A. TEZLER

A.1. Candan, O., 2010. Sugözü Kumsalları ve Kazanlı Kumsalında Yuvalayan Yeşil Deniz Kaplumbağası (Chelonia mydas) Yavrularında Eşey-Sıcaklık İlişkisi ve Cinsiyetin Histolojik Olarak Belirlenmesi, Doktora Tezi, H.Ü. Fen Bil. Ens., Ankara, 111 sf. (Danışman: Prof. Dr. Dürdane Kolankaya)

A.2. Candan, O., 2016. Hollanda Plajı’nda (Ceyhan-ADANA) Yuvalayan Yeşil Deniz Kaplumbağası (Chelonia mydas) Yavrularında Eşey-Sıcaklık İlişkisi, H.Ü. Fen Bil. Ens., Ankara, 121 sf. (Danışman: Prof. Dr. Dürdane Kolankaya)

B. SCI, SSCI, AHCI indekslerine giren dergilerde yayınlanan makaleler

B.1. Candan, O., 2018. Impact of nest relocation on the reproductive success of Loggerhead Turtles, Caretta caretta, in the Göksu Delta, Turkey (Reptilia: Cheloniidae), CZoology in the Middle East. 64(1), 38-46. Doi: https://doi.org/10.1080/09397140.2017.1414978

B.2. Candan, O*.; Kolankaya, D., 2016. Sex Ratio of Green Turtle (Chelonia mydas) Hatchlings at Sugözü, Turkey: Higher Accuracy with Pivotal Incubation Duration, Chelonian Conservation And Biology 15(1), 102-108. Doi: http://dx.doi.org/10.2744/CCB-1132.1

B.3. Önder, B.F.; Candan, O., 2016. The feminizing effect of metabolic heating in Green Turtle (Chelonia mydas) clutches in the eastern Mediterranean, Zoology in the Middle East 62(3): 239-246. Doi:https://doi.org/10.1080/09397140.2016.1202927

B.4. Stokes, K. L.; Broderick, A. C.; Canbolat, A. F.; Candan, O.; Fuller, W. J.; Glen, F.; Levy, Y.; Rees, A. F.; Rilov, G.; Snape, R. T.; Stott, I.; Tchernov, D.; Godley, B. J., 2015. Migratory corridors and foraging hotspots: critical habitats identified for Mediterranean green turtles, Diversity and Distributions 21(6): 665-674. Doi:https://doi.org/10.1111/ddi.12317

B.5. Kılıç, Ç.; Candan, O., 2014. Hatchling sex ratio, body weight and nest parameters for Chelonia mydas nesting on Sugozu beaches (Turkey), Animal Biodiversity and Conservation 37(2): 177-182.

C. Diğer dergilerde yayınlanan makaleler

C.1. Candan, O. 2018. The Nile Softshell Turtle (Trionyx triunguis): Nest Parameters and A New Nesting Site, Süleyman Demirel University Journal of Eğirdir Fisheries Faculty (SDU-JEFF) 14(4): 1-9. Doi: https://doi.org/10.22392/egirdir.407211

C.2. Candan, O.; Canbolat, A.F., 2018. A new record of a Leatherback (Dermochelys coriacea) stranding in Turkey, Biharean Biologist 12 (1): 56-57 (Article No:e17231).

C.3. Sevgili, H., Karataş, A., Candan, O., 2016. Terresterial Vertebrate Fauna of Ordu Province and Nearby Area: Mammalia, Aves, Reptilia and Amphibia, Hacettepe Journal of Biology and Chemistry 44(1): 47-63. Doi: https://doi.org/10.15671/HJBC.20164417566

C.4. Candan, O.; Kolankaya, D., 2014. Temperature Profiles And Sex Ratio Estimation For Green Turtle (Chelonia mydas) Hatchlings On Sugözü Beaches, Hacettepe Journal of Biology and Chemistry 42(4): 531-536.

