Whortleberry (Vaccinium arctostaphylos L.). A Preliminary Study. Acta Scientiarum Polonorum-Hortorum Cultus, 15(2), 77-93.

A.2. B. Öztürk, S.M. Çelik, M. Karakaya, O. Karakaya, A. İslam, T. Yarılgaç, 2017. Storage Temperature Affects Phenolic Content, Antioxidant Activity And Fruit Quality Parameters Of Cherry Laurel (Prunus laurocerasus L.). Journal of Food Processing and Preservation. ISSN 1745-4549.

A.3. Aglar, E., Ozturk, B., Guler, S. K., Karakaya, O., Uzun, S., Saracoglu, O. 2017. Effect of modified atmosphere packaging and ‘Parka’treatments on fruit quality characteristics of sweet cherry fruits (Prunus avium L.‘0900 Ziraat’) during cold storage and shelf life. Scientia Horticulturae, 222, 162-168.

A.4. Ozturk, B., Bektas, E., Aglar, E., Karakaya, O., Gun, S. 2018. Cracking and quality attributes of jujube fruits as affected by covering and pre-harvest Parka and GA3 treatments. Scientia Horticulturae, 240, 65–71.

B. Uluslararası Dergilerde Yayınlanan Makaleler

B.1. M.F., Balta, T., Kaya, H., Kırkaya, O., Karakaya, 2015. Kumru (Ordu) Yöresinde Yetiştirilen Mahalli Elma Genotiplerinin Fenolojik, Morfolojik ve Pomolojik Özellikleri. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 32 (1), 47-56

B.2. B., Öztürk, Y., Özkan, K., Kılıç, M., Uçar, O., Karakaya, M., Karakaya, 2015. Braeburn Elmasının (Malus domestica Borkh.) Hasat Önü Dökümü ve Meyve Kalitesi Üzerine Hasat Öncesi Bitki Gelişim Düzenleyici Uygulamalarının Etkisi. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi,  32 (1), 68-76

B.3. Burhan Öztürk, Medeni Karakaya, Orhan Karakaya, Sefa Gün 2018. Piraziz Elmasının Soğukta Muhafaza ve Raf Ömrü Üzerine AVG ve Aloe Vera Uygulamalarının Etkisi. Akademik Ziraat Dergisi,

C. Ulusal Dergilerde Yayınlanan Makaleler

C.1. M.F., Balta, O., Karakaya, G., Kaptan-Ekici, 2015. Çorum’da Yetişen Alıçların (Crataegus spp.) Fiziksel özellikleri. Ordu Üniversitesi, Bilim ve Teknoloji Dergisi, Cilt:5, Sayı:2,35-41.

C.2. M.F., Balta, L., Uçar, O., Karakaya, S., Uzun, 2016. Çorum İli Merkez İlçe Ümitvar Ceviz Genotipleri: Fiziksel ve Kimyasal Özellikler. BAHÇE, Cilt 1: Meyvecilik, s:771-776.

C.3. O., Karakaya, M.F., Balta, T., Kaya, S., Uzun, 2016. Yağlıdere (Giresun) Elmaları: Fenolojik ve Pomolojik Özellikler. BAHÇE, Cilt 1: Meyvecilik, s:925-929.

C.4. S., Uzun, M.F., Balta, T., Kaya, O., Karakaya, 2016. Çamaş (Ordu) Yöresinde Yetişen Yerel Elma Çeşitlerinin Fenolojik ve Pomolojik Özellikleri. BAHÇE,Cilt 1: Meyvecilik, s:653-657.

C.5. B., Öztürk, Y., Özkan, K., Yıldız, E., Küçüker, S., Karaman, O., Karakaya, M., Karakaya, 2016. Tokat Ekolojik Koşullarında Yetiştirilen Bazı Japon Grubu Erik (Prunus salicina Lindell.) Çeşitlerinin Meyve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi. BAHÇE, Cilt 1: Meyvecilik, s:27-32.

C.6. A., Öztürk, B., Öztürk, G., Demirel, O., Karakaya, 2016. " Abbe Fetel " Armut Çeşidinin Meyve Tutumu Üzerine Aminoetoksivinilglisin Uygulamalarının Etkisi. BAHÇE, Cilt 1: Meyvecilik, s:424-427.

