ÖĞRENİM DURUMU                                                                                                            

Derece

Alan

Fakülte/Üniversite

Tarih

Lisans

Peyzaj Mimarlığı

Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi

1996 – 2000

Tez Konusu: Erzurum ve Yakın Çevresi Rekreasyon Alanları.

Y.Lisans

Peyzaj Mimarlığı

Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü

2000 – 2004

Tez Konusu: Erzurum Kentindeki Resmi Kurum ve Lojman Bahçelerinin Peyzaj Mimarlığı Açısından İncelenmesi.

Doktora

Peyzaj Mimarlığı

Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü

2004 - 2011

Tez Konusu: Ordu Kenti Yapısal Peyzaj Karakter Analizi ve Kentsel Planlama Stratejileri

 

AKADEMİK UNVANLAR                                                                                                               

Görev Unvanı

Görev Yeri

Tarih

Araş.Gör.

Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü

2001-2011

Araş.Gör.Dr.

Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü

2011-2012

Yrd.Doç.Dr.

Ordu Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü

2012-

 

İDARİ GÖREVLER

Görev Unvanı

Görev Yeri

Tarih

Bölüm Başkanı (Kurucu)

Ordu Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü

2012 -

Ana Bilim Dalı Başkanı (Kurucu)

Ordu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Peyzaj Mimarlığı Programı

2014 -

Üye

Ordu Üniversitesi Ziraat Fakültesi Fakülte Kurulu

2012 -

Üye

Ordu Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yönetim Kurulu

2014 - 2018

Üye

Ordu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Enstitü Kurulu

2014 -

Müdür Yardımcısı

Ordu Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

2012-2015

Bölüm Erasmus

Koordinatörü

Ordu Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü

2012-2015

Bölüm Farabi

Koordinatörü

Ordu Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü

2012-2015

Üye

Ordu Üniversitesi Sert Kabuklu Meyveler Araştırma Enstitüsü Yönetim Kurulu

2015 -

Koordinatör Yardımcısı

Ordu Üniversitesi Kurumsal Gelişim ve Kalite Koordinatörlüğü

2018 -

Üye

Ordu Üniversitesi Kalite Komisyonu

2018-

SCI KAPSAMINDAKİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER                  

 

1. Bulut, Y. Atabeyoğlu, Ö., 2006. Fountains as Urban Furniture in Historical Urban Structure and Usage Culture: Erzurum City Case. Building And Environment, 42(6), 2432-2438.

2.Atabeyoğlu, Ö., Bulut, Y., 2007. Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Dış Mekan Kullanım ve Yeterliliğinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, 13\2, 89-94, Ankara.

3. Bulut, Y., Atabeyoğlu, Ö., Yeşil, P., 2008. Erzurum Kent Merkezindeki Donatı Elemanlarının Ergonomik Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Tarım Bilimleri Dergisi, 14/2, 131-138, Ankara.

4. Şengur, S., Atabeyoğlu, Ö., Erdoğan, N., Erdem, Ü., 2015. Climate Change And Effective Factors And Evaluation Of Edremit Coastal Areas. Journal of Environmental Protection and Ecology 16, No 2, 764–770.

5. Atabeyoğlu, Ö., 2016. The Correlation of Water with Settlement and Transportation Network. Journal of Environmental Engineering and Landscape Management, 24(03), 200-209.

6. Atabeyoglu, Ö., Yeşil, P., Yeşil, M., 2016. Assessment Of Highway-Induced Pollution Through Plant and Soil Analyses, in Case of Ordu City Section of Black Sea Coastal Highway. Fresenius Environmental Bulletin, 25(10), p4261-4268.

 

ALAN İNDEKSİ KAPSAMINDAKİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

 

7. Atabeyoğlu, Ö., 2016. Reflections of 1904’s Erzurum To Current Erzurum. Az-Itu Journal. 13 (2), 157-173.

8. Erdoğan, A., Atabeyoğlu, Ö., 2016.  Tarihi yapıların kentsel dokuya etkisi: Kayseri kent merkezi örneği. Türkiye Ormancılık Dergisi, 17 (1), 83-92, Isparta.

9. Yeşil, M., Atabeyoğlu, Ö., Yeşil, P., 2015. Karayollarının kent içi trafik gürültüsü düzeyine etkisi: Ordu kent merkezi örneği. Türkiye Ormancılık Dergisi, 16(2), 177-182, Isparta.