C.5. Candan, O., 2014. Sand and Nest Temperatures and Sex Ratio Estimation for Loggerhead Turtle (Caretta caretta) Hatchlings on Goksu Delta, Anadolu Doğa Bilimleri 5(2): 30-35.

D. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

Oral Presentations

D.1. Candan O., 2017. Reproductive ecology of Softshelled Nile Turtle. 3rd International Symposium on Euroasian Biodiversity, Minsk-Belarus.

D.2. Candan O., 2017. Amphibian Fauna of Çankırı Province. 3rd International Congress on Zoology and Technology, Afyon-Türkiye.

D.3. Candan O., 2017. Impact of Nest Relocation on Sex Ratio Alteration of Loggerhead Turtle (Caretta caretta) Hatchlings. 3rd International Congress on Zoology and Technology, Afyon-Türkiye.

D.4. Stokes, K.L.; Broderick, A.C.; Canbolat, A.F.; Candan, O.; Fuller, W.J.; Glen, F.; Levy, Y.; Rees, A.F.; Rilov, G.; Snape, R.T.; Stott, I.; Tchernov, D.; Godley, B.J., 2015. Migratory Corridors and Foraging Hotspots: Critical Habitats Identified for Mediterranean Green Turtles. 35th Annual Symposium on Sea Turtle Biology and Conservation, Sarıgerme Dalyan (Ortaca) Muğla-Türkiye.

D.5. Türkecan, O.; Candan, O.; Sönmez, B.; Yılmaz, C.; Canbolat, A.F.; Oruç, A.; Yalçın Özdilek, Ş.; Türkozan, O., 2015.  Nine Year Nesting Activity of Green Sea Turtles in Three Eastern Beaches of Turkey. 35th Annual Symposium on Sea Turtle Biology and Conservation, Sarıgerme Dalyan (Ortaca) Muğla-Türkiye.

D.6. Godley, B.J.; Broderick, A.C.; Canbolat, A.F.; Candan, O.; Coyne, M.S.; Fuller, W.J.; Glen, F., 2009.  Migratory connectivity and critical corridors in Mediterranean green turtles, 29th Intenational Sea Turtle Symposium, Brisbane-Australia.

D.7. Canbolat, A.F.; Atatunç, K.Y.; Candan, O.; Barçak, D., 2005. A new green turtle (Chelonia mydas) nesting site in the Mediterranean: Sugözü beaches, Adana (Turkey). The Second Mediterranean Conference on Sea Turtles Antalya-Turkey

Poster Presentations

D.8. Candan O., 2017. Amphibian Fauna of Çorum Province. 3rd International Symposium on Euroasian Biodiversity, Minsk-Belarus.

D.9. Önder, F.B.; Candan, O., 2015. Evaluation of the Metabolic Heating for Embryos of Green Turtle ( Chelonia mydas ) in Sugözü Beaches, Turkey. 35th Annual Symposium on Sea Turtle Biology and Conservation, Sarıgerme Dalyan (Ortaca) Muğla-Türkiye.

D.10. Kılıç, Ç.; Candan, O., 2015. Temperature Relations of Nest Environment and the Sex Ratio of Hatchlings for Green Turtle Nesting in Sugözü Beaches, Turkey. 35th Annual Symposium on Sea Turtle Biology and Conservation, Sarıgerme Dalyan (Ortaca) Muğla-Türkiye.

D.11. Candan, O.; Sözbilen, D., 2015. An Overview of Post - Graduate Thesis on Marıne Turtles in Turkey. 35th Annual Symposium on Sea Turtle Biology and Conservation, Sarıgerme Dalyan (Ortaca) Muğla-Türkiye.

D.12. Candan,O.; Candan, E.D., 2015. Aerobic Bacterial Flora of Green Turtle ( Chelonia mydas ) Nests in Sugözü Beaches, Turkey. 35th Annual Symposium on Sea Turtle Biology and Conservation, Sarıgerme Dalyan (Ortaca) Muğla-Türkiye.