C.7. B., Öztürk, S., Uzun, E., Bektaş, T., Yarılgaç, M., Karakaya, O., Karakaya, E., Turga, 2016. M9 Anacı Üzerine Aşılı Bazı Elma Çeşitlerinin Ordu Koşullarında Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi. BAHÇE, Cilt 1: Meyvecilik, s:492-497. 

C.8. M., Karakaya, B., Öztürk, A., İslam, O., Karakaya, E., Kaçar, E., Turga, S., Gün, 2016. Ordu Ekolojik Koşullarında Yetiştirilen Bazı Çilek Çeşitlerinin Meyve Kalite Özellikleri. BAHÇE, Cilt 1: Meyvecilik, s:854-858.

D. Uluslararası Kongrelerde Sunulan ve Tam Metin Olarak Basılan Bildiriler

D.1. B., Öztürk, Y., Özkan, K., Yıldız, A., Öztürk, K., Kılıç, M., Uçar, M., Karakaya, O., Karakaya, 2014. The Role of Pre-Harvest Aminoethoxyvinylglycine Treatments on Fruit Quality of Braeburn Apple During Cold Storage. International Mesopotamia Agriculture Congress / 22-25 September 2014 Diyarbakır – Turkey (Poster Presentation).

D.2. B., Ozturk, M., Karakaya, O., Karakaya, Y., Kasko-Arici, 2016. Effects of Pre-Harvest AVG and Post-harvest Aloe vera gel Treatments on Bioactive Compounds of Piraziz Apples During Cold Storage and Shelf Life. 2nd International Congress on Applied Biological Sciences - Sarajevo, Bosnia and Herzegovina / May 27-31, 2016, p:65-73 (Oral Presentation).

D.3. B.,Ozturk, O., Karakaya, H., Erdem, E., Küçüker, Y., Özkan, K., Yıldız, 2016. Effect of Foliar Applied Iron (+Fe) on Fruit Quality of Different Pear Cultivars. 2nd International Congress on Applied Biological Sciences - Sarajevo, Bosnia and Herzegovina / May 27-31, 2016, p:132 (Poster Presentation).

D.4. Öztürk, B., İslam, A., Karakaya, O., Yıldız, M., Gün, S. 2017. Methyl jasmonate plays an important role in the maintaining of blueberry fruit quality during cold storage. International Symposium on Biodiversity and Edible Wild Species, 03-05/04/2017, Antalya (Oral presentation)

D.5. Öztürk, B., Uzun, S. , Karakaya, O., Gün S., Öztürk, A. 2017. Effects of MAP treatments on the fruit quality of jujube during cold storage. International Symposiumon Biodiversity and Edible Wild Species, 03-05/04/2017, Antalya, (Poster presentation)

D.6. İslam, A., Öztürk, B., Karakaya, O., Gün, S., Yıldız, M. 2017. Effect of Aloe vera treatments on quality characteristics of bluecrop blueberry fruits during cold storage. International Symposium on Biodiversity and Edible Wild Species, 03-05/04/2017, Antalya, (Poster presentation)

D.7. Balta, M.F., Yarılgaç, T., Balta, F., Kul, E., Karakaya, O. 2017. Effect of Altitude and Number of Nuts Per Cluster on Nut Quality Traits in Cakıldak Hazelnut. IX. International Congress on Hazelnut, 15-19 August 2017, Samsun (Poster Presentation).

D.8. Balta, M.F., Yarılgaç, T., Balta, F., Karakaya, O., Uzun, S., Kırkaya, H. 2017. Determination of Qualıty Characteristics of Foşa and Kargalak Hazelnut Cultivars Depending on Number of Nuts Per Cluster. IX. International Congress on Hazelnut, 15-19 August 2017, Samsun (Poster Presentation).

D.9. Balık, H.İ., Karakaya, O., Öztürk, B., Gün, S., Öztürk, A. 2017. Bioactive Compounds of Turkish Hazelnut Cultivars. IX. International Congress on Hazelnut, 15-19 August 2017, Samsun (Poster Presentation).