 

ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER              

 

10. Bulut, Y., Kordalı, Ş., Atabeyoğlu, Ö., 2006. The Allelopathic Effect of Pictacia Leaf Extracts and Pure Essential Oil Components on Pelargonium Ringo Deep Scarlet F1 Hybrid Seed Germination. Journal of Applied Sciences 6(9), 2040-2042.

11. Turgut, H., Atabeyoğlu, Ö., Yeşil, P., Yılmaz, H., 2009. Fiziksel Kent Gelişimi ve Nüfus İlişkisinin Değerlendirilmesinde Farklı Bir Yaklaşım. Uluslararası Atatürk Alatoo Üniversitesi, 4(1), 12-21, Bişkek, Kırgızistan.

12. Atabeyoğlu, Ö., Bulut, Y., 2012. Ordu Kenti Mevcut Yeşil Alanlarının Değerlendirilmesi. Ordu Üniversitesi Ziraat Fakültesi Akademik Ziraat Dergisi, Cilt:1, Sayı:2, Ordu.

13. Atabeyoğlu, Ö., Bulut, Y., 2013. Ordu Kenti Kentsel Peyzaj Karakter Analizi. Ordu Üniversitesi Ziraat Fakültesi Akademik Ziraat Dergisi, Cilt:1, Sayı:1, Ordu Üniversitesi Ziraat Fakültesi Akademik Ziraat Dergisi, Ordu.

 

ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER                             

 

14. Atabeyoğlu, Ö., Bulut, Y., 2007. Kamu Kurum ve Kuruluşları Dış Mekan Kalite Yeterliliklerinin Puanlama Yöntemi İle Değerlendirilmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, Seri: A, Sayı :1, s92-106, Isparta.

15. Bulut, Y., Atabeyoğlu, Ö., Kordalı, Ş., 2008. The Effects of Pistacia terebinthus Leaf Extracts and Giberellic Acid on Plant Height, Inflorescence Survival and Inflorescence Numbers of Pelargonium ‘Ringo Deep Scarlet’. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 39(1), 123-126, Erzurum.

16. Atabeyoğlu, Ö., Turgut, H., Yeşil, P., Yılmaz, H., 2009. Tarihi Bir Kentin Değişimi: Erzurum Kenti. İTÜ Dergisi Mimarlık, Planlama ve Tasarım Serisi, 8(1), 41-53, İstanbul.

17. Özer, S., Atabeyoğlu, Ö., Zengin M., 2009. Prunus spinosa (Çakal Eriği)’nin Peyzaj Mimarlığı Çalışma Sahasında Kullanım Olanakları. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Cilt 26 Sayı 2, s1-7, Tokat.

18. Aklıbaşında, M., Atabeyoğlu, Ö., Bulut, Y., 2011. Peyzaj Mimarlığında Cinsiyete Bağlı Tasarım Tercihleri. İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi, Özel sayı Cilt/Vol.2., s947-953, Malatya.

19. Aklıbaşında, M., Atabeyoğlu, Ö., Bulut, Y., 2011. Tarihte Kadınlara Adanmış Bahçeler. İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi, Özel sayı Cilt/Vol.2., s954-962, Malatya.

20. Atabeyoğlu, Ö., Turgut, H., Yeşil, P., Yılmaz, H., 2012. Evaluation of alterations on historical urban structure of Erzurum with fractal analysis method. Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 13: 162-171, Isparta.

21. Atabeyoğlu, Ö., 2014. Büyükşehir Olma Sürecinde Bir Kent: Ordu, Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt: 1, Özel Sayı, Sf:160-177, Aydın.

22. Turgut, H., Yeşil, P., Atabeyoğlu, Ö.*, Yılmaz, H., 2010. Evaluation of the Current State of Historical City Center of Erzurum and Production of Related Maps. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 11 (2):30-42, Artvin.

23. Turgut, H., Atabeyoğlu, A., Yılmaz, H., Irmak, M., A., 2012. Evaluating Different Planting Design Compositions for Visual Landscape Quality in Street Planting. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 13(1) : 49-66, Artvin.

24. Atabeyoğlu, Ö., 2014. Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Kampüsü Peyzaj Tasarım ve Uygulama Çalışması. Artium Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi Dergisi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Cilt 2, Sayı 1, Gaziantep.

25. Akbaş, H., B., Atabeyoğlu, Ö., 2015. Sırrı Paşa (Fidangör) Yaya Bölgesinin Engelli Kullanımı Açısından Ulaşılabilirliğinin Değerlendirilmesi. Artium Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi Dergisi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Cilt 3, Sayı 2, 37-53, Gaziantep.