D.13. Türkozan, O.; Oruç, A.; Araç, N.; Candan, O.; Soysal, E.; Sönmez, B.; Türkecan, O.; Uçar, A.H.; Ülker, E.D.; Yalçınkaya, S.; Yılmaz, C.; Durmuş, H.; Ergene, S., 2015. Marine Turtle Nesting Beaches Comparative Assessment Survey 2013, Turkey. 35th Annual Symposium on Sea Turtle Biology and Conservation, Sarıgerme Dalyan (Ortaca) Muğla-Türkiye.

D.14. Candan,O.; Candan, E.D., 2015. First Report of Apophysomyces variabilis from Endangered Chelonia mydas Nests. 6th International Weigl Conference on Microbiology, Gdansk-Poland.

D.15. Candan, O.; Canbolat, A.F., Kolankaya, D.; Sözbilen D., 2009. Sugözü Beaches as a sea turtle nesting site during the last seven years (2002-2008), 15th European Congress of Herpetology, Aydın-Turkey.

D.16. Candan, O.; Canbolat, A.F., Sözbilen D., 2005. Dalyan Beach as a Sea Turtle Nesting Site During The Last Sixteen Years (1988-2003), The Second Mediterranean Conference on Marine Turtles, Antalya-Turkey.

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında  basılan bildiriler

Sözlü Sunumlar

E.1. Candan, O., Arslan, G., Özkan, Ö., Ergün, G., Kurtbeyoğlu, İ.H., Yalavaç, İ., 2017. Göksu Deltası Deniz Kaplumbağası İzleme Çalışması 2016-2017 Yılları Araştırma Sonuçları. 5. Ulusal Deniz Kaplumbağaları Sempozyumu, Aydın-Türkiye.

E.2. Arslan, G., Özkan, Ö., Ergün, G., Kurtbeyoğlu, İ.H., Yalavaç, İ., Candan, O., 2017. Göksu Deltasındaki Deniz Kaplumbağası Yuvalarında Embriyonik Ölümlerin Değerlendirilmesi. 5. Ulusal Deniz Kaplumbağaları Sempozyumu, Aydın-Türkiye.

E.3. Candan, O., Arslan, G., Özkan, Ö., Canbolat, A.F., 2017. Sugözü Kumsalları Deniz Kaplumbağası İzleme Çalışması 2016-2017 Yılları Araştırma Sonuçları. 5. Ulusal Deniz Kaplumbağaları Sempozyumu, Aydın-Türkiye.

E.4. Özkan, Ö., Candan, O., 2017. Yeşil Deniz Kaplumbağalarında (Chelonia mydas) Morfometrik İlişkiler: Ergin, Yumurta, Yavru. 5. Ulusal Deniz Kaplumbağaları Sempozyumu, Aydın-Türkiye.

E.5. Candan, O.; Özgür, M.E.; Akbulut, A.; Durmuş, Y.; Demirsoy, A., 2013. Müze Materyali Hazırlama Örneği: Fil İskeleti Kurulumu, 1. Ulusal Zooloji Kongresi, Nevşehir-Türkiye.

E.6. Candan, O.; Kolankaya, D., 2012. Sugözü Kumsalları 2008-2009 Yuvalama Sezonu Yavru Cinsiyeti Oranlarının Değerlendirilmesi, IV. Ulusal Deniz Kaplumbağaları Sempozyumu , Çanakkale-Türkiye.

E.7. Canbolat, A.F.; Candan, O.; Candan, A.Y.; Kılıç, Ç.; Kurtuluş, N.; Altuntaş, İ.; Akyurt, E.T., 2012. Sugözü Kumsalları Deniz Kaplumbağası İzleme Çalışması 2010-2011 Yılları Araştırma Sonuçları, IV. Ulusal Deniz Kaplumbağaları Sempozyumu , Çanakkale-Türkiye.

E.8. Candan, O.; Kolankaya, D.; Canbolat, A.F.; Candan, A.Y., 2009.  Adana Sugözü Kumsalları 2008-2009 yılı yuvalama sonuçları ve değerlendirmesi, 3. Ulusal Deniz Kaplumbağaları Sempozyumu, Mersin-Türkiye.