D.10. Şahin, S., Yarılgaç, T., Balta, F., Tonkaz, T., Çelik, Ö.M., Karakaya, O., Özcan, M., 2017. Antimicrobial Activity, Antioxidant Capacity And Phenolic Content Of Some Plant Species Growing on Highland Area in Ordu Province, Turkey. International Symposium On Medicinal, Aromatic And Dye Plants, 5-7 Ekim 2017, Malatya (Oral Presentation).

D.11. Hüseyin İrfan  Balık, Orhan Karakaya, Selda Kayalak Balık, Burhan Öztürk 2018. Effects of harvest stage on phenolics and antioxidant activity of new Turkish hazelnut cultivars. International Horticultural Congress, Istanbul, Turkey, August 2018

D.12. Erdal Ağlar, Burhan Öztürk, Orhan Karakaya, Ahmet  Öztürk, Sefa  Gün, Semih Orkun Kahraman 2018. Effects of modified atmosphere packaging (MAP) and Aloe vera treatments on quality characteristics of cornelian cherry fruits during cold storage. International Horticultural Congress, Istanbul, Turkey, August 2018

D.13. Erdal Ağlar, Burhan Öztürk, Orhan Karakaya, Hayrullah  Kadim, Serkan Uzun, Ahmet  Öztürk, Ali  İslam 2018. Effects of different modified atmosphere packaging on quality characteristics of kiwi fruits during cold storage and shelf life. International Horticultural Congress, Istanbul, Turkey, August 2018

D.14. Burhan Öztürk, Sefa  Gün, Orhan Karakaya, Muhammed Yıldız 2018. Change of fruit quality properties of Jujube fruits (Ziziphus jujuba) without stalk and with stalk during cold storage. International Horticultural Congress, Istanbul, Turkey, August 2018.

D.15. Burhan  Öztürk, Orhan  Karakaya, Sefa  Gün, Serkan Uzun, Ahmet  Öztürk 2018.  Combined effects of AVG and MAP on the fruit quality of kiwifruit during cold storage and shelf life. International Horticultural Congress, Istanbul, Turkey, August 2018.

D.16. Erdal Aglar, Onur Saracoglu, Burhan Ozturk, Sefa Gun, Muhammed Yıldız, Orhan Karakaya 2018. Role of color on quality attributes of sweet cherry fruits. International Conference on Agriculture, Forest, Food, Veterinary Sciences and Technologies, 2-5 April, Cesme, İzmir, Turkey. (Poster Presentation).

D.17. Orhan Karakaya, Tarık Yarılgaç, Mehmet Fikret Balta, Serkan Uzun, Barış Aksoy, İzzet Yaman 2018. Bioactive Properties and Sugar Contents of Different Standart Apple Cultivars Grown in Çarşamba District (Samsun/Turkey). International Conference on Engineering and Life Science (ICELIS), 26-29 April, Kastamonu, Turkey. (Poster Presentation).

D.18. Serkan Uzun, Fikri Balta, Tarık Yarılgaç, Orhan Karakaya, Mehmet Fikret Balta, Nihal Akca 2018. Some Fruit Characteristics of Cornelian Cherry Genotypes in Niksar (Tokat) District, Turkey: First Year Results. International Conference on Engineering and Life Science (ICELIS), 26-29 April, Kastamonu, Turkey. (Poster Presentation).

D.19. Mehmet Fikret Balta, Tarık Yarılgaç, Orhan Karakaya, Fikri Balta, Serkan Uzun, Hüseyin Kırkaya 2018. Determination of Bioactive Properties of Alişar Pear Clones Grown in Şebinkarahisar (Giresun) District. International Conference on Engineering and Life Science (ICELIS), 26-29 April, Kastamonu, Turkey. (Poster Presentation).

D.20. Hüseyin Kırkaya, Muharrem Yılmaz, Mehmet Fikret Balta, Orhan Karakaya, Serkan Uzun, Numan Topcu 2018. Fruit Quality Properties of Native Apples from Güce (Giresun/Turkey): First Year Results. International Conference on Engineering and Life Science (ICELIS), 26-29 April, Kastamonu, Turkey. (Poster Presentation).