26. Atabeyoğlu, Ö., 2017. Atatürk’ün Kırsal Kalkınma Projesi "İdeal Cumhuriyet Köyü Projesi"nin Mekân Kuramları Açısından Değerlendirilmesi. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Cilt: 18, Sayı:2, Artvin.

27. Atabeyoğlu, Ö., Beyli, K. N., Argan, A., 2017. Karadenizin Arkeolojik Hazinesi Kurul Kalesi Rekreasyonel Alan Potansiyeli, Ordu. İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi, Cilt 7, Sayı 16.

 

ULUSLARARASI SEMPOZYUM VE KONGRELERDE YAYINLANAN VE SUNULAN BİLDİRİLER                                                                                                           

 

28. Bulut, Y., Atabeyoğlu, Ö., 2003. Erzurum Kenti’nin Tarihi Dokusu İçerisinde Çeşmeler, II. Uluslararası Kent Mobilyaları Sempozyumu ve Sergisi, 24-27 Nisan, s145, İstanbul.

29. Bulut, Y., Atabeyoğlu, Ö., Demir, M., 2004. Recreational Potential Of Water Banks In Erzurum. International Soil Congress (ISC) on “Natural Resource Management for Sustainable Development” June 7-10, Erzurum-Turkey.

30. Bulut, Y., Atabeyoğlu, Ö., Yeşil, P., 2006. Erzurum Kent Merkezindeki Donatı Elemanlarının Ergonomileinin Değerlendirilmesi. Kent ve Sağlık Sempozyumu, 7-9 Haziran, s226, Bursa.

31. Yılmaz H., Öz, I., Demircan N., Atabeyoğlu, Ö., Toy, S., 2006. Erzurum Kenti Açık Yeşil Alanlarının Fiziksel Engelliler Kullanımı Yönünden Yetirliliğinin Belirlenmesi. Kent ve Sağlık Sempozyumu, 7-9 Haziran, S228, Bursa.

32. Atabeyoğlu, Ö., Bulut, Y., 2006. Hastanelerin Dış Mekan Tasarımı ve Erzurum Kenti Örneği. Kent ve Sağlık Sempozyumu, 7-9 Haziran, S267, Bursa.

33. Yeşil, M., Yeşil, P., Atabeyoğlu, Ö., 2014. Ülkemizde Tabiat Parklarının Genel Durumları: Soğuksu Tabiat Parkı Örneği. II. Uluslararası Odun Dışı Orman Ürünleri Sempozyumu 8-10 Mayıs, Kahramanmaraş.

34. Atabeyoğlu, Ö., 2015. Evaluated of Touristic and Recreational Potential of Yason Cape's Landscape Assets of Ordu, Persembe. MACODESU, 1. International Conference on Sea and Coastal Development in the Frame of Sustainability. 18-20Eylül, Trabzon.

35. Atabeyoğlu, Ö., 2015. Psychological Effects of the Water and Water Structures on Urban and Urbanites. International Conference on Sustainable Development (ICSD), November 12-15, Belgrade, Serbia.

36.  Atabeyoğlu, Ö., 2016. Kış Kentlerinde Engelliler İçin Tasarım. International Winter Cities Symposium, 10-12 Şubat, Erzurum.

37. Atabeyoğlu, Ö., 2016. Kış Kentlerinde Kullanıcıların Tasarım Algısı. International Winter Cities Symposium, 10-12 Şubat, Erzurum.

38. Atabeyoğlu, Ö., 2016. Atatürk'ün Önemli Kırsal Kalkınma Projelerinden "1937 Tarihli İdeal Cumhuriyet Köyü Projesi". III. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu, 25-27 Mayıs 2016, Bakü, Azerbaycan.

39. Atabeyoğlu, Ö., 2017. Perception Of Golden Ratio In Design. II. International Conference on Civil and Environmental Engineering (ICOCEE), 8-10 Mayıs, Kapadokya, Nevşehir.

40. Atabeyoğlu, Ö., 2017. Reflections Of Color On Design In Turks. II. International Conference on Civil and Environmental Engineering (ICOCEE), 8-10 Mayıs, Kapadokya, Nevşehir.

41. Atabeyoğlu, Ö., Aklıbaşında, M., 2017. Tasarımda Su Psikolojisi. II. International Conference; The West of The East The East of The West, 4-6 Haziran, Prag/Çek Cumhuriyeti.

42. Atabeyoğlu, Ö., 2017. Beyaz Perdenin Ütopik Kent Algısı. II. International Conference; The West of The East The East of The West, 4-6 Haziran, Prag/Çek Cumhuriyeti.