E.9. Canbolat, A.F.; Kaska, Y.; Candan, O.; Atatunç, K.Y.; Sözbilen, D.; Akbaba, B.; Özaydınlı, M.; Metin, H., 2007. Deniz Kaplumbağası Yuvalama Kumsallarında (Dalyan, Dalaman, Fethiye, Patara, Belek, Demirtaş, Göksu Deltası Ve Sugözü-Yumurtalık) 2006 Yılı Yuvalama Sonuçları, 2. Ulusal Deniz Kaplumbağaları Sempozyumu, Dalyan (Muğla)-Türkiye.

E.10. Candan, O.; Kolankaya, D., 2007. Yeşil deniz kaplumbağası (Chelonia mydas) yavrularında cinsiyetin belirlenmesi: histolojik inceleme, 2. Ulusal Deniz Kaplumbağaları Sempozyumu, Dalyan (Muğla)-Türkiye.

Poster Sunumlar

E.11. Göktekin, E.; Candan, O.; Kolankaya, D.; Barlas, N., 2008. Selenyum'un teratojenik etkilerinin sıçanlar üzerinde değerlendirilmesi, 19. Ulusal Biyoloji Kongresi, Trabzon-Türkiye.

E.12. Candan, O., 2007. İribaş Deniz Kaplumbağası ( Caretta Caretta ) Rehabilitasyon Denemesi, 2. Ulusal Deniz Kaplumbağaları Sempozyumu, Dalyan (Muğla)-Türkiye.

E.13. Candan, O.; Kolankaya, D., 2007. Hollanda Plajı'nda (Ceyhan-Adana) Yuvalayan Yeşil Deniz Kaplumbağası (Chelonia mydas) Yuvalarında Kuluçka Sıcaklığı Ve Bu Sıcaklığa Bağlı Olarak Yavrulardaki Eşey Oranları Ve Kuluçka Süresindeki Değişimin Tespit Edilmesi, VII. Ulusal Çevre ve Ekoloji Kongresi, Malatya-Türkiye.

E.14. Candan, O.; Kolankaya, D., 2006. Hollanda Plajı'nda (Ceyhan-ADANA) Yuvalayan Yeşil Deniz Kaplumbağası (Chelonia mydas) Yavrularında Cinsiyetin Hava ve Kumsal Sıcaklıklarından Faydalanılarak Belirlenmesi, 18. Ulusal Biyoloji Kongresi, Kuşadası(Aydın)-Türkiye.

EĞİTİM BİLGİLERİ

Ülke

Üniversite

Fakülte/Enstitü

Öğrenim Alanı

Derece

Mezuniyet Yılı

Türkiye 

Hacettepe Üniversitesi  

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 

ZOOLOJİ  

Doktora 

2010 

Türkiye 

Hacettepe Üniversitesi  

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 

ZOOLOJİ  

Yüksek Lisans 

2006 

Türkiye 

Hacettepe Üniversitesi  

FEN FAKÜLTESİ 

Biyoloji 

Lisans 

2004

AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Kurum/Kuruluş

Ülke

Şehir

Bölüm/Birim

Görev Türü

Görev Dönemi

Ordu Üniversitesi  Türkiye  Ordu Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Yrd. Doç. Dr.  2017- Devam

Ordu Üniversitesi 

Türkiye 

Ordu 

Biyoloji Bölümü 

Yrd. Doç. Dr. 