D.21. Burhan Ozturk, Ahmet Ozturk, Orhan Karakaya, Sefa Gun, Umut Ates, Muttalip Gundogdu 2018. Effects of Map and Aloe Vera Gel Treatments on Fruit Quality Attributes of Medlar Fruits (Mespilus germanica L.) Throughout Cold Storage. 1. International Gap Agriculture  & Livestock Congress, 25-27 April, Şanlıurfa, Turkey. (Oral Presentation).

D.22. Burhan Ozturk, Orhan Karakaya, Muhammed Yıldız, Sefa Gun, Umut Ates 2018. Fruit Quality and Bioactive Content of Jujube Fruits (Ziziphus jujuba) Treated with Preharvest GA3 and Parka Throughout Cold Storage. 1. International Gap Agriculture  & Livestock Congress, 25-27 April, Şanlıurfa, Turkey. (Poster Presentation).

D.23. Burhan Ozturk, Kenan Yıldız, Ahmet Ozturk, Orhan Karakaya, Sefa Gun, Serkan Uzun, Muttalip Gundogdu 2018. Effects of Map and Methyl Jasmonate Treatments on Bioactive Compounds of Medlar Fruits (Mespilus germanica L.) Throughout Cold Storage. 1. International Gap Agriculture  & Livestock Congress, 25-27 April, Şanlıurfa, Turkey. (Poster Presentation).

D.24. Mehmet Fikret Balta, Kadir Özdemir, Orhan Karakaya, Serkan Uzun, Tarık Yarılgaç, Fikri Balta 2018. Fruit Quality Characteristics of Hacihaliloğlu Apricot Variety at Different Altitudes in Darende District (Malatya/Turkey). International Agricultural Science Congress, 9-12 May, Van, Turkey. (Poster Presentation).

D.25. Mehmet Fikret Balta, Burak Koşar, Orhan Karakaya, Fikri Balta, Serkan Uzun, Muharrem Yılmaz 2018. Native Hawthorns from Akçadağ (Malatya/Turkey): Physical and Chemical Characteristics. International Agricultural Science Congress, 9-12 May, Van, Turkey. (Poster Presentation).

D.26. Mehmet Fikret Balta, Tarık Yarılgaç, Serkan Uzun, Fikri Balta, Orhan Karakaya, Hüseyin Kırkaya 2018. Biochemical Properties of Local Apple Genotypes Growing in Yağlıdere District (Giresun/Turkey). International Agricultural Science Congress, 9-12 May, Van, Turkey. (Poster Presentation).

D.27. Mehmet Fikret Balta, İzzet Yaman, Serkan Uzun, Orhan Karakaya, Fikri Balta 2018. Some Fruit Quality Characteristics of 'Ekmek' Quince Variety of Grown in Taşova (Amasya). International Agricultural Science Congress, 9-12 May, Van, Turkey. (Poster Presentation).

D.28. Burhan Ozturk, Erdal Aglar, Onur Saracoglu, Kenan Yıldız, Sefa Gun, Muhammed Yıldız, Orhan Karakaya, 2018. Role of rootstocks on quality attributes of ‘0900 Ziraat’ sweet cherry fruits (Prunus avium). 1. International Conference on "Agriculture, Forestry & Life Sciences. September 6-8, 2018. Budapest, Hungary.

D.29. Burhan Ozturk, Erdal Aglar, Sefa Gun, Orhan Karakaya 2018. The role of training systems on quality attributes and biochemical composition of sweet cherry fruits. 1. International Conference on "Agriculture, Forestry & Life Sciences. September 6-8, 2018. Budapest, Hungary.

D.30. Ali İslam, Orhan Karakaya, Hale Orta, Burhan Öztürk 2018. Effects of Girdling and Pro-Ca Applications on Some Plant Characteristics in Cherry Laurel. 1. International Technological Sciences and Design Symposium, 27-29 June 2018 - Giresun/Turkey.

E. Ulusal Kongrelerde Sunulan ve Tam Metin Olarak Basılan Bildiriler

E.1. B., Öztürk, B., Bulut, Y., Kaşko-Arıcı, M., Karakaya, T., Yarılgaç, O., Karakaya, S., Kayalak Balık, H.İ., Balık, 2015. "Onur" ve "Kaplan" Trabzon Hurması Çeşitlerinin Soğukta Muhafaza Performansı Üzerine Farklı Uygulamaların Etkisi. VII. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi / 25 -29 Ağustos 2015 Çanakkale

E.2. Karakaya, O., Balta, M.F., Uçar, L., 2016. Çorum Merkez İlçeden Selekte Edilmiş Bazı Ceviz Genotiplerinin Meyve Özellikleri. III. Ulusal Ceviz Sempozyumu.