43. Argan A., Atabeyoğlu, Ö., 2017. Turizmin Yükselen Alternatifi Yaylalar, Çambaşı Yaylası Örneği. Uluslararası Turizm Sempozyumu, 23-24 Ekim, Trabzon.

44. Atabeyoğlu, Ö., Argan, A., 2018. Değişen ve Dönüşen Kent; Siluet ve Vistalarıyla Ordu Kenti. Kentleşme ve Çevre Sorunları Sempozyumu, Özet Bildiri, 28-30 Haziran. Eskişehir.

45. Ayhan, A., Atabeyoğlu, Ö., 2018. Giresun Kenti Parklarında Kullanıcı Memnuniyeti. 1. Uluslararası Teknoloji Bilimleri ve Tasarım Sempozyum (ITESDES), Özet Bildiri, 27-29 Haziran, Giresun.

46. Taş, Y., Atabeyoğlu, Ö., 2018. Kentsel Mekânlarda Işık ve Renk, Samsun Kenti Örneği. 1. Uluslararası Teknoloji Bilimleri ve Tasarım Sempozyum (ITESDES), Poster Bildiri, 27-29 Haziran, Giresun.

47. Şengür, Ş., Atabeyoğlu, Ö. 2018. Slow City Movement: A Case Study Cittaslow Perşembe-Ordu. International Symposium; Ecology, Özet Bildiri, 19-23 June, Kastamonu.

 

ULUSAL SEMPOZYUM ve KONGRELERDE YAYINLANAN VE SUNULAN BİLDİRİLER                                                                                                                                

 

48. Yılmaz, H., Kuşkun, P., Alper, H., Atabeyoğlu, Ö., 2003. Erzurum Kentsel Fiziki Gelişim Süreci İçinde İki Tarihi Yerleşim Örneğinde Yaşanan Değişimler. I. Ulusal Erciyes Sempozyumu, 23-25 Ekim, s62, Kayseri.

49. Bulut, Y., Atabeyoğlu, Ö., Yıldız, D., N., 2007. Erzurum Kent Merkezindeki Bazı Tarihi Yapıların Çevrelerinin GIS ve UA Yöntemleri ile Değerlendirilerek Ekolojik Planlamasının Yapılması. Peyzaj Mimarlığı 3. Kongresi, s215, Antalya.

50. Özer, S., Atabeyoğlu, Ö., 2007. Erzurum Kenti Örneğinde Doğu Anadolu Bölgesinde Peyzaj Mimarlığı Mesleğinin Yaşadığı Sorunlar. Peyzaj Mimarlığı 3. Kongresi, s199, Antalya. 

51. Bulut, Y., Atabeyoğlu, Ö., 2010. Kent Planlamasında Peyzaj Mimarlarının Yeri ve Önemi. III. Karadeniz Ormancılık Kongresi, 20-22 Mayıs, s.1494, Artvin.

52. Atabeyoğlu, Ö., Turgut, H., Erdoğan, A., 2010. Selçuklu Sonrası Anadolu Türk Kültüründe Yeşil Alanların Kentleşmedeki Yeri. Peyzaj Mimarlığı IV. Kongresi, 21-24 Ekim, İzmir.

53. Özer, S., Almaz, Ö., Erdoğan, A., Atabeyoğlu, Ö. 2010. Erzurum Kenti Yerel Yönetimlerinin Peyzaj Mimarlığı Mesleğine Bakış Açılarının Belirlenmesi Üzerine Genel Bir Değerlendirme. Peyzaj Mimarlığı IV. Kongresi, 21-24 Ekim, İzmir.

54. Erdoğan, A., Atabeyoğlu, Ö., 2013. Kayseri Kent Merkezi Değişiminde Dönemsel İzler. Peyzaj Mimarlığı 5. Kongresi, 14-17 Kasım, Adana.

55. Şengür, Ş., Atabeyoğlu, Ö., 2013. Kentlerin Dönüşümünde Üniversite Faktörü ve Ordu Kenti Örneği. Peyzaj Mimarlığı 5. Kongresi, 14-17 Kasım, Adana.

56. Atabeyoğlu, Ö., 2016. Doğadan Esinlenen Tasarım, Biyobenzetim. Peyzaj Mimarlığı 6. Kongresi, 8-11 Aralık, Antalya.  

 

ARAŞTIRMA PROJELERİ                                                                                                     

 

1. Bulut, Y., Yılmaz, H., Yılmaz, S., Demir, M., Atabeyoğlu, Ö., Demircioğlu Yıldız, N., 2003. Erzurum Koşullarında Rulo Çim Elde Edilmesi Üzerine Bir Araştırma. Bilimsel Araştırma Projesi, Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü, Erzurum.