2012- 2017

Ordu Üniversitesi 

Türkiye 

Ordu 

Biyoloji Bölümü 

Araştırma Görevlisi 

2008-2010

DANIŞMANLIĞINDA TAMAMLANAN TEZLER

Ömür Özkan, 2018

Sugözü Kumsalları’na (Adana, Türkiye) yuvalayan yeşil kaplumbağalarda (Chelonia mydas, L.,1758) ergin morfolojisinin yuva,yumurta ve yavru morfolojilerine olan etkisi

Evaluating the adult morphology on nest, egg and hatchling morphology of Green Turtles (Chelonia mydas, L.,1758)

Betül F. ÖNDER, 2015

Sugözü Kumsalları’ndaki (Ceyhan–Adana) Yeşil Kaplumbağa (Chelonia mydas L., 1758) Yuvalarında Metabolik Isınmanın Belirlenmesi

Determining the metabolic heating in nests of Green Turtle (Chelonia mydas L., 1758) nesting at Sugözü Beaches

Çağla KILIÇ, 2015

Sugözü Kumsalları’ndaki (Ceyhan – Adana) Yeşil Kaplumbağa (Chelonia mydas L., 1758) yuvalarında sıcaklığın yuva parametreleri, yavru ağırlıkları ve cinsiyetleri üzerine etkisinin değerlendirilmesi

Evaluating the effects of temperature on nest parameters, weight and sex of hatchlings in Green Turtle (Chelonia mydas L., 1758) nests at Sugözü Beaches (Ceyhan-Adana)

DANIŞMANLIĞINDA DEVAM EDEN TEZLER

Burak ŞAHİN

Sugözü Kumsalları (Ceyhan-Adana) Yeşil Kaplumbağa (Chelonia mydas L., 1758) yuvalarında omurgasız istilasının belirlenmesi

Determination of  invertebrate infestation in Green Turtle (Chelonia mydas L., 1758) nests at Sugözü Beaches (Ceyhan-Adana)

Fatih POLAT

Yeşil Kaplumbağalarda (Chelonia mydas L., 1758)  Yuva Yeri Seçiminin İncelenmesi

Investigation of Nest Site Selection of Green Turtle (Chelonia mydas L., 1758) 

Güven ARSLAN

Doğu Akdeniz’de Yeşil Kaplumbağa’nın (Chelonia mydas L., 1758) Ekolojik Niş Modellemesi

Ecological Niche Modeling on Green Turtles at Eastern Mediterranean

İDARİ GÖREVLER

Ordu Üniversitesi FEF Biyoloji Bölümü: Başkan Yardımcılığı - 2013-2016

Ordu Üniversitesi FEF Biyoloji Bölümü: Genel Biyoloji ABD Başkanlığı - 2012-Devam ediyor

BİLİMSEL HAKEMLİKLER

Ocean and Coastal Management

Zoological Studies

Zoological Science

Regional Studies in Marine Science

Journal of Wildlife Management and Wildlife Monographs

Turkish Journal of Zoology

Cumhuriyet Science Journal

Commagene Journal of Biology

Anadolu Doğa Bilimleri Dergisi

 

PROJELER

1- BAP

Yıl: 2016-2018
Proje Kodu: TF-1628
Görev: Yürütücü
Proje Adı: Sugözü Kumsalları'na (Adana, Türkiye) yuvalayan Yeşil Kaplumbağalarda (Chelonia mydas, L.,1758) ergin morfolojisinin yuva, yumurta ve yavru     morfolojilerine olan etkisinin bireysel ve maternal olarak değerlendirilmesi (tamamlandı)

Yıl: 2016-2017

Proje Kodu: 04 KMYO 004

Görev: Yardımcı Araştırıcı

Proje Adı:  Yeşil Deniz Kaplumbağası (Chelonia mydas) Yavrularında Morfolojiye ve Moleküler Analize Dayalı Cinsiyet Belirlenmesi  (tamamlandı)

Yıl: 2014-2015
Proje Kodu: TF-1437
Görev: Yürütücü
Proje Adı: Sugözü Kumsalları'nda (Ceyhan-Adana) Yeşil Kaplumbağa (Chelonia mydas L., 1758) yuvalarında metabolik ısınmanın belirlenmesi (tamamlandı)

Yıl: 2014-2015

Proje Kodu: AR-1358

Görev: Yürütücü

Proje Adı: Sugözü Kumsalları'ndaki (Ceyhan-Adana) Chelonia mydas (L., 1758) Yuvaları Ve Yumurta Örneklerindeki Mikrobiyal Floranın Belirlenmesi (tamamlandı)