E.3. Balta, M.F., Taşcı, A.R., Karakaya, O., 2016. Ulubey (Ordu) İlçesinde Yetiştirilen Bazı Ceviz Genotiplerinin Pomolojik Özellikleri. III. Ulusal Ceviz Sempozyumu.  

Derece

Üniversite

Fakülte/Enstitü/Bölüm/ABD

Yıl

Lisans

ODÜ, Ordu

Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü

2008-2012

Yüksek Lisans

ODÜ, Ordu

Fen Bilimleri Enstitüsü, Bahçe Bitkileri Bölümü

2012-2015

Doktora

ODÜ, Ordu

Fen Bilimleri Enstitüsü, Bahçe Bitkileri Bölümü

2015-......

 

Yüksek Lisans Tez Konusu:

Yağlıdere (Giresun) Yöresinde Yetişen Mahalli Elmaların Bazı Meyve ve Ağaç Özelliklerinin Belirlenmesi

Danışman: Prof. Dr. Mehmet Fikret BALTA

 

Doktora Tez Konusu:

Tez Başlığı: Fatsa’da Yetiştirilen Palaz ve Çakıldak Fındık Çeşitlerinde Klon Seleksiyonu

1. Danışman: Prof. Dr. Mehmet Fikret BALTA

2. Danışman: Prof. Dr. Aydın UZUN

Görev Alınan Bilimsel Projeler

1. Yağlıdere (Giresun) Yöresinde Yetişen Mahalli Elmaların Bazı Meyve ve Ağaç Özelliklerinin Belirlenmesi (TF-1318) Yardımcı araştırıcı 2013-2015

2. Seçilmiş Elma Genotiplerinin Biyokimyasal Özelliklerinin Belirlenmesi (AR-1630) Yardımcı araştırıcı 2016-2016

3. Seçilmiş Alişar Armudu Klonlarının Antioksidan Kapasitesi, Toplam Flavonoid ve Toplam Fenolik Bileşik İçeriğinin Belirlenmesi (AR-1625) Yardımcı araştırıcı 2016-2016

4. Soğukta Muhafaza ve Raf Ömrü Süresince Hayward Kivi Çeşidinin Meyve Kalitesi Üzerine Hasat Sonrası AVG ve MAP Uygulamalarının Etkisi (AR-1624) Yardımcı araştırıcı 2016-2017

5. GA3 ve Kalsiyum Uygulanmış Regina Kiraz Çeşidinin Hasat Sonrası Meyve Kalitesi Üzerine Modifiye Atmosfer Paketleme (MAP) Uygulamasının Etkisi (AR-1658) Yardımcı araştırıcı 2016-2017

6. Ordu'da Yetiştirilen Kivi Çeşitlerinin Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi. (AP-1732) Yardımcı araştırıcı 2017-2018

7. Çarşamba'da Organik Olarak Yetiştirilen Tombul, Palaz ve Çakıldak Fındık Çeşitlerinde Ocaktaki Dal Sıklığına Göre Biyokimyasal Özelliklerin Değişimi. (AP-1717) Yardımcı araştırıcı 2017-2018

8. Ordu Ekolojik Koşullarında Klonal Anaçlar Üzerinde Yetiştirilen Bazı Elma Çeşitlerinin Verim ve Meyve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi. (AP-1707) Yardımcı araştırıcı 2017-2018

9. Malatya'da (Akçadağ) Yetişen Alıçların Biyokimyasal Özelliklerinin Belirlenmesi. (AP-1718) Yardımcı araştırıcı 2017-2018

10. Ordu Ekolojik Koşullarında Bazı Erik Çeşitlerinin Gelişme, Verim ve Meyve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi. (AP-1719) Yardımcı araştırıcı 2017-2018 

11. Fatsa’da Yetiştirilen Palaz ve Çakıldak Fındık Çeşitlerinde Klon Seleksiyonu. (BY-1806) Yardımcı araştırıcı 2018-2019 (devam ediyor)