2. Bulut, Y., Atabeyoğlu, Ö., 2007. Ordu Kenti Doğal ve Kültürel Kaynak Değerlerinin Kent İmajı Yönünden Değerlendirilmesi. Bilimsel Araştırma Projesi, Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü, Erzurum.

3. Atabeyoğlu, Ö., Yeşil, P., Yeşil, M., 2014. Nerium oleander (Zakkum) Bitkisi Örneğinde Peyzaj Mimarlığında Kullanılan Dış Mekan Süs Bitkileri ve Bitkisel Materyal Yetişme Ortamlarına Karayolu Kullanımından Kaynaklı Kirleticilerin Etkisinin Belirlenmesi, Bilimsel Araştırma Projeleri, Ordu Üniversitesi.

4. Yeşil, M., Yeşil, P., Atabeyoğlu, Ö., 2014. Ordu Kentinde Karayolundan Kaynaklı Gürültü Kirliliğinin Belirlenmesi. Bilimsel Araştırma Projeleri, Ordu Üniversitesi.

EDİTÖRLÜKLER                              

Görev Unvanı

Görev Yeri

Tarih

Alan Editörü

Akademik Ziraat Dergisi

2012-2016

Yardımcı Editör

Bilim ve Teknoloji Dergisi

2015-

Alan Editörü

Peyzaj Araştırmaları ve Uygulamaları Dergisi

2017-

 

DANIŞMANLIKLAR            

Öğrenci

Seviye

Tarih

Açıklama

Gülşah BİLGE

Doktora

2012-2018

MEB-Yurtiçi Akademik Danışman

Aslıhan ACAR

Yüksek Lisans

2014-

 

Yasemin PİŞKİN

Yüksek Lisans

2014

Özel Öğrenci

Asiye TASLAK

Yüksek Lisans

2014-

 

Yeliz TAŞ

Yüksek Lisans

2015-

 

Afşin AYHAN

Yüksek Lisans

2016-

 

Mehmet Sefa CEYLAN

Yüksek Lisans

2016-

 

Aslıhan ARGAN

Yüksek Lisans

2016-

 

Eda ŞENEL

Yüksek Lisans

2016

Özel Öğrenci

Ahmet TEZEL

Yüksek Lisans

2017

Özel Öğrenci

Seda AKKÖSE

Yüksek Lisans

2017

Özel Öğrenci

 

YÜRÜTÜLEN TEZLER

Aslıhan ACAR; Ordu Kenti Kıyı Alan Kullanımlarının Değerlendirilmesi ve Kullanım Önerileri (Başlangıç tarihi; 2015)

Asiye TASLAK, Kullanıcı Odaklı Kentsel Görsel Kalite Analizi; Trabzon Kenti Örneği (Başlangıç tarihi; 2015)

Yeliz TAŞ, Işık ve Renk Algısının İnsan Psikolojisine Etkisi ve Peyzaj Mimarlığı Açısından İrdelenmesi; Samsun Örneği (Başlangıç tarihi; 2016)

Afşin AYHAN, Giresun Kenti Parklarının Peyzaj Tasarım Kriterlerine Göre İncelenmesi (Başlangıç tarihi; 2017)

Aslıhan ARGAN, Peyzaj Tasarımında İşitsel ve Görsel Kurgunun Mekân Algısı ve Yönetimi Üzerine Etkileri (Başlangıç tarihi; 2017)

 

ÖDÜLLER

 

 

Tarih

Atatürk Üni. Zir. Fak. Peyzaj Mimarlığı Bölüm Birinciliği

2000

Atatürk Üni. Zir. Fak. Peyzaj Mimarlığı Bölüm Proje Birinciliği

2000

TÜBİTAK A1 Sınıf Teşvik Ödülü

2007

Işıklar Tuğla Atölye Çalışması Birinciliği

2007

TÜBİTAK C1 Sınıf Teşvik Ödülü

2009

 

KURULUŞLARA ÜYELİKLER      

 