Yıl: 2013-2014
Proje Kodu: AR-1223
Görev: Yardımcı Araştırıcı
Proje Adı: Ordu Üniversitesi Karasal Omurgalı Faunasının İncelenmesi (tamamlandı)

2- ULUSAL

Yıl: 2018
Destekleyen Kurum: T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Görev: Uzman
Proje Adı: Göksu Deltası ÖÇK Bölgesi Deniz Kaplumbağaları ve Yumurşak Kabuklu Nil Kaplumbağası İzleme ve Koruma (devam ediyor)

Yıl: 2018-...

Destekleyen Kurum: T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıkları Koruma Genel Müdürlüğü

Görev: Uzman

Proje Adı: Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi Biyoçeşitliliğin Belirlenmesi (devam ediyor)

Yıl: 2017-...
Destekleyen Kurum: T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıkları Koruma Genel Müdürlüğü
Görev: Uzman
Proje Adı: Patara Özel Çevre Koruma Bölgesi Biyoçeşitliliğin Belirlenmesi (devam ediyor)

Yıl: 2017

Destekleyen Kurum: T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Görev: Uzman

Proje Adı: Göksu Deltası ÖÇK Bölgesi Deniz Kaplumbağaları ve Yumurşak Kabuklu Nil Kaplumbağası İzleme ve Koruma (tamamlandı)

Yıl: 2016
Destekleyen Kurum: T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Görev: Uzman
Proje Adı: Göksu Deltası ÖÇK Bölgesi Deniz Kaplumbağaları ve Yumurşak Kabuklu Nil Kaplumbağası İzleme ve Koruma (tamamlandı)

Yıl: 2016-2018

Destekleyen Kurum: T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı

Görev: Uzman

Proje Adı: Yozgat ili Karasal ve Sucul Biyoçeşitliliği (tamamlandı)

Yıl: 2015-2018
Destekleyen Kurum: T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı
Görev: Uzman
Proje Adı: Çankırı ili Karasal ve Sucul Biyoçeşitliliği (tamamlandı)

Yıl: 2015-2017

Destekleyen Kurum: T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı

Görev: Uzman

Proje Adı: Çorum ili Karasal ve Sucul Biyoçeşitliliği (tamamlandı)

Yıl: 2014
Destekleyen Kurum: T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı
Görev: Uzman
Proje Adı: Trabzon ili Karasal ve Sucul Biyoçeşitliliği (tamamlandı)

Yıl: 2014

Destekleyen Kurum: T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Görev: Uzman

Proje Adı: Göksu Deltası ÖÇK Bölgesi Deniz Kaplumbağaları ve Yumurşak Kabuklu Nil Kaplumbağası İzleme ve Koruma (tamamlandı)

Yıl: 2011-2013
Destekleyen Kurum: T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Görev: Uzman
Proje Adı: Göksu Deltası Özel Çevre Koruma Bölgesi Habitat İle Tür Koruma ve İzleme (tamamlandı)

Yıl: 2012-2013

Destekleyen Kurum: T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Görev: Uzman

Proje Adı: Sivrice Gölü Ve Havzasında Biyoçeşitliliğin Belirlenmesi (tamamlandı)

3- ULUSLARARASI

Yıl: 2018-...

Destekleyen Kurum: Food and Agriculture Organization of the United Nations (GCP/TUR/061/GFF)

Görev: Uzman

Proje Adı: TÜRKİYE’NİN BOZKIR EKOSİSTEMLERİNİN KORUNMASI VE SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ (devam ediyor)

4- SANAYİ / ÖZEL SEKTÖR

Yıl: 2006-2018
Destekleyen Kurum: Botaş International Limited (BIL)
Görev: Yürütücü
Proje Adı: Sugözü Kumsalları Deniz Kaplumbağalarının İzlenme ve Korunması (devam ediyor)