Yıl

Erzurum Çevre Gönüllüleri Derneği, Yönetim Kurulu Üyesi

2000 – 2012

Erzurum Çevre Gönüllüleri Derneği, II. Başkan

2007 – 2012

TMMOB Peyzaj Mimarları Odası, Üye

2007 -

Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Akademi Kulübü, Başkan

2009 – 2012

Atatürk Üniversitesi Havacılık Kulübü, Akademik Danışman

2010- 2012

Türk Hava Kurumu, Model Uçak Rehber Eğitmen

2010-

Erzurum Kuş Gözlem Topluluğu, Üye

2010 – 2012

Türk Hava Kurumu, Üye

2010 -

Peyzaj Mimarlığı Eğitim ve Bilim Derneği (PEMDER)

2018-

   

 

GÖREV ALDIĞI ÇALIŞMALAR                 

 

Yıl

Organizasyon Komitesi Üyesi, Organizasyon Sekreteryası, Peyzaj Mimarları Akademik Toplantısı (PEMAT) 2005, Erzurum.          

2005

Komite Başkan Yardımcısı, Erzurum 2011 Universiade Head Of Delegation (HOD) Toplantısı

2010

Gönüllü Yönetimi Komitesi Başkan Yardımcısı, Erzurum 2011 Dünya Üniversiteler Kış Oyunları (Universiade) Koordinatörlüğü

2010

Üye, Bölgesel İnovasyon Konseyi Kent Estiği Çalışma Grubu, Erzurum Valiliği, KUDAKA.

2011-2012

Başkan, Kıymet Takdir Komisyonu, Ordu Üniversitesi.

2012

Panelist, DOKAP, Trabzon

2012

Panelist, TÜBİTAK,  Ankara.

2014

Seçim Kurulu Üyesi, Ordu Üniversitesi Rektörlük Seçimleri.

2015

Bilim Kurulu Üyesi, II Turkiye Peyzajlari Sempozyumu; Peyzaj Politikaları. 20-21 Kasım, İTÜ, İstanbul.

2017

Üye, PEMKON Peyzaj Mimarlığı Dergisi Hazırlık Komisyonu

2015

Üye, PEMKON Konferans Düzenleme İlkeleri Oluşturma Komisyonu

2015


KOMİSYON ÜYELİKLERİ

 

Yıl

PEMKON, Peyzaj Mimarlığı Dergisi Hazırlık Komisyonu

2015

PEMKON, Konferans Düzenleme İlkeleri Oluşturma Komisyonu

2015

Eğitim Öğretim Komisyonu, Ziraat Fakültesi, Ordu Üniversitesi, Üye.

2015 -

Burs Komisyonu, Ziraat Fakültesi, Ordu Üniversitesi, Üye.

2015 -

İl Hayat Boyu Öğrenme, Halk Eğitimi Planlama ve İşbirliği Komisyonu, Ordu, Üye.

2015-2017

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Hayat Boyu Öğrenme Komisyonu, Altınordu, Ordu, Üye.

2014-2017

Ordu Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Genel Kurul Üyesi

2014-

Erzurum Valiliği Yerel Sulak Alan Komisyonu Üyeliği

2010

Ordu Üniversitesi Mimarlık Planlama Tasarım Temel Alanı Akademik Teşvik Komisyonu Üyesi

2016-


KATILDIĞI EĞİTİM ÇALIŞMALARI                                                                                       

1.   Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Proje Süreç Yönetimi Eğitimi, 2004.

2.   Coğrafi Bilgi Sistemleri (GIS) ArcGis 9 Kursu, 2005.

3.   PhotoShop Kursu, 2005.

4.   LandCAD Eğitici Eğitimi, 2006

5.   Flora Turizmi Eğitim Programı, 2007

6.   Turizm Elçileri Eğitim Programı, 2009

7. TÜBİTAK, Çanakkale ve Yakın Çevresinde Ekoloji Bilinci Kazandırmak Amaçlı Doğa Eğitimi, 2009

8.  Coğrafi Bilgi Sistemleri (GIS) ArcGis 9 Temel Eğitim 1 ve 2 Kurs Programı, 2009

9.  Coğrafi Bilgi Sistemleri (GIS) ArcGis 9 İleri Düzey, 3D Analiz ve Spatial Analiz, Kurs Programı, 2009

10. Türk Hava Kurumu Model Uçak Rehber Eğitmen Kurs Programı, 2010

11. Erzurum 2011 Universiade Gönüllü Eğitimi Programı, 2011

12. Erzurum 2011 Universiade Head Of Delegation (HOD) Eğitim Programı

13. Erzurum 2011 Dünya Üniversiteler Kış Oyunları (Universiade) Eğitim Programı

14. Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Projesi. Milli Eğitim ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıkları, Erzurum, 2012.

15. Protokol, Resmi Yazışma, Etkili İletişim ve Sosyal Davranış Kuralları Hizmet İçi Eğitimi. Ordu Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi, Ordu, 2012.

16. Fotoğraf Kursu, OFSAD (Ordu Fotoğraf Sanatçıları Derneği), Ordu, 2013.

 

KATILDIĞI ORGANİZASYONLAR                                                                                           

1.    Peyzaj Mimarları Akademik Toplantısı (PEMAT) 2002, Bartın.

2.    Peyzaj Mimarları Akademik Toplantısı (PEMAT) 2003, Düzce.

3.    I. Ulusal Erciyes Sempozyumu, 2003, Kayseri.

4.    II. Uluslararası Kent Mobilyaları Sempozyumu ve Sergisi, 2003, İstanbul.

5.    TEMA Vakfı Semineri, 2003, Erzurum.

6.    Peyzaj Mimarları Akademik Toplantısı (PEMAT) 2004, İstanbul.

7.    International Soil Congress, 2004, Erzurum.

8.    Peyzaj Mimarları Akademik Toplantısı (PEMAT) 2005, Erzurum,   

        (Organizasyon Komitesi Üyesi, Organizasyon Sekreteryası).

9.    Kent ve Sağlık Sempozyumu, 2006, Bursa.

10.  III. Peyzaj Mimarlığı Kongresi, 2007, Antalya.

11.  Le – Notre Projesi Yürütme Komitesi Toplantısı, 2007, Antalya.

12.  GIS (Coğrafi Bilgi Sistemleri) Semineri, 2007, Erzurum.

13.  Peyzaj Mimarları Akademik Toplantısı (PEMAT) 2008, Tekirdağ.

14.  II. Ulusal Taşkın Sempozyumu, 2010, Afyonkarahisar.

15.  Kuş Gözlem Etkinliği, Mart 2010, Erzurum.

16.  Kuş Gözlem Etkinliği, Nisan 2010, Erzurum.

17.  Atatürk Üniversitesi Bahar Şenlikleri Model Uçak Gösterisi, 2010, Erzurum.

18.  Erzurum 2011 Universiade Head of Delegation Meeting, 2010, Erzurum.

19.  Erzurum 2011 Universiade, Dünya Üniversiteler Kış Oyunları 2010-2011, Erzurum.

20.  Kuzeydoğu Anadolu İnovasyona Dayalı Bölgesel Turizm Stratejisi Projesi 1. Strateji Çalıştayı, 2011, Erzurum.

21.  Peyzaj Mimarları Akademik Toplantısı (PEMAT) 2012, Çanakkale.

22.  Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanları Konseyi Toplantısı (PEMKON) 2012/I. Toplantı, Çanakkale.

23.  Gelişimsel Yetersizliği Olan Çocuklara Etkili Öğretim Yolları ve Doğru Yaklaşım. Seminer. Ordu Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi, Ordu, 2012.

24.  Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanları Konseyi Toplantısı (PEMKON) 2012/II. Toplantı, Adana.

25.  Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı DOKAP Eylem Planı Çalıştayı, 2013, Giresun.

26.  Peyzaj Mimarları Bölüm Başkanları Konseyi Toplantısı (PEMKON) 2013/II. Toplantı, Malatya.

27.  Peyzaj Mimarları Akademik Toplantısı (PEMAT) 2013, Malatya.

28.  Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanları Konseyi Toplantısı (PEMKON) 2014/II. Toplantı, İstanbul.

29.  Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanları Konseyi Toplantısı (PEMKON) 2015/I. Toplantı, Kahramanmaraş.

30.  Peyzaj Mimarları Akademik Toplantısı (PEMAT) 2015, Kahramanmaraş.

31.  I. International Conference on Sea and Coastal Development in the Frame of Sustainability (MACODESU), 18-20 Eylül 2015, Trabzon.

32.  International Conference on Sustainable Development (ICSD), November 12-15 2015, Belgrade, Serbia.

33.  International Winter Cities Symposium, 10-12 Şubat 2016, Erzurum.

34.  Peyzaj Mimarları Bölüm Başkanları Konseyi Toplantısı (PEMKON) 2016/I. Toplantı, Edirne.

35.  Peyzaj Mimarlığı Akademik Toplantısı (PEMAT) 2016, Edirne.

36.  III. Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu, 25-27 Mayıs 2016, Bakü, Azerbaycan.

37. II. International Conference on Civil and Environmental Engineering (ICOCEE), Kapadokya, Nevşehir. 8-10 Mayıs 2017.

38. II. International Conference The West of The East, The East of The West, July 04-06, 2017, Prague/Czechia.

39. Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanları Konseyi Toplantısı (PEMKON) 2017, Trabzon.

 

KATILDIĞI ÇEVRE DÜZENLEME, TASARIM, PROJE ve SİMÜLASYON ÇALIŞMALARI               

1.  Ordu Üniversitesi Ziraat Fakültesi Binası Çatı Bahçesi Tasarımı (Tek), 2017

2. Ordu Üniversitesi Seralar ve Ziraat Uygulama Alanı Peyzaj Tasarım Çalışması (Ekip), 2017

3. Ordu Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi Okulu Peyzaj Tasarım Proje Çalışması (Tek) 2015.

4. Ordu, Sayacabaşı Köyü, Akyazı Evleri Peyzaj Tasarım Proje Çalışması (Tek) 2015.

5.  Ordu Üniversitesi Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi Kampusu Peyzaj Proje Çalışması (Tek) 2012.

6.  Ordu Üniversitesi Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi Avlu Peyzaj Proje Çalışması (Tek) 2012.

7.  Ordu, Altın Fındık İlköğretim Okulu Peyzaj Proje Çalışması (Tek) 2012.

8.  Ordu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Peyzaj Proje Çalışması (Tek) 2012.

9. Ordu Üniversitesi Uygulama Arazisi Arboretum Proje Çalışması (Tek) 2012.

10.  Erzurum, Aşkale Meslek Yüksek Okulu Peyzaj Proje Çalışması (Ekip) 2011.

11.  Erzurum, Çamlıca Konakları Villa Bahçesi Peyzaj Proje Çalışması (Ekip) 2011.

12. Erzurum, Palandöken Belediyesi, Kayak Yolu Semt Parkı Peyzaj Proje Çalışması (Ekip) 2010.

13.  Erzurum, Tekman Kaymanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü, Öğretmenevi ve Kaymakamlık Lojmanı Peyzaj Proje Çalışması (Tek) 2009.

14. Çaykur Bölge Müdürlüğü Peyzaj Proje Çalışması (Ekip) 2008.

15.  Erzurum Subay ve Astsubay Ordu Evleri Peyzaj Düzenlemesi Danışmanlığı (Ekip) 2008.

16.  Erzurum Nevzat Karabağ Anadolu Öğretmen Lisesi Peyzaj Proje Çalışması (Ekip) 2007.

17.  Erzurum Ömer Nasuhi Bilmen İlköğretim Okulu Peyzaj Proje Çalışması (Ekip) 2007.

18.  Erzurum Karayolları Bölge Müdürlüğü Önü Yaya Bölgesi Proje Çalışması (Ekip) 2006.

19. Erzurum Rüstem Paşa Bedesteni Peyzaj Proje Çalışması (Ekip) 2005.

20.  Erzincan Çayırlı Belediyesi Gölet Peyzaj Düzenlemesi Proje Çalışması (Ekip) 2005.

21.  Erzurum Ilıca Belediyesi Kaplıca Peyzaj Düzenlemesi Proje Çalışması (Ekip) 2005.

22.  Erzurum Çeçenistan Parkı Engelliler Özel Tasarım Çalışması (Ekip) 2005.

23.  Atatürk Üniversitesi BESYO Karşısı Park Tasarım Çalışması (Ekip) 2005.

24.  Oltu Kaymakamlığı Çevre Düzenleme Peyzaj Projesi Tasarım Çalışması (Ekip) 2004.

25.  Oltu Aslan Paşa Cami Peyzaj Projesi Çalışması (Tek) 2004.

26.  Oltu Çayı Çevresi Rekreasyon Alan Planlaması Proje Çalışması (Ekip) 2004.

27.  Oltu Selçuklu Hamamı Çevre Düzenlemesi Proje Çalışması (Tek) 2004.

28.  Narman Kaymakamlığı Hükümet Konağı Hizmet Binası Peyzaj Proje Çalışması (Ekip) 2003.

29.  Ardahan Köy Hizmetleri İl Müdürlüğü Peyzaj Proje Çalışması (Ekip) 2003.

30.  Alvar Belediyesi Çay Bahçesi Peyzaj Proje Çalışması (Ekip) 2002.

31.  Dadaşkent Belediyesi Mahalle Parkı Peyzaj Proje Çalışması (Ekip) 2002.

32.  Kazım Karabekir Belediyesi Mahalle Parkı Peyzaj Proje Çalışması (Ekip) 2002.

33. Doğu Makine Renault Bölge Bayii Peyzaj Proje Çalışması (Ekip) 2